Även licensjakten på varg i Värmland-Örebro överklagad

2016-10-28 |

Svenska Rovdjursföreningen överklagar tillsammans med Naturskyddsföreningen i Värmland licensjakten på Brattforsreviret i Värmland och Loka-eviret på gränsen mellan Värmlands och Örebro.
Överklagandet lämnades in under fredagen.

Liksom i SRF:s överklagande av jakten i Dalarna handlar skälen för överklagandet till stor del om att

  • licensjakten skulle försvåra uppnåendet av en gynnsam bevarandestatus för vargen,
  • beslutets syfte och utformning passar inte in på något av de syften som enligt art- och habitatdirektivet kan vara skäl för undantag från skyddet för vargen,
  • när det gäller att minska risken för vargangrepp på tamdjur finns det andra lämpligare lösningar,
  • beslutet uppfyller inte lagstiftningens villkor om begränsat antal och strängt kontrollerade former.

Föreningarna pekar också på att både Värmlands och Örebro län enligt senaste inventeringen har färre vargrevir med föryngring än den miniminivå som ska gälla. Att bevilja licensjakt när miniminivåerna underskrids minskar förtroendet för vargförvaltningen, förklarar föreningarna.

Överklagandet är också mycket kritiskt mot att länsstyrelserna i beslutet rekommenderar att låta två till tre lösa hundar samtidigt förfölja en varg. Att låta en grupp lösspringande hundar förfölja och hetsa ett vilt djur är en grym jaktform, som lyckligtvis inte haft någon plats i den svenska jakttraditionen, skriver föreningarna, och menar också att detta strider mot jaktlagen.

Dokument för nedladdning!

SRF & NF Värmland Överklagande licensjaktsbeslut 2016 Värmland-Örebro.pdf

Gå till arkivet