Carlgren: - Vi behöver vargjakt för acceptansen

2011-03-29 |

Åtgärder för att öka acceptansen för vargar, genom bland annat licensjakt, är en förutsättning för att åtgärda inaveln i den svenska vargstammen. Det sade miljöminister Andreas Carlgren när han presenterade Sveriges svar på EU-kommissionens kritik mot vargjakten i Sverige.

Enligt Carlgren har vargars angrepp på tamdjur i Sverige tredubblats, från 150 tamdjur 2007 till 493 djur 2009. Vargstammens tillväxt har varit 25–29 procent de senaste 20 åren.
Forskarstudier vid Sveriges lantbruksuniversitet visar enligt Carlgren att i län med varg har acceptansen minskat mellan 2004 och 2009. Skepsisen och kritiken från berörda människor och kommuner har ökat i takt med att angreppen på tamdjur ökat.


SNF kritisk: - Regeringen öppnar för ny licensjakt

I dag svarade regeringen för första gången skriftligt på den formella kritik som EU-kommissionen riktat mot regeringens vargpolitik, främst att licensjakten strider mot EU:s lagar för bevarande av rovdjur.
-Regeringen presenterar inget nytt som skulle kunna mildra kommissionens kritik. Innehållet i de 29 bilagor som skickas till kommissionen är till största delen redan känt. Mest beklämmande är att miljöminister Andreas Carlgren (C) nu öppnar för licensjakt även nästa vinter, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Kommissionen har i en så kallad formell underrättelse riktat mycket skarp kritik mot att Sverige bryter mot en mängd punkter i art- och habitatdirektivet som bland annat reglerar hur EU-länderna ska ta hand om sina rovdjur. Kritiken handlar exempelvis om begränsningen av vargstammen till högst 210 vargar, licensjakten på en fridlyst starkt hotad art och att det inte finns några garantier för att förflyttningar av varg kommer att lyckas. 


- Vi hade hoppats få höra nya planer för hur vargstammen ska göras livskraftig, men så blev det inte. Miljöminister Carlgren redovisade inte ens konkreta beslut för tillförsel av nya vargar, endast en förflyttning inom landet av en naturligt invandrad varg presenterades. Att man trots det vill genomföra ännu en licensjakt är oförsvarligt, säger Mikael Karlsson.

Gamla siffror
Naturskyddsföreningen anser att regeringen delvis använder gamla siffror i sitt underlag, jämfört med de som Viltskadecenter tagit fram .- Miljöminister Carlgren gav en missvisande bild av vargskadorna på vilt, han använde 2009 års siffror då skadorna tillfälligt hade en topp istället för 2010 års siffror som är betydligt lägre. Inte heller det försöket lär övertyga kommissionen. Vi tvingas nu se fram emot nästa steg i processen mot Sverige, säger Oscar Alarik, miljörättsjurist på Naturskyddsföreningen.WWF: Miljöministerns svar till EU om vargjakten håller inte

I den svenska regeringens svar idag till EU-kommissionen i den infekterade frågan om vargjakt innehöll inga nyheter.
Miljöminister Andreas Carlgren anser att EU-kommissionen trots flera skriftväxlingar och möten är okunnig och inte har förstått den svenska rovdjurspolitiken.
- EU lär inte nöja sig med regeringens förklaring, säger WWF.

Miljöorganisationernas anmälan av vargjakten till EU 2010 har lett till att regeringen flera gånger tvingats förklara varför den godkänt licensjakt på en hotad djurart. Sverige riskerar att dras inför EUs domstol om inte regeringen har bra argument för sitt handlande.

- Regeringens svar är diffust och besvarar inte EU-kommissionens hårda frågor om varför vargetablering inte tillåts i renskötselområdet eller det godtyckliga "taket" på att max 210 vargar får finnas i Sverige. En förklaring till hur licensjakten ska öka acceptansen för varg saknas liksom en svensk förvaltningsplan, säger Tom Arnbom, rovdjursexpert på WWF.

Miljöministern antyder att det är troligt att Sverige efter ytterligare skriftväxling kommer att dras inför domstol. Jakten på varg är acceptabel och helt i linje med EUs egna regler, enligt Carlgren, som också hävdar att vargangreppen på tamdjur ökat kraftigt sedan 2004.
Den senaste sammanställningen från Viltskadecenter från 2010 visar att det inte stämmer. Under de senaste tio åren har antalet angripna tamdjur av varg fördubblats, från drygt 100 till 201 djur, inte fyrdubblats (493 angripna) som miljöministern antyder.

- WWF är glada över att en varg inom Sverige nu har flyttats med syfte att förbättra den genetiska statusen. Men inga vargvalpar sätts ut i det vilda i år och de vuxna vargar Sverige har erbjudits från Finland kan inte föras in till Sverige på grund av smittorisk för rabies, säger Tom Arnbom.

För tillfället har regeringen inga konkreta planer på att genetiskt förstärka vargstammen, förutom att eventuellt flytta en andra varg från renskötselområdet till mellersta Sverige. Det är långt ifrån tillräckligt för att stärka vargstammen genetiskt.

- Världsnaturfonden ska nu granska Sveriges svar till EU och jämföra med de vetenskapliga underlag som regeringen hänvisar till, säger Tom Arnbom.

Relaterade länkar

Gå till arkivet