Björnjakten har utvecklats till en teknikjakt med GPS och bil för att genskjuta björnen

2015-05-28 |

Antalet rapporter till Länsstyrelsen i Västernorrland om oetisk björnjakt har under de senaste åren ökat.
Det handlar om otillåtna åtlar och användandet av bil för att genskjuta björnarna som jagas med GPS-försedda hundar.

Hundarna kan följas på GPS-mottagaren som jägaren har och man kan på så sätt se vartåt drevet går. Länsstyrelsen ser allvarligt på hur jakten bedrivs. Så här beskriver Länsstyrelsen tillvägagångsättet:
"Det handlar om att man använder sig av illegala åtlar. Intill åteln
sitter det en viltkamera som sänder livebilder om en björn närmar sig.
För att få sätta upp en viltkamera krävs dessutom ett tillstånd av
länsstyrelsen, vilket det är få som har. När bilderna mottagits av jägaren åker denna till platsen och släpper lös hundarna. Därmed startar jakten.
Det finns rapporter som beskriver hur hundar släppts under natten och
jagat björnen tills det ljusnat. Ibland släpps flera hundar samtidigt
och stressar björnen under en lång tid. Byte av hundekipage kan ske
flera gånger. Dessutom används motorfordon för att genskjuta björnen
vilket är olagligt i all form av jakt." Tidigare i vår meddelande Sveaskog att björnjakten stoppas i höst i två jaktområden i Rättvik och Ovanåker.
Orsaken är att jaktmetoder liknande de som nu avslöjas i
Västernorrland, oetisk och olaglig jakt med åtlar och genskjutning med
bil. Länsstyrelsen i Dalarna har polisanmält jakten i Rättviksskogarna.

Gå till arkivet