Arkiv


2021-09-20
Föreningen vill inte se någon licensjakt på varg 2022
Så nyligen som i april 2020 omklassificerade ArtDatabanken vargstammen till Starkt hotad (EN) i den nu aktuella rödlistan. En beståndsbegränsande jakt på en så liten population av...

2021-09-09
Vilka bidrag gäller för rovdjursavvisande stängsel?
- Det pressmeddelande som utgick från regeringen om att rovdjursavvisande stängsel ersätts med hundra procent var missvisande, berättar Maria Levin, konsulent på SLU...

2021-09-08
Skyddsjakt pausad i Siggeforareviret efter vår överklagan
Förvaltningsrätten anser att det finns oklarheter i länsstyrelsens bedömning avseende upprättande av gynnsam bevarandestatus. Hanen i Siggeforareviret är avkomma från en finsrysk...

2021-07-30
Passerande varg inte tillräckligt för skyddsjakt
I vår överklagan för vi fram att de störningar på renskötseln som förs fram i skyddsjaktsbeslutet inte på något sätt visas vara orsakade av varg. Vidare finns ingen skada på ren...

2021-07-26
Svenska Rovdjursföreningen överklagar licensjakten på björn
Svenska Rovdjursföreningen anser att det finns flera skäl till att överklaga beslut om licensjakt i allmänhet. Det viktigaste, som gäller alla stora rovdjur som enligt art- och...

2021-07-02
Nytt nummer av Våra Rovdjur
I obduktionsrapporten från Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) över vargarna som dödades i licensjakten 2021 går det att läsa att hela 41 procent av varghanarna hade en...

2021-07-01
Möte med EU-kommissionären Virginijus Sinkevičius
Svenska Rovdjursföreningen har tillsammans med Naturskyddsföreningen tidigare skickat ett brev till EU-kommissionen angående vargens situation i landet. - Han är tacksam över den...

2021-05-18
Livesändning på Biologiska mångfaldens dag
Vi har sänt live från naturen i ett vargrevir. På det sättet hoppas vi kunna göra de stora rovdjurens påverkan på den biologiska mångfalden mer konkret, med exempel från den lokala...

2021-05-10
Ny webshop!
Vi har tagit fram tre nya produkter i samband med vår lansering. Det är dels en huvtröja med Svenska Rovdjursföreningens logo, en mössa och en kasse. I den nya butiken går det...

2021-05-03
Vår nya ordförande är Magnus Orrebrant
Jag är väldigt stolt över att ha fått ansvaret som ordförande för Svenska Rovdjursföreningen för att kunna fortsätta att jobba tillsammans med alla engagerade medlemmar. Jag har...

2021-04-29
Rabatt på prisbelönta vargturer
I senaste numret av Våra Rovdjur skriver Marcus Eldh om deras vargturer. Han beskriver hur pengarna från naturturismen hamnar i en landsbygd som kämpar med ekonomin. Marcus har...

2021-04-21
Svar på brevet till EU-kommissionen
Brevet börjar med att beskriva uppskattning över den information som vi försett kommissionen med. Man förtydligar också att domen som kom angående Finland vargjakt, det så kallade...

2021-04-14
Hjälp till med stängsling
Stängsling med Svenska Rovdjursföreningen är en del av vårt arbete för att minska konflikterna mellan rovdjur och djurägare. Och så kommer man ut i naturen och lär känna andra...

2021-04-09
Digitalt årsmöte med föreningen 24 april
På grund av pandemiläget så genomförs årets årsmöte digitalt. Du som vill delta i årsmötet med saknar tillgång till internet via dator eller mobil ombeds kontakta ordförande Per...

2021-02-25
Guldschakal sedd i Norge för första gången
Guldschakalens utbredningsområde sträcker sig från östra Europa ända bort till Burma och Filipinerna i sydöstra Asien (utbredningskarta). Troligen har den sedan expanderat norrut i...

2021-02-02
Vargens dag 4 februari med Stefan Sundström
- Det här är ju roligt för mig för jag vill lära mig mer om hur man kan hitta spår av vargar, berättar Stefan Sundström. Fast egentligen är nog lodjur min favorit hos de stora...

2021-01-08
Licensjakten försvårar en långsiktigt livskraftig vargstam
Vargen är en starkt hotad art med endast trettio reproducerande par i landet under strikt skydd enligt EU:s art- och habitatdirektiv. Det är därför märkligt att Naturvårdsverket...

2020

2020-12-30
Kammarrätten avslår inhibition av vargjakten
Vi anser att den skandinaviska vargpopulationen är för liten och för inavlad för att tåla någon licensjakt överhuvudtaget. Vi menar även att det inte går att hävda att populationen...

2020-12-27
Senaste numret av tidskriften Våra Rovdjur
Vår tidskrift står för vetenskapligt och juridiskt grundad fakta. Mycket av den information som når medborgare om stora rovdjur kommer från jaktliga intresseorganisationer och är...

2020-11-15
Namninsamling mot licensjakt på varg
Skriv under namninsamlingen här. Den svenska licensjakten på varg saknar stöd i EU:s art- och habitatdirektiv, en överstatlig lagstiftning som Sverige förbundit sig att följa...

2020-11-11
Ursprunget för den skandinaviska vargstammen kartlagt igen
De skandinaviska vargindividerna i undersökningen hade en tydlig genetisk signal som kommer av att de alla härstammar från en handfull invandrade finskryska vargar som sedan har...

2020-11-09
Svenska Rovdjursföreningen överklagar licensjakten på varg 2021
Licensjaktsbesluten är i grunden oförenliga med Sveriges åtaganden enligt art- och habitatdirektivet eftersom vargen är en strikt skyddad art enligt bilaga 4 i direktivet. Detta...

2020-11-06
Föreningen JO-anmäler Norrbottens län
Under eftermiddagen den 30 oktober 2020 var medlemmar i Svenska Rovdjursföreningen i kontakt med Länsstyrelsens handläggare för att höra sig för om hur handläggningen fortskred....

2020-11-06
Prövning kan inte ske för utökad jakt
Det hela började med att Länsstyrelsen i Västerbottens län. Fattade beslut om licensjakt på 25 björnar i länet. Men Jägarnas Riksförbund ville skjuta fler björnar och överklagade...

2020-10-29
Föreningen vinner mål i förvaltningsrätten
För att jakt ska kunna tillåtas på en strikt skyddad art som vargen ställs mycket höga krav i EU:s art- och habitatdirektiv. Den varg som var avsedd att dödas med skyddsjakt har...

2020-10-07
Läs det senaste om Våra Rovdjur
En artikel som nu ligger ute för allmän läsning är skriven av juristen Johanna Parikka Altenstedt. I sin masteruppsats har hon undersökt hur Sverige har lyckats med att införliva...

2020-10-06
Skyddsjakt i Östergötland felaktig enligt kammarrätten
Domslutet meddelades av kammarrätten den femte oktober. Kammarrätten skriver i domslutet att det inte framför " vilka överväganden länsstyrelsen har gjort i fråga om vilka följder...

2020-10-06
Yttrande angående Naturvårdsverkets förslag till jakttidsändringar
Svenska Rovdjursföreningen invänder mot Naturvårdsverkets förslag på jakttidsändringar, hundträning och hundanvändning vid jakt. Vi menar att förslaget tar liten eller ingen hänsyn...

2020-09-29
Nej till licensjakt på varg 2021
Svenska Rovdjursföreningen anser att rovdjuren, liksom alla andra arter, har rätt att existera för sin egen skull oavsett om vi människor betraktar dem som skadliga eller nyttiga....

2020-09-17
Ny styrelse vald under årsmötet
Anna-Karin Lieber sitter kvar som vice ordförande. Kompetensen inom styrelsen är fortfarande bred, från en jurist flera utbildade biologer. Hela nya styrelsen hittar du här....

2020-08-03
Rovdjursföreningens årsmöte har ägt rum den 22 augusti

2020-06-17
Antalet vargar endast tre familjer över miniminivån
Här bör förtydligas att Norge inte använder omräkningsfaktorn 10 när antalet vargar i populationen anges. Norge räknar det faktiska antalet vargar i varje enskild familjegrupp,...

2020-04-15
Naturvårdsverket beslut gäller under fem år - Minst 1 400 björnar skall finnas i Sverige
På länen fördelar sig miniminivån 1 400 björnar så här: Norrbotten Ä 220 björnar - motsvarar 22 föryngringar Västerbotten Ä 160 björnar - 16 föryngringar Västernorrland Ä 150...

2020-03-17
Rovdjursföreningens årsmöte i Stockholm är inställt tills vidare
Styrelsen för Svenska Rovdjursföreningen har tagit beslut att ställa in föreningens Årsmöte som var planerat att hållas i Stockholm om två veckor lördag 28 mars. Föreningens...

2020-02-11
14 vargar skjutna i Jämtland sedan 1 oktober
Totalt i hela renskötselområdet handlar det om 15 dödade vargar eftersom det i vinter sköts en invandrare längre norrut tidigare i vinter. Enligt DNA-spår ska det finnas...

2020-02-11
97 rovdjur har funnits på renskötselns önskeslista i Jämtland denna vinter
12 ansökningar om järvjakt har kommit in för 41 järvar, 6 ansökningar som omfattar 13 järvar har bifallits - av dessa har 11 dödats. 21 ansökningar om vargjakt har kommit in för...

2019

2019-12-17
337 unika vargindivider hittills i spillningsinventeringen
De senaste veckorna har antalet DNA-vargar ökat väldigt blygsamt och så kommer det sannolikt att förbli inventeringsperioden ut. Observera att i siffran 337 finns över 20 kända...

2019-12-02
14 lodjur skall skjutas i tre län i södra Sverige
Östergötland har ett förvaltningsmål på sju familjegrupper, förra vintern fanns tio familjer. Jakten kommer att ske på två lo inom vardera två områden där populationen bedöms som...

2019-11-14
Minst fyra invandrarvargar i Skandinavien just nu
Naturvårdsverkets planer är att säkra varghanarna och förse dem med gps och sändarhalsband för att kunna följa deras fortsatta öde på vägen söderut mot varglänen. För dit ska de....

2019-10-15
Jakten är överklagad: 40 vargar får skjutas i Norge kommande vinter
Jakten är överklagad till nämnderna som avvisat. Därför kommer jakten nu att prövas av Klima- och miljöministern. - Antalet vargar som skall jagas är fullständigt oacceptabelt,...

2019-10-15
Jakten på Tåssåsenvargen får fortsätta
Samtliga som klagat framhöll att den svenska vargpopulationen för närvarande inte har gynnsam bevarandestatus och därför är varje varg i populationen viktig. Inte heller vet man...

2019-10-11
EU-domen kan betyda fler vargar i populationen Jakt får ske bara undantagsvis - strikt motiverad...
Den sammanfattande analysen visar att det inte är självklart med "stamvårdande" vargjakt i Finland, som kan jämställas med licensjakt i Sverige. Domen är vägledande för alla...

2019-10-08
300 björnar har skjutits under höstens jakt i sju län
Årets tre minsta björnar är en hona på 13 kilo, skjuten i Härjedalen, en hane på 26 kilo skjuten i Bräcke Jämtland och en hona på 27 i Strömsund Jämtland. Alla kallas ungdjur i...

2019-04-15
Omräkningsfaktorn – vetenskap som blivit en skitsak
Naturvårdsverket har nämligen beslutat att antalet vargar under två inventeringssäsonger skall räknas på individnivå. Bajs efter varg skall samlas in för att DNA-kartlägga vilka...

2019-03-30
Antalet vargangrepp på får halverades på ett år
Även antalet döda och skadade enskilda får i samband med angreppen har sjunkit kraftigt. 2014 var siffran runt 400 får. Förra året var siffran 157 får, vilket är lika många som...

2019-03-30
Varginventeringen: 29,5 svenska familjegrupper är nu säkrade
Förra vintern kvalitetssäkrades 30,5 familjegrupper i Sverige vilket ledde till att Naturvårdsverket i höstas beslutade att inte utlysa någon licensjakt på varg den gångna vinter....

2019-03-29
Ingen hund i den skandinaviska vargpopulationen
De som hävdar att vår population består av varg/hund-hybrider är de så kallade vargmotståndarna. Och syftet med det är att om så var fallet skulle kunna hävda några hybrider skall...

2019-03-28
Antalet jagade lodjur fortsätter att öka trots att jakten är över sedan länge
Förvaltningsrätten lyfte strax innan jaktstart bort det enda lodjur som skulle jagas i den norra delen av länet i Länsstyrelsens beslut. Jakten på totalt tre lodjur hade...

2019-03-20
Antalet vargar har hittills räknats för högt - ny modell kommer i april
Skandulvs nya beräkningsmodell är baserad på betydligt mer och huvudsakligen färskare data än den gamla modellen, som har problemet att den räknar in redan döda vargar i...

2019-03-08
NYA MININIVÅER FÖR LO: Södra Sverige tar över minskningen i Norra Sverige...
147 familjegrupper var också miniminivån för landet även i den gamal nivån som nu inte längre gäller. Vid en snabb jämförelse med förra miniminivån minskas de nya nivåerna i Norra...

2019-03-01
Årsmötet i Västerås
Årsmötet hålls i år i Västerås lördag 23 mars med incheckning 12.00. Lokal är Stallet på konferenshotellet Hem till Gården som ligger en liten bit norr om E18 med bra...

2019-02-01
Norge räknar vargindivider med DNA i vinter
De säkra familjegrupperna finns alla inom ulvesonen, av de osäkra familjerna finns tre inom zonen och tre över gränsen till Värmland. Det enda säkra paret finns också över gränsen...

2018

2018-11-16
Ännu finns det Rovdjurskalendrar för 2019 kvar för leverans
Bakom bilderna döljer sig tio mycket goda fotografer: Irene Södergren, Krister Fredriksson, Peter W Eriksson, J-Å Hillarp, Catrin Renström, Dorte Bech Pedersen, Bengt Pettersson,...

2018-07-28
284 svenska björnar skall skjutas i höstens licensjakt
Övriga län som jagar björn i höst är Norrbotten med 16 björnar, Västerbotten 28, Västernorrland 40, Dalarna 48, Gävleborg 50. Även Värmland har tagit jaktbeslut på två björnar...

2018-06-02
Efter vinterns inventering: Antalet vargfamiljer klart under miniminivån
Årets båda inventeringar, den fysiska och spillningsinventeringen, ger båda samma resultat: När vinterns inventeringssäsong avslutades 31 mars fanns inte fler än runt 250 kända...

2018-05-28
Din e-postadress underlättar vår kontakt
Låt mig säga det från början, det enda vi ska använda din e-postadress till är att nå dig via mail när vi har något att berätta om eller något vi bjuder in till. Vi tänker så här:...

2018-04-27
Naturvårdsverket uppmanas att stoppa Länsstyrelsen i Jämtlands möjlighet att döda varg urskiljningslöst
- Länsstyrelsens handläggning är under all kritik särskilt i skenet av den genetiskt utarmade svenska vargpopulationen, säger Jan Bergstam, Rovdjursföreningens nye ordförande. -...

2018-04-15
Jan Bergstam ny ordförande för Svenska Rovdjursföreningen
Jan Bergstam har en bakgrund som journalist på Nya Wemlands-Tidningen och andra tidningar i samma koncern. Han har följt vargdebatten ända sedan de första vargarna dök upp i...

2018-04-02
Svenska Rovdjursföreningen samlas till årsmöte i Uppsala
Alla medlemmar hälsas välkomna till Svenska Rovdjursföreningens årsmöte 2018 i Uppsala 14 april. Tid Lördag 14 april. Registrering kl 12.00-13.20 - Programstart kl 13.30 Var...

2018-02-22
916 lodjur har dödats under tio års jakt - i år ska ytterligare 76 lodjur dödas under licensjakten
Jämtland tog beslut häromdagen om jakt på 33 lodjur under licensjakten i mars. Västernorrland tog sitt beslut i dag onsdag som handlar om jakt på tio lodjur. Vilket innebär att...

2018-01-16
Avbryt vargjakten i Kindlareviret!
- Därmed gäller inte längre de skäl för jakten som stod i beslutet. Och att då ändå låta jakten fortsätta stämmer inte med villkoren i lagstiftningen, menar Torbjörn Nilsson....

2018-01-05
Vargjaktens 22 dag i Sverige och Norge - hittills är 38 vargar skjutna
Utöver de 16 vargar som fick dödas inom norska ulvesonen är det också jakt strax utanför zonen på 12 vargar. Den jakten inleddes redan 1 oktober och sex av dessa är redan döda...

2017

2017-12-28
Rovdjursföreningen överlämnar licensjakten på varg att avgöras av Högsta förvaltningsdomstolen
Föreningens ordförande var inte nådig i sin kritik av Kammarrättens negativa och kortfattade beslut. "Nonchalant hantering" och "en skam för svenskt rättsväsende" var några omdömen...

2017-12-27
Kammarrätten prövar inte felaktiga beslut för licensjakten på varg i vinter
- Vi har beskrivit en lång rad skäl till att jaktbesluten är felaktiga. I vårt överklagande har vi visat att förvaltningsrätten missförstått eller helt förbisett dessa. Alltså...

2017-12-16
Licensjakten på varg överklagas till Kammarrätten
I det nya överklagandet visar föreningen på punkt efter punkt hur Förvaltningsrätten tycks ha förbisett eller missförstått de argument som föreningen framfört i sitt överklagande...

2017-12-11
SRF fördömer hot
Svenska Rovdjursföreningen har i torsdags överklagat jaktbeslutet. Uppgiften om hot står bland annat i tidningen Land Skogsbruk.

2017-12-08
Rovdjursföreningen överklagade: Beslut om skyddsjakt på 24 järvar upphävda
Tyvärr hann jakten komma igång i Norrbotten och två järvar kunde skjutas innan jakten inhiberades. Båda besluten togs på egna initiativ av de två Länsstyrelserna. Den främsta...

2017-12-08
Rovdjursföreningen överklagar skyddsjakten på vargtiken i Södertörn
Formellt är jakten redan igång men inte i praktisk handling. Inhibition stoppar jakten om den godkänns. Detta för att vargtiken inte skall hinna skjutas innan Rätten hunnit...

2017-11-14
Järvjakten stoppad i både Norrbotten och Jämtland
Förvaltningsrätten skriver i sina beslut att det är ovisst om jaktbesluten uppfyller samtliga förutsättningar för skyddsjakt, bland annat mot bakgrund av hur besluten motiveras...

2017-11-06
Vi överklagar jakt på 11 järvar i Norrbottens län
Länsstyrelsen i Norrbottens län har i tre samtidiga beslut beviljat skyddsjakt på sammanlagt 11 järvar. Besluten är väldigt bristfälliga - länsstyrelsen har inte ens berört det...

2017-11-03
Vi överklagar jakt på 13 järvar i Jämtlands län
Länsstyrelsen i Jämtlands län har åter beviljat skyddsjakt på ett stort antal järvar. Ett liknande beslut för två år sedan, som gällde 19 järvar, upphävdes efter att det...

2017-10-13
Låtsas inte att vargarna är fler än de är!
Vi är bekymrade över att Naturvårdsverket fortfarande tycks vilja tillämpa en föråldrad modell för att utifrån inventeringsdata beräkna antalet vargar. Sedan länge uppskattas...

2017-06-25
Rovdjursersättningar förödande för rovdjuren i Sapmi
Ersättningssystemet har blivit ett stöd till rennäringen. Tanken var att nuvarande ersättningssystem skulle bidra till ökad acceptans av rovdjuren i renskötselland. Men inteÄ...

2017-06-14
Omfattande vårjakt på björn i tre av Norrlandslänen - 69 björnar skjutna
Antalet skjutna björnar med stöd av skyddsjaktsregler har mer än fördubblats jämfört med tidigare år. Till exempel sköts 27 björnar våren 2016. Björnhonor föder ungar först när de...

2017-06-12
SRF ifrågasätter de stora bidragen till jägarorganisationerna
Sedan 1938 har Svenska Jägareförbundet ett statligt uppdrag "att leda delar av jakten och viltvården i landet". För detta erhåller man ett bidrag ur Viltvårdsfonden på ca 52 mkr....

2017-06-05
Erkänn att en väl underbyggd beräkning är bättre än en dåligt underbyggd beräkning!
I fredags riktade Svenska Rovdjursföreningen kritik mot Naturvårdsverket, för att de fortsätter använda en föråldrad beräkningsmodell och därmed överdriver hur många vargar det...

2017-06-02
257 vargar i Sverige – inte 355
- Det är märkligt att Naturvårdsverket går ut med siffran 355, trots att de vet att den bygger på en föråldrad beräkningsmetod, säger Torbjörn Nilsson, ordförande i Svenska...

2017-05-04
Danskt vargpar tillsammans sedan i vintras ger hopp om valpar redan i vår
Analysen av insamlad bajs visar att hon härstammar från ett tyskt revir, Göritz-Kleipzigreviret som ligger sydväst om Berlin över delstatsgränserna Brandenburg /Sachsen-Anhalt....

2017-04-07
100 000 kr i belöning för tips om tjuvjakt
- Jag vill bara att tjuvjägarna ska försvinna, och att vargarna ska få överleva, säger personen som skänkt pengarna till belöningen. Det som fick värmlänningen att skänka pengarna...

2017-03-29
Rovdjursföreningen samlas till årsmötet i Eskilstuna 8 april
Programmet ser ut så här 12.30 Registrering 13.30 Föredrag av Marcus Eldh från Wild Sweden. Ett prisbelönt företag som arrangerar vildmarkssafari i Bergslagen som lockar besökare...

2017-02-24
SRF överklagar vargjakt till Högsta Förvaltningsdomstolen
I höstas överklagade Svenska Rovdjursföreningen länsstyrelsernas beslut om licensjakt på varg först till Förvaltningsrätten, som avslog överklagandena, och sedan vidare till...

2017-02-14
439 kända stora rovdjur dog av olika orsaker i Sverige under 2016
Dock har antalet skyddsjakter under 2016 ökat till 17 mot 6 under 2015. Skillnaden ligger inom normalvariationen om man ser till de senaste sex årens skyddsjakter. Alla...

2017-01-18
SRF överklagar lodjursjakten i sex län
Lodjurspopulationen är känslig för jakt, och har varierat kraftigt på grund av de samlade effekterna av legal och illegal jakt, förklarar föreningen i överklagandet. Efter en topp...

2017-01-18
SRF kräver utvärdering av fångstredskap och förbud mot snaror
Det är otillfredsställande att Naturvårdsverkets föreskrifter gällande fångstredskap inte ställer högre krav på etik, kontroll och ansvarstagande. Svenska Rovdjursföreningen...

2016

2016-12-30
SRFs ordförande om vargjakten: - Ett olyckligt och förvånande beslut...
Länsstyrelsen i Värmland hade fog för sina beslut om licensjakt efter varg 2016 skriver Högsta förvaltningsdomstolen i sin dom som meddelades i dag under förmiddagen. Domstolen gör...

2016-12-23
Kammarrätten avslog utan motivering
Det säger Svenska Rovdjursföreningens ordförande Torbjörn Nilsson. - I vårt överklagande tog vi upp tio tydliga brister i det tidigare beslutet från Förvaltningsrätten, som vi...

2016-12-14
Licensjakten på varg överklagas till Kammarrätten
Förvaltningsrätten gav i slutet av november klartecken för licensjakt på varg i januari. Rätten avslog samtliga överklaganden av jaktbesluten i fyra län i Mellersta...

2016-11-22
Rovdjursföreningens ordförande kritisk till att Förvaltningsrätten ger klartecken för vargjakt
Flera naturorganisationer överklagade vinterns vargjakt. Förvaltningsrätten avslår samtliga överklaganden och säger att de förutsättningar som krävs för licensjakt enligt...

2016-11-18
Förvaltningsrätten tar Rovdjursföreningen på orden och stoppar jakten på två järvar i Jämtland
I dag fredag meddelar Förvaltningsrätten att den pågående skyddsjakten på två järvar i Jämtland väster ut från Strömsund tills vidare stoppas (inhiberas). Främsta skälet är att den...

2016-11-15
Rovdjursföreningen överklagar omotiverad jakt på järv i Jämtland
Föreningen skäl för att jakten måste stoppas är: Länsstyrelsen har inte prövat jaktens tillåtlighet enligt miljöbalken kap. 7 §§ 28a och 28b., Länsstyrelsen har...

2016-10-30
Gemensam överklagan på överdriven licensjakt i Gävleborg
Liksom i överklagandena av licensjakt på varg i Dalarna, Värmland och Örebro län förklarar föreningarna i överklagandet att beslutet om licensjakt på punkt efter punkt strider mot...

2016-10-28
Även licensjakten på varg i Värmland-Örebro överklagad
Liksom i SRF:s överklagande av jakten i Dalarna handlar skälen för överklagandet till stor del om att licensjakten skulle försvåra uppnåendet av en gynnsam bevarandestatus för...

2016-10-25
SRF överklagar licensjakt på varg i Dalarna
Skälen för överklagandet handlar till största delen om att licensjakten strider mot EU-lagstiftningen: licensjakten skulle försvåra uppnåendet av en gynnsam bevarandestatus för...

