Debattartikel: "Risken för ett misslyckande är stor"

2010-12-01 |

Regeringens förslag om hur vargstammens situation ska förbättras har tagits fram under stark tidspress. Risken för ett misslyckande är stor. Det kan dessutom förvärra läget allvarligt, både biologiskt och socialt. Det skriver en rad organistationer, som Naturskyddsföreningen och WWF med flera.

I dag redovisar Naturvårdsverket sitt förslag till hur den starkt inavlade svenska vargstammens situation ska förbättras genom utsättning av obesläktade djur. Förslaget har tagits fram på regeringens uppdrag under stark tidspress. Naturvårdsverket föreslår utsättning av djurparksfödda vargvalpar i befintliga lyor och Ä i ett senare skede Ä inflyttning av vuxna vargar från Finland.

Det finns en rad risker och olösta problem med utsättning av vargvalpar från svenska djurparker i det fria. Naturvårdsverket berör några av dem i sin redovisning, medan andra inte uppmärksammas alls. Vi kommer att påpeka detta i remissbehandlingen, men frågan är om det spelar någon roll. Regeringen verkar ha bestämt sig. Redan den 1 november skrev den till EU-kommissionen att Naturvårdsverkets förslag innehåller åtgärder som kan genomföras 2011 och att man bedömer att utsättning av vargvalpar från djurparker kan ske till våren. Miljödepartementet har nyligen gett samma besked till oss.

Relaterade länkar

Gå till arkivet