Bättre stängsel bättre än skyddsjakt på Kynnaavkomman

2011-09-14 |

Söder om Ljungby har den norska Kynnatiken etablerat sig ett revir efter den långa vandringen ner genom Sverige.

Länsstyrelsen i Kronobergs län säger nej till skyddsjakt på Kynnatiken som etablerar revir i sydvästra länsdelen.
Nu är det Naturvårdsverket som har avgörandet i sin hand.
Ansökan om skyddsjakt har lämnats in av en fårägare i Haghult som fått får rivna av tiken.

För att få tillstånd till skyddsjakt på varg, krävs att det inte finns någon annan lämplig lösning samt att skyddsjakten inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde. 
Länsstyrelsens bedömning är att det finns andra lämpliga lösningar. Ett rovdjursavvisande stängsel till exempel. Man rekomenderar fårägaren att sätta upp ett sådant runt sina beteshagar.

Men om...
Länsstyrelsen påpekar dock i sitt yttrande till
Naturvårdsverket att om det sker ett nytt angrepp på får i Haghult sedan stängsel satts upp bör frågan om skyddsjakt prövas igen.
Man säger också att om två nya två angrepp på tamdjur inom länet sker innan årsskiftet bör frågan också prövas. 

Gå till arkivet