2016-10-25
Tre länder och EU står bakom: 12 miljoner skall rädda fjällräven på Nordkalotten
I projektet samordnas arbetet med flera aktörer: Stockholms universitet, NINA (Norsk institutt for Naturforvaltning) och Metsähallitus i Finland. 
I projektet deltar också norska...

2016-10-24
Satsning på rennäringen skall stärka vargarna genetiskt
I stort ligger den svenska vargförvaltningen fast, men nu med fokus på att invandrade vargar ska få ökad möjlighet att gå in och reproduceras sig i den svenska populationen som...

2016-10-19
Skarp kritik mot Stortinget: -Vinterns vargjakt är ovärdig en miljönation
Området i parken nedanför Stortinget fylldes med folk och plakat som tydligt visade vad de ansåg om Stortingets beslut att tillåta jakt på 47 vargar under vintern. 
Licensjakten...

2016-09-16
Tjuvjakt på rovdjur är grovt jaktbrott - inte civil olydnad
Däremot är det överraskande att von Essen beskriver jaktbrotten mot varg som en form av civil olydnad. Civil olydnad går ut på att öppet och utan våld bryta mot en lag och vara...

2016-08-14
SRF överklagar skyddsjakt på varg och björn i Malung-trakten
Orsak till skyddsjakten är ett antal angrepp på får vid fäbodar i området. Angreppen har skett under juli-augusti. Jakten fick inledas redan i fredags. Svenska Rovdjursföreningen...

2016-08-10
Sluta låtsas om vargens bevarandestatus!
Att låtsas som om vargstammens utbredning skulle omfatta hela Sverige, när reviren är koncentrerade till en tredjedel av landet, är också vilseledande. Det har Svenska...

2016-07-07
Skyddsjakten på två vargar i Jämtland stoppad
För en vecka sedan beslöt Länsstyrelsen i Jämtlands län om skyddsjakt på två vargar i Handölsdalens sameby, trots att vargarnas genetiska status inte var känd. Jakten fick inledas...

2016-06-01
Antalet vargar tangerar miniminivån - kraftig minskning senaste året
Vinterns inventering visar att antalet vargar nu enligt Naturvårdsverkets beräkningar är 340 individer. Inventeringen vintern 14/15 var antalet 415. Eftersom antalet...

2016-05-27
SRF kommenterar: - Provocerande att lagstiftningen anpassas till jägarorganisationernas önskemål
Att tvinga myndigheterna att fatta licensjaktsbeslut tidigt på hösten ökar nog risken för att licensjakten blir av, trots att den jakten egentligen strider mot EU-lagstiftningen....

2016-05-27
Förvaltningsrätten i Luleå får ensamt ansvar för de stora rovdjuren

Syftet med förändringen är att få till stånd en snabbare, effektivare och mer likvärdig beslutsprocess. Beslutet om ändringar i Jaktförordningen och förordningen om allmänna...

2016-05-25
Höstens licensjakt på björn börjar ta form
15 av de 22 björnarna får jagas i Område 2 mellan 21 augusti och 15 september. Det eventuella licensbjörnar som därefter återstår i Område 2 får efter detta datum fram till 15...

2016-05-25
Förvaltningsrätten avslår överklagandet av skyddsjakten i Sjundareviret
Nu har Förvaltningsrätten prövat överklagandet och skyddsjakten kommer inte att stoppas. Enligt domen konstateras att i nuläget finns ingen annan åtgärd för att förhindra att fåren...

2016-05-05
Rovdjurföreningen överklagar skyddsjakten i Sjundareviret
Även ägarna till Molstabergs gård som drabbades av flera angrepp på sina får under förra betessäsongen har klagat på beslutet. Men här handlar det om att man vill skjuta bort alla...

2016-05-03
105 rödlistade lodjur dödade under licensjakt i vinter i Skandinavien
350 lodjur fanns vid inventeringen 2015 vilket motsvarar drygt 60 familjegrupper - hona med unge/ungar. Beståndsmålet för hela landet är 65 familjegrupper. Jakten skulle avbrytas...

2016-04-03
Välkommen till Karlstad och Årsmötet 2016
Missa inte ett intressant möte där du träffar andra engagerade rovdjursvänner. Om du vill vara med och påverka årsmötet måste du vara medlem i föreningen från senast två veckor...

2016-04-03
Här kan du bekanta dig med valberedningens förslag till ny styrelse

2016-04-01
Andra järven på ett år som körs ihjäl på E20 vid Strängnäs
För nästan precis ett år sedan hittades en död järv vid Läggesta intill wireräcket vid sidan av vägen. Den här gången hittades den påkörda järven vid trafikplatsen Biskopskvarn....

2016-03-30
31 kända vargar i Skandinavien hittills döda i år
Personbilen träffade vargen som avvek från olycksplatsen. Vargen återfanns senare ca 50 meter från vägen död. Den har körts upp SVA i Uppsala för undersökning. Det finns minst...

2016-03-29
Två Länsstyrelser säger nej till skyddsjakt på varg
I Knådaansökan påminns Länsstyrelsen om de två tamdjursangrepp som vargarna i Sjösvedenreviret ska ligga bakom. Det ena fallet handlar om ett angrepp på får i Grängsbo, sju...

2016-03-26
För tredje gången: Jägare i Glamsenreviret får nej till skyddsjakt på vargarna
Sökande är Hemlingby jaktlag som jagar i Hemlingby friluftsområde. Skyddsjakt har sökts på två vargar inom friluftsområdet. Första gången skyddsjakt söktes var i mars 2015, andra...

2016-03-01
Färre fårangrepp av varg under 2015 jämfört med åren innan
Att märka är att vargen inte dödar alla får som förs in i statistiken som dödade, de flesta avlivas på grund av skador och ytterligare ett lite antal har försvunnet i samband med...

2016-02-26
Naturvårdsverket stoppar lojakten i Norr- och Västerbotten
Naturvårdsverket bedömning är att Länsstyrelsen i Norrbotten inte visat att samtliga krav i jaktförordningen för licensjakt är uppfyllda. Som läget är nu blir det alltså ingen...

2016-02-25
Jämtland jagar drygt hälften av alla lodjur som skall jagas i vår
I Västerbotten får 11 lodjur får fällas, fyra i kustlandet och sju i inlandet. Länsstyrelsen i Norrbotten öppnar för licensjakt på åtta lodjur i tre områden, vilket är samma...

2016-02-15
Lodjursjakt i vinter endast i fyra Norrlandslän
I det norra området finns 94 familjegrupper enligt förra vinterns inventering, enligt beslut ska det i miniminivån finnas endast 64 familjegrupper. För att få fram hur många...

2016-02-12
Förvaltningsrätten satte stopp för vinterns licensjakt på varg
Förvaltningsrätten upphävde i dag Länsstyrelsernas beslut att tillåta licensjakt i vinter. Flera tunga naturorganisationer hade överklagat länsstyrelsens beslut, bland andra...

2016-02-10
Två länsstyrelser vill förlänga en eventuell licensjakt till 31 mars
Länsstyrelsernas ansökan har en direkt koppling till en begäran om en tidsmässigt förlängd licensjakt från Jägareförbundet. Vilket i princip innebär att båda Länsstyrelserna...

2016-02-02
Ny "invandrare" befinner sig i jämtländska Strömsund
Vi skrev "invandrare" rubriken, och det beror på att vargen är lika viktig för den svenska populationen som om den vandrat in själv från Finland. Båda föräldrarna är invandrare...

2016-01-19
Fyra skandinaviska vargar i fyra olika familjegrupper har dött i skabb på några dagar
Vargen levde men var kvar vi olycksplatsen där den avvlivades av en tillkallad jägare. Sannolikt hör vargen till familjegruppen i Lingboreviret. Det är nu fastställt genom DNA att...

2016-01-18
DNA-analysen klar: Vargen i Överkalix är viktig men svenskfödd
Vargen som troligen är en liten tik enligt spårarnas bedömning, är född 2014 i reviret Prästskogen 3 nordväst om Färila i Hälsingland. Könet fick inget genomslag i DNA-analysen,...

2016-01-18
Omfattande skyddsjakt på varg i södra delen av renskötselområdet
Skyddsjaktsbeslutet på paret togs i helgen av både Jämtlands och Västernorrlands länsstyrelser. Varparet befann sig då i området vid Helgumbodarna några kilometer in i Ångermanland...

2016-01-16
Misstänkt invandrarvarg i Överkalix övervakas
Vargen har funnits stationär i området sedan nyår. Man vet inte vargens härkomst, men spillning har samlats in för DNA-analys. Det finns förhoppning om att det är en invandrare...

2016-01-12
18 vargar licensjagas i Norge under sex vintermånader
Flekkefjord ligger i Vest-Fjord fylke som tillsammans med fylkena Sogn og Fjordane, Hordaland och Rogaland bildar Rovviltregion 1 som denna vinter har tre vargar på licensen. I...

2016-01-12
Licensjakten i Dalarna och Gävleborg dag för dag
Under inledningen av jaktperioden har den norra gränsen för Lövsjöns jaktområde flyttats söderut för att skydda två vargar som konstaterats finnas i området mot Västerdalälven norr...

2016-01-09
Just nu skyddsjakt på nio rovdjur i Jämtland
Förlängningen gäller den varg som sedan sommaren hängt kvar i området rakt öster om Östersund. Jakten på vargen är förlängd till 15 januari. Samtidigt som det nu pågår skyddsjakt...

2016-01-07
Tjuvjakten oroar: Miljövänner vill stoppa all vargjakt i Norge i fem år
Planen är att vargpopulationen skall få en chans att hämta sig genetiskt. Dessutom ge jägarna och vargmotståndare en kollektiv bestraffning för att den utbredda tjuvjakten i Norge...

2016-01-05
Tre järvar av alla sorter får jagas i Idrefjällen
Länsstyrelsens har spårat i området och säger nu att det finns gott om järv i området. Något som samebyn påtalat under tid för myndigheten utan att få gehör. Tidigare i vinter...

2016-01-03
Måttet är rågat: Jaktintresset dominerar länens Viltförvaltningsdelegationer
Det är Rovdjursföreningen, Sveriges Ornitologiska Förening och Naturskyddsföreningen som formar naturvårdsintresset i de länsvisa delegationerna. Dessa består av 15-16 personer...

2015

2015-12-22
40-åring gripen: Invandrad varg tjuvskjuten i Trysilområdet
Plötsligt upphörde spåren och avslutades med en blodansamling. En snabb DNA-analys gjordes och man kunde konstatera det man redan visste, att invandrarvargen var skjuten. Tanken...

2015-12-22
Nytt överklagande av vargjakten på väg - nu till tre Förvaltningsrätter
Bakom överklagandet står Naturskyddsföreningen, Rovdjursföreningen och Världsnaturfonden, WWF. Alltså samma miljöorganisationer som stod bakom överklagandet till Naturvårdsverket...

2015-12-15
Licensjakten på varg i januari måste stoppas säger SNF, WWF och SRF i gemensam överklagan
Fem länsstyrelser har tagit varsitt beslut för sin del av jakten. Sammanlagt handlar det om sju revir med 46 vargar. Enligt en motivering i överklagandet innebär den planerade...

2015-12-09
Invandrad finskrysk hane finns i Härjedalen visar urin-DNA
Enligt planen för en genetiskt livskraftig vargpopulation behövs en invandrare per generation, vart femte år. Nu är den första här som sedan 2007 vandrat ner på egna ben. Då gick...

2015-11-11
46 vargar kan komma att jagas i vinter i fem av varglänen i Mellansverige
Så här många ska skjutas i respektive län: Värmland - 20 vargar i de tre reviren Brattfors, Sandsjön och Vimyren Värmland/Örebro - sex tillsammans i det gemensamma gränsreviret...

2015-11-06
Lojakt i vinter endast i de fyra nordligaste länen
I det norra finns det 94 familjegrupper enligt förra vinterns inventering, enligt beslut ska det i miniminivån finnas endast 64 familjegrupper. För att får fram hur många lodjur...

2015-11-03
Naturvårdsverket stoppar skyddsjakten på 19 järvar i Jämtlandsfjällen
Så skriver Naturskyddsföreningen i Jämtland till Naturvårdsverket i sin överklagan av Länsstyrelsens beslut att tillåta skyddsjakt på 19 järvar i vinter. I överklagan fanns också...

2015-11-01
Riksdagens 10-procentsregel för rovdjursskador på ren blir rovdjurens död
Anledningen till skyddsjakten är att berörda samebyar som bedriver renskötsel i området har haft förluster i sina renhjordar som överstiger de tio procent som Riksdagen bestämt...

2015-10-29
Andra segern mot licensjakten: Det var rätt att stoppa licensjakten på varg även vintern 2014
Kammarrättens dom innebär ännu ett bakslag för den storskaliga vargjakt som den förra regeringen sjösatte och som den nuvarande regeringen hållit fast vid. Det är nu andra gången...

2015-10-20
Naturvårdsverket släpper loss pack-hundar för jaktträning på sex månaders vargvalpar
De vargar som frontar hundar som släpps för träning att jaga dem, riskerar nu att bli dödade. - Det är inte vår sak, det är länsstyrelsernas ansvar att övervaka löshundsjakten så...

2015-10-06
Forskare slår fast: Antalet vargar måste blir fler för att nå en gynnsam bevarandestatus
Siffran 300 gäller under förutsättning att det kommer in en finskrysk varg vart femte år. 300 är också den miniminivå som ska gälla. Samtidigt säger forskargruppen som tagit fram...

2015-10-06
Hela licensen 225 björnar sköts under höstens jakt
I höstens jakt har tre märkta björnar skjutits i Dalarna. Tyngsta björnen i höst som vägts in är en hane som sköts öster om Ånge i Västernorrland. Den vägde 305,4 kilo. Den...

2015-09-17
Björn Risinger ny generaldirektör för Naturvårdsverket
Björn Risinger är 55 år och har tidigare arbetat på Naturvårdsverket som bland annat avdelningschef för dåvarande Naturresursavdelningen. Han har även varit generaldirektör vid...

2015-08-26
Nära 100 björnar skjutna de fem första jaktdagarna
Norrbotten Område I har skjutit sina tre björnar och jakten i området är avslutad. Ännu återstår 29 björnar av Norrbottens 35 licensbjörnar. Västerbotten har skjutit nio av...

2015-08-26
Vargrevir ger färre lamm i berörda fårbesättningar
Uppdraget var att kartlägga hur angrepp av stora rovdjur påverkar landsbygdsföretagens hela ekonomi. Utredningen ska inkludera även indirekta kostnader, alltså andra kostnader än...

2015-08-20
Regeringen besvarar EU-kommissionens motiverade yttrande med felaktigheter
Det mest frapperande i brevet är att regeringen påstår att de svenska vargarna lever med tillgång till hela landet. Vi andra vet att så inte är fallet. I stort sett samtliga...

2015-08-17
Rovdjursföreningen överklagar skyddsjakten i Sjundareviret utanför Gnesta
Reviret har funnit sedan förra sommaren då tiken som är från Forshagareviret i Värmland etablerade sig i området. Under hösten fick hon sällskap av en hane från ett grannrevir i...

2015-07-24
Viltvård: Fjällrävarna i Helags har gått från två kullar till 29 på 15 år
Det är resultatet av hårt och idogt arbete från Länsstyrelsen i Jämtland parallellt med ett flerårigt svenskt-norskt samarbete. Men det är inte bara Jämtland som får del av sina...

2015-07-08
Rödlistad - 275 björnar kommer att vara skjutna när året summeras
Samtliga björnlän och Värmland har nu bestämt hur stora uttag som får göras i höst. Totalt i Sverige kommer det i höst att skjutas/jagas 224 björnar. Och det betyder att antalet...

2015-07-08
Styrd utredning beställd hos Naturvårdsverket: - Fler vargar kan dödas vid skyddsjakt
Bland annat ska fler vargar kunna skjutas av samma skyddsorsak. Det mest anmärkningsvärda i Regeringens beslut att ge Naturvårdsverket uppdraget är fingervisning till...

2015-06-30
Natuvårdsverket lägger strategi för en utvecklad jakt i Sverige
Verket menar att det är en nystart för en viltförvaltning som tar ett samlat grepp hur Sverige kan bruka viltet på ett hållbart sätt i balans mellan olika intressen. - Strategin...

2015-06-19
EU uppmanar Sverige att anpassa vargförvaltningen till EU:s lagar
EU-kommissionen skriver i ett motiverat yttrande till Sverige att den svenska vargpopulation inte ökat till en nivå som garanterar artens fortlevnad så som förskrivs i lagen....

2015-06-16
Var med och påverka: - Fyll i EUs enkät om Art- och habitatdirektivet!
Här hittar du enkäten I högerspalten på sidan som öppnas kan du välja språk - svenska sista alternativet. Lagstiftning omfattar både Fågeldirektivet och Art- och...

2015-05-28
Björnjakten har utvecklats till en teknikjakt med GPS och bil för att genskjuta björnen
Hundarna kan följas på GPS-mottagaren som jägaren har och man kan på så sätt se vartåt drevet går. Länsstyrelsen ser allvarligt på hur jakten bedrivs. Så här beskriver...

2015-05-12
De gjorde ett viktigt arbete för vargen när det begav sig
Hans-Ove Larsson var styrelseledamot i Föreningen Våra Rovdjur 1985-87 som bildades i Värmland. Våra Rovdjur slogs samman med Varggruppen som blev Svenska Rovdjursföreningen. Där...

2015-05-07
En uppskattad medarbetare och vän har gått bort
Hans engagemang i Foreningen Våre Rovdyr inleddes redan 1988 då han kom med i styrelsen, och senare blev dess sekreterare. 
2001 blev han redaktör för föreningens tidning Våre...

2015-04-28
Fem års massiv jakt på 1 600 björnar för upp arten på Rödlistan över hotade arter
Det är i de sex nordliga länen som de svenska björnarna finns. 
 Till de 1 500 björnarna som dödats sedan 2010 ska läggas en omfattande skyddsjakt på björn under vårarna i samband...

2015-04-13
Styrelsen fick förnyat förtroende av Årsmötet att leda Rovdjursföreningen 2015
Kenth Nauclér som tidigare i vår meddelade valberedningen att han inte var tillgänglig för omval meddelade under årsmötet att han var beredd att sitta kvar ytterligare ett år....

2015-04-01
Välkommen till SRFs årsmöte på Tvetagården söder om Södertälje
Några hållpunkter 12.00-13.45 Röstregistrering. Föreningen bjuder på kaffe med smörgås. 14.00-16.00 Årsmötet 16.15-18.15 Tre föredrag Jasmine Stavenow - SRFs Regionansvariga i...

2015-03-20
Rovdjursföreningen överklagade vargjakten i Ockelbo/Åmot
Detta ger en tydlig signal att Naturvårdsverket inte kommer att ändra på jaktbeslutet som Länsstyrelsen i Gävleborg tagit. Föreningen pekar särskilt på det faktum att situationen...

2015-03-07
100 kända vargar har dött av olika anledningar i Skandinavien sedan 1 januari 2014
Under förra året dog 52 kända vargar, 37 av dessa sköts med stöd av olika paragrafer, övriga omkom i olyckor eller hittades bara döda. I stort sett är samtliga 18 döda vargar i...

2015-03-06
Fler vargar dödar allt färre tamdjur - enskilda vargar orsakar flest skador
Enligt Viltskadecenters nyligen publicerade första preliminära statistik för 2014 ska 26 nöt också saknas, men eftersom detta är första versionen kommer de 26 saknade sannolikt...

2015-03-01
Rovdjursföreningen på Vildmarksmässan
Vildmarksmässan arrangeras av Stockholmsmässan i Älvsjö. Mässan öppnar 12.00 på fredag, 10.00 lördag och söndag. Rovdjursföreningen gör nu sitt fjärde år på mässan. Årets monter...

2015-02-19
Värmland skulle jaga varg i fyra revir, jagade i fem - men sköt bort endast tre
När jakten nu är avslutad i länet och DNA-analyserna började rulla in till Länsstyrelsens i Värmland visar det sig att jakten skett i fem revir. Förutom Gårdsjö/Forshaga i södra...

2015-02-05
Kommentar från SRF: Lovvärda initiativ från regeringen i vargfrågan
Naturvårdsverket får i uppdrag att utreda vargens gynnsamma bevarandestatus, En utredning ska göras som syftar till rättssäkra beslut om licensjakt som är förenliga med...

2015-02-04
Norges tre stora naturorganisationer vill ha 200 vargar i landet
För tio år sedan upprättades den så kallade ulvesonen som omfattar ett stort område mot svenska gränsen och länen Dalarna, Värmland och Dalsland. Ulvesonen är till ytan 5,5...

2015-02-04
Klart besked av Naturvårdsverket - Tiken i Prästskogen får inte jagas...
Hanen i Prästskogen är den välkända invandraren Galvenhanen. Naturvårdsverket menar att risken är uppenbar stor att hanen eller någon av de nuvarande genetiskt viktiga valparna...

2015-01-28
Överklagandeförbudet kommer att prövas av Högsta förvaltningsdomstolen
Domstolen tog dock inte en inhibition av jakten i Värmland som också var begärd. Jakten avslutades i går i Värmland då licensens sista och 24:e varg sköts. Överklagandet gällde...

2015-01-21
Kommentar från SRF: Vargjakten - en prestigefråga som drivs igenom utan ansvarstagande
Att vargstammen är svag och sårbar är något som de flesta politiker och myndighetsföreträdare nuvarande och före detta, inklusive Vargkommitténs förespråkare på DN Debatt i lördags...

2015-01-14
Kommentar från SRF: - Därför överklagar vi vargjakten även i år
Även f d landsbygdsminister Eskil Erlandsson, arkitekten bakom att jaktbeslut inte längre kan överklagas till domstol och i dag vice ordförande i EU-nämnden, har reagerat i ett...

2015-01-09
Kommentar från SRF: - Jaktstoppet på varg en framsteg för rättsordningen
Sent igår eftermiddag meddelade Förvaltningsrätten i Karlstad att den planerade licensjakten stoppas tillsvidare i avvaktan på en rättslig prövning av beslutens överensstämmelse...

2015-01-05
Rovdjursföreningens generalsekreterare: "Naturvårdsverkets prövning är otillräcklig – en oberoende domstolsprövning krävs"
Det är föga förvånande eftersom Kammarrätten respektive Förvaltningsrätten i två färska domar gällande Naturvårdsverkets tidigare beslut om licensjakt på varg 2013 och 2014, var...

2015-01-05
Naturvårdsverket ger klartecken: På fredag startar licensjakten på varg i Värmland och Örebro
Det innebär att högst 24 vargar får skjutas i Värmland och högst 12 i Örebro i den licensjakt på varg som startar 9 januari nu på fredag. Spårningen efter varg får dock påbörjas...

2014

2014-12-25
Vargjakten i vinter kan stoppas efter nytt rättsligt bakslag för Naturvårdsverket
- Det är en stark signal att miljöorganisationerna fått rätt två gånger gällande licensjakt på varg. Det tyder på att vår kritik varit befogad. Och vi förutsätter nu att...

2014-12-23
Naturvårdsverket inhiberar licensjakten i Dalarna - men inte i Värmland och Örebro
Föreningarna har dessutom begärt att jakten skall stoppas, en så kallad inhibition. Naturvårdsverket avslår denna begäran gällande Värmlands- och Örebro län men bifaller begäran...

2014-12-17
Regeringen missbrukar forskares resultat för att kunna licensjaga varg
Han hävdar att den svenska regeringen i höstas felaktigt använde hans forskningen för att visa att vargpopulationen hade återhämtat sig och uppnått gynnsam bevarandestatus. I...

2014-12-10
Lostammen halverades på tre vintrar - nu ställs all jakt in

Detta har nu fått Naturvårdsverket att stå på jaktbromsen och ställer in alla licensjakt på lo i hela landet denna vinter.
 Minskningen blev tydlig i Jämtland första gången...

2014-12-09
EU tvekar inte att vidta åtgärder om vargjakten inte följer lagen
I sitt svar skriver Karmenu Vella att föreningarna "kan vara säkra på att kom­mis­sio­nen noga övervakar denna fråga och inte kommer att tveka, om så behövs, att vidta...

2014-11-28
Licensjakt på varg kan handla om jakt på drygt 45 vargar
Svenska Rovdjursföreningen är mycket besviken på att regeringen ger klartecken till jakt utan att det finns ett vetenskapligt underlag för hur många vargar som verkligen behövs för...

2014-11-14
Kammarrätten underkänner Naturvårdsverkets licensjakt på varg förra vintern
Dock överklagade Naturvårdsverket och Svenska Jägareförbundet den lägre domstolsinstansens beslut till Kammarrätten. Kammarrätten anser att det syfte som Naturvårdsverket har...

2014-11-14
Ledigt jobb på Rovdjursföreningens kansli

2014-11-10
Sköt fel lodjur trots att rätt djur hade halsband - frias av tingsätten
Eftersom lohanen bar halsband med sändare var man helt säker på att det var han som var den skyldige till serieangreppen. Den åtalade jägaren deltog i en grupp som jagade med...

2014-11-09
Nu räknas vargreviren som är enbart länsegna revir på decimalen när
Naturvårdsverkets har bestämt följande miniminivåer för varg för de åtta varglänen i Mellanssverige: (Andra siffran är förändringen från förslaget till Naturvårdsverket) Dalarna 7...

