Dags att söka stöd till rovdjursstängel

2014-05-20 |

Nu finns det pengar att söka för att sätta upp stängsel mot rovdjur. För 2014 finns det sammanlagt 20 miljoner kronor för lantbrukare att söka hos länsstyrelserna. Och Svenska Rovdjursföreningen kan erbjuda hjälp med själva stängselbygget.

Lantbrukare i områden där det finns varg, björn eller lodjur kan få stöd till att bygga stängsel för att skydda betesdjur mot rovdjursangrepp. Mest handlar det om får men även getter, nötkreatur, hästar eller andra betesdjur som betar betesmarker, slåtterängar och vall.

Nu finns 20 miljoner kronor hos länsstyrelserna att söka. Efterfrågan är stor och budgeten begränsad men nästa år tillförs pengar från det nya landsbygdsprogrammet.

På Jordbruksverkets hemsida finns mer information om hur man söker stängslingspengar. Läs mer här

Alla vinner på stängsling. Det är det mest effektiva sättet att skydda får och andra betesdjur mot rovdjur. Och genom att skydda fåren med stängsel skyddar man också rovdjuren från att bli skjutna i skyddsjakt. Dessutom kan Svenska Rovdjursföreningen erbjuda gratis hjälp med att bygga själva stängslet.

Läs mer om vår stängslingsverksamhet här.

 

Gå till arkivet