Även Naturvårdsverket överklagar att skyddsjakten på Skånevargen stoppades

2013-08-22 |

Naturvårdsverket har i dag beslutat att överklaga Förvaltningsrättens beslut om inhibition av skyddsjakten på varg i Skåne.
- Det finns behov av att omedelbart påbörja skyddsjakten eftersom risken för allvarlig skada är stor, heter det bland annat i överklagandet till Kammarrätten.

Sedan vi fattade beslut om skyddsjakt har ytterligare ett angrepp på får skett i området. Behovet av att omedelbart påbörja skyddsjakten är stort och vi vill att kammarätten upphäver förvaltningsrättens beslut om inhibition, säger Gunilla Ewing Skotnicka, sektionschef på Naturvårdsverket.
Naturvårdsverket delar Länsstyrelsen i Skåne läns bedömning att detta angrepp med stor sannolikhet har orsakats av samma varg som orsakat de tidigare angreppen. Statistik visar att en besättning som drabbats av vargangrepp ofta blir angripen fler gånger inom relativt kort tid.
Naturvårdsverkets bedömning är att skyddsjakt på den aktuella vargen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos arten.
Utifrån tillgänglig information om var de mest genetiskt värdefulla vargarna befinner sig kan man utesluta att det är fråga om en sådan varg.
Det är inte heller sannolikt att den aktuella vargen är en avkomma till en invandrad varg.

Gå till arkivet