2014-11-06
Ingemar Brelin Sveriges förste vargspårare berättar om den svenska vargens födelse i Nordvärmland
Han var en av Sveriges mest erfarne vargspårare. 3 oktober 2012 besøkte Viggo Ree og Arne Flor fra Foreningen Våre Rovdyr (FVR) i Norge Brelin i hans hjem i Stöllet. Det...

2014-11-05
Omfattande jakt på järv i Norrland under förvintern - kan handla om över 50 djur som ska skjutas
I Västerbotten har Rans sameby fått tillstånd att skjuta sex (6) järvar, Vapstens sameby tre (3) och Vilhelmina Norra Sameby får skjuta två (2) fram till 21 december. Vilhelmina...

2014-10-31
Rovdjursföreningen uppmanar EU att stoppa vargjakten
I går tog Naturvårdsverket ett beslut som kan leda till den första licensjakten efter varg på nästan fyra år i landet. Vi i Rovdjursföreningen är starkt oroliga för att jakten kan...

2014-10-30
SRF om licensdelegeringen på varg: - Olämpligt med licensjakt på varg i ett rättsligt oklart läge!
- Trots överlämnandet till länsstyrelserna har vi förhoppningar på att den nya regeringen kommer att avvakta med licensjakt på varg till dess att alla de outredda frågor som den...

2014-10-23
Naturvårdsverket vill ta över Jägareförbundets uppdrag för jakten i Sverige
- Anmärkningsvärt, säger Jägareförbundets generalsekreterare Bo Sköld i en intervju med förbundets tidning Svensk Jakt Naturvårdsverket vill utveckla sin viltförvaltning till en...

2014-10-02
Ett skott - sedan var skyddsjakten i skånska Vittsjö över
Personal från Länsstyrelsen i Skåne är nu på torsdag förmiddag på väg upp till området för att ta hand om vargkroppen som ska vidare till SVA i Uppsala. Enligt uppgift till...

2014-09-19
Föreskrifterna för länsdelegerad licensjakt på varg och lo är nu klara
De enda län som uppfyller denna baskriterie är Värmland, Dalarna och Örebro om man ser till föreslagna mininivåer från respektive vargläns Viltförvaltningsdelegation som...

2014-09-17
Nu fördelas våra rovdjur i mininivåer över Mellansverige
Fördelningen har tagits fram av de åtta Viltförvaltningsdelegationerna i förvaltningsområdet. Sedan har antalet jämkats samman i Samverkansrådet. I dag finns 34,5 revir i det...

2014-09-08
Valextra – så tycker partierna om rovdjur och rovdjurspolitik
Riksdagspartierna verkar överens om att rovdjuren har en plats i det svenska ekosystemet, men V, MP, FP och KD uttrycker även något direkt om rovdjurens positiva värden. Partierna...

2014-08-21
260 björnar av höstens licens på 274 djur är hittills skjutna
I Gävleborg sköts den sista björnen på licensen redan första söndagen efter endast fyra dagars jakt och därmed var 36 björnar skjutna och jakten slut. Men inom en timma efter att...

2014-08-20
EU skärper tonen mot Sveriges hantering av beslut i jaktfrågor
Potocnik skriver bland annat att Sverige inte uppfyller kraven i Århuskonventionen när man inte ger invånarna talerätt, möjlighet att överklaga beslut, i jaktfrågor annat än till...

2014-08-12
Färilavargens gick inte att skrämma bort - nu är vargtiken död
Enligt länsstyrelsen vägde vargtiken 37 kilo. Myndigheten beslöt i mitten av juli att vargen skulle tas bort med skyddsjakt. Detta sedan alla ansträngningar att få vargen att...

2014-07-17
Skyddsjakt på närgången varg i Färila inledd
Sedan lekstunden med gräsklipparen har den, eller någon annan varg, hängt kvar i området som enligt Länsstyrelsen "har mycket täta tamsjursbesättningar". Det kulminerade 7 juni...

2014-07-17
Simmande Värmlandsbjörn dödade åtta får
Fårhagen som är dragen i skogsterräng är öppen mot älven Ljusnan som rinner genom bygden. Att det handlar om björn torde vara ganska säkert, förutom hugget över halsen och sättet...

2014-07-16
274 björnar får jagas i höst i sju län
Länsstyrelsen i Dalarna ger tillstånd för 62 björnar vilket är en mindre än förra året då det sköts just 62. Gävleborg har satt taket vid 36 vilket är mindre än förra året då man...

2014-07-08
Rovdjursstammarna minskar i Sverige
De senaste inventeringarna av hur många rovdjur som finns i Sverige visar att rovdjursstammarna minskar. Björnstammen har minskat med 500 björnar på fem år, från 3300 till 2800...

2014-07-07
Ny undersökning: Majoritet vill reglera antalet vargar med jakt
Undersökningen visar också skillnader över tid. Stödet för varg har minskat sedan 2004 i Dalarna och Västernorrland, och samtidigt att det i dag är fler som accepterar björn i sin...

2014-07-06
Antalet norska lodjur minskar för femte året i rad
I hela Norge fanns innan årets licensjakt startade endast 53,5 lodjursfamiljer. Vilket betyder omräknat i antalet djur 313 lodjur. Året innan fanns 349 lodjur i landet. Som mest...

2014-07-02
Bara en valp kvar från Tiveden
Denna valp sköts i Norge, i Oppland fylke, den 15 maj i år. I Norge analyseras rovdjuren efter att de skjutits och nu har undersökning skett av den aktuella vargen. Valpen...

2014-06-26
Ännu en viktig vargvalp skjuten
Vargvalparna från Tiveden har två invandrade vargar som föräldrar och deras gener är därför viktiga för att minska inaveln i den skandinaviska vargstammen. Fjolårsvalparna har...

2014-06-23
Inga hybrider bland vilda vargar
Forskarna kan nu säga säkert att inga hundar korsats in i den skandinaviska vargstammen. Inte heller finns hybrider bland populationens grundare eller bland invandrade vargar....

2014-06-19
Trevlig midsommar!
Lodjur i Mölltorp utlagd på YouTube Foto: Petter Waldenstedt

2014-06-05
Vargvalp från Tiveden skjuten
Fjolårsvalpen lämnade Tiveden i våras för att söka sig ett nytt revir. Den hann inte vandra särskilt långt innan den blev fälld i skyddsjakt. Valpen identifierades tidigare med...

2014-06-05
Ökad jakt minskar björnstammen
Efter att ha ökat i antal under ett par år minskar antalet björnar igen. Den senaste populationsberäkningen från våren 2014 visar att tillväxten är negativ och att det nu finns...

2014-06-04
Tillåtet att jaga björn med åtel igen
Naturvårdsverket har beslutat att åteljakt på björn ska bli tillåten igen efter att ha varit förbjuden sedan 2002. Åteljakten, som innebär att man lockar fram björnar genom att...

2014-06-02
Skärpta domar för grovt jaktbrott
Det är nu tre år sedan två män slog ihjäl en ung vargtik på sjön Fansen i Bollnäs kommun. Innan männen krossade vargens huvud med en påk jagade de den med snöskoter och körde över...

2014-05-26
Viktigt att värna Tivedenvalpar på vandring
Vintern 2013 flyttades ett genetiskt viktigt vargpar från Norrbotten till Tiveden och paret fick valpar förra våren. Nu har Sveriges lantbruksuniversitet gjort en DNA-analys av ett...

2014-05-20
Dags att söka stöd till rovdjursstängel
Lantbrukare i områden där det finns varg, björn eller lodjur kan få stöd till att bygga stängsel för att skydda betesdjur mot rovdjursangrepp. Mest handlar det om får men även...

2014-05-13
Nej till åteljakt på björn
Åteljakt, som innebär att man lockar fram djur genom att lägga ut kött eller annan föda, förbjöds 2002 men nu föreslår Naturvårdsverket att den ska bli tillåten igen. Svenska...

2014-05-06
Vargar på Isle Royal förökar sig mindre och jagar sämre - inavel kan vara orsaken
Vargstammen på den amerikanska ön Isle Royal är världens mest väldokumenterade. Under drygt femtio år har forskarna följt vargarnas liv och det ekologiska samspelet med öns älgar....

2014-04-17
Tips om Junselevargen kan belönas med 100 000 kronor.
Junseletiken och hennes hane är försvunna från sitt revir. Trots länsstyrelsens försök att hitta vargarna har inga spår efter dem synts till sedan i mitten februari 2014. Vargar...

2014-04-11
Norsk liga misstänkt för tjuvjakt på varg
Fyra män i Norge har häktats misstänkta för illegal jakt och försök till illegal jakt på varg. Alla kommer från trakten av Elverum nära den svenska gränsen. I tisdags grep den...

2014-04-08
Vilda Blickar - fototävling 2014
Återigen vill vi se de stora rovdjuren björn, varg, järv, lodjur och kungsörn. I år är det endast bilder på vilda djur som gäller och bilden ska vara tagen i något av de Nordiska...

2014-03-27
Svenska Rovdjursföreningen bland de 100 miljömäktigaste i Sverige
Miljönytta, engagemang och trovärdighet inom miljö- och hållbarhetsfrågor, var kriterierna när en jury, utvald av Miljöaktuellt, gjorde sin bedömning av Sveriges miljömäktigaste...

2014-03-25
Junselevargen och hennes hane försvunna - ändå vill renskötarna skjuta dem.
De senaste dagarna har det varit fin spårsnö i området där Junselevargen och hennes hane tidigare hållit till. Länsstyrelsen har varit ute och spårat under hela helgen och...

2014-03-18
Var är Junselevargen?
Det har varit skarsnö i området och alltså svårt att finna spår efter vargarna men trots det är det märkligt att de inte kunnat hittats. Inte heller har några samebyar lämnat in...

2014-03-14
Svenska samernas riksförbund kritisk till norska rovjursforskningen om predationen på ren
SSR pekar dels på att studien inte utgår från rennäringens situation i Sverige samt på att studien avbröts tidigare än planerat. SSR är också kritisk mot att media, trots kännedom...

2014-03-11
37 vargrevir med valpar hittills inventerade och säkrade i Skandinavien
Linn Svensson från Viltskadecenter gav under tisdagen i samband med vargsymposiet i Vålådalen en aktuell lägesrapport av vargläget i Sverige och Skandinavien. Hittills har...

2014-03-11
Renar dör av att de är för många på dåligt bete
Renägarna har enligt Tveraa för stora renhjordar i förhållande till betesmarkerna.Att det är främst är svält som dödar renar betyder enligt Torkil Tveraa att det betalas ut för...

2014-02-26
Djurens rätt fick stopp på lodjursjakten i Gävleborg som skulle ha börjat i dag.
I norra Sverige har kvoten minskat i samtliga län. I Jämtland är jakten helt inställd. I Mellansverige är jakten också helt inställd, bortsett från i Gävleborg där sex lodjur...

2014-02-20
Junselevargen till högsta instans
Efter att flera miljöorganisationer, däribland Svenska Rovdjursföreningen, överklagat skyddsjakten på vargparet stoppade Förvaltningsrätten jakten i väntan på rättslig prövning....

2014-02-14
Andrum för Junselevargarna
Efter att flera miljöorganisationer, däribland Svenska Rovdjursföreningen, överklagat Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt har Förvaltningsrätten stoppat jakten i väntan på...

2014-02-13
Junselevargen ska skjutas - Svenska Rovdjursföreningen överklagar
Skyddsjakten är planerad att börja nu på måndag. Svenska Rovdjursföreningen menar att Naturvårdsverkets beslut är djupt beklagligt och kommer att överklaga beslutet och begära att...

2014-02-06
Ny ansökan om skyddsjakt på Junselevargen
Samebyn vill att Naturvårdsverket handlägger deras skyddsjaktsansökan snabbt och vägrar att tolerera att vargarna finns inom samebyns område. Junselevargen är en genetiskt...

2014-02-04
Vargens dag
Vargen orsakade en het debatt efter att ha slagit renar runt Pirttijärvi sameby i Tårnedalen. Vargen ansågs värdefull eftersom den var invandrad och den första i renskötselområdet...

2014-01-31
Lodjuren färre - licensjakten ställs in i mellersta Sverige
Enligt den senaste inventeringen finns det färre familjegrupper (honor med ungar) än tidigare i norra och mellersta Sverige. I norra Sverige beror minskningen sannolikt på ökad...

2014-01-28
Unika bilder på lodjur
Naturfotografen och fågelskådaren Lars Karlsson fick god utdelning när han satte sig och väntade i en glänta, där han trodde det kunde finnas lodjur. Och mycket riktigt, så...

2014-01-22
Jakt lösningen för vargfrågan anser SJF och hotar med tjuvjakt i förtäckta ordalag
Bland annat påstod Sprängare/Sköld att "Mer än en halv miljon människor påverkas och berörs - mer eller mindre dagligen - av våra stora rovdjur." "Det är därför som Svenska...

2014-01-21
Inhibitionen av licensjakten på varg ligger fast
Ä Vi hade hoppats få prövningstillstånd och måste diskutera frågan internt innan jag kan uttala mig mer, säger Gunilla Skotnicka-Ewing på Naturvårdsverket till Svensk Jakt. Och...

2014-01-17
Inhiberingen av vargjakten överklagad till Kammarätten
- Vi gör bedömningen att det är viktigt med en begränsad licensjakt i de vargtätaste länen. Och det gör vi utifrån den erfarenhet och kunskap vi har om vargstammen i Sverige...

2014-01-15
Vargjakten stoppad av Förvaltningsrätten
Naturvårdsverket hade beslutat att 30 vargar fördelade på fem revir i tre län skulle få jagas. De tre länen är Värmland, Dalarna och Örebro län. Det här är en ny seger för de tre...

2014-01-13
Globalt problem att rovdjur minskar
Studien handlar om totalt 31 arter av landlevande rovdjur som väger mer än 15 kg, till exempel afrikansk vildhund, dingo, manvarg, snöleopard och lejon, men även lodjur och varg....

2014-01-10
Miljöorganisationernas överklagan av vargjakten inlämnad
Enligt Naturvårdsverkets beslut ska 30 vargar skjutas i fem revir i Dalarnas, Värmlands och Örebro län. Jakten ska bland annat minska vargarnas socioekonomiska konsekvenser på...

2014-01-10
115 skyddsjakter sökta under två år i Jämtland - 234 rovdjur skjutna under samma period
Under förvintern 2013 har ytterligare två vargar skjutits i Jämtland på skyddsjaktsbeslut. Utöver dessa skyddsjakter har djur dött i samband med licensjakter och då handlar det om...

2014-01-09
Idre sameby vill skjuta sex vargar i ny skyddsjakt
Ansökan är ställd till Naturvårdsverket eftersom Verket ännu inte hunnit med att ge länsstyrelserna mandat för i år att själva handlägga skyddsjaktsärenden. Länsstyrelsen har...

2014-01-03
15 vargar lever på "förbjuden" mark
Ett vargpar finns runt Edsele Västernorrland som ligger söder om Junsele ner mot Hammarstrand i Jämtland. Paret ska uppehålla sig i ett område som används till vinterbete. Och...

2013

2013-12-29
Brittisk journalist gör upp med det norska vargmotståndet
Är det inte konstigt? I en rättvis värld skulle det internationella samfundet gett tillrättavisningar till ett land som dödar halva sin population av landets största...

2013-12-28
Professorn i miljörätt tror inte på vargjakt i vinter
De tre tunga miljöorganisationer - Rovdjursföreningen, Naturskyddsföreningen och WWF - som överklagade jakten i vintras har redan gjort klart att de kommer att överklaga även...

2013-12-19
Miljöorganisationer överklagar vargjakten
- Nu får vi resultatet av att regeringen väljer konfrontation istället för samarbete i rovdjursfrågan. Vi kommer snarast att överklaga beslutet eftersom det strider mot både...

2013-12-19
Naturvårdsverket vlll skjuta 30 vargar i februari för att tömma fem revir i tre län helt på vargar
Att jakten skulle öka toleransen för varg är nonsens menar Dahlerus. - Tvärtom verkar toleransen minska ju fler vargarna jägarna får skjuta, säger hon. - Naturvårdsverket vill...

2013-12-15
Planerar för jakt i vinter: 14 vargrevir på Naturvårdsverkets licenslista
Tre dagar fick de tre varglänen Örebro, Dalarna och Värmland på sig. Förslagen skulle vara inne före helgen. Observera att detta än så länge endast är förslag utifrån det man...

2013-12-05
Det Sverige inte lyckats med på 30 år klarade Danmark på ett år - så ska vargen räddas!
I en lugn och stor enighet har lantbruket, jägarna och naturvårdsintressena enats om en förvaltningsplan för varg i Danmark. Lösningen handlar om ekonomisk ersättning för...

2013-11-30
Plötsligt under fredagen blev det skyddsjakt från helikopter på Storsjövargen
En helikopter med en skytt stod beredd och när ringningen var klar vara det bara för helikoptern att lyfta och flyga bort till området. Uppgifterna bekräftas av Länsstyrelsens...

2013-11-26
Sverigedemokraterna ger sitt stöd till Lena Eks Rovdjursproposition
Sverigedemokraten Josef Fransson som sitter i Miljö- och jordbruksutskottet fick följande fråga: - De flesta oppositionspartier har uttryckt sin uppfattning om proppen. Dels...

2013-11-26
Tredje hunden dödad i nygamla Haveröreviret
En jämthund dog i bilen på väg till veterinär sedan den hade angripits och skadats av två vargar under lördagen. I samband med beslutet förra måndagen sa Länsstyrelsen att...

2013-11-25
Fototävlingen Vilda Blickar avgjord
En juryn bestående av idel kända namn som naturfotografen Magnus Elander, landskapsfotografen Hans Strand och Dan Lavén från Naturfotoforum har bedömt bilderna från olika...

2013-11-19
Sveriges första Roots & Shootsgrupp jobbar för vargen!
Uppropet stöds av Svenska Rovdjursföreningen Ä skriv på du också! Roots & Shoots är ett globalt nätverk skapat av Jane Goodall, mest känd för sitt arbete med att studera och...

2013-11-15
Tre länsstyrelser i norr har "fått" delegation på 23 järvar för skyddsjakt
Rätten att besluta om skyddsjakt gäller från nu och året ut. Under perioden 1 november 2012 till 22 oktober i år dödades 23 järvar i de tre län som nu fått delegation att själva...

2013-10-29
Visst har vargen en ekologisk roll även i Sverige
Antalet vargar i Sverige och Norge har fyrdubblats under de sista tio åren, vilket kan resultera i att viktiga processer i ekosystemet återupptas. Bland annat kan bytesrester...

2013-10-22
Kammarrätten prövar Förvaltningsrättens stopp av licensjakten i vintras
Rovdjursföreningen överklagade och begärde inhibition av jakten tillsammans med Naturskyddsföreningen och WWF. Jakten stoppades av Förvaltningsrätten efter några dagar. Då hade...

2013-10-17
Oskyldig ändring i §28 har förvandlat älgjakten till vargjakt

Under den senaste månaden har sju vargar dödats i samband med löshundsjakt på klövvilt, ytterligare två har påskjutits och kanske skadats. Det har skett med stöd av den regel i...

2013-10-16
Årets björnjakt slut - 305 av 306 licensbjörnar slkjutna
Redan efter drygt en månads jakt var jakten avlyst i 14 delområden och län. Redan efter en vecka var jakten i Gävleborg slut. Åttonde dagen dödades hela sju björnar och tidigt...

2013-10-11
Det var Rialahanen som sköts i Värmland för tre veckor sedan
Enligt flera uppgifter finns valpar i Forshagareviret som tiken nu ska försöka föda. En övermäktig uppgift för en tik som inte är lika flink på att fälla större byten som älg....

2013-10-03
Jaktlagsutredaren vill utveckla jakten till en näring med hjälp av ny myndighet
- I dag har vi mer vilt i landet än på flera århundraden. Ett framgångsrikt arbete från såväl myndigheter som jakt- och Naturvårdsorganisationer har gett resultat.Men de stora...

2013-09-30
Fårnäringen i Sverige mer omfattande än någonsin – trots att antalet vargar samtidigt ökar
Om vi håller oss till Mellansverige och Mellansvenska rovdjursförvaltningsområdet där de flesta av Sveriges vargar lever, har antalet får, tackor och baggar, sedan år 2000 ökat...

2013-09-19
Rovdjur litet problem på landsbygden visar opinionsundersökning
Svenska Rovdjursföreningen har via Sifo frågat människor boende på landsbygden om vilka faktorer som påverkar deras vardag mest negativt. Åtta olika alternativ presenterades och...

2013-09-17
Vargtiken i Siljansringen dog av skador från ett slagsmål med jämthund
Sannolikt är tiken identisk med den varg som var i slagsmål med en jämthane sista dagarna i augusti i ungefär samma område som hon hittades död. Hon hade kraftiga bett över...

2013-09-12
Katastrofalt förslag som banar väg för masslakt på de svenska rovdjuren
Regeringen föreslår ett intervall på 170-270 som ett värde för gynnsam bevarandestatus för den svenska vargstammen. Detta trots att regeringen tidigare erkänt att den nivån inte...

2013-09-12
Här kan du se presskonferensen om vargens framtid - och allmänhetens frågestund med Lena Ek
Klockan 11 i dag kunde vi se den direktsända presskonferensen med miljöminister Lena Ek. Du kan se den nu eller senare.

2013-09-10
Föräldratiken i vargreviret Siljansringen har hittats död norr om Vikarbyn
Tystnad råder kring utredningen. Orsaken till vargens död har undersökts av SVA i Uppsala. Men inget läcker ut vad man kommit fram till. Åse Schoultz som är miljöåklagare i...

2013-09-10
Skånevargen får leva vidare, tillsvidare - LRF kommer att överklaga
- Naturvårdsverkets beslut är bristfälligt motiverat när det gäller alternativa lösningar. Man har sagt att stängsel är för dyrt och vi tycker att det krävs lite mer, säger Mia...

2013-09-04
Naturvårdsverket driver den avbrutna skyddsjakten vidare till högre instans
Efter att ha nekats prövningstillstånd överklagar nu Naturvårdsverket ärendet till Högsta förvaltnings­domstolen. Naturvårdsverket anser att det är viktigt att frågan prövas...

2013-09-03
Vargpopulationen ökar i antal samtidigt som inaveln minskar
Mycket tyder på att populationsstorleken i sig inte längre är ett problem för vargens framtid. När inavelsgraden minskar ökar möjligheterna för vargstammen att finnas kvar på lång...

2013-09-03
Varg bakom sex olika angrepp på hundar och tamdjur senaste dagarna i Mellansverige
I söndags dödades en jämthund i Värmland av varg. Angreppet skedde vid Åsteby norr om Torsby. Hunden hade släppts för lite injagning inför älgjakten som började i Torsby kommun i...

2013-09-01
De stora rovdjuren ökar i Sverige
Björnen är den art av de stora rovdjuren som har störst population. Idag finns ca 3 000 björnar i landet. Antalet lodjuret har också återhämtat sig bra och enligt de senaste...

2013-08-28
Skånevargen får inte jagas förrän jaktbeslutet prövats av Förvaltningsrätten
Att Kammarrätten inte ger LRF Skåne prövningstillstånd av dess överklagan betyder att det inte blir någon skyddsjakt förrän Förvaltningsrätten prövat giltigheten av jakten. Allt...

2013-08-28
24 år gammal häst som angreps av varg dog av överansträngning
Det fanns inga dödliga angreppsskador på hästen men den var äten av baktill. I hagen fanns några spår av varg och språngspår efter hästen som visade att något hänt utöver det...

2013-08-26
13 tackor dog i ett vargangrepp i Värmland
Med största sannolikhet är det en varg som är på vandring som angrep fåren. Som vargläget är i Värmland sedan några år kan ett angrepp ske i princip över hela länet. Det behöver...

2013-08-26
Tolv svenskfödda vargar har dött i Norge hittills i år
Kartläggningen har gjorts med DNA-analys. Många har vandrat från revir som ligger långt in i Sverige. Vilket inte är förvånande. Vargar, särskilt unga hanar, har visat att ingen...

2013-08-23
Här kan du läsa Vargkommitténs hela betänkande, se dagens presskonferens och läsa vad SRF och andra tycker om betänkandet
Vargkommitténs betänkande "Åtgärder för samexistens mellan människa och varg" lämnades i dag över till miljöminister Lena Ek. Syftet med kommittén, som tillsattes av Regeringen,...

2013-08-23
Förenklad skyddsjakt ledord i Vargkommitténs förslag för större vargacceptans på landsbygden
Skyddsjakt ska regelmässigt beviljas vid första angrepp på frigående djur inom fäbodbruk, rennäring och djurhållning på skärgårdsöar. Enda undantaget är dokumenterat genetiskt...

2013-08-22
Även Naturvårdsverket överklagar att skyddsjakten på Skånevargen stoppades
Sedan vi fattade beslut om skyddsjakt har ytterligare ett angrepp på får skett i området. Behovet av att omedelbart påbörja skyddsjakten är stort och vi vill att kammarätten...

