Beslut om lodjursjakten kom idag - läs yttrandet som SRF region Gävleborg skrev den 8 januari

2010-02-09 |

SRF region Gävleborg, Naturskyddsföreningen i Gävleborg, Djurens Rätt Gävle-Sandviken samt Gävleborgs Ornitologiska Förening skrev inför lodjursjakten 2010 ett yttrande till Länsstyrelsen i Gävleborg.

I yttrandet skriver man bland annat:
Mycket få lodjursangrepp inom tamdjursnäringen sker årligen i länet och är i minskande. Under de tre senaste åren (2007-2009) har i snitt endast ett (1)angreppstillfälle skett på fårbesättningar, vilket innebär att få individer, eller ca en procent, av länets lodjurspopulation är inbegripna i dessa tamdjursangrepp. Att med detta som bakgrund tro att en viss tilldelningsjakt på vilka individer som helst skulle utgöra en lösning för tamdjursnäringen är inte trovärdigt och heller inte en ansvarsfull förvaltningsstrategi. Enstaka problemindivider kan enligt vår uppfattning avlägsnas genom riktad skyddsjakt.

Dokument för nedladdning!

100108 Yttrande lodjursjakt 2010.pdf

Gå till arkivet