Carlgren ska träffa drabbade tamdjursägare

2011-03-08 |

Nu på torsdag 10 mars bjuder LRF in miljöminister Andreas Carlgren till ett möte med djurägare vars får, kor och hundar blivit angripna av rovdjur. Mötet sker i Vildmarksgalleriet i Ockelbo där också bland andra LRFs förbundsordförande Lars-Göran Pettersson och Jägareförbundets förbundsordförande Thorsten Mörner kommer att delta. Efter mötet inbjuds media att ställa frågor till deltagarna.

 

 

Rovdjurspolitiken berör de flesta människor och olika intressen måste tas tillvara. Men skapar besluten om licensjakt på varg och lodjur förtroende för den rovdjurspolitik som förs? På vilket sätt kompenseras de som drabbas av skador orsakade av varg och lodjur? Vad känner de djurägare som förlorat sina får, kor och hundar?

Medverkande vid frågestunden är:
Andreas Carlgren, miljöminister, Lars-Göran Pettersson, förbundsordförande LRF
Jan Thorén, ordförande LRF Gävleborg, Thorsten Mörner, förbundsordförande Jägareförbundet, Karl-Evert Hellsén, ordförande Jägareförbundet Gävleborg, Anna-Lena Erstadius, fd fäbodbrukare som förlorat kor och Lasse Gustafsson, jägare som mist sin hund

Gå till arkivet