Carlgren hänger sig kvar vid acceptansen när han försvarar vargjakten i sitt svar till EU

2011-03-29 |

Andreas Carlgren under dagens presskonferens där han försöker övertyga varför det är så viktigt med licensjakt på varg.

- Regeringens mål med vargpolitiken är att vargen ska uppnå en gynnsam bevarandestatus den inte har idag. Det kräver kraftfulla och kontroversiella åtgärder där vargpolitikens olika delar inte kan ses skilda från varandra, vilket kommissionen tenderar att göra, säger miljöminister Andreas Carlgren.
Hela skrivningen sist i artikeln.

- Tvärtom förutsätter den genetiska förstärkningen av vargstammen en acceptans som inte kan uppnås utan licensjakt, samt den decentralisering av ansvar och beslut som gjorts till de som berörs av vargens närvaro, säger Andreas Carlgren.

- Det förutsätter att vargpolitiken är förankrad hos dem som berörs och beslutas i Sverige, säger Andreas Carlgren

Kommissionen har i sin formella underrättelse ifrågasatt fem delar av vargpolitiken. I svaret bemöts ifrågasättandet bl.a. genom att följande redovisas:

 • Tydliga åtgärder för att förbereda och genomföra genetisk förstärkning har sedan lång tid vidtagits. Förberedelser för den genetiska förstärkningen beslutades 2009 och påbörjades våren 2010. En varg är redan flyttad.

  SRFs kommenar: Här finns inget konkret som hänt som Carlgren säger. Vargen som flyttades var redan långt ner i landet och tveksamt om man kan räkna den.
 • Art- och habitatdirektivet medger jakt och kommissionens egen expertgrupp LCIE anser det inte troligt att den svenska jakten strider mot reglerna.

  SRFs kommentar: Denna uppfattning har LCIE tagit bort från sin skrivelse. Det Carlgren hänvisar till är en gammal felaktig uppfattning.
 • Jakten har varit begränsad och selektiv. Det tillfälliga tak för vargstammen som finns är just tillfälligt och en del av en helhet för att kunna uppnå gynnsam bevarandestatus.
 • Acceptansen för varg har ökat genom den nya rovdjurspolitiken.

  SRFs kommentar: Bygger på hörsägen från Värmland
 • De åtgärder som kommissionen rekommenderar i form av ersättning till drabbade tamdjursägare, stängsling och information genomförs redan av Sverige.

Dokument för nedladdning!

Regeringens svar till EU.pdf

Relaterade länkar

Gå till arkivet