2013-08-21
Stoppade jakten på Skånevargen överklagad till Kammarrätten
Flera privatpersoner och en förening hade överklagat Naturvårdsverkets beslut och även begärt inhibition av jakten. Vilket i praktiken betyder att jakten stoppas under tiden som...

2013-08-20
Vargjakten som skulle ha startat i Skåne i morgon stoppad av Förvaltningsrätten
Beslutet gäller tills dess att Förvaltningsrätten beslutar annat eller har avgjort målet. Det är föreningen Nordulv som har överklagat Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt och...

2013-08-19
Flera överklaganden till Förvaltningsrätten av skyddsjakten på Skånevargen
Bland annat menar man att fårägarna som drabbats av angrepp inte gjort tillräckligt för att förebygga rovdjursskador genom att strunta i Länsstyrelsens återkommande uppmaning att...

2013-08-15
Naturvårdsverket startar vargjakten i Skåne - men först nästa onsdag
Verket har fått in totalt nio ansökningar om skyddsjakt på vargen. Det är första gången en skyddsjakt på varg beviljats i Skåne. Angreppen har skett sedan förra helgen i Hörby och...

2013-08-14
Fjärde vargangreppet på får i Skåne - jaktbeslut dröjer
I förra veckan sade Länsstyrelsen Skåne nej till skyddsjakt i sitt yttrande till Naturvårdsverket. Ett angrepp i Ingelstorp i östra Ystads kommun fick Länsstyrelsen att ändra sig....

2013-08-13
Varg som tagit får sköts dygnet senare i hage med kvigor av inhyrd jägare
Sannolikt handlar det om den varg som går under namnet Kostavargen som sedan två år går i ett område med Kosta som centrum. Den har gjort sig skyldig till flera angrepp på får...

2013-08-11
Tre fårattacker inom en vecka i Skåne - Viltskadecenter ville ha jakt redan efter två
I veckan dog nio får i Östra Sallerup söder om Hörby och under natten till tisdagen dödades sex får och två skadades i Fränninge nordost om Sjöbo. De två första fårhagarna ligger...

2013-08-11
Vargar dödade lösgående shetlandsponny på fäbod
Shetlandsponnyn gick tillsammans med 31 andra shetlandsponnyar på lösdrift på fäboden. Eftersom bedömningen är att det är två vargar som dödat hästen och också ätit av den kan man...

2013-08-11
Varghona sköts ihjäl i fårhagen med stöd av §28
Fårägaren säger att han handlat i nödvärn enligt §28 för att skydda sina får. Något som Länsstyrelsens besiktningsman också ställer sig bakom. Besiktningsmannen har varit på...

2013-08-08
Två vargar förolyckades under samma dygn
Vargen var en välvuxen hane som med fem kilo bäver i magen vägdes in hos SVA till 51 kilo. Den bedöms vara en yngre hane med hänvisning till tändernas kondition. Vismenreviret är...

2013-08-08
Länsstyrelsen i Skåne vill inte ha någon jakt på varg som attackerar får
I helgen dödades nio får i Östra Sallerup utanför Hörby och då gjorde gjorde LRF Skåne, med stöd av en fullmakt från fårägaren, en ansökan om skyddsjakt. Därefter dödades...

2013-08-04
Nytt vargangrepp i Skåne - 150 döda får sedan oktober
Vargen sågs under morgonen i anslutning till fårhagen av två jägare som var ute på grävling-och rävjakt. De larmade fårägaren som snart kunde konstatera att vargen dödat sju av...

2013-07-22
Vargvän dömd för olaga hot mot rovdjurshandläggare
Svenska Dagbladet, SvD, konstaterar i en enkät till landets länsstyrelser att tjänstemän som arbetar med rovdjursfrågor på 13 av de 21 länsstyrelserna har utsatts för trakasserier....

2013-07-11
Sju län tillåter jakt på tillsammans 307 björnar i höst
Länsstyrelsen i Jämtland har gett licens för 70 björnar, vilket är tio färre än förra hösten. 20 av Jämtlandsbjörnarna "öronmärks" för de två första veckorna i fjällnära områden,...

2013-07-10
Minst fem valpar föddes i Tiveden av invandrade vargparet - se film på valpkullen
Ä Jag såg fem valpar på ca 50 meters håll. De brottades och lekte i blåbärsriset. Därefter drog de sakta sig bort från mig. Två av dem kom sedan så nära som inom tio meter innan de...

2013-07-03
Utveckling i kommuner påverkas inte av varg
Forskarna har inte kunnat se något samband mellan dessa variabler och förekomsten av varg. Däremot har de funnit en möjlig koppling mellan vargförekomst och försäljning av jaktkort...

2013-06-19
Valpar i 38 skandinaviska vargrevir vintern 2012/2013
Ett revir har försvunnit från den tidigare preliminära siffran och det är Östmarksreviret i norra Värmland. I gengäld har Värmland fått tre ytterligare revir med valpar vintern...

2013-06-16
Fårjagande varg väster om Skillingaryd hotas av skyddsjakt efter två attacker på en vecka
I hagen fanns enligt Länsstyrelsen 14 får, sex är döda och resterande mer eller mindre skadade. Enligt lokaltidningen är två så skadade att de troligen kommer att avlivas. Enligt...

2013-06-14
Renägarna och Naturvårdsverket vill ha ett prejudikat vad som gäller för skyddsjakt på varg
Renägarna vill se en vägledande dom i en högre instans. Ungefär så resonerar även Naturvårdsverket. Rätten upphävde i slutet av maj Naturvårdsverkets beslut att tillåta samebyn...

2013-06-03
Antalet björnar i Dalarna och Gävleborg är exakt lika många visar spillningsinventeringen
Minst antal björnar finns i Värmland där spillningar från endast fem olika individer konstaterades. Samtliga är hanbjörnar. Ändå har tillstånd till licensjakt getts på två björnar...

2013-05-31
7,4 miljoner kronor sedan november 2012 påstår Naturvårdsverket att det kostat att hålla liv i Junseletiken
Kostnaderna 7,4 miljoner finns nu redovisade i en sammanställning som överlämnats till Miljödepartementet. Pengarna har tagit från verkets ordinarie budget för åtgärder för...

2013-05-29
Tydliga tecken på att vargvalpar fötts i Tiveden efter invandrade föräldrarna
Valparna är födda i mitten av maj enligt vargparets sändare. Det här är första gången en flytt av vargar i Skandinavien fungerat. Alla tidigare försök att flytta vargar sedan 1984...

2013-05-28
Det var fel av Naturvårdsverket att godkänna en andra skyddsjakt på Junseletiken
I dag upphävde domstolen Naturvårdsverkets beslut från 26 februari att ge Vilhelmina södra sameby tillstånd att inleda skyddsjakt på Junseletiken. I praktiken upphävdes beslutet...

2013-05-24
Varför björnar?
Se filmen WHY BEARS? from Trifilm, Inc. on Vimeo.

2013-05-21
Varg sköts inne i renflock i Grövelsjön - renägarna hänvisar till paragraf 28
För två veckor sedan sköts en ungvarg under skyddsjakt på Långfjället och för en vecka sedan sköts en björn i området, även för björnjakten hänvisar renägarna i området till...

2013-05-21
Naturvårdsverket och Jägareförbundet överklagar SRF-stoppet för urvalsjakten i vintras
Även Jägareförbundet överklagar domen. Ä Naturvårdsverket har visserligen överklagat domen, men vi anser också att det är viktigt att pröva om man i domstol kan besluta om valet av...

2013-05-09
Naturvårdsverket synar sin urvalsjakt för att eventuellt överklaga förbudsdomen
Rovdjursföreningen, Naturskyddsföreningen och WWF överklagade till Förvaltningsrätten Naturvårdsverkets beslut att starta jakten och begärde inhibition under en eventuell rättslig...

2013-05-07
Inga vargvalpar kan placerar i vilda lyor
De två vilda vargtikar i Värmland/Dalarna och Gävleborg som försetts med sändare för att möjliggöra en utsättning har redan fött sina valpar. Men eftersom ingen av de utsedda...

2013-05-06
Sju vargar döda i Skandinavien under senaste månaden
Under söndagen upptäckte man att vargen gått upp på Långfjället som är Idre nya samebys kalvningsområde där kalvningen nu har inletts. Den skjutna vargen är den sjunde vargen...

2013-05-03
Bara en av de åtalade för Fansendådet dömdes för grovt jaktbrott till fängelse i nära två år
52-åringens DNA fanns i en kissfläck varifrån skidspår gick som sätts i samband med hur vargen slogs ihjäl, förövrigt de enda skidspår som fanns på den södra delen av sjön. Den...

2013-05-02
Förvaltningsrätten dömer ut Naturvårdsverkets licensjakt på varg - Inte rätt väg för minskad inavel
- Det finns andra lämpliga lösningar för att minska inaveln i den svenska vargstammen än selektiv och riktad jakt, konstaterar rätten i sin dom. Svenska Rovdjursföreningens...

2013-04-30
Rovdjursföreningen i unik rättegång om Junselevargen
Ärendet handlar om Naturvårdsverkets andra beslut om skyddsjakt på Junselevargen. Den första skyddsjakten stoppades efter att Svenska Rovdjursföreningen och Naturskyddsföreningen...

2013-04-29
Akut störning i kalvningslandet fick Länsstyrelsen att säga ja till jakt på björnfamilj
Länsstyrelsen i Jämtland motivera jakten med att det inte fanns någon annan lösning. Det blev en akut störning för renskötseln. Björnarna fäddes väster om 1,5 mil väster om Tännäs...

2013-04-28
Svenska Rovdjursföreningen reste till Bohuslän för årsmöte hos Nordens Ark
När kvällen närmade sig gjordes en rundvandring i Arken under sakkunnig ledning av Lorina Stenwall och dagen avslutas med gemensam måltid Varghuset med Arkens varggrupp liggande...

2013-04-17
Direkt från rättegången i Hudiksvall mot de två som misstänkts dödat en ung vargtik på sjön Fansen
09.30 - De åtalade kallas till tingssal 1 av rättens ordförande Tomas Sandström. - Kammaråklagare Åse Schoultz inleder med att beskriver gärningen som de två misstänkta männen 52...

2013-04-15
Åtta föräldravargar av tretton spårlöst borta i Norge
- Vi vet att fyra procent av dem dödas av antingen bil eller tåg. Resten dödas av människor antingen genom laglig eller illegal verksamhet. Vissa hävdar att föräldradjur som...

2013-04-14
Att leva med hund i vargrevir - föreläsningsturné i Dalarna med Tobias Gustavsson
Det fina med föreläsningsturnén är att den är gratis och vänder sig till alla intresserade oavsett du har hund eller inte. Rubriken på föreläsningen är: "Att leva med hund i...

2013-04-02
Minst 34 skandinaviska valpkullar 2012 säkrade – 31 av dessa i Sverige
Det föddes rekordmånga valpkullar i skandinaviska vargrevir förra året. Tidigare rekord är från 2010 då det föddes 31 valpkullar i Skandinavien. Säkra svenska valprevir: Dalarna:...

2013-03-27
Junselevargen tillbaka i sina gamla spår nära Junsele
Det är bara en tidsfråga innan hon är tlllbaka i det gamla reviret där hon fångades in. Det ligger några mil väster om hennes nuvarande position. Vandringen tillbaka till...

2013-03-25
Angreppen på tamdjur minskade 2012 trots att vargpopulationen samtidigt ökade
Men då ska man ta med att 150 av dessa får dödades av enbart två vargindivider som under sensommaren/hösten 2011 vandrade ner genom östra Sverige. Sakdor på tamdjur orsakade av...

2013-03-22
Naturvårdsverket hoppas på obesläktade valpar i vår
Vi kan nu visa det området som Tivedsvargarna har lagt under sig i det som torde heta Tivedsreviret. Paret har varit kvar i samma område sedan de släpptes för drygt fyra veckor...

2013-03-20
Skyddsjaktbeslutet i Färila prövas inte - jakten igång
Naturvårdsverket upptäckte att organisationerna inte har rätt att överklaga Länsstyrelsens beslut om skyddsjakt. Och under onsdagen blev det åter tillåtet att jaga en av de...

2013-03-20
Se Rovdjursföreningens föreläsningar på Vildmarksmässan
Ett uppskattat inslag var de tre föreläsningar som föreningen bjöd mässans besökare på. Föreningens generalsekreterare Ann Dahlerus talade om vargens framtid i Sverige. Robert...

2013-03-19
Dags byta namn på Torndedalsparet - kvar i Tiveden efter fyra veckor
Det här betyder att man nu kan börja räkna in paret i nationalparkens fauna. Och det finns all anledning hoppas att valpar föds av tiken senare i vår. Hon löpte när hon fångades in...

2013-03-18
Finsk-ryskan har korsat Dalälven - tillbaka i Norrland
Enligt Magnus Kristoffersson på Naturvårdsverket förflyttar hon sig enbart nattetid ca tre mil. Dagtid tar hon lega. - Normalt när vargar sövts behöver de ett till två dygn för att...

2013-03-18
Varför jaga lodjur? - 98 lodjur hittills skjutna i Sverige under årets licensjakt
Mellersta rovdjursförvaltningsområdet hade 40 licensdjur och Norra området 62 lodjur. Återstår på licensen gör fyra lodjur i Norrbotten, ett i Dalarna och ett lo på skyddsjakt i...

2013-03-16
Skyddsjakten på en ungvarg i Färila-området stoppad
Beslutet att inhibera jakten på en av de två vargarna togs under fredagskvällen efter att de två organisationerna Wolf Association Sweden och Wolves in Scandinavia överklagat...

2013-03-15
Finskryskan släppt i nordvästra hörnet av Stockholms län
Vargtiken är släppt i nordvästra hörnet av Stockholms län, enligt ett förslag från oktobre 2011. Området som då angavs som lämpligt för att sätta ut flyttvargar, alltså vuxna...

2013-03-14
Finsk-ryskan flyttas från Junseleområdet under kvällen
Hon konstaterades vara i god form för flytten. Vikten är 38 kilo vilket är normalt för en vargtik av den här storleken. När hon senare vaknade inleddes transporten mot...

2013-03-08
Junseletiken flyttas till ännu en hård utsättning - fjärde gången sedan våren 2011
Trots att man börjat prata i termer om en mjuk utsättning för att vänja henne med den nya miljön blir det en "hård" utsättning. Hon kan vända åter i första steget ut ur...

2013-03-08
Nationella rovdjursrådet ger Naturvårdsverket stöd för Junseletikens framtid
I dag kommer ett samrådsmöte att hållas mellan Naturvårdsverket och Nationella rovdjursrådet. "För att lösa en ohållbar situation för renskötseln i Junsele" skriver...

2013-03-05
Träffa Rovdjursföreningen på Vildmarksmässan!
Vi finns i monter B13:20 på Stockholmsmässan i Älvsjö nu till helgen 7 till 10 mars. Kom gärna in och prata rovdjur med oss. Och lyssna på föredrag om vargar, vargjakt och om...

2013-03-01
Jaktstoppet på finsk-ryskan står fast
Därmed står jaktstoppet fast så länge Förvaltningsrätten prövar Rovdjursföreningens överklagan av Naturvårdsverkets beslut. Naturvårdsverket har fram till 8 mars på sig att svara...

2013-03-01
Varg nära människor inte skäl för skyddsjakt
Förra årets fick en fårägare i byn Solarvet ett 20-tal får rivna. Solarvet ligger mitt i reviret. Det går att förebygga skador som orsakas av varg på flera sätt menar...

2013-02-28
Flyttvargarna från Tornedalen tycks trivas bra i Tiveden - kvar utan tecken på att vilja gå iväg
Han gör en jämförelse med hur den finsk-ryska vargtiken som nu finns i Junsele hanterade "sina" utsläpp i Kilsbergen och Tiveden. Hon stannade visserligen på platsen några dagar...

2013-02-27
Jaktstoppet på vargtiken i Junsele överklagas
Ä Vi förväntar oss ett snabbt agerande från domstolen i likhet med det beslut som igår fattades av domstolen avseende begäran om inhibition, säger Jenny Wik Karlsson till SVT...

2013-02-26
Förvaltningsrätten stoppar jakten på finsk-ryskan igen efter flera överklaganden
Naturvårdsverket ska yttra sig till förvaltningsrätten senast den 8 mars. Sedan är det de klagande naturföreningarnas tur att svara på Naturvårdsverkets yttrande. Vilket kan...

2013-02-26
"Ingen annan lämplig lösning" - Idag fick vargtiken i Junsele en ny dödsdom
- Naturvårdsverkets nya beslut är en ren provokation mot Förvaltningsrättens dom och riskerar att trissa upp debatten i stället för att lugna den, säger Ann Dahlerus,...

2013-02-26
I dag tar Naturvårdsverket ett nytt skyddsjaktbeslut för finsk-ryskan i Junsele
- Vi på Naturvårdsverket vet att när vi fattar beslut som är övergripande och långsiktiga så kan det få konsekvenser för både människor, djur och natur. Vår strävan är att ha en...

2013-02-22
Flyttvargarna släpptes i Tiveden och har redan lämnat platsen där de släpptes
När vargarna ska flyttas gör Naturvårdsverket tillsammans med en veterinär bedömningar för att flytten ska vara så säker och bra för vargarna som möjligt. Valet av bil istället för...

2013-02-20
Förvaltningsrätten upphäver Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt på vargtiken i Junsele
Förvaltningsrätten anser att Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt inte uppfyller kriterierna för att göra undantag från förbudet att döda vargar. Undantaget ska tillämpas...

2013-02-20
102 lodjur får skjutas från Mellansverige och norrut i vinter - trots att det fattas flera lofamiljer till minimigränsen
Det fattas sju föryngringar till mininivån 19 föryngringar Jämtland. Spårningar som skett från mitten av januari till nu ger detta dystra besked. I Norrbotten ökar man...

2013-02-20
Vargparet i Övertorneå sövdes, mättes, vägdes, halsbandades, boxades inför den långa resan
Var vargarna släpps ut är ännu några dagar en hemlig information för att inte riskera störningar. Naturvårdsverkets informationschef Anneli Nivren bekräftar på onsdag morgon att...

2013-02-19
skandobs.se - den nya sidan där du kan rapportera dina rovdjursobservationer
De länsstyrelser som använder rovobs.se är: Gävleborg, Jönköping, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västmanland, Västra Götaland och Örebro län. Skandobs har använts i...

2013-02-18
Jakten över på finsk-ryskan - hon får inte röras så länge Förvaltningsrätten utreder
Den nya ansökan om skyddsjakt som lämnades in i fredags kan därmed inte Länsstyrelsen ta något beslut om. Vargtiken har fortfarande ett skydd, den här gången av lagen. Och...

2013-02-18
Jägarna i Våmådalen hotar med konsekvenser om inte Våmåvargarna byts ut
Att enskilda jägarlag tar sig mandat att styra och ställa i besluten på Naturvårdsverket är något nytt. Men orsaken visade sig vara rent egoistiska, Våmådalsparet varken föder...

2013-02-15
Invandrarparet i Övertorneå ska flyttas ner till Mellansverige
- Vi vill säkra att vargparets föryngring kommer den svenska vargstammen tillgodo, säger Helene Lindahl till Norrbottenskuriren. - Vi har valt att försöka flytta vargarna därför...

2013-02-14
2012 kan bli ett rekordår för vargen i antalet födda valpkullar i Skandinavien
Läget är följande enligt en preliminär rapport från Skandulv: 21 svenska säkra föryngringar Två säkra norska föryngringar Ca sju preliminära föryngringar i Dalarna Plus drygt...

2013-02-14
Finsk-ryskan i Junsele utan inhiberingsskydd i morgon fredag
- Vi har inte några planer att på eget bevåg ta ett nytt beslut om jakt på vargen, säger Ruona Burman viltsamordnare hos Naturvårdsverket till rovdjur.se. - Vi har heller inte...

2013-02-13
Stoppet för urvalsjakten på varg ligger fast - inhibitionen ges inte prövningsrätt i högre instans
Och därmed är jakten över eftersom inhibitionen gäller så länge jakten inte är prövad i Förvaltningsrätten. Och det torde inte ske under de få arbetsdagar som nu är kvar innan...

2013-02-09
Lojakten: 30 lodjur får skjutas i årets licensjakt i Västerbotten + siffror att fundera över
UPPDATERAD. Tilldelningen i Västerbotten är den högsta på tio år. Det är Länsstyrelsen ensam som bestämt kvoten. Västerbotten, Jämtland, Västernorrland och Norrbotten har egna...

2013-02-09
Rovdjursföreningens Ann Dahlerus i BBC
- Vargar är en del av vårt naturarv, säger Ann Dahlerus till BBCs reporter. - Därför motsätter vi oss jakten på 16 vargar. BBC var i Sverige när det drog ihop sig till urvalsjakt...

2013-02-08
Naturvårdsverket överklagar besluten att avbryta urvalsjakten och jakten på finsk-ryskan
UPPDATERAD - Naturvårdsverket har överklagat Kammarrättens beslut om inhibition av urvalsjakten som inleddes 31 januari. Beslut innebär att jakten är stoppad under tiden som den...

2013-02-06
Vargjakten är stoppad! Kammarrätten inhiberar jakten tills vidare efter överklagan
Rovdjursföreningen, Naturskyddsföreningen och WWF överklagade Naturvårdsverkets beslut att starta jakten och begärde hos Förvaltningsrättens inhibition under en eventuell rättslig...

2013-01-31
Miljöorganisationer överklagar licensjakten
Den egentliga jaktstarten är i morgon fredag och pågår till 17 februari. Ä Vi anser att jakten strider både mot EU-rätten och den svenska jaktförordningen, säger Oscar Alarik,...

2013-01-31
16 vargar i åtta revir skall skjutas med start i morgon med endast spårning
På jaktens första dag drogs ett revir tillbaka och ersattes av ett nytt. En genetisk viktigt varg "upptäcktes" i sista stund i Acksjöreviret norr om Hagfors i Värmland. Under de...

2013-01-31
Urvalsjakten överklagas
Vargjakten som inleddes i dag med enbart spårning kommer att överklagas till Förvaltningsrätten av Rovdjursföreningen tillsammans med WWF och Naturskyddsföreningen....

2013-01-31
7 000 protestbrev mot vargjakten skickade till Naturvårdsverket
Över 7 000 personer har på bara ett dygn skickat personligt brev till Naturvårdsverkets generaldirektör Maria Ågren och protesterar mot den nu pågående genetiska utrensningsjakten...

2013-01-30
EU granskar jakten
Joe Hennon är talesperson för EU:s miljökommissionär Janez Potocnik säger till TT: - Vi måste titta på vad som har beslutats. Vi är alla överens om att den svenska vargstammen...

2013-01-23
Den gamle Rialahanen har flyttat till Värmland norr om Karlstad visar DNA-analys
Ä Vi räknar med att DNA-analyser kommer att ge viktig information efter sommaren, säger rovdjurshandläggare Hanna Dittrich Söderman på Länsstyrelsen i Stockholm. Tre spillningar...

2013-01-18
Finskryskan i Riksdagen samma dag som hon räddades från skyddsjakten
anf.35 Helena Leander (MP): Herr talman! Just nu pågår i Junsele skyddsjakt på en vargtik som orsakar skador för rennäringen. Skyddsjakt på varg kan vara befogad i de fall man...

2013-01-17
SRF överklagade: Förvaltningsrätten stoppar jakten på finskryska vargtiken med omedelbar verkan!
Beslutet om skyddsjakt på två vargar inte får verkställas i avvaktan på Förvaltningsrättens slutliga avgörande målet står det i beslutet. Naturvårdsverket ska senast 23 januari...

2013-01-15
Rovdjursföreningen begärde i dag inhibition av jakten på den finsk-ryska vargtiken
I överklagan anges också en lång rad skäl till varför beslutet strider mot lagstiftningen. Framför allt inverkar jakten skadligt på vargstammens möjligheter att uppnå gynnsam...

2013-01-11
Erlandsson kör över både dig, Potocnik och Naturvårdsverket - talar om vargjakt i vinter
- Vi kommer inte att tillmötesgå Janez Potocnik önskemål om att frysa paragrafen i jaktförordningen som tillåter vargjakt efter den 1 januari i år. Det kan inte tolkas på annat...

2013-01-11
Varghanen sköts redan under fredag eftermiddag och i morgon lördag är det finsk-ryskan tur
Tiken som varit med om tre tidigare sövningar från helikopter hängande över sig är betydligt skyggare än hanen som inte alls har samma respekt och kunskap vad en helikopter...

2013-01-11
Finskryskan och hennes hane ska dö i skyddsjakt - ingen annan lösning enligt Naturvårdsverket
Nu gör Naturvårdsverket bedömningen att det inte är etiskt försvarbart att flytta vargtiken en fjärde gång. Det är inte enbart sövningen som är påfrestande för vargen utan även de...

2013-01-10
Finskryskans liv hänger nu på en skör tråd sedan även Västernorrland tillstyrker jakt
Länsstyrelsen i Västernorrland skriver i sitt beslut att man inte tror på någon större framgång för det planerade projektet att flytta eventuella valpar i vår till Mellansverige....

