Björnjaktens facit: 357 björnar skjutna i Sverige sedan i våras - 113 av dessa i Norrbotten

2012-10-10 |

Foto: Hans Ring. Efter två dagars jakt har 20 björnar skjutits i fem av våra sju björnlänen.

UPPDATERAS. Under årets licensjakt på 319 björnar har 302 björnar rapporterats skjutna.
Till detta ska läggas de 55 björnar som sköts i tre län under vårens skyddsjakt. 357 björnar är med råge över tio procent av björnstammen i landet. Norrbotten har året inneburit 113 skjutna björnar.
Av de dödade björnarna är drygt 130 honor. Flera skjutna björnar återstår att könsredovisa. Minsta björnen, 28 kilo, sköts i Ånge, största sköts i Sollefteå och vägde 305 kilo, en svensk grizzly.
Jakten är nu avlyst i samtliga 12 områden som björnlänen är indelade i eftersom licensjakten gällde till 15 oktober.

Värmland hade två björnar på licensen knuten till de två nordligaste kommunerna Torsby och Hagfors.
Båda björnarna som är hanar sköts vid sjön Örsjön som ligger i länets nordligaste del några kilometer in från gränsen till Dalarna - vilket ger anledning att fundera över om Värmland har en jaktbar "björnstam", eller någonsin kommer att få det eftersom de få björnar som skjuts i Värmland påträffas nära Dalagränsen.

Tidigt på morgonen tisdag 4 september fälldes björn nr 40 i Gävleborg. Det innebar att jakten i länet i princip var avlyst, med undantaget att jakten fick fortsätta på åtta björnar i det björntäta nordvästliga delarna - Bollnäs kommun norr om Voxnan och väster om Ljusnan, i Ljusdals kommun väster om Ljusnan samt i Ovanåkers kommun. Även den kvonten fylldes.


Den äldsta björnen som skjutits är en hanbjörn som var 20 år. Den sköts i Hosen i Ljusdals kommun.
Den tyngsta björnen hittills är en hane på 305 kilo som sköts i Sollefteå. Förra årets rekord löd på 288 kilo och var en hanbjörn från Bollnäs. Minsta björnen som skjutits är en hona på 15 kilo (!), sköts i Ljusdal. Minsta förra året var också den skjuten i Ljusdal, en hona på bara 28 kilo, ungefär som vikten på en jämthundstik.

Länsstyrelsen i Dalarna har anmält en björnjägare till polisen sedan det visade sig vid besiktningen att den hona han skjutit i Furudal väster om Amungen hade mjölk i juvren.
Omständigheterna kring jakten på honan är inte kända men när mjölk finns i juvren på en skjuten björnhona är det ett starkt indicium att han hade ungar. Därför anmäls alltid ett sådant fall till polisen för utredning. Honan var fullvuxen och vägde 121 kg. Miljöåklagaren som är leder förundersökning har rubricerat saken som grovt jaktbrott.
Enligt Länsstyrelsens rovdjurshandläggare kommer man inte att söka efter eventuella björnungar. Den allmänna uppfattningen inom Skandinavisa björnprojektet är att årsungar klarar att mista sin mamma.
På vilka grunder denna uppfattning är vedertagen är svårt att förstå eftersom ungarna uppenbarligen diar fortfarande.

Polisen i Norrbotten utreder ett fall av misstänkt grovt jaktbrott. En fågeljägare sköt en björn som han påstår anföll honom.
- Jag sköt i självförsvar är hans förklaring.
Dels saknade jägare licens och dels befann han sig i ett område han inte hade rätt att jaga på. Det framgår inte om han sköt björnen med hagel vilket torde vara det vapen han borde haft om han jagade höstfågel.

Sköt varg för att rädda hunden
På fredag förmiddag den fjärde jaktdagen sköts en varg av en björnjägare i Lillhärdal. Han sköt för att rädda sin hund som han befarade skulle attackeras. Enligt uppgift ska §28 åberopas och enligt samma källa sköts först varningsskott för att få vargen att dra sig undan.När vargen inte reagerade sköt björnjägaren.
En hona sköts i Gagnef i Dalarna redan första dagen och därmed var jakten i Område 4, vilket omfattar södra och västra Dalarna över, eftersom endast två hanbjörnar eller en björnhona fick skjutas på licensen i denna del av länet.
I Dalarna I skulle jakten avbrytas efter två skjutna honor, i Dalarna II blev det stopp efter sex honor och i Dalarna III stoppades jakten efter fyra skjutna honor. För att räknas som hona måste den sljutna honan väga minst 80 kg.

I våras sköts 55 björnar på skyddsjakt i tre av Norrlandslänen vilket betyder att den totala jakten på björn i år överträffar alla tidigare siffror.

Det kan jämföras med licensen på björn i Norge förra hösten som var 27. Endast två av dessa sköts.
Under våren och sommaren i år sköts 11 hanbjörnar i Norge på skyddsjakt. Detta tog man hänsyn till vid licenstilldelningen för höstens jakt och licensen stannade på 15 björnar.
Vårjakten i Norge innebar att man haft betydligt färre skador på lösbetande får i fjälldalarna.

Samlar in björnspillning för att räkna
I samband med jakten samlar jägarna in björnspillning på olika håll i landet, bland annat i Dalarna. Där har Länsstyrelsen fått in ett 100-tal prover. De flesta proverna kommer från Älvdalen. Även Värmland samlar bjärnspillning och där har man fått in ca 20 prover som kommer från alla delar av länet.

Med hjälp av DNA-analys från spillningen kommer man så småningom att kunna beräkna björnstammens storlek. 20 spillningar i Värmland behöver inte betyda 20 olika björnindivider. Det kan vara samma djur som står för merparten.

Björnjakten i Sverige - 302 av 319 björnar skjutna under höstjakten. Under vårens skyddsjakter sköts 55 björnar
Total avskjutning under året i Sverige 357 björnar

Norrbotten – 85 av 90 (Varav en utreds som grovt jaktbrott) Jakten avlyst
Västerbotten Omr I – 16 av 16 Jakten avlyst
Västerbotten Omr II - 9 av 9 Jakten avlyst
Jämtland Omr I - 45 av 45 (46 fällda) Jakten avlyst
Jämtland Omr II - 35 av 35 Jakten avlyst
Västernorrland – 24 av 22 Jakten avlyst
Gävleborg – 48 av 48 Jakten avlyst
Dalarna Omr I* - 8 av 9 - varav 1 hona - 2 honor stoppar jakten* Jakten avlyst
Dalarna Omr II* - 17 av 25 - 6 honor - 6 honor stoppade jakten på 17 - Jakten avlyst
Dalarna Omr III* - 11 av 16 - 5 honor, fyra stoppade jakten på 11, en av de 5 för liten för att räknas av i honkvoten) - Jakten avlyst
Dalarna Omr IV* - 1 hona av 2 - efter 1 hona stoppades jakten - Jakten avlyst
* Bara honor över 80 kg påverkar "honjakten" i Dalarna
I Dalarna är två jakter under polisutredning, två honor med mjölk i juvren har skjutits och befaras ha haft ungar.
Värmland – 2 av 2 Jakten avlyst

 

 

 

Gå till arkivet