Björn får jagas i Storuman och i Sorsele vill man jaga järv

2012-05-16 |

Vapsten sameby har av Länsstyrelsen i Västerbottens län får tillstånd för skyddsjakt på en björn i samebyns renkalvningsland.

Enligt ansökan har björnen jagat ren i ett område på Södra Storfjäll vid Vinterträsk i Storumans kommun där det just nu föds renkalvar.
Skyddsjakten får pågå fram till 21 maj och får inledas först när björnen befinner sig i direkt anslutning till de kalvande vajorna.

Rans sameby med marker i Sorsele kommun ansöker om skyddsjakt på järv. I ansökan beskrivs situationen som ohållbar och ohanterlig. "Föryngringen av järv de senaste åren varit allvarlig för rennäringen, men tillstånd har inte getts för skyddsjakt", skriver samebyn.
Man vill ha skyddsjakt på ett till tre djur.

 

Gå till arkivet