2013-01-09
Finskryskan kommer inte att flyttas en fjärde gång trots svårigheterna med renskötsel
Några idéer som förändrar något kring vargparet i Junsele dök inte upp under mötet. Jörgen Jönsson, ordförande i Svenska samernas riksförbund, var tydlig: - Vargarna måste...

2013-01-08
Vargkommitténs Åsiktsförklaring är de första stapplande stegen på en hållbar rovdjurspolitik
Av åsiktsförklaringen framgår bland annat att en hållbar vargförvaltning förutsätter att nivåerna för gynnsam bevarandestatus är vetenskapligt grundade. - Vi hoppas att...

2013-01-08
Rialareviret intakt igen med ny revirtik och gamla genetiskt vikitiga revirhanen
Man tror att hanen är den ursprungliga hanen utvandrad från Galvenreviret vilket alltså gör eventuella valpar i vår betydelsefulla i det fortsatta arbetet att skapa en...

2013-01-07
Ny skyddsjakt sökt för det finskryska vargparet i Junsele
Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och samebyarna vill informera Miljödepartementet och EU-kommissionen om situationen och bjuder därför in dem till att besöka samebyarna för att på...

2013-01-07
Ingen förlängning av skyddsjakten på lo i Västerbotten
Den ursprungliga skyddsjaktstiden omfattade 1 november till 16 december och gällde 10 djur. Endast tre av dessa djur är fällda. Enligt jägareförbundet var orsaken till att inte...

2013-01-06
Skadad vargtik utanför Västerås avlivad
Vargen sågs under några dagar i trakten, haltande. Den person som först upptäckte vargen och som sedan engagerade sig i dess välbefinnande står bakom en grupp som bildades förra...

2013-01-04
Mer pengar behövs mot tjuvjakten på rovdjur
I ett brev till Naturvårdsverket skriver Länsstyrelsen att man behöver mer pengar för att kunna stoppa den illegala jakten på björn, järv och lodjur. Ä Vi vill att man ska kunna ha...

2013-01-02
Fjärde vargen på några veckor skjuten i Jämtlandskommunen Berg
Hon sköts från helikopter under onsdagen. Fyra vargar har nu skyddsjagats i Bergs kommuns renbetesområden under några veckor. Sedan tidigt i höstas har sex vargar dödats under...

2012

2012-12-31
Ny varg från Tyskland långt upp i Jylland
Den varg som fanns längre norrut på halvön i nationalparken Thy tidigare i år, och som senare hittades död, hade också gått hela vägen från Tyskland utan att upptäckas. Att det är...

2012-12-30
Tåget tog en av de två vargar som funnits i Skåne senaste tiden
Det som är kvar av vargen skickas nu till SVA för att fastställa kön, ålder och från vilket revir den härstammar. Länsstyrelsen har gjort en okulärbesiktning av det som är kvar...

2012-12-27
Vargtik hittad tjuvskjuten på Branäsberget i norra Värmland
Vargen är den femtioförsta kända vargen som dött av olika anledningar i Skandinavien. Det finns ett stort mörkertal vad gäller tjuvskjutna vargar. På flera håll i Mellansverige...

2012-12-21
Fjärde vargen denna vecka sköts i Jämtland
Vargtiken befann sig öster om Åsarna och skyddsjakten hade begärts av Njaarke och Tåssåsens samebyar. Vargen har sedan en tid uppehållit sig på byarnas vinterbetesområde. Vargtiken...

2012-12-21
EUs miljökommissionär Potocnik är inte nådig i sin kritik av miljöminister Eks vargpolitik
Blundande och med händerna för öronen har regeringen sprungit rakt in i väggen. Och när det nu blir stopp blir miljöministern arg - på väggen..! Lena Eks reaktion på Potocniks brev...

2012-12-21
Nej till skyddsjakt på varg i Falu kommun
Länsstyrelsen bedömer att det finns andra lämpliga lösningar för att skydda tamdjuren i området än att skjuta vargarna. Ett exempel är rovdjursavvisande stängsel. I området finns...

2012-12-21
32 vargar får skyddsjagas nästa år 2013
Kvoten gäller de norra och mellersta rovdjursförvaltningsområdena. Delegeringen till Mellersta rovdjursförvalningsområdet gäller länen Västra Götaland, Värmland, Örebro,...

2012-12-20
EUs Janez Potočnik vill stoppa Lena Eks genetiska rensningsjakt på varg i vinter
- En ny jakt inte skulle vara i linje med Sveriges skyldigheter enligt EU:s art- och habitatdirektiv, avslutar Janez Potocnik sitt brev. - Det här visar bara att Sverige saknar...

2012-12-20
Jämtland söker pengar för att kunna samla björnspillning för att minska björnstammen
Björnspillningsinventeringen är ett viktigt underlag för arbetet med björnstammen. Den första och enda inventeringen i Jämtlands län genomfördes 2006. Under förutsättning att...

2012-12-20
Läs Lena Eks kommentar till Janez Potočniks brev
- Regeringen tror på en strikt kontrollerad jakt som en del i vår vargförvaltning för att bidra till att stärka genetiken för stammen. Vi bedömer det också som att vi genom...

2012-12-19
Tre vargar skjutna under skyddsjakt från helikopter i Jämtland
Först sköts ett vargpar som funnits inom vinterbetesområdet vid Rätan. Senare under dagen sköts ytterligare en varg, en hanvarg som gick i par med en tik i ett område väster om...

2012-12-19
Dalsland har åter tre vargrevir
Hanen som är märkt och kommer från Norge har varit lätt att följa även under barmarkshösten, men det har varit lite osäkert vad det var för en varg som gick med honom. Sedan snön...

2012-12-19
Lodjuret Eriks långa vandring slutade utanför Osby
Lodjuret var ett av mycket få lodjur som finns länet. Sändaren tystande för ett år sedan men har funnits kvar runt halsen på Erik och därför gick det att identifiera det påkörda...

2012-12-19
Jämtland fick sju nya vargar på skyddsjaktsdelegationen
Sedan skyddsjakt på den sjunde vargen godkändes har tre ytterligare ansökningar kommit in till Länsstyrelsen. Dessa skickades vidare till Naturvårdsverket. Naturvårdsverket...

2012-12-18
Skadeskjuten och avräknad varg levde
Analysen jämförde DNA från en vargbajs med blod från den skadade vargen i oktober. Analysen visade att den skadade vargen levde. Och nu har Länsstyrelsen i Hedmark öppnat...

2012-12-17
Forskarna tror inte själva på sin vargjaktsrapport - vill ha en fördjupad analys
- Vi förutsätter att Naturvårdsverket sansar sig och genomför en oberoende vetenskaplig granskning av rapporten. Frågan om genetisk rensningsjakt på varg är kontroversiell och...

2012-12-17
Årets 47:e varg död - sköts från helikopter på Idres renbetesmarker
Vargen sköts från helikopter vid 11.30-tiden sköts vid skyddsjakt på i närheten av Vedungsfjällen, öster om Särna inne i Ruvhten sijtes renskötselområde. Länsstyrelsen har...

2012-12-17
Rovdjursföreningen kräver oberoende vetenskaplig granskning innan beslut tas om rensningsjakten på varg
- Vi förutsätter att Naturvårdsverket nu genomför en oberoende vetenskaplig granskning av rapporten. Frågan om genetisk rensningsjakt på varg är kontroversiell och komplicerad, och...

2012-12-17
Naturvårdsverket öppnar för vargjakt i vinter
Eftersom Naturvårdsverket för ett tag sedan förordade en vargstam på 380 djur och miljöminister Lena Ek (C) samma dag sa 180 och öppnade för "urvalsjakt" av inavlade vargar utgår...

2012-12-17
Stoppa Lena Eks genetiska rensningsjakt på varg som Naturvårdsverket nu flaggar för
Protestera här

2012-12-16
Tre skabbvargar avlivade i Lokareviret i år
De två vargarna som sköts i veckan har observerats av ett jaktlag vid flera tillfällen. Länsstyrelsen kontaktades och tillsammans beslöt man att försöka avliva vargarna. En av...

2012-12-13
Jägarkraven tillgodosågs när vinterns lodjursjakt i Mellansverige fördelades
I beredningsgruppen hade man föreslagit att två lodjur skulle fråntas licensjakten och finnas till hands om det senare under året dök upp någon situation i hela området som kunde...

2012-12-13
Grimsöforskare säger nej till att flytta små valpar från Junselereviret
Forskarna avråder Naturvårdsverket att utföra flytten av de små valparna. Anledningen är att de bedömer det som högst osäkert att valparna överlever så länge att de kommer att...

2012-12-12
Fem järvar får skjutas i Jämtlandfjällen för säkerhets skull
Vid jakten som pågår mellan 28 november och 15 januari får snöskoter eller annat motorfordon användas för att spåra järvarna. Dock får man inte skjuta från skotern eller förfölja...

2012-12-12
Fårdödande vargen i Ervalla är död
Sannolikt har vargen fler får på sitt samvete, flera rivningar har skett i området tidigare under betessäsongen. Efter attacken i Ervalla gav Länsstyrelsen i Örebro klartecken för...

2012-12-07
Den dansk vargen var en varg som vandrat upp till Nordjylland från Tyskland
Det är första gången på nästan 200 år som en vild varg observerats i Danmark. Vargen har vandrat upp från Tyskland som under senare år fått en egen liten vargpopulation invandrad...

2012-12-07
Nej till skyddsjakt på Fredriksbergsvarg
Hundens träffade på en varg då den ensam på söndag för två veckor sedan var ute på en rastningstur. Hunden hittades 300 meter från huset och var utom synhåll för ägaren....

2012-12-06
Danska vargen hittade död
Fortfarande vet man inte om det är en äkta varg även om mycket talar för det. Det finns nu uppgifter på att vargen upptäcktes redan för ett år sedan av en ornitolog men denne valde...

2012-12-06
15 vargföryngringar har redan konstaterats på första snön i Skandinavien
Men det året 2010-2011 var antalet familjegrupper större än förra vintern. 2010-2011 fanns 31 familjegrupper i Skandinavien. Året efter blev det en nedgång i antalet...

2012-12-04
Fyra nya vargar ska skyddsjagas i Jämtland
Det handlar i båda fallen om vargar som befinner sig inom renskötselområdet, där det enligt Riksdagen inte skall finnas vargetableringar. Liksom tidigare dödade vargar denna...

2012-12-04
Varg påkörd och dödad på E18 öster om Karlskoga
Vargen sprang upp framför en bil på E18 vid Villingsberg tidigt på måndagskvällen. Reviret omfattar områden både norr och söder om E18. Och det är i Villingsbergskorsningen...

2012-12-01
Årets fyrtioförsta varg dog under en helikopter på fredagen
Det var Tåssåsens och Handölsdalens samebyar som ansökt om att skyddsjakt på vargen. Enligt renägarna ställde vargen till stora problem för skötseln av renhjordarna i området....

2012-11-30
Förlängd skyddsjakt på Ervallavargen
Trots flera observationer av allmänheten som rapporterat dessa vidare tilll jaktlaget har vargen inte kommit inom skotthåll. Nu hoppas man på att lite snö ska göra det möjligt att...

2012-11-28
Hund dödad av varg i Dalarna
Vargspårare har tittat på hunden och är säker på att det är varg som dödat den. Bland annat vargspår runt hundkroppen talar för varg. Utöver bitmärken i hundhalsen är den orörd....

2012-11-27
Sameby i Härjedalen får tillstånd att skyddsjaga varg...
Ansökan sändes in redan 30 oktober. Problemen har bland annat handlar om att en renhjord i Sörvattnet skingrats skingrats lämnat markerna sedan varg gått in bland renarna och...

2012-11-27
Den oskygga vargen i Ockelbo hade en gammal skottskada visar undersökning av kroppen
Det innebär att båda de vargar som senast skyddsjagats i Gävleborgs län hade gamla skottskador. Det vill säga - båda har tidigare varit utsatta för illegal jakt, eller tjuvjakt som...

2012-11-22
Ingen uppgörelse med Norge om de fyra gränsreviren
Sedan 2010 har Norge haft tre föryngringar per år. Sannolikt också i år. Den interna norska uppgörelse säger också att Norge skall ha en uppgörelse med Sverige om gränsrevirern...

2012-11-21
Två skyddsjaktansökningar på varg i Dalarna får avslag
Fallet i Insjön rör en varg som man ansett vara alltför närgången. Det handlar om en händelse vid en fårgård vid ett enda tillfälle och Länsstyrelsen vill avvakta och se om vargen...

2012-11-20
Papillion togs av varg i Hagfors
Hunden var ute med sin matte i ett skogsområde direkt norr om villaområdet Sund i norra Hagfors. Skogsområdet som gränsar till storskogen använder de boende som strövområde....

2012-11-20
Varg i renskiljningen får skyddsjagas i Idre
Vargen har både tagit renar och ställt till oreda bland renhjordarna under skiljningen som pågår. Ä Under en så känslig period som renskiljningen är det svårt att hitta andra...

2012-11-20
800 000 miljövänner i massiv protest mot planerna på en ny norsk-svensk-finsk vargpolitik
I dag skriver därför 25 miljöorganisationer i Norge, Sverige och Finland - representerande totalt över 800 000 medlemmar - till ländernas stats- och miljöministrar för att kräva en...

2012-11-19
Vargen i Söderbärke fullt frisk när den sköts
Till Svensk jakt säger han att vargen hade ett för vargar normalt maginnehåll. Bland annat resterna av en rådjursklöv. Inte ett enda spår av sopor eller annat avfall. Åldern på...

2012-11-16
Älgskötselområden i Örebro fick nej till skyddsjakt
Länsstyrelsen avslår ansökan med motiveringen att den sökande inte uppfyller kraven om att söka skyddsjakt. - Ett älgskötselområde kan inte anses riskera att drabbas av skada på...

2012-11-16
Fler protesterar mot finsk-ryskans etablering i Junseleområdet
Även medlemmar i LRF Västernorrland och andra boende i området ifrågasätter att vargtiken ska få etablera ett revir tillsammans med hanen hon går tillsammans med. Enligt P4...

2012-11-15
Jägarfientlig sida polisanmäls av Datainspektionen
I många fall kan det räcka med att personen i fråga är jägare. Även journalister som skriver i jakttidningar har kartlagts och utsatts för rena förtalskampanjer. Mordhot mot...

2012-11-14
Oskygga vargen i Söderbärke oskygg in i det sista
Vargen sköts från nära håll och visade ingen rädsla när skytten närmade sig. Länsstyrelsen fick tips om att vargen strök runt ett hönshus. Varghanen vägde ca 45 kilo och hade en...

2012-11-13
Oskygg varg i Söderbärke ska skyddsjagas
Vargen som är en hane har under senaste veckorna sprungit mellan byarna i området. Häromdagen höll den till nära skolan i Vad vilket gjorde att eleverna inte fick gå ut. I Vad har...

2012-11-12
Rekordmånga järvföryngringar i Västerbotten - medan kungsörnarna minskar
I år konstaterades 28 föryngringar av järv i Västerbottens län. Med årets resultat passerar länet för andra gången den miniminivå på 26 föryngringar som finns angivet i...

2012-11-12
Ung varghane sköts i Härjedalen
Det var Länsstyrelsens naturbevakare som sköt vargen. Vargen sköts i trakterna av Kölåsen, cirka 25 kilometer väster om Lofsdalen i Härjedalen. Den unga varghannen är av...

2012-11-09
Nej och ja till skyddsjakt på varg
Länsstyrelsen i Dalarna gör bedömningen att vargen i Söderbärke inte varit ovanligt närgången. Personen som ansökt om skyddsjakt har uppgivit att vargen uppehållit sig i det...

2012-11-09
Otidsenliga eftersöksstrejken på trafikskadat vilt blåstes av - men hot om nya åtgärder
Enligt meddelandet avbryts strejken sedan Regeringen gett klart besked om att vargstammen skall begränsas till 180 individer. "Då vi de senaste dagarna fått besked från...

2012-11-08
Finsk-ryskans eventuella valpar i vår kommer att placeras ut i vilda lyor i Mellansverige
För att detta ska lyckas till hundra procent måste den finsk-ryska tiken sövas för fjärde gången. Djuretiskt är inte detta acceptabelt enligt de oskrivna regler som finns för...

2012-11-08
Finsk-ryska vargen får inte röras! Naturvårdsverket gav klart besked till renägarna i Junsele
Budskapet från Naturvårdsverket till samebyarna är att vargtiken och hennes hane ska vara kvar och tillåtas att föröka sig i området. Någon flytt av vargparet eller skyddsjakt är...

2012-11-06
Jämtländska renskötare vill skyddsjaga tio vargar
Länsstyrelsen i Jämtland har fått in åtta ansökningar om skyddsjakt på varg från olika samebyar. I de flesta fall handlar det om befarade problem för renskötseln. Tåssåsens sameby...

2012-11-06
Död varg hittad på riksväg i Hälsingland
Han trodde först att det var en hund som låg på vägen men insåg snart att det handlade om en varg när han klev ur bilen för att dra djuret åt sidan. Polisens teori är att det är...

2012-11-05
Genetisk utrensning av de mest inavlade vargarna är direkt olämpligt säger genetiker
Ekot har intervjuat Linda Laikre och Nils Ryman, båda professorer i populationsgenetik vid zoologiska institutionen vid Stockholms universitet. De avråder bestämt från denna...

2012-11-04
45 får dödade eller försvunna i vargattack norr om Örebro
Av de 50 får som fanns i hagen återfanns fem levande, 18 dödade och resten verkar ha flytt ut i Dyltaån som rinner förbi hagen och drunknat. Ån är i höst fylld med vatten och strid...

2012-11-02
Lena Ek får nu ta ansvaret för den finska-ryska vargtiken - vargparet flyttas inte
Naturvårdsverket träffade de berörda sambyarna i onsdags och diskuterade om det skulle finnas någon lösning. Samebyarna gjorde klart att de inte kunde acceptera att vargparet...

2012-11-01
Ingen ökning av lodjurslicensen i södra halvan av Sverige för vinterns jakt
Licensjakten på lo börjar 1 mars 2013 och pågår tills kvoten är full, eller senast sista mars 2013. Hur många lodjur som får skjutas i respektive län, det vill säga hur de 40 ska...

2012-10-31
Renägarna ger inte Naturvårdverket några alternativ för finsk-ryska vargtiken
Ä Det blev aldrig någon diskussion. Vi förklarade att vi snart flyttar ned våra renar i området och att vargarna inte kan vara kvar då. Tjänstemännen från Naturvårdsverket...

2012-10-31
10 lodjur ska höstjagas i Västerbotten för att skydda renar
Länsstyrelsen har beslutat om höstjakt efter lodjur för att förebygga skador för rennäringen. Reglerna kring jakten är väldigt lika de för licensjakt efter lodjur på våren. En...

2012-10-31
Ytterligare en varg sköts i Hedmark under onsdagen
Förra veckan på onsdag sköts en varg i Engerdal, också det i norra Hedmark men närmare svenska gränsen i höjd med Idre. Båda de skadeskjutna vargarna sköts av älgjägare under...

2012-10-28
Samebyar vill skjuta 13 järvar och en varg
Enligt Länsstyrelsen är det troligen en varg som funnits i området sedan i somras. När DNA-analysen är klar får man besked om så är fallet. Vargen har inte kunnat kopplas till...

2012-10-28
Dalarnas länsstyrelse har nu delegation på två järvar
Naturvårdsverket har delegerat Länsstyrelsen i Dalarna rätten att fatta beslut om skyddsjakt på järvar. Vilket betyder att man nu har rätten att ge skyddsjakt på två järvar utan...

2012-10-28
Två björnar sköts av älgjägare i självförsvar
Jägarna har anmält att de sköt björnarna i självförsvar.De faktiska omständigheterna ska nu utredas av polis som tills vidare rubricerar dödandet som grovt jaktbrott. De dödade...

2012-10-24
Stoppa vargjakten! Miljörörelsens brev till EU-kommissionären Potočnik är nu på väg till Bryssel
Bland annat pekar man på att ett nationell tak på 180 vargar som miljöministern Lena Ek vill införa aldrig kan vara i överensstämmelse med EUs habitatregler om gynnsam...

2012-10-24
Vargjakten måste stoppas!
Obs! Vi sitter inte still. Rovdjursförenkingen har tillsammans med Svenska Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden diskuterat hur vi kan agera kraftfullt. Under dagen i dag...

2012-10-23
Norges Miljövernforbund polisanmäler älgjägaren som skadesköt varg
Ä Detta är andra gången som varg skadeskjuts i Österdalen under årets licensjakt på varg. I båda fallen är vargarna påskjutna av älgjägare på älgjakt. Norges Miljövernforbund menar...

2012-10-22
Fyra vargar dödade i Skandinavien i oktober - två av dem skadesköts

2012-10-21
Kattjagande vargen i Ockelbo skjuten
Den närgångna vargen har uppehållit nordväst om Ockelbo sedan i juni. Den har tagit en liten sällskapshund inne på en gårdsplan och attackerat får vid två tillfällen förutom att...

2012-10-20
Pressmeddelande: Lena Ek förlorade allt förtroende i vargpolitiken på en enda dag
- Det är uppenbart att Lena Ek av politiska skäl vill gå de mäktiga jägarintressena till mötes. De kräver en minimal vargstam och omedelbar vargjakt Ä och det tänker sig Ek...

2012-10-19
Som ett brev på posten... kom Jägareförbundets krav på licensjakt på varg
Han är positiv till miljöministern utspel om 180 vargar. Ä Men vi vet ännu inte vad siffran innebär. För oss i Dalarna, med landets högsta koncentration av rovdjur, måste...

2012-10-19
Svenska Rovdjursföreningen: Lena Eks siffra på 180 vargar saknar verklighetsförankring

2012-10-19
Naturvårdsverket och Regeringen på kollisionskurs - 380 vargar bantades till 180 på två timmar
Slutsatsen att Sverige ska ha 380 vargar drar Naturvårdsverket av det underlag som forskarna lämnat om vad som krävs för att nå en långsiktigt livskraftig vargstam med gynnsam...

2012-10-18
Norska vargjakten är igång igen efter uppehållet
Nordlands fylke ingår inte i de områden som får jag varg och i Troms och Finnmark har tiden för överklagan ännu inte gått ut. Och det ger Naturvernforbundet hopp om att man kommer...

2012-10-16
En varg har siktats på Nordjylland
Parkens tillsyningsman vill fånga in djuret och ta nödvändiga prover för att få fakta i målet. Att en varg från den lilla tyska populationen skulle ta sig upp genom Jylland är...

2012-10-16
Flyttade finskryska vargtiken finns i Västernorrland i renbeteslandet

2012-10-16
Flyttade finskryska vargtiken finns i Västernorrland
Det var i samband med att länsstyrelsen i Västernorrland undersökte en ny etablering av varg i länet som ett DNA-prov visar att det rör sig om den genetiskt viktiga vargtiken....

2012-10-12
SRF hävdar i debattartikel: Jägarlobbyn styr regeringen emot vargjakt i vinter
Den genetiska rensningsjakt, eller urvalsjakt som Naturvårdsverket kallar den, som nu utreds är ett vågspel som möjligen skulle kunna fungera i teorin. Och även då förutsätts att...

2012-10-10
Varg dödade 20 får på gods i sydligaste Skåne
Erfarenheterna från tidigare rovdjursattacker talar för att det verkligen är varg i det här fallet. Ä Titta på betten - det är någon som verkligen har hållit fast med käftarna, en...

2012-10-10
Björnjaktens facit: 357 björnar skjutna i Sverige sedan i våras - 113 av dessa i Norrbotten
Värmland hade två björnar på licensen knuten till de två nordligaste kommunerna Torsby och Hagfors. Båda björnarna som är hanar sköts vid sjön Örsjön som ligger i länets...

2012-10-10
Pressmeddelande från SRF: Naturvårdsverkets ”urvalsjakt” på varg är oetisk och riskfylld
Forskarna är oeniga om vilka risker en sådan jakt skulle kunna innebära och den är svår att genomföra i praktiken. Det krävs att hela vargfamiljen är samlad och sedan skjuter man...

2012-10-08
Norska licensjakten på tolv vargar stoppad med omedelbar verkan efter överklagan

2012-10-04
Jägare och markägare i Uppsala län vill skjuta 28 lodjur i vinter
Enligt Viltskadecenters senaste invengering finns 30 familjegrupper i länet och det är sju fler än den miniminivå som ska finnas enligt länets Viltförvaltningsdelegation. I...

2012-10-02
Kolmården avbryter all social kontakt med sina vargar - läs djurparkens rapport
Allt tyder på att kvinnan dödades av vargarna. Ä För oss går säkerheten först. All vidare socialisering mellan människor och vargar har stoppats. Idag sker ingen närkontakt mellan...

2012-10-02
Slut med vargsocialiseringen på Kolmården för all framtid
Allt tyder på att kvinnan dödades av vargarna. Ä För oss går säkerheten först. All vidare socialisering mellan människor och vargar har stoppats. Idag sker ingen närkontakt mellan...

2012-10-01
Smålandsvarg slog till igen mot får
Länsstyrelsen konstaterar efter besiktning att det är en varg som ligger bakom angreppet, och det är man helt säker på. Angreppet skedde redan natten till söndagen. Det kan handla...

