Björn Sprängare ny ordförande för Svenska Jägareförbundet

2012-06-16 |

Björn Sprängare valdes på söndagen till ny ordförande i Svenska Jägareförebundet. Han efterträder Torsten Mörner som inte blev omvald.

I dag valdes Björn Sprängare till ny ordförande för Svenska Jägareförbundet. Björn Sprängare är utbildad jägmästare och är idag ordförande i Skogssällskapet. Tidigare har Björn Sprängare bland annat varit vd för MoDo och Trygg Hansa samt styrelseordförande för LKAB i mer än tio år.

- Jag känner mig hedrad och ser fram emot min nya roll som ordförande i Svenska Jägareförbundet. Jag är angelägen om att jakten i vårt land ska utvecklas utifrån de möjligheter vi har idag och med det ansvar vi som jägare får, kommenterar Björn Sprängare sin nya roll.
- Svenska Jägareförbundet är en stark folkrörelse med en lång historia och med många engagerade medlemmar. Vi kan som medlemmar ha vitt skilda förväntningar på vad som ska göras, men ett starkt förbund kräver en gemensam uppfattning om vad som är de viktigaste frågorna inför framtiden, säger Björn Sprängare.
- Jag vill medverka aktivt till att vi kan samlas kring en gemensam viljeriktning avseende de mest angelägna frågorna idag och de kommande åren. Nu när allt fler människor bor i tätorter och saknar direkt kontakt med naturen är det mycket svårare än tidigare att få förståelse bland allmänheten för att jakt och viltvård behövs, något som även har stor betydelse för landsbygdens utveckling på sikt, menar Björn Sprängare.
- Att bredda och fördjupa kunskapen hos allmänheten och hos våra politiker ser jag som en mycket viktig uppgift för förbundet i framtiden. En oerhörd viktig fråga för oss är förstås också att behålla och attrahera nya medlemmar, inte minst ungdomar. Vi måste slå vakt om jägarnas rätt att jaga, vi måste förvalta Sveriges viltresurser och vi måste stå för den kunskap och starka unika lokala förankring som ingen annan organisation har idag, säger Björn Sprängare.
Sedan många år Björn Sprängare medlem i Svenska Jägareförbundet och anser att förbundet behövs som en stark och trovärdig röst som står upp för jägarnas åsikter i samhällsdebatten. Björn började jaga i vuxen ålder och blev inspirerad av en av sina söners stora intresse.
- Att få jaga ihop med honom har varit otroligt värdefullt för mig, säger Björn Sprängare. Jakten är en av de starkaste och mest intensiva naturupplevelser man kan få. Jakten är egentligen det enda tillfället då jag känner att jag är en fullt integrerad del av naturen. Annars känner jag mig som en utifrån kommande besökare, men under jakten samspelar jag med naturen och viltet på ett sätt som mobiliserar alla mina känslor, jag känner både respekt och ett stort ansvar som jag aldrig känner annars. Jag hoppas att fler ska få möjlighet att uppleva samma sak och jag kommer att göra vad jag kan för att det så ska bli, avslutar Björn Sprängare.

Gå till arkivet