Carlgren vill minska vargtrycket i två län

2011-03-10 |

Frågan kring rovdjurspolitiken väcker känslor i många läger. Men när miljöminister Andreas Carlgren (C) av LRF bjöds in till möte om rovdjursfrågan i Ockelbo blev det trots farhågor ett konstruktivt samtal.

Andreas Carlgren sa på presskonferensen efter mötet att det är viktigt att besluten om rovdjursfrågorna tas regionalt, och inte i Stockholm. Och definitivt inte i Bryssel.
Han poängterade vikten av att lyssna på de människor som drabbats och sa att han kommer att verka för att minska det ensidiga vargtrycket i de två länen Gävleborg och Dalarna.
19 av 27 föryngringarna i Skandinavien 2010 av varg skedde i de två länen och Carlgren vill sprida rovdjuren över en större del av Sverige.

 

Relaterade länkar

Gå till arkivet