2012-09-26
Norrman dömd för att skjutit hanvarg
Dessutom får han inte jaga under två år och jakt- vapnet han använde har beslagtagits. Mannen bor i Nes i Akershus kommun. Vargens sköts i augusti förra året på 84 meters avstånd...

2012-09-26
Norges LRF har som målsättning är att få bort alla vargar från norsk mark
I ett gemensamt uttalande vill man ha en anpassning av den policy som gäller för ländernas rovdjursstammar som tagits av Stortinget och Riksdag. Bondelaget och LRF vill ha:...

2012-09-26
Fågelhund på rymmen dödad av varg
Enligt länsttyrelsens besiktningsman är det ingen tvekan att hunden dödats av varg. När settern försvann i måndags hade den en leonberger i sällskap. Den är hittad och oskadd. Det...

2012-09-18
Länsstyrelsen ger klartecken för skyddsjakt på Ockelbovargen när polisens avlivningsjakt går ut
Sara Sundin, rovdjurhandläggare på Länstyrelsen, säger att den allmänna inställningen hos till exempel Vilskadescenter och Skandulv är att närgångna vargar skall tas bort. - Det...

2012-09-17
Riksjägarnas protest mot "vargföreläsningen" i Orsa slutade med applåder och beröm
När det drog ihop sig till föreläsningen på söndag eftermiddag riggade den lokala jägaren Gunnar Håkansson upp flera skyltar vid ingången till möteslokalen som visade vad han...

2012-09-17
Skyddsjakt på varg för att hund riskerar angrepp under jakten inget skäl
Ä Det finns tester där man har använt skyddsvästar och halspinglor, men underlaget är för litet för att man ska kunna bedöma om det fungerar, säger Henrik Thurfjell,...

2012-09-17
Misstankara har stärkts mot de fem som greps för vargjakt i norra Dalarna
Ä Jag väntar fortfarande på svar från Statens Kriminaltekniska Laboratorium på en del prover som togs i samband med gripandet, säger hon till Dala-Demokraten. Åtal eller inte...

2012-09-13
Länsstyrelsen i Dalarna förlänger skyddsjakt på vargen i Björnåsreviret
31 augusti tog Länsstyrelsen beslut om skyddsjakt på en varg i Björnåsreviret efter flera angrepp på tamdjur. Skyddsjakten omfattade tiden fram till och med 15 september, nu...

2012-09-11
Antalet vargar i Skandinavien oförändrat i år jämfört med förra året
Årets inventering visar att det finns avkommor från finsk-ryska vargar som har invandrat sedan tidigare och att fler av dessa avkommor har bildat par och fått valpar i sin tur. Den...

2012-09-11
Vargen fortsätter att ta fäbodsfår i Övertänger
Skyddsjakt pågår redan på vargen sedan någon vecka efter att den då slagit till mot fyra olika fäbodar och dödat ett tiotal får. Enligt beslutet får varg som är närmare än 200...

2012-09-11
Polisinspektören förlängde avlivningsjakten på Ockelbovargen med en vecka
Sundström menar att eftersom vargen är närgången kan den bli en fara för allmänheten. Något konkret hot från vargen mot någon människa har inte skett, ända hävdar polismannen att...

2012-09-10
Norge skall i vinter jaga mer järv än någonsin tidigare
Förra årets kvot på 128 järvar var också den rekordhög. De flesta järvarna, 88 stycken, ska skjutas i Troms och Finnmark som ligger längst i norr. I regionen är målet 10...

2012-09-10
Rovdjuren i Debatten

2012-09-10
Ovanligt trikinfynd hos björn
Det andra fyndet av trikiner hos björn i Sverige har hittats på SVA. Björnen vars kött skickats till SVA för trikinanalys sköts under årets björnjakt i trakten av Dorotea, i...

2012-09-08
Länsstyrelsen tar inget eget beslut om skyddsjakt på Ockelbovargen
Myndigheten anser att så länge polisens beslut om avlivning gäller kommer man inte att ta något eget beslut om skyddsjakt. Man kommer att avvakta om polisen kommer att förlänga...

2012-09-06
Polisen i Gävleborg har gjort Ockelbovargen fredlös
Vargen har visat sig totalt orädd och enligt en handläggare på Länsstyrelsen har det vid några tillfällen övernattat på en farstubro. Beslutet av polisen togs under förra veckan,...

2012-09-06
Varg tog sällskapshund på gårdsplan
Hunden var med sin matte ut till stallen och stannade kvar utanför. Plötsligt dök en varg upp, tog hunden och sprang iväg. Under senare tid har en varg funnits i området och försök...

2012-09-06
Nej till skyddsjakt på varg i Ockelbo
Länsstyrelsen som är den myndighet som besiktigat fåren kan inte säga med säkerhet om det är varg eller björn. Enligt bedömningen är det 60 proc möjlighet att det är björn som...

2012-09-06
Norska centerpartiet vill ha fri ulvejakt i Norge
Han liknar norska vargar med mårdhund och vildsvin. - Det finns ingen som arbetar för att Norge ska ha sina egna stammar av mårdhund och vildsvin. Tvärtom, de är oönskade i den...

2012-09-04
Samerna i Idre vill ha vargfritt tio mil från sina renbeten
De fem sydligaste samebyarna i Sverige, av vilken en är Nya Idre sameby, har i dag lämnat in sina krav till regeringen. Samebyarna menar att det varit en explosionsartad...

2012-08-31
Vargarna söder om Alfta stoppar barnens skogsutflykter
Vargen, eller vargarna, har setts på Rösabergsvägen i Born , Södra Kyrkbyn, mitt i detta område ligger förskolan Sunnanäng (Gul 1) som nu valt att ställa in utflykter till skogen....

2012-08-31
Länsstyrelsen i Dalarna backar - ger tillstånd till skyddsjakt i fäbodsområdet
Men i dag under fredagen sa Länsstyrelsen plötsligt ja till skyddsjakt på varg i Björnåsreviret i trakterna kring Övertänger/Lamborn där vargarna som angripit fäbodsfåren sannolikt...

2012-08-30
Två fjällkor på fäbod i Sälen dödade av varg
Bedömning som beiktningsmannen gör utifrån hur djuren ätits är att det måste vara fler än en varg som varit framme. Dessutom finns vargspillning och tassavtryck efter varg i...

2012-08-28
Fårbonde på Västkusten får inte skjuta lodjur
Angreppen mot hans får skedde i början av maj. På uppmaning av Länsstyrelse flyttade han fåren till en annan hage under en månad för att se om det gick att undvika fler attacker....

2012-08-27
Varg dödade hund i utanför Malung
Mannen kunde med sin GPS se att hunden plötsligt hade stannat och stod stilla samtidigt som den skällde ohämmat. Mannen tog sig snabbt fram till platsen där signalen från hunden...

2012-08-26
11 får dödade av varg söder om Alfta
När ägaren kom till platsen hittades fem döda får och lam, och sex får som var så skadade att det inte fanns annan möjlighet än att avliva dem. Fåren har nu flyttats närmare...

2012-08-23
Förlängd skyddsjakt på kojagande vargen
Länsstyrelsen i Gävleborg meddelade sent på onsdagen skyddsjakten på vargen i Dalsäng får fortsätta ytterligare en månad till 19 september. Samtidigt avslogs en ansökan om...

2012-08-20
Över tio procent av den svenska björnstammen ska skjutas under innevarande år
Björnjakten i höst län för län Norrbotten Ä 90 - Hela länet Västerbotten Ä 25 - 16 nedan odlingsgränsen Jämtland Ä 80 - 35 norr om E14, 45 söder om E14 Västernorrland Ä 22 - Hela...

2012-08-19
Pressmeddelande: SRF överklagar antalet björnar som får jagas i Norrbotten i höst
Föreningens nivå på 51 djur ansluter till kravet från tjänstemännen på Länsstyrelsens naturvårdsenhet som i ett särskilt yttrande till beslutet yrkat att högst 51 björnar får...

2012-08-17
LRF Dalarna och SJF Dalarna kräver skyddsjakt i Björnåsreviret
LRF och SJF Dalarna har skickar en gemensam skrivelse till landshövdingen med krav på att Länsstyrelsen måste ge tillstånd för skyddsjakt på varg i reviret. -Vi kräver att...

2012-08-16
Ny ansökan om skyddsjakt inlämnad för Björnåsreviret
I tisdags avslog Länsstyrelsen tre skyddsjaktsansökningar från fäbodbrukare i området norr om Enviken upp mot Bingsjö efter tre attacker på får i sommar. Nu har en fjärde ansökan...

2012-08-14
Utredningen kommer inte längre - miljöåklagaren lägger tjuvjakten i Skattungbyn till handlingarna
Tjuvjakten upptäcktes av Länsstyrelsens naturbevakare då de spårade alfahanen i Siljansringen eftersom sändaren slutat fungera. Det råder inget tvivel om vad som hände varghanen,...

2012-08-14
Länsstyrelsen i Dalarna vill se rovdjursavvisande stängsel runt fäbodsdjuren istället för skyddsjakt på attackerande varg
- Skador på tamdjur kan förebyggas genom bland annat rovdjursavvisande stängsel, säger Länsstyrelsen. De drabbade färbodarna är Kurberget, Alderbacka, Grejsan och Nysjöns fäbodar...

2012-08-09
"Det skal ikke være ulv i Telemark"...
Centerpartiet kan inte acceptera att vargen sprider sig i Telemark och angränsande län. Stortinget har gjort klart att varg inte skall finnas i området, säger en talesman för...

2012-08-08
Cyanidpreparerat kött fanns vid vändplan
Cyaniden fanns i ampuller som var instuckna i köttet och korvarna. Fyndet gjordes av Länsstyrelsens naturbevakare. Polisarbetet med att finna de skyldiga får nu ny kraft. Att det...

2012-08-08
Andra vargattacken mot fäbodsfår på drygt en vecka
Båda fäbodarna ligger inom samma område där ett vargpar till synes etablerae sig ett revir i vintras. Björnåsreviret heter det. Sannolikt har vargparet fått valpar eftersom de...

2012-08-06
31 får dödade av varg i Rialareviret
Fårhagen som ligger inom Rialareviret var stängslad på tre sidor, den fjärde var öppen mot sjön och det var där vargen gått in i hagen. Antingen är det en Rialavarg som utfört...

2012-07-24
Skyddsjakt på varg i norska gränsskogar
Förra tisdagen upptäcktes döda och skadade får efter rovdjursangrepp på Laudals beteslags marker. Två timmar senare hade man tillstånd att döda varg i Åsnes och Våler. Senare...

2012-07-23
En månads skyddsjakt på tikvarg i Sandviken
Länsstyrelsen fick in ansökan om skyddsjakt den 18 juli efter att en varg stressat och jagat en grupp på 21 kvigor som sprängde ett stängsel och sedan sprang några kilometer till...

2012-07-20
Inga fjällrävsungar i år i hela Skandinavien

2012-07-20
Rekordmånga järvkullar födda i Norge i år
Ökningen av stammen har varit likartad under flera år, t ex förra året då man kunde räkna in 66 föryngringar. Och detta trots att jakten på järv också ökat för att hålla stammen på...

2012-07-19
Ingen skyddsjakt på Sågmyravargen
Enligt ansökan uppvisar vargarna i reviret ett onormalt oskyggt beteende eftersom de regelbundet dyker upp i byarna runt om i reviret. Länsstyrelsen anger två skäl varför det inte...

2012-07-19
Väntade höjningen till max 50 kr per meter rovdjursstängsel träder i kraft 1 augusti
Förändringen träder i kraft den 1 augusti i år. Men den nya ersättningsnivån har gällt under hela betessäsongen i år eftersom inga pengar betalas ut förrän efter besiktning, och...

2012-07-19
Regeringen ser över omodern jaktlagstiftning vilket kan gynna den svenska vargstammen
Utredaren får som uppgift att se över en rad områden inom jaktlagstiftningen. Bland annat ska utredaren överväga möjligheten att undanröja den dubbla jakträtt som finns inom vissa...

2012-07-14
Jakt pågår efter ensam varg på Sörlandet
Vilket betyder att det sedan en vecka pågår jakt på en ensam varg som tagit sammanlagt fyra tackor och två lamm i Haegebostads kommun som ligger centralt i Vest-Agder. Det är många...

2012-07-14
Jaktvårdsförening i Dalarna vill ha skadestånd för varg på sina arrenderade jaktmarker
- Ingen vill längre skaffa och släppa loss en jakthund i jakten i rädsla för att vargarna ska attackera. Och utan hundar - ingen jakt, skriver föreningen i sitt brev till...

2012-07-12
Norska miljöministern säger nej att till att sätta ut ryska vargvalpar Norge
- Att människor skulle bli plågade också av ryska djurparksvargar kommer att ytterligare öka konflikten. Jag tror inte det är möjligt att försvara hos de som förlorar sina får...

2012-07-11
Lena Ek i Bryssel: EU kräver vetenskaplig förankring av Förvaltningsplanen för varg
I en kommentar från miljökommissionären framgår att det behövs ytterligare förbättringar. Bland annat ska planen tala om hur och när en gynnsam bevarandestatus är uppfylld, vad som...

2012-07-10
Skabbvarg skjuten i Karlskoga
William Lundin på länsstyrelsen i Örebro säger till P4 Värmland att vargen var svårt angripen av skabb och man kan inte utesluta att fler vargar kan ha smittats av skabb. Sannolikt...

2012-07-05
18 fler björnar får skjutas i Norrbotten i höst trots att 28 björnar redan skyddsjagats
Länsstyrelsen motiverar den rekordhöga licenstilldelningen med att man vill minska rovdjurstrycket på rennäringen. "Vi bedömer att björnens påverkan på rennäringen är...

2012-07-05
Riktad björnjakt i Gävleborg i höst på totalt 48 björnar
Jakten får pågå mellan 21 augusti och 15 oktober. Hela Gävleborgs län är tillåtet jaktområde. Så här skriver Länsstyrelsen i sitt beslut: "Högst 48 björnar får fällas i Gävleborgs...

2012-07-03
10 får dödade i Bergslagen
Nätet är i dåligt skick enligt Länsstyrelsens besiktning. Dessutom är hägnet öppet mot Järleån som hägnet ligger utefter. Och där har sannolikt vargen tagit sig in. Tre tackor...

2012-07-02
Pressmeddelande från SRF: Sårbarhetsanalys för varg oanvändbar - bortser från det största hotet
Sårbarhetsanalysen uppfyller inte heller Internationella Naturvårdsunionens kriterier för hur sårbarhetsanalyser ska göras eftersom regeringen medvetet uteslutit de för vargstammen...

2012-06-29
Jaktledaren hoppade av jakten på Gräsövargen
Orsaken till jaktledarens avhoppet är inte känt, men troligen har det att göra med de bestämmelser för jakten som följde med det mer formella beslutet: Endast kulvapen får...

2012-06-29
Dalarna vill ha en jämnare fördelning av björnstammen
Jägareförbundet menar att en kvotering på detta sätt, att högst 13 honor får fällas av den totala tilldelningen på 52 björnar, i praktiken innebär att att björnstammen fortsätter...

2012-06-29
80 björnar på Jämtlands licens i höstens jakt
Så här ser jakten ut i det två områdena Område 1: Söder om E14 - högst 45 björnar får fällas. Område 2: Norr om E14 - högst 35 björnar får fällas. Jakten pågpår mellan 21...

2012-06-29
47 björnar får skjutas i Västerbotten och Västernorrland
I Västerbotten är jakt med åtel tillåtet vilket det inte är i Västernorrland. Västerbotten har delat in länet i två omrpåden - Ovan och under odlingsgröänsen - 16 av björnarna...

2012-06-28
Två björnar får licensjagas i björnfattiga Värmland höst
Naturvårdsverket beslutar med stöd av 59 § jaktförordningen att beslut ska gälla utan hinder av att beslutet överklagas. Jakten får pågå mellan 21 augusti och 15 oktober....

2012-06-27
Skydda fåren och Rädda vargen - Nu drar Rovdjursföreningens stängslingskampanj igång

2012-06-27
Hundjuret som hittades norr om Gåsborn i Värmland var hanvargen från Aamäckreviret
Hur länge vargen varit död är inte fastställt men troligen minst ett halvår. Kroppen var mumifierad. Kroppen har också röntgats och man inte funnit några metallfragment som skulle...

2012-06-27
Felaktigt riggat rovdjursavvisande stängsel "släppte in" varg på jakt
Rekommenderat mått till marken för nedersta tråden är 20 till 30 centimeter. Och det är för att vargen inte ska kunna krypa in undr stängslet. - På flera håll satt tråden på mellan...

2012-06-26
Moderaterna vill skjuta bort hela revir i vargtäta områden och få till skyddsjakter snabbare
Ä Det skulle bli mindre koncentration av rovdjur på vissa ställen i landet med vår politik, säger Johansson vidare. Rovdjurstrycket i Mellansverige är hårt enligt Johansson som...

2012-06-26
Ryska vargvalpar födda av vildfödda föräldrar är nu på plats i Skånes djurpark
Ä Valparna kan tillföra nya gener till den vilda vargstammen i Sverige. Det är i så fall avkommor till de ryska valparna som kan sättas ut när de är högst två veckor gamla i vilda...

2012-06-26
Vargarna på Kolmården kan få lejonstatus
Ä Lejon och tigrar går vi inte heller in till, säger koncernchef Jan Roy till svd.se. Han utesluter inte att svaret till verket innebär att vargarna i parken hanteras som övriga...

2012-06-23
Skyddsjakt redan i helgen på Roslagsvargen
Sannolikt handlar det om samma varg som i slutet av maj attackerade på flera gårdar fyra mil norrut utefter kusten. Då dödades 12 får i två attacker. Anledningen till att...

2012-06-22
Varg dödade och skadade 13 får på Roslagsö
Dessutom försvann flera får ut i sundet för att simma över till Gräsö. Flera av dessa får befaras ha drunknat, de som klarade sig över ska man nu leta efter. Totalt fanns 30 får i...

2012-06-21
Drunknat hunddjur i norra Karlstad var varg
Så nu kan polisen i Värmland skriva av den förundersökning om misstanke om grovt jaktbrott som rutinmässigt upprättas då ett skyddat djur omotiverat hittas dött. Bedömningen är att...

2012-06-21
Rovdjursföreningen kritisk mot Länsstyrelsens lättsinniga beslut om skyddsjakt i Värmland
Man framför också oro över att jakten kan innebära att fel vargar skjuts när det inte finns möjlighet att spåra. Enligt EUs regler för skyddsjakt får inga andra vargar än den...

2012-06-21
Starkt förmultnad varg hittad i Gåsbornreviret i norra Filipstad
Kroppen som är i stark förruttnelse hittades av en privatperson. Kroppen är så långt gången i förruttnelseprocessen att det är svårt att avgöra om det är hund eller varg. Det enda...

2012-06-20
Björnhona med unge vid Grövelsjön ska leva säger Länsstyrelsen
Det var företrädare för rennäringen i norra Dalarna som ansökt om skyddsjakt men länsstyrelsen avslår alltså begäran. Det är först när björnen orsakat stor skada för rennäringen...

2012-06-19
Tre nyfikna vargar skall skjutas i Värmland mitt under valpperioden
Enligt Länsstyrelsen rör det sig om tre ungvargar som uppehåller sig nära bebyggelse, inte vikit undan och betett sig oskyggt. På vilka grunder man fastställt att det handlar om...

2012-06-19
Sameby fick nej för skyddsjakt på två järvar
Även det samlade rovdjurstrycket har ökat påpekar samebyn i sin ansökan. Länsstyrelsen delar uppfattningen att järvstammen ökat. Men säger samtidigt att det saknas underlag för att...

2012-06-18
Fyra björnar fler får fällas i Västernorrland i höst
Anledningen till att fler björnar får fällas i år jämfört med förra året är att färre björnar hittills i år dött av andra orsaker än jakt. Under fjolåret dödades fyra björnar av...

2012-06-17
Kvinnlig djurskötare dödades av varg i Kolmården - "Närkontakt varg" läggs ner
Attacken på djurvårdaren skedde i ett av de två hägn som allmänheten har möjlighet att gå in i. Vad som orsakade attacken är omöjligt att säga eftersom hon var ensam i hägnet....

2012-06-16
Björn Sprängare ny ordförande för Svenska Jägareförbundet
- Jag känner mig hedrad och ser fram emot min nya roll som ordförande i Svenska Jägareförbundet. Jag är angelägen om att jakten i vårt land ska utvecklas utifrån de möjligheter vi...

2012-06-16
Grimsö får uppdraget att ta fram minsta möjliga vargstam med gynsamm bevarandestatus
- Det blir knapp om tid, kommenterar Olof Liberg de få veckor han och hans kollegor i Bergslagsskogarna har på sig för att ta fram underlaget som också ska hinna analyseras före 2...

2012-06-15
Rovdjursföreningen tar tipin till Stora torget i Filipstad i dag lördag för att prata rovdjur
Nedan reportage från Torget i lokaltidningen.

2012-06-10
Jägarnas Riksförbunds årsstämma vill se en fördröjd eftersöksbojkott
I helgen höll Jägarnas Riksförbund sin årsstämma på Visingsö utanför Jönköping. Stämman inleddes med att Jönköpings landshövding hälsade alla välkomna och kommunstyrelsens...

2012-06-09
Sevärd vildmarksfilm från finskryska gränsen

2012-06-09
Varg får fart på motionärer i Säffle
- Det är inte minsta tvekan om att det var en varg. Jag skrek och förde oväsen för att få den att springa, därifrån men det var inte förrän jag började vifta med en gren som den...

2012-06-08
Lars Furuholm lämnar rovdjurshanteringen i Värmland
Sedan EU fick ögonen på hanteringen av den svenska vargstammen har regeringens rovdjurspolitik präglats av ogenomtänkta och hastigt påkomna beslut menar han. Allt för att blidka...

2012-06-01
Järvhona med unge sköts på skyddsjakt i Norrbotten
En av skyddsjakterna är redan avslutad och det gäller en järvhona med unge. Den andra skyddsjakten är ännu inte genomförd, men ska vara genomförd före 17 juni. Och här är...

2012-06-01
Riksjägarna isolerar sig allt mer - lämnar De 5 stora
Förbundets generalsekreterare Per Wanström ser ingen anledning för Riksjägarna att legitimera en organisation som inte är opartisk. Han menar att De 5 stora förringar jakt....

2012-05-31
Hittills i vår har 49 björnar skyddsjagats i Jämtland och Norrbotten inom olika renkalvningsområden
Lägger vi till den björn i Brattriet i Ruvthen Sijtes sameby i Tännäs som sköts på skyddsjakt redan 24 april innebär det att 22 björnar har skyddsjagats under den senaste månaden i...

2012-05-30
Svenska Rovdjursföreningen vill inte alls ha en tystad vargdebatt men gärna saklig och civiliserad
- Det handlar inte om vad man säger, utan hur man säger det, påpekar Ann Dahlerus. Hon skriver i remissen under mellanrubriken Kommunikation och delaktighet: - All kommunikations-...

2012-05-30
Ny varg hittad död i sjö
Det blir nu Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, som tar hand om kadavret för analys, dels vad vargen dött av och dels för att säkerställa att det verkligen är en varg....

2012-05-29
Naturvårdsverket ska ta fram siffran som visar hur många vargar vi minst måste ha
Senare skall liknande siffror tas fram för övriga stora rovdjur; björn, järv och lodjur. En gynnsam bevarandestatus är en arts minsta livskraftiga population. Ä Det är inte förrän...

2012-05-29
Två björnar får skyddsjagas i Norrbotten

2012-05-29
LRF Sydost kräver konsekvensanalys av vargens inträde i småbrutet landskap
Bland andra kräver LRF Sydost en fullständig konsekvensanalys av vargens återinträde i den svenska faunan. Bland annat vill man ha svar på frågor som: "Hur skulle en etablerad...

2012-05-29
Mycket pekar på att det fanns färre valprevir i Sverige 2011 jämfört med 2010
I vintras då inventeringen genomfördes fanns ett gränsrevir, Rottnareviret, som ligger på gränsen mellan Värmland och Norge. Övriga 23 fanns helt inom Sverige. Både i Värmland och...

2012-05-28
Frågan är hur många vargar som måste finnas i Sverige och Finland/Nordryssland
Den svenska vargstammen befinner sig i ett besvärligt genetiskt läge. Stammen är grundad på ett fåtal individer och inaveln är hög Ä populationen är långt ifrån genetiskt...

2012-05-28
SRF efterlyser strategin för gynnsam bevarandestatus av den svenska vargstammen
- Visserligen påpekar Naturvårdsverket i planen att en god genetisk status i första hand skall långsiktigt upprätthållas genom naturlig invandring från Finland och Ryssland, men så...

2012-05-25
Genetisk värdefulla Galvenhanen lever i nytt revir med ny tik
Galvenhanen är viktigt för att minska inaveln i den svenska vargstammen. Han kommer från Ryssland och upptäcktes 2007 i Galven vid Bollnäs. Sedan dess har han fått tre kullar....

2012-05-24
Överklagat nej till skyddsjakt är fortsatt nej
Länsstyrelsen sade nej och beslutet överklagades till Naturvårdsverket som alltså också säger nej. Länsstyrelsen motiverade sitt nej med att vargarna i området inte orsakar mer...

