Dansk varg bortsprungen slädhund?

2010-02-17 |

Efter nästan 200 års frånvaro kan vargen vara tillbaka i Danmark, rapporterar danska medier.

Tre personer uppgavs ha sett en varg i ungefär samma område på södra Jylland, norr om staden Vojens. Den danska myndigheten Skov- og Naturstyrelsens viltvårdskonsulent Svend Hansen betecknade vittnena som trovärdiga.

Men därefter har en annan viltvårdskonsulent meddelat att han fått en anmälan om en bortsprungen slädhund som lystrar till namnet Fie och som mycket väl kan ha lurat vittnen och kollegan.

Det kan finnas ett samband, säger kollegan Klaus Sloth.

Relaterade länkar

Gå till arkivet