Artbevarandestipendium till Rovdjursföreningen

2006-03-22 |

Svenska Rovdjursföreningen tilldelades Skånes Djurparks artbevarandestipendium för 2005.
Detta årligen återkommande stipendium instiftades i samband med Stiftelsen Skånes Djurparks 50-års jubileum år 2002 och tilldelas den som gjort en betydelsefull insats för bevarandet av nordiska djurarter.

Priset motogs av föreningens vice ordförande Ann Dahlerus vid Vargsymposiet i Vålådalen. Stipendiet är på 25 000 kronor och beslutsmotiveringen var följande:

”2005 års Artbevarandestipendium går till Svenska Rovdjursföreningen för dess oegennyttiga arbete att under organiserade former hjälpa markägare med uppsättning av rovdjurssäkra stängsel hos tamdjurshållare i rovdjursnära områden. Genom detta arbete ökar möjligheten för glesbygdens befolkning att ha boskapsdriften kvar, vilket gynnar det öppna landskapet och därmed den biologiska mångfalden. Stängslingsarbetet minskar också angreppen av rovdjur på tamboskapen och förutsättningarna ökar då för att få en acceptans av de stora nordiska rovdjuren som har sin givna plats i den svenska naturen.”

I den kommitté som utser mottagare av stipendiet ingår representanter för Centrum för Biologisk Mångfald, Svenska Djurparksföreningen, SNF, Världsnaturfonden WWF, Sveland Försäkringar samt Stiftelsen Skånes Djurpark.

Gå till arkivet