2012-05-23
Frigivna misstänkta vargjägarna fortfarande misstänkta för att ha jagat varg
Den femte mannen som häktades några dagar senare än de fyra övriga släpptes under torsdagen. Han var den som åkte snöskoter i området runt Ulvsjön i norra Dalarna när polisen slog...

2012-05-23
Rovdjuren i Sverige och Norge ska samordnas
Två arbetsgrupper, med medlemmar från både Norge och Sverige, har fått i uppdrag att utveckla gemensamma inventeringsmetoder för dessa djurslag. Metoderna ska enligt planerna vara...

2012-05-22
Varg dödade får i nordöstra Uppland
Det är andra gången på tio år samma gård drabbas av en vargattack. Förra gången blev fårbonden av med 20 får. Akutstängsel sattes upp under måndagen av länsstyrelsen. Utöver de tio...

2012-05-19
Varg som dödat får sköts i Värmland under lördagsmorgonen...
Attacken på fåren skedde i Vitsand norr om Torsby. Sannolikt handlar det om en varg från Trångreviret. Fårägaren ringde själv polisen och åberopar §28. Polisen inleder nu en...

2012-05-16
Renkalvjagande björn sköts med §28 i Idre
Polisen i Dalarna har som alltid när §28 åberopas inlett en förundersökning för att säkra att jakten gått till så som §28 tillåter. I dag onsdagen görs en...

2012-05-16
Björn får jagas i Storuman och i Sorsele vill man jaga järv
Enligt ansökan har björnen jagat ren i ett område på Södra Storfjäll vid Vinterträsk i Storumans kommun där det just nu föds renkalvar. Skyddsjakten får pågå fram till 21 maj och...

2012-05-15
Lodjuret i jakttorn dog av rävskabb
Statens veterinärmedicinska anstalt har undersökt lon och kommit fram till att djuret dött av rävskabb och undernäring. Lon har alltså sökt skydd i den dåliga kondition det befann...

2012-05-15
Flytande varg var inte förgiftad
Man har inte heller hittat några yttre eller andra skador som kan påvisa vad vargen dött av. Sannolikt har den gått genom isen och drunknat. Den förundersökning om grovt jaktbrott,...

2012-05-14
Nio björnar - varav fem ungar - sköts under förra veckan i Jämtland under skyddsjakt
Jovnevaerie sameby sökte på torsdagen skyddsjakt på de tre björnarna som senare under dagen lokaliserades till området mellan Långvattnet och Stor-Stensjön i Offerdalsfjällen. Ä I...

2012-05-12
Kostavargen tog ohägnat får i närheten av Lessebo
Det har funnits en varg eller ett par vargar i området sedan några månader. Flera gånger har vargen setts och i början av maj sprang den in i en bil och försvann till synes oskadd...

2012-05-12
Åtta björnar på en vecka skyddsjagade i Jämtland
Samebyn sökte redan i torsdags skyddsjakt på de tre björnarna som senare under dagen lokaliserades till området mellan Långvattnet och Stor-Stensjön i Offerdalsfjällen. Ä I området...

2012-05-11
I jakttornet låg ett dött lodjur
- Det är förbryllande att djuret låg i jakttornet men just nu vet vi varken hur djuret har dött eller hur det hamnade på platsen, säger Hanna Dittrich Söderman, rovdjurshandläggare...

2012-05-11
Fem män är nu häktade på sannolika skäl misstänkt för grovt jaktbrott i norra Dalarna
Den femte mannen anhölls redan på onsdagen. Han är misstänkt för att ha deltagit i jakten i området runt Ulvsjön i norra delarna av Mora kommun. Kammaråklagare Åse Schultz...

2012-05-10
Rovdjurskanalen: 25 aktiva medlemmar på stängslingskurs hos Viltskadecenter i Grimsö

2012-05-09
Skyddsjakten på en björnhona med tre ungar och en björnhane tog 15 minuter
Björnarna befann sig då i kalvningsområdet där de börjat jaga bland dräktiga vajor och kalvar som nyligen fötts. - Björnhonor verkar lära sina fjolårsungar att jaga renkalv när de...

2012-05-08
Greps vid varglya: Fyra män från södra Härjedalen anhållna misstänkta för grovt jaktbrott
Årets lya ligger innanför gränsen till Dalarna. För några år sedan i samma revir försvann oförklarligt en hel valpkull som nyss hade fötts i en annan lya. Köttet är skickat på...

2012-05-08
Rovdjursvänner satsar på stängsling mot rovdjur
Kursen arrangeras av Svenska Rovdjursföreningen i samarbete med Viltskadecenter. Bland kursdeltagarna finns förutom medlemmar i Rovdjursföreningen också fältpersonal från olika...

2012-05-08
Varg hittad död på E18 öster om Norrtälje
Varifrån vargen härstammar är omöjligt att säga i nuläget, men kanske ett DNA-prov på Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, kan ge svar. Vargen skall under dagen till SVA i...

2012-05-08
Stort intresse för Naturvårdsverkets webbkonsultation om varg
Det har funnits möjlighet att kommenterat förslagen och många har tagit chansen att diskuterat vargfrågan. Det är som vanligt ett ämne som engagerar och berör. De tre områden som...

2012-05-07
Lojakt igen i Norrbotten
13 renar har hittats lodjursdödade och samebyn ansökte om skyddsjakt på tre lodjur men länsstyrelsen beviljade alltså skyddsjakt på bara ett djur.

2012-05-07
Talma sameby vid Torne träsk får jaga tre järvhonor med ungar under hela maj
I sin ansökan skriver samebyn att det inom samebyns område finns spår efter järv så gott som överallt. Och att de stör byns renar. Länsstyrelsens spårare har varit i området och...

2012-05-07
Varg påkörd och död norr om Borlänge på riksväg 70
Enligt föraren kom vargen plötsligt upp framför bilen och han hade inte en chans att väja undan. - Det gick oerhört snabbt och jag hann inte reagera säger föraren till dt.se. Bilen...

2012-05-06
Död varg hittades flytande i tjärn i genetiskt viktiga Gåsbornreviret på gränsen Filipstad/Hällefors
Det finns inga yttre skador på vargen som upptäcktes i tjärnet av några personer som passerade platsen. Därför är polisen angelägen om att få reda på vad som orsakat vargens död....

2012-05-03
Rovdjuren står inte i motsatsförhållande till biologisk mångfald anser SRF
Där står att länsstyrelserna vad gäller skyddsjakt på stora rovdjur i sina beslut skall göra avvägningar mot bevarande av biologisk mångfald. Föreningen menar i sitt remissvar att...

2012-05-03
Politikerna avgör om det blir jakt på varg

2012-05-03
Vargens spår leder till Länsbiblioteket i Östersund nu på söndag 6 maj

2012-04-28
Ingen ökning av antalet valprevir i Dalarna
De fem revir som ligger helt och hållet inom Dalarnas län och som kommer att få valpar under under våren är Gimmenreviret, Homna, Långsjöreviret, där honan har en ny hane, och det...

2012-04-28
Påkörd varg försvann till skogs
Eftersöksjägare sändes ut till olycksplatsen då vargen kunde vara skadad. På lördagsmorgonen hade jägarna ännu inte funnit någon varg och eftersöket blåstes av.

2012-04-26
Hur vill du ha det med vargen i Sverige? Naturvårdsverket vill ha förslag fram till lördag 5 maj
Vargen är ett djur som skapar starka känslor hos människor. Därför vill Naturvårdsverket konsultera allmänheten när det gäller förhållandet mellan varg och människa. Ä Vi är...

2012-04-25
Minst fyra föräldradjur saknas i fem norska revir enligt DNA-tester
2010 fick vargparen i Slettås-, Linnekleppen- och Kynnareviret valpar. Endast föräldraparet i Slettås var intakt 2011. 2011 fick paren i Julussa-, Aurskog- och Slettåsreviret...

2012-04-23
Första rovdjursavvisande stängslingen i Småland slutfördes i helgen
Anledningen till stängslingen var vargen Kynna som etablerade sitt revir i anslutning området där gården ligger. När fåren snart släpps ut är de instängda med ett rovdjursavvisande...

2012-04-20
Skyddsjakten i Idre är över för den här gången - åtta vargar skjutna med tre skott
Riksjägarnas husorgan Jakt & Jägare skriver att jakten på tiken och de fem dödade valparna utlöst raseri bland vargvänner på olika sociala media. En sund reaktion på en oetisk jakt...

2012-04-20
Björn som angrep kor skjuten i Torsby kommun
Björnen tog redan i söndags en kalv för bonden. Han spårade då björnen och gick på den när den höll på att äta på kalven. När björnen återvände på torsdagskvällen till hagen där...

2012-04-19
Riksjägarnas förbundsstyrelse säger nej till levande varg i den svenska naturen
Ä Styrelsen konstaterar att den havererade rovdjurspolitiken skapat en helt oacceptabel situation där några få län fungerar som avelsstationer för att nå ett ospecificerat...

2012-04-19
LRF och Bondelaget i Norge vill begränsa vargstammen
Vargförvaltningen i gränstrakterna behöver få större uppmärksamhet, enligt de båda organisationerna som enats om ett uttalande i vargfrågan. De vill att den skandinaviska...

2012-04-17
Länsstyrelsen i Dalarna ger Idre sameby tillstånd att jaga tre vargar och skattebetalarna får stå för halva helikopterhyran
Skyddsjakten i Idre har överklagats av flera personer. Men eftersom det i beslutet står att jakten får starta oavsett eventuella överklagande startades jakten utan hänsyn till...

2012-04-16
Två nya revir i södra delen av Örebro län
En lokal arrangör vill att bygdens folk i tid ska få insikt i vad en vargetablering innebär. Enligt Jakt och jägare arrangeras därför ett informationsmöte i Kårberg 23 april.Till...

2012-04-16
Karl Hedin tror gift blir vapen mot vargpolitiken
Karl Hedin visade att antalet vargrevir på några år minskat från 31 till åtta i Finland. Ä Svaret är gift och slutsatsen är att det redan är här, sa Hedin. Han konstaterade att en...

2012-04-16
Moderaterna vill ha naturlig vargjakt
Moderaterna skriver att mycket tyder på att tjuvjakten minskade när alliansen införde licensjakt. Ä Tyvärr anmäldes jakten till EU och resultatet blev att licensjakten upphörde och...

2012-04-15
Norsk rovviltnämnd säger nej till utplantering av varg i Sverige
Rovviltnämnden kommer också att föra fram sin protest till norska riksmyndigheter, för att sätta press på den svenska regeringen. Det skriver den norska tidningen Gudbrandsdalen...

2012-04-14
Tjuvskjuten och slaktad älgko hade två utvecklade foster
Ä Det är för jävligt. Man undrar vad det är för människa som bär sig åt på det här viset, säger Nisse Jisfelt, jägare i Brattås jaktlag. Ä De som gör något sånt här har ingen som...

2012-04-13
Vargarnas jakt på älg i Skandinavien lyckas oftare än i Nordamerika
Forskarna jämförde vargens predation, dödande och ätande av bytesdjur, under vintern på älg i Skandinavien med data från en välstuderad vargpopulation på ön Isle Royale, som ligger...

2012-04-13
Två skyddsjaktansökningar i Örebro län avslås
I Medinge vill en markägare skjuta två vargar för att generellt minska antalet vargar i området. Bland annat ville markägaren kunna jaga säkert med sin hund. Men eftersom vi är...

2012-04-11
Fyra samebyar ville skyddsjaga alla de fyra stora rovdjur i vår
Det är renägarna i Handölsdalens, Mittådalens, Ruvhten och Jijnjevaerie samebyar som ansökt hos länsstyrelsen att få skyddsjaga lodjur, järv, björn och varg under kalvningsperioden...

2012-04-11
Besiktningsman och jaktvårdskonsulent i en och samma person i Västmanland
Landshövding Ingemar Skogö säger till dn.se att han litar på sina besiktningsmän men lovar ta upp frågan. Besiktningsmannen har i den uppmärksammade skyddsjakten på föräldradjuren...

2012-04-10
"Bortsprungen" boxer dödad av varg i Ramnäs
Hunden var ute på promenad med familjen när han blev skrämd och sprang i väg. Familjen letade efter honom under dagen utan att hitta honom. Med hjälp av spårhund hittades...

2012-04-04
Hårda fängelsedomar för männen som med skoter massakrerade en järv
Under rättegången i Piteå framkom att järven hade jagats i flera kilometer och blivit överkörd mindst fem gånger innan den till slut dödades. Järvkroppen hade sedan sänkts i ett...

2012-04-03
Pressmeddelande: SRF försiktigt positiv till Rovdjursutredningens slutbetänkande
- Vi är också positiva till utredningens förslag att förvaltningsbeslut om rovdjursstammarnas storlek ska flyttas ned till myndighetsnivå, inom de övergripande mål som riksdagen...

2012-04-03
Tröga lodjursjakter i Norge och Sverige ger anledning att pröva lojaktens omfattning
I Mellersta rovdjursförvaltningsområdet ska 37 lodjur jagas under licensjakten som pågår hela mars. För området gäller en tillfällig lägstanivå på 137 föryngringar, vid senaste...

2012-04-01
Svenska Rovdjursföreningen valde ny styrelse i Skålsjön
Valberedningens förslag till ny ordförande var Roger Olsson på ytterligare ett år. Han valdes enhälligt. Övriga: Wiltrud Daniels Västernorrlan, Mats O G Eriksson Västra Götaland,...

2012-03-30
Skjutna vargtiken i Skultunareviret har inga synliga foster i livmodern
På torsdagen gick Länsstyrelsen ut med uppgiften att den skjutna vargen sannolikt var en ung tik. Vilket alltså var fel som så mycket annat i denna skyddsjaktscirkus som...

2012-03-29
Ingen valpflytt i vår till vilda lyor - ryska valpar till svenska parker som framtida avelsdjur
- Bristen på snö i de utpekade utsättningsområdena har försvårat för Naturvårdsverkets märkarteam. Nu är det för sent för att kunna genomföra märkningar både på grund av snöbristen...

2012-03-29
Norge tillsätter kommitté som ska utvärdera vargzonen
Stortinget beslöt 2004 att en ulveson skulle upprättas i de tre länen mot Sverige. Endast inom denna zon skulle det vara tillåtet med etablerade vargrevir, men inte fler än tre...

2012-03-28
Stoppa omedelbart skyddsjakten på vargarna i Skultunareviret! SRF i brev till Länsstyrelsen
Hon påminner också om att vargarna i Skultunareviret inte orsakat några skador på snart tre månader. Trots det förlängde länsstyrelsen mot all rimlig logik skyddjakttillståndet med...

2012-03-27
3 265 personer samlades mot rovdjurspolitiken
Siffran har räknats samman av de siffror som lokala media på de tio orterna anger för sina respektive manifestationer. Siffrorna är i de flesta fall uppskattade. Vid...

2012-03-26
Det var inte föräldrahanen i Skultuna som sköts i söndags - det var en av revirets ungvargar
Först strax före lunch på måndagen blev det allmänt känt att en varg i Skultunareviret var död, skjuten. Över ett dygn höll Länsstyrelsen i Västmanland saken hemlig vilket visar...

2012-03-26
Ung vargtik felaktigt skyddsjagad - andra vargen skjuten i Skultunareviret
Därmed är två ungdjur dödade som inte hade något med skadorna på tamdjur i höstas att göra. Syftet med skyddsjakten var att få bort föräldradjuren och därmed risken för framtida...

2012-03-23
Svenska Rovdjursföreningens årsmöte tar dig ut till marker där björn, lo och varg huserar

2012-03-23
"Rovdjur synliga från mänsklig boning ska avlivas..."
Nätverket "Slå näven i bordet" arrangarer med stöd av Folkaktionen ny rovdjurspolitik, Jägareförbundet, Jägarnas riksförbund och ett antal hundklubbar. Man anser att rovdjuren...

2012-03-22
Finskryskan får inte skyddsjagas - och ingen vet var hon är
Orsaken att hon inte får jagas är förutom att hon är Sveriges viktigaste varg är att hon inte är kvar på Jijnjevaeries samebys betesmark söder om Bräcke. Det var Jijnjevaerie...

2012-03-20
Som vore det sagt i dag...

2012-03-20
Björn tog morgonbad och föstes undan av polisen
Polisen fick ett samtal från en privatperson klockan 08.29 om att en björn sprang längs vägen. Det skulle vara en stor björn som sprang utmed viltstängslet. En polispatrull som kom...

2012-03-20
UD förklarar den utökade skyddsjakten på varg
Och man betona också att arbetet med att säkerställa en gynnsam bevarandestatus för den svenska vargstammen fortsätter, bland annat genom kontakter med ryssarna som lovat att...

2012-03-16
Fem vargar i den skandinaviska vargstammen saknas avslöjades i veckan
De saknade vargarna är en Galvenavkomma som sedan 2010 befunnit sig i par i Eidskog. Hon vandrade ut från Hälsingland 2009 och hamnade i Solör på västsidan av Glomma. På vårvintern...

2012-03-14
Vålådalen onsdag: 15 procent av landets föryngringar av järv sker numera i skogslandet
Under de senaste fem åren har järvpopulationen i skoglandet ökat till närmare 20 föryngringar. Den första föryngringen upptäcktes i skogslandet redan i slutet av 90-talet i...

2012-03-14
Jägarna oroar sig i onödan över vargens älguttag
Ä Det har nog funnits en större farhåga än vad som varit befogad i många områden om att när vi får in varg, ja då är det slut på jakten, då kommer älgstammen bara gå ner. Och det...

2012-03-14
251 rovdjur dödades förra året - i Norge!
93 procent blev dödade i s k kvotejakt, licensjakt och skyddsjakt övriga dog i tåg- och trafikolyckor och sjukdom. Naturvernforbundets Arnodd Håpnes menar att antalet dödade...

2012-03-13
Flera Länsstyrelser säger nej till skyddsjakt
Länsstyrelsen konstaterar att vargarna visserligen har rört sig inom renskötselområdet, men att de till största delen har varit i områden där det inte har funnits några renar....

2012-03-13
Vålådalen tisdag: Vårvinterns inventering pekar mot färre valpande revir i Skandinavien 2011 jämfört med 2010
En inte alltför vild gissning är att antalet revir med valpar födda 2011 kommer att hamna strax under 30, att jämföras med 31 valprevir 2010. Familjegrupper och revir med endast...

2012-03-12
Naturvårdsverket i Vålådalen: - Tiden har gått ut för vårens planerade utsättning av djurparksvalpar till vilda lyor
Rovdjur.se kunde redan för flera veckor sedan berätta att det inte blir någon utsättning av valpar från djurparker i år. Det är för många "måsten" som inte fungerar. Förutom...

2012-03-12
De två misstänkta för att ha dödat Fansenvargen åtalade för grovt jaktbrott
Åklagaren hävdar att 50-åringen som är från Ovanåkers kommun redan dagen innan händelsen spårat varg i området. Dagen därpå, söndag 6 februari förra året, har han tillsammans med...

2012-03-08
Presumtiva invandrarvargar till Sverige ska skjutas i Finland
Nu ska nämligen Finland jaga 15 av de 20 tiill 25 vargar som beräknas finnas i det finska renskötselområdet, som alltså är de vargar som förhoppningsvis skulle gått över gränsen...

2012-03-07
Två vargar stod ensamma för merparten av ökningen av rovdjursdödade tamdjur 2011
Ser vi enbart till varglänen norr om Mälardalen ligger antalet vargdöda får kvar på ungefär samma nivå 2011 som 2010. Om vi ser enbart till antalet attacker på får från varg är...

2012-03-07
Riksjägarna minifesterar nationellt mot rovdjurspolitiken
Falken, en av två avdelningar i Jägarnas riksförbunds Kronobergsdistrikt, har haft årsmöte i Hovmantorps Folkets hus. Avdelningen, 431 medlemmar stor, har i ett förslag till...

2012-03-03
Länsstyrelsen i Örebro säger nej till skyddsjakt på två vargar
Ä Det kändes inte direkt överraskande, men miljöministern har ju varit tydlig med att det ska gå att få bedriva skyddsjakt, så vi hoppas på en ett annat beslut, säger fårägaren...

2012-03-01
Samtal om vargen

2012-02-29
Närgången varg i Linghed vid Enviken får leva vidare
Skyddsjakten har sökts för en varg som har uppehållit sig kring byn Linghed under en tid. Enligt sökanden uppträder vargen oskyggt och har jagat båda hare och rådjur inne i byn och...

2012-02-29
Liberg vill testa att flytta vargar med tillpassning i hägn innan de släpps
Det handlar alltså om s k mjuka utsläpp vilket har praktiserats med framgång i Nordamerika när man släppt ut vargar i gamla vargområden. Mjuka utsläpp har lyfts fram flera gånger...

2012-02-28
Två vargar får leva vidare
I Insjön är förskolan Knippan som ansökt om skyddsjakt då dom tycker sig ha sett en varg som gått i närheten av skolbyggnaden. Eftersom vargen inte har vållat sådan skada att det...

2012-02-26
Inga vargvalpar kommer att sättas ut i vilda lyor i vår - för många "om" sätter stopp
Han menar att det nu är omöjligt att hitta en varglya med vilda valpar som har rätt födelsedatum i förhållande till djurparksvalparnas födelsedatum och dessutom i en lya där både...

2012-02-25
Rovdjursföreningen uppmanar Naturvårdsverket att se över otydliga lojaktsregler
Trots att fällfångst inte är tillåten 2012r finns §6 kvar i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2010:15) med föreskrifter hur fem godkända fällor ska användas, vilket rör till...

2012-02-24
123 lodjur ska skjutas under licensjakten i mars som också är lodjurens parningsmånad
Det betyder en total licensjakt i landet på 123 lodjur. Förra årets sköts 110 lodjur i landet under licensjakten. Så här ser fördelningen ut: Norra Rovdjursförvaltningsområdet har...

2012-02-21
EUs Miljökommission vill ha alla skyddsjaktbeslut på mail senast dagen efter att beslut tas
En annan anledning, kanske den främsta, att Miljökommissionen vill ha alla beslut snabbt är att man vill kunna jämföra hur myndigheten resonerat kring sitt beslut med de uppgifter...

2012-02-17
Djurparker får ge ut vargvalpar anonymt
ÄDet är inte intressant vilken park som gett valparna. Vår part i det här är Svenska djurparksföreningen, och de gör upp med djurparkerna om valparna. Att lägga tryck på den...

2012-02-16
Skadade vargen ska jagas
Enligt boende i området är vargens vänstra framben skadat. Den har hoppat fram på tre ben. Boende i trakten är oroliga att vargen ska ge sig på människor och tamdjur i området. Ä...

2012-02-15
Besiktiningsman vill skjuta skadad varg i Dalsland
Det var i förra veckan som vargen började synas i området omkring Assarebyn söder om Mellerud. Flera av de boende har sett vargen och vittnar om att den dras med en skada på...

2012-02-14
Gävleborg säger nej till två ansökningar om skyddsjakt
Enligt de 34 markägare och jägare som skrivit under ansökningarna har vargarna dödat och skadat hundar och tamdjur. Senast länsstyrelsen Gävleborg beviljade en skyddsjaktansökan på...

2012-02-09
Hittills är sex skyddsjakter beviljade
Vargen har funnits i byns renhjordar en tid och man hade hoppats att den skulle dra vidare och därför har man avvaktat. Det är sjätte vargen som en varglänsstyrelse gett tillstånd...

2012-02-08
Tiken i Rialareviret saknas - Länsstyrelsen tillräckligt säker för att gå ut med nyheten
Den knappa snön har gjort det svårt att spåra vargflocken i Riala utanför Norrtälje under vintern. Men vid de två spårningar som har gjorts tyder det mesta på att tiken saknas. Den...

2012-02-08
Närgången varg i Torsby ska dö
Vargens beteende att vara närgången har naturbevakarna hos Länsstyrelsens dokumenterat och de har också gjort försök att skrämma bort vargen utan att den bryr sig om det....

2012-02-06
Landets viktigaste varg flyttades i dag söderut för sista gången
Hon fanns under morgontimmarna i ett område mellan Östersund och Brunflo. Det är tredje gången vargen flyttas från södra delarna av renskötselområdet. Vart tiken flyttas hålls...

2012-02-05
Om inte Västmanland drar tillbaka skyddsjakten i Skultuna är risken stor att Sverige hamnar i EU-domstolen
Europeiska kommissionen har i veckan förtydligat detta i ett pressmeddelande där den skriver: "Om inga andra lösningar är möjliga så kan skyddsjakt bara komma i fråga vad gäller...

2012-02-03
Jägare vill döda vargar som stod och tittade
Under 2010 och 2011 genomfördes licensjakt för att tillfälligt begränsa vargstammens tillväxt. Det blev ingen fortsättning 2012 för att EU motsatte sig det. Då talade dåvarande...

2012-02-02
Finskryskan tillbaka i jämtländska renhjordarna och genast kom krav på jakt
Det kan nu bli aktuellt att flytta henne för tredje gången. Redan förra veckan förberedde Naturvårdsverket en flytt men då gick vargtiken ur området. Flyttas tiken blir det för...

