De gjorde ett viktigt arbete för vargen när det begav sig

2015-05-12 |

Hans-Ove Larsson

Under senare tid har flera personer med starkt engagemang för våra skandinaviska rovdjur lämnat oss.
I går måndag begravdes Hans-Ove Larsson, Stockholm, tidigare zoologiskt ansvarig för Skansens djurpark. Han blev 68 år.
Hans-Ove Larsson blev starkt engagerade i vargfrågan som tog fart 1983 i samband med den första valpkullen föddes i Värmland.

Hans-Ove Larsson var styrelseledamot i Föreningen Våra Rovdjur 1985-87 som bildades i Värmland.
Våra Rovdjur slogs samman med Varggruppen som blev Svenska Rovdjursföreningen. Där var han verksam i styrelsen mellan åren 1999 och 2012.
Vid sidan av sitt arbete på Skansen blev han också författare och skrev boken Varg redan 1988. Det fanns då ett stort behov hos allmänheten att få veta mer om detta djur som var tillbaka i den svenska naturen.
Över 300 människor deltog i begravningen under måndagen.
I Norge har Yngve Kvebaek 61 år gammal hastigt gott bort. Han var daglig ledare i SRFs systerförening Foreningen Våre Rovdyr och också dess redaktör. (Se artikel nedan)
Och i helgen avled i rovdjurskretsar välkände biologen Per Egil Hovind 69 år gammal.
Per Egil och är en av pionjärerna när det gäller varg i gränstrakterna mellan norska Hedmark och Värmland.
Han spårade varg där mellan 1960 och 1978. Och det var han som kunde berätta att det föddes en valpkull i Trysilområdet redan 1976, alltså åtta år innan den första vargvalpkullen föddes i Nyskoga i Värmland 1983.
I slutet av 70-talet började han arbeta med TV och fick han anställning hos NRK där han arbetade med naturfilm inom redaktionen Ut i naturen.
Hos NRK blev han kvar till sin pension.
I länken nedan finns en artikel från tidningen Våre Rovdyr som ger en bra bild av Per Egil Hovinds viktiga arbete i gränstrakterna under 70-talet.

Dokument för nedladdning!

Historik.pdf

Gå till arkivet