Dags utvärdera viltvårdsbeslut

2010-12-04 |

I går höll viltvårdsdelegationen årets sista sammanträde. Delegationens uppgift är att diskutera och hantera övergripande viltvårdsfrågor. Delegationen kom till som ett resultat av rovdjursutvecklingen, främst vargfrågan. Regeringen ville markera att frågorna skulle föras ut på lokal nivå.

Delegationen i Dalarna har nu funnits i ett år och därför vore det klokt att inblandade aktörer gjorde en utvärdering av den roll delegationen spelat. Under resans gång har det vid upprepade tillfällen framkommit missnöje över att delegationen saknat beslutsbefogenhet. Trots regeringens löften om lokal förvaltning har alla viktiga beslut fattats på myndighetsnivå.

Irritationen grundas förmodligen på en missuppfattning. Viltvårdsdelegationen är ett rådgivande organ med möjligheter att ha synpunkter på exempelvis jakt på björn och varg.

Förhoppningsvis har delegationen medverkat till ett bättre beslutsunderlag när länsstyrelsen och/eller Naturvårdsverket beslutat i frågor där delegationen har haft synpunkter. Rovdjurspolitiken är kontroversiell och lär så bli med tanke på den planerade inplanteringen av varg.

Om en majoritet av delegationens ledamöter känner att uppdraget är meningslöst, bör det komma fram i en utvärdering.

Relaterade länkar

Gå till arkivet