De 5 Stora anordnar seminarium om varg och hund den 2 oktober

2010-09-29 |

Likheter - skillnader - konflikter

Tobias Gustavsson och Rovdjurscentret berättar om hunden och vargen. Hur lika är de - och vad händer när de möts?

2 oktober 2010 på Rovdjurscentret De 5 Stora i Järvsö

Pris: 100 kr inklusive fika och lunchmacka
Sista anmälan: 24 september
Anmälan och frågor: 0651-411 70 eller linda@de5stora.com

Under dagen besvaras bland annat följande frågor:

Är det relevant att jämföra dagens hundar med vargen?Vilka är likheterna och skillnaderna i beteende?
Signaltolkning - vad säger hunden? Gör vargen likadant?
Social struktur och kommunikation. Flockar eller familjer?
När möts hund och varg?
Vad händer när de möts?
Vad gör jag om min hund blir angripen?
Vilka skydd finns och hur fungerar de?
Hur lär man hunden att välja bort vissa lukter?

Dokument för nedladdning!

Inbjudan Varg hund.pdf

Relaterade länkar

Gå till arkivet