Åtta föräldravargar av tretton spårlöst borta i Norge

2013-04-15 |

Mumifierad föräldrahane hittades under 2012 i Älvsjöhyttan i Värmland.

Av de tretton vargar som de senaste tre åren fött valpar i Norge har åtta försvunnit spårlöst. Det handlar om både tikar och hanar.
Vargforskare Petter Wabakken menar att de flesta dödats under tjuvjakt.
Petter Wabakken, verksam vid Hedmark University i Hamar säger att forskning visar att endast sex procent av vuxna vargar dör en naturlig död. 94 procent dör till följd av mänsklig verksamhet, antingen laglig eller olaglig.

- Vi vet att fyra procent av dem dödas av antingen bil eller tåg. Resten dödas av människor antingen genom laglig eller illegal verksamhet.
Vissa hävdar att föräldradjur som försvinner går iväg och slår sig ner i något annat område, men det är inget som Wabakken tror så mycket på.
- Hade så skett hade vi funnit DNA-spår av dem på andra ställen. Och det har vi inte gjort. Vi har en stort, onaturlig svinn av vuxna etablerade vargar och ingen har gett en bättre förklaring än illegal jakt. Det är den bästa förklaringen till den enorma förlusten av vuxna vargar, säger han.
Han menar att det i dag kunde varit en laglig licensjakt på varg inom ulvsonen om inte vargstammen hade hållits nere av illegal jakt. Ulvsonen berör fyra norska län som gränsar till Dalsland och Värmland/Dalarna.
I en rapport som utarbetats av det Norska institutet för naturforskning för fem år sedan slås fast att tjuvjakt är orsaken till hälften av alla dödsfall hos varg i Norge och Sverige.
Samma förhållande är också slutsatsen i en studie som genomfördes under 2011.

Gå till arkivet