2012-02-02
Landshövding Ingemar Skogö försvarar beslutet att föräldraparet skall dödas
"Ann Dahlerus generalsekreterare för Svenska rovdjursföreningen anklagar i ett inlägg den 26 januari Länsstyrelsen i Västmanland för att ha fattat ett dåligt underbyggt beslut när...

2012-02-01
Potocnik håller koll på den utökade skyddsjakten - får inte bli en licensjakt
Läs hela intervjun här nedan.

2012-02-01
Jägarna i Gävleborg vill ha skyddsjakt på länets alla besvärliga vargar
Till Regeringen säger länsförbundet att det måste "införas en bärande rovdjurspolitik som innebär en väsentligt minskad belastning av varg i länet". Länet är enligt länsförbundet...

2012-02-01
Ingen jakt på Ornäsvargarna om delegationsbeslutet gäller
Beslutet har av de boende överklagades till Naturvårdsverket, men även Naturvårdsverket sade nej eftersom inget har hänt. Länsstyrelserna i varglänen har sedan november 2010 mandat...

2012-01-31
Dalavarg gick in i Jämtland och ska skjutas
I ansökan sägs att vargens närvaro kommer att medföra att hjorden kommer att skingras. Länsstyrelsen menar att sannolikt är fråga om samma varg som Länsstyrelsen i Dalarna...

2012-01-30
Två vargvalpar ökar prövningarna för landsbygden anser Riksjägarna i Värmland
I ett brev till Länsstyrelsen skriver Riksjägarna att man inte kan acceptera en inplantering av nya vargar. Enligt förbundet finns det omkring 150 vargar i Värmland och om det...

2012-01-27
Mats Rapps rapport får stöd av Dalalänsstyrelsen: - Den illegala jakten på varg ökar
- En eller två vargar som har bildat eget revir beräknas dödas illegalt varje år. Men troligtvis är det totala antalet vargar som dödas olagligt större. De revirmarkerande vargarna...

2012-01-26
SJF Gävleborg vill ha bort rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen
I handlingen står att Gävleborgs 8000 medlemmars missnöje riktas mot den utpekade handläggaren som inte längre har något förtroende i Jägareförbundet.

2012-01-26
Passkyttar utposterade när hanvargen i Siljansringen dödades i känt tjuvjaktsområde
Ärendet utreds som misstänkt grovt jaktbrott. Spåren ledde fram till en fäbod lite norr om Skattungbyn som ligger nordost om Orsa. Varghanen är den fjärde vargen som tjuvjagats i...

2012-01-25
Dalajägarna vill inte hjälpa tilll med varggenetiken
Ä Vi har åtminstone 20 vargrevir som berör Dalarna och ett i övrigt mycket högt rovdjurstryck, och därför är det otänkbart att vi också ska emot djurparksvargar, säger ordföranden...

2012-01-25
Peter Egardt tar ansvaret för våra vargar
Syftet med kommittén är att följa arbetet med utvecklingen av vargstammen i Sverige och bistå regeringen i arbetet med att utveckla en hållbar rovdjurspolitik för varg. Kommittén...

2012-01-24
Skyddsjakt inget alternativ Naturvårdsverket vill flytta finskryskan en sista gång
En skyddsjakt på finskryskan är utesluten och eftersom Länsstyrselsen i Jämtland för tillfället har möjligheten att ge tillstånd för skyddsjakt vill Naturvårdsverket få bort...

2012-01-24
SRF vädjar till Naturvårdsverket att låta finskryskan stanna i renskötselområdet
- Kompensera rennäringen rikligt och gör ett allvarligt försök att för en gångs skull hysa en vargetablering i renskötselområde, uppmanar Ann Dahlerus, generalsekreterare i Svenska...

2012-01-24
Hagfors kommun vill ha skyddsjakt på nyfikna vargvalpar
Vargar har den senaste tiden synts i flera bostadsområden, skriver Värmlands Folkblad. Bland annat har två vargar siktats på Blåklintsvägen. Kommunalrådet Mikael Dahlqvist (S)...

2012-01-24
Forskare slår larm: Övervikt av jägare i vargbeslutsdelegationer
Statsvetaren Simon Matti är forskare vid Luleå tekniska universitet och han arbetar med undersökningen där delegationsrepresentanterna själva fått svara på frågor om sina åsikter....

2012-01-23
Finskryskan lät sig störas bort och har lämnat renområdet
Länsstyrelsen har i dag under förmiddagen i samråd med Naturvårdsverket beslutat om att avvakta med eventuella förvaltningsåtgärder. Ä Vargen är utanför det område som ansökan...

2012-01-22
Skyddsjakt är begärd på den finskryska vargtiken efter attacker på ren
Tiken har slagit en del ren och den drabbade samebyn har nu ansökt om skyddsjakt på henne. Länsstyrelsen som har fått mandat att ta egna skyddsjaktsbeslut kommer att rådgöra med...

2012-01-20
Rovdjursföreningen utfäster belöning till den som avslöjar tjuvjägarna i Sälen
Placeringen av halsbandet är en klar markering från tjuvjägarna att vargen är dödad illegalt. Varghanen flyttades i december tillsammans med sinn finskrysk tik från Idreområdet...

2012-01-20
Renattackerande varg i Idre skyddsjagas på Länsstyrelsens initiativ
Beslutet känns inte speciellt kontroversiellt eftersom riksdagen bestämt att det inte får finns etablerad varg i renbetesområdet. Länsstyrelsen bedömer att jakt är det enda...

2012-01-19
Dramatiska dagar för den svenska vargen med tjuvjakt, skyddsjakt och svält
I helgen avslöjades att båda föräldradjuren i Långsjöreviret norr om Falun saknas sedan flera månader, minst tre valpar, kanske fyra, har sprungit omkring i reviret utan att...

2012-01-17
Trafiksskadade vargtiken vägde bara 19 kilo - styrker uppgifterna att föräldravargarn i reviret saknas
Det har länge funnits uppfattningen att de vuxna vargarna i reviret saknats. Vargtikens låga vikt stärker denna uppfattning. Det finns ytterligare årsvalpar som springer omkring...

2012-01-17
Västmanland först ut med "utökad skyddsjakt" - sju vargvalpar ska göras föräldralösa
Och som om inte det räcker har Länsstyrelsen gett tillstånd att vargparet får sökas dygnet runt med, och skjutas från, motorfordon. Och dessutom ska det få ske med all tänkbar...

2012-01-14
Fem järvar får dödas i Jämtland

2012-01-14
Rovdjursföreningen om Naturvårdsverkets utökade skyddsjakt på varg: - Fel slutsats ger för hög kvot
- Det är svårt att säga vad som motiverar en så stor ökning. Om det är en signal att länsstyrelserna kan vara frikostiga med skyddsjakt eller om det motiveras av att man verkligen...

2012-01-13
"Utökad skyddsjakt" innebär att 32 enstaka vargar kan få skyddsjagas i landet i år
I praktiken betyder det en minskning av jaktkvoten eftersom antalet 32 är ett tak som nödvändigtvis inte ska utnyttjas fullt ut. Dessutom kvarstår tidigare krav för att skyddsjakt...

2012-01-11
Finskryska vargparet är tillbaka i norra Svealand
När tiken gick över E18 blev hanen kvar söder om vägen och viltstängslet och gick inte över förrän 7 januari. Då var tiken långt upp i Dalarna på väg åt nordost. När hanen väl tog...

2012-01-09
Trafikskadad vargtik eftersöktes under åtta dygn
Under de åtta dygn som eftersöket pågått har det snöat flera gånger vilket försvårat spårningen. Tidigt kunde man konstatera att vargen, en tik, var skadad i ett ben som hon drog...

2012-01-09
Varginfo fyllde bygdegården i Flötningen
Det för att få kunskap om vargen och framför allt om den kraftiga ökning av antalet vargar i gränsområdet Idre-Drevsjö. För ett par veckor sedan märktes två vargar i Storbo, en...

2012-01-05
Inbjudan Rovdjurens ekologiska roll program

2012-01-05
Inbjudan Rovdjurens ekologiska roll

2012-01-05
Inbjudan till vargspårning i Venjan 10-12 februari - Klicka upp Inbjudan.pdf under flygbladet för länkåtkomst

2012-01-03
Finskryska tiken på väg ensam mot norra delen av Hälsingland
- Men inget är säkert, hon kan ändra kurs när som helst , säger Helene Lindahl Vik på Naturvårdsverket. Om vargtiken skulle hamna i renbetetsområdet igen är Helene Lindhal Vik...

2011

2011-12-23
Rovdjursföreningen försiktigt optimistisk att det inte blir vargjakt i vinter
Den 17 augusti i år svarade regeringen på EU-kommissionens motiverade yttrande genom att slopa taket på vargstammen på 210 djur och ställa in licensjakt på varg under 2012....

2011-12-15
Den "utökade" skyddsjakten: Länsstyrelsen ska själv kunna besluta om skyddsjakt innan skada uppstått
- Skyddsjakt får bedrivas om det inte finns någon annan lämplig lösning på problemet och om det inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i...

2011-12-13
Finskrysksvenska vargparet "slussades" ut i södra Tiveden norr om Karlsborg
- Vi har väntat med att informera om utsläppsområdet av hänsyn till vargarna. När vargarna blir sövda behöver de tid för att återhämta sig i lugn och ro. Särskilt som de också har...

2011-12-12
Finskryskan och hennes hane i Idre flyttades till hemlig plats - samtidigt som ett annat vargpar i Idre dödades
I torsdags sade Länsstyrelsen i Dalarna ja till en ansökan från Idre nya sameby att få skjuta det andra vargparet i området som bildat revir. Paret sköts strax efter lunch på...

2011-12-09
LRFs ordf: - Vargdrabbade tas inte på allvar
Helena Jonsson åkte runt i Sandviken, Storvik och Jäderfors. Hon var bland annat på visit i området Dalsäng där en eller flera vargar angriper tamboskapen. Hon pratade med de...

2011-12-07
DNA fastställer vargattack mot kvinna i Alaska
Åtta vargar dödades i närområdet efter händelsen. En av de dödade vargarna kunde DNA-kopplas till kvinnans kropp. Mellan två och fyra vargar stod för attacken mot henne. I...

2011-12-06
Den allmänna insatsen minskar och med det bidraget till Jägareförbundet
Och nu ser Landsbygdsdepartementet över den minskade insatsen i förhållande till de pengar som går ut till jägarna som ersättning för "det allmänna uppdraget". -- Jägareförbundet...

2011-12-05
Värmlandsjägarna vill ha en skyddsjakt värd namnet
Vargupproret som ska lämnas över till landshövding Eva Eriksson som ska ta den vidare till regeringen har samlat över 6 500 namn. - Vi är missnöjda med vargsituationen i...

2011-12-05
Pressmeddelande: SRF och Djurskyddet vill har en utredning om löshundsjaktens konsekvenser
Sverige är ett av få länder som tillåter jakt med lösdrivande hund. Det krävs ingen utbildning av hunden och heller ingen särskild utbildning i hundhållning av den som jagar. En...

2011-11-28
Rovdjursmanifestation i Karlstad i kväll måndag 5 december
Manifestatiotionen börjar klockan 19 och hålls på Stora torget. Talare och mottagare av Varguppropet för vidarebefordran till Miljödepartementet är landshövding Eva Eriksson....

2011-11-24
Vildsvin värsta hunddödaren
Roger Cassman är alltså regionansvarig i Örebro län, och just nu är han lite orolig för vargarna i det så kallade Hasselforsreviret. Ä Det är ingen som vet riktigt var de tagit...

2011-11-24
Svindödad hund mer okay än om den dödas av oönskad varg
Ä Jagar du med hund är du medveten om att det finns en risk just vid vildsvinsjakt, säger Jan Krey, ordförande i Karlskoga/Degerfors Jaktvårdskrets. - Det brukar vara lite av ett...

2011-11-24
Tio får dödade av varg nära Kalmar

2011-11-23
Varg i Kina blev hela jordens tamhund
Med sydöstra Asien menas området söder om Yangtzefloden, i södra Kina eller något närliggande område. Där tämjde människor vargar för första gången, för 10 000 till 15 000 år...

2011-11-23
Järv dödades med snöskoter - två åtalas för grovt jaktbrott
Tillvägagångssättet gör att brottet ska betraktas som grovt enligt åklagaren. Denne framhåller också i åtalet att järven var ett fredat djur när händelsen inträffade i april 2010,...

2011-11-22
Kynna dog på fastande mage
Här några utdrag ur besiktningsprotokollet: "Den insända vargen skjuten vid skyddsjakt var en vuxen hona i normalt näringstillstånd, vikt 34 kilo. Vargen var skjuten med ett skott...

2011-11-22
15 identiska ansökningar om skyddsjakt på varg i Idre/Särna avslogs av Länsstyrelsen
Idre Nya Sameby har en öppen begäran om skyddsjakt på ett vargpar nordväst om Idre utöver den så kallade Kilsbergstiken. När det gäller Kilsbergstiken så revirmarkerar hon och...

2011-11-21
Jägareförbundets ledning har träffat Potocnik i Bryssel för att få licensjaga varg
-Vi framförde att man i Bryssel måste Bryssel visa förståelse för de som bor nära vargar och drabbas av vargens närvaro, annars har rovdjursförvaltningen inte en chans, säger...

2011-11-21
Fjärde jakthunden dödad av varg i höst
Attacken mot hunden, en laika, skedde i samband med älgjakt. Två andra hundar fanns med i drevet en bit efter och enligt spåraren har även dessa haft kontakt med varg. Den ena av...

2011-11-18
Eftersök av påkörd varg stoppas av föraren som håller sig undan
Fortfarande finns inga uppgifter hur eftersöket gått. Enligt polisen har det varit svårt att få reda på en exakta platsen för olyckan eftersom föraren av bilen inte varit...

2011-11-18
Pressmeddelande från SRF: "Eventuella framtida skador kan inte vara grund för att jaga varg"
- Licensjakt kan bli aktuellt först när förutsättningarna för sådan jakt är uppfyllda och det är de inte i dagsläget, säger Naturvårdsverket med hänvsining till EU-kommissionens...

2011-11-18
I helgen inleds arbetet med att stängsla fårhagarna för varg och tamdjur i sydvästra Småland
Stängslingen leds av Sven-Olov Löfgren som kanske är den i landet som har mest erfarenhet av rovdjursavvisande stängsling. Deltar gör ett 20-tal frivilliga medlemmar både från...

2011-11-18
I helgen inleds arbetet med att stängsla fårhagarna för varg och tamdjur i sydvästra Småland
Stängslingen leds av Sven-Olov Löfgren som kanske är den i landet som har mest erfarenhet av rovdjursavvisande stängsling. Deltar gör ett 20-tal frivilliga medlemmar både från...

2011-11-17
Skjutna vargen i Malung ingen föräldralös årsvalp
Den skjutna vargen i måndags kväll har obducerats och det var ingen årsvalp som blivit föräldralös som man först befarade sedan det stod klart att det fanns fler vargar inne i byn....

2011-11-17
Olof Liberg uppmanar till stängsling
Orden kommer från docent Olof Liberg, forskare inom viltekologi vid Sveriges lantbruksuniversitets forskningsstation på Grimsö. Han är också koordinator för vargforskningsprojektet...

2011-11-15
Kynna kan återvända till Småland - uppstoppad
Enligt Göte Hamplin på Naturvårdsverket måste Kynna i så fall användas i något ickekommersiellt undervisnings- eller utställningssammanhang.

2011-11-15
Valpkullar i tre av fem revir i Västmanland
Ä Nu har vi också fått bekräftat att Norn har en föryngring. Hedbyn har föryngring med fyra valpar och Skultuna har sju eller åtta valpar, säger Pierre Ahlgren som är ansvarig för...

2011-11-15
Länsstyrelsens personal i Kronoberg hotad för jakten på Kynna
Tidigare har en polisanmälan om dödshot gjorts av en fårägare som hade fått får rivna av vargen. Hoten har varit både av den vagare sorten och mer specifika. Men exakt vad de...

2011-11-15
Färre vargar i Norge och fler i Sverige
For Skandinavia som helhet er det imidlertid registrert en vekst i bestanden, fra mellom 252 og 291 ulver vinteren 2009-2010 til minst 289 ulver og maksimalt 325 ulver sist vinter....

2011-11-15
Länsstyrelsen i Värmland vill ha sändare på vargarna och möjlighet att glesa reviren
Samtidigt säger Svenska Jägareförbundets rovdjursexpert Gunnar Glöersen till Nya Wermlands-Tidningen att han är pessimist vad gäller den utlovade utökade skyddsjakten som ska i...

2011-11-15
Vill utrota vargrevir: Lima överklagar länsstyrelsens nej till skyddsjakt

2011-11-15
Närgångna vargen i Malung närgången igen
Sedan några dagar tillbaka har skyddsjakt bedrivits på en närgången varg i Malung. Vargen hade rört sig nära bebyggelse och strax innan klockan åtta på måndagskvällen blev en...

2011-11-15
Hanteringen av den svenska vargstammen ska ske enligt EUs regelverk säger Potocnik
När dåvarande miljöministern Andreas Carlgren och hans vapendragare Eskil Erlandsson på en presskonferens i mitten av augusti meddelade att licensjakten på varg skulle ersättas med...

2011-11-15
40 lodjur får skjutas i Mellansverige nästa år
Antalet djur är en ökning från förra årets kvot som var 30 djur för samma åtta län. Kritiken blev då kraftig från jägarhåll, som började prata om "The Italien Way" för att förvalta...

2011-11-15
Rädslan för varg och björn bör tas på allvar visar undersökning
Ä Våra resultat visar att rädsla för björn eller varg kan begränsa människors vardag och därför bör tas på allvar, säger Maria Johansson, projektledare och forskare i...

2011-11-15
Genetiker: - Flytta inte landets viktigaste vargpar
Lindgren, genetikprofessor i Umeå, anser att den finskryska vargtiken ska få stanna tillsammans med sin hane. Ä Risken att vargflytten misslyckas är stor. Sövning som utförs i...

2011-11-15
Här skall vuxna nordligt infångade vargar slussas ut i Mellansverige
Alla länsstyrelserna har skickat in redovisningar tillNaturvårdsverket. Flertalet av de länsstyrelser som pekat ut utsättningsområden har genomfört informationsmöten eller skickat...

2011-11-13
Folkaktionen samlades för att inte ställa upp mer
Jägareförbundet Dalarna stöder inte en bojkott av trafikskadat vilt. Ä Det är en jaktetisk fråga. Det är viktigt att förkorta ett skadat djurs lidande, säger Thomas Björklund,...

2011-11-12
Jämte (FP) vill förbjuda varg i länet av regionalpolitiska skäl
Han pekar på att länet för närvarande är tämligen fritt från varg. Orsaken till det är statens beslut sedan länge att renbetesland inte kan hysa fasta bosättningar av varg....

2011-11-11
Riksjägarna i Dalarna vill döda lodjursungar i vår
För att få skjuta en lodjursunge ska denna skjutas före honan. Enligt Sandström finns inte längre någon småviltsjakt på flera håll inom länet och detta beror på högt jakttryck från...

2011-11-11
Jägareförbundet i Dalarna vill har fler skyddsjakter beviljade
Jägareförbundet Dalarnas ordförande Thomas Björklund kritiserar nu starkt landshövding Maria Norrfalk och ifrågasätter hennes lämplighet att leda länsstyrelsen i Dalarna....

2011-11-11
Jägarna pressar på med skyddsjaktsansökningar för angripna jakthundar

2011-11-11
"Sveket mot landsbygden måste stoppas"
Ä Folkaktionen anser att det är dags att säga ifrån en gång för alla. Vi kan inte längre låta oss hanteras av politiker och myndigheter på ett sätt som visar att de inte bryr sig...

2011-11-11
GPSen blev den direkta orsaken till Kynnavargens död på lördag eftermiddag
- Hela hetsen mot Kynna känns helt uppåt väggarna och i strid med lagstiftningens stränga restriktioner och villkor för skyddsjakt av rovdjur, säger Ann Dahlerus,...

2011-11-10
Beslut om Kynna dröjer - misstänks tagit nya får
Det är minst två får som nu dödats natten till onsdagen enligt en anmälan till Länssyrelsen. De hittades i Pjätterydstrakten i Älmhults kommun. Länsstyrelsens besiktningsman kan...

2011-11-07
Tre lösa jakthundar dödade av varg i kända vargrevir
Två av hundarna dödades i Värmland, den ena i Håltebyn i Årjäng där jaktområdet berörs av reviren Glaskogsreviret och Djurskogreviret. Den dödade hunden är en liten norsk...

2011-11-07
Kynna fanns i området där nya får attackerades
Kynna har funnits i området under helgen. Eftersom ingen sett attacken finns dock utrymme för att de ska vara en annan varg. Det måste Naturvårdsverket ta hänsyn till i sin...

2011-11-06
Varg dog i kollision med bil
Kroppen är nu på väg till SVA i Uppsala för undersökning, bl a vlll man veta vilken varg det är. I Kynnefjällsreviret är hanen är en nervandrad genetisk viktig varg, sk F1, från...

2011-11-03
Kynna påsköts i går men gick vidare oskadd
Påskjutningen skedde vid middagstid på onsdagen. Enligt jaktledare Rune Håkansson klarade hon sig oskadd. Ä Det vet vi nu med säkerhet. En specialutbildad eftersökshund hittade...

2011-11-03
SRF till Naturvårdsverket: Förläng inte skyddsjakten på Kynnatiken i Småland
Vargtiken, som slagit sig ner i triangeln Markaryd-Ljungby-Älmhult, har nu klarat sig med livet i behåll i tre veckor efter det att Naturvårdsverket gav klartecken för skyddsjakt....

2011-11-02
Kynna välkommen till Skåne
Skyddsjakten avslutas på fredag, men Naturvårdsverket har fått in ansökningar om förlängd skyddsjakt. Länsstyrelsen i Skåne uppmanar också Naturvårdsverket att avslå fortsatt...

2011-11-02
Beslut om fortsatt skyddsjakt på Kynna tas först nästa vecka

2011-11-01
Malungsvargens morgonpromenad genom byn ska beivras
Samma varg misstänks också ha rivit 23 får i byn Vallerås, norr om Malungs centrum för två veckor sedan 18 oktober. Länsstyrelsen anser att vargens beteende är ett problem. I ett...

2011-11-01
Fårägare vill ha förlängd jakt på Kynna
Enligt LRF så kommer djuren i området att hållas ute cirka en månad till på grund av gynnsamt väder. Däremot är betessäsongen över vilket kräver utfordring ut i hagarna vilket...

2011-10-31
Två jakthundar vargdödade på söndagen.
I Smedsbo utanför Falun dödades en ung strävhårstax som jagade rådjur. Jägaren och hans son hade släppt taxen på förmiddagen ca 700 meter från hemmet. Hon hade just tagit upp ett...

2011-10-31
Närgången varg i Malung hotas med skyddsjakt
Hundägaren berättar att det var tidigt på söndagsmorgonen som den närgångna vargen plötsligt uppenbarade sig, mitt i samhället utanför Jockes Zoo och Fiske vid Lisagatan: Ä Min...

2011-10-31
Tjuvjakten ökar visar sammanställing av länstyrelsens spårare

2011-10-28
Ockebovargen dog som jägaren beskrev
Mannen var ute och jagade rådjur med sin tax då en varg plötsligt kom i löpan på taxen. Han försökte med skrik och viftningar få vargen på andra tankar, men utan att vargen...

2011-10-27
Rovdjursföreningen uppmanar Naturvårdsverket att ställa in jakten på vargen Kynna
Två veckor har nu gått sedan Naturvårdsverket gav klartecken för skyddsjakt på den norska vargtiken som slagit sig ner i området runt Ljungby och Älmhult. Under dessa veckor har...

2011-10-27
Fyra vargangrepp i Dalarna ersätts med nära 70 000 kronor.
En vargdödad hund från Linghed i Falu kommun ersätts med 20 000 kronor. Angreppet skedde i slutet av september. En skadad fågelhund från Sörsjön får 7 465 kronor i ersättning....

2011-10-27
GPS nytt vapen i skyddsjakten på varg
Nu blir det lättare för skyddsjägarna som jagar vargen Kynna i Småland att hitta henne. Länsstyrelsen i Kronoberg har fått tillstånd att följa henne via GPS-sändaren hon bär. - Det...

2011-10-26
Utsättningsområden för varg utsett i Västa Götaland
Förutom Västra Götaland ska sju andra länsstyrelser i Mellansverige se ut två lämpliga vargområden. Vilekt betyder att Naturvårdsverket snart har 16 områden att välja mellan. Och...

2011-10-26
Nya angrepp på får i Åshammar
Att det handlar om varg har Länsstyrelsens besiktningsman konstaterat. Ett får blev så allvarligt skadat att det fick avlivas. På kort tid har sex får tagits av varg i närheten av...

2011-10-25
40 jaktområden med stöd av Jägareförbundet kräver att Jangenreviret ska skjutas bort
Så sent som i söndags dödades en gråhund som släppts för älgjakt. Röster från de boende till Svensk Jakt: Ä Folket som bor här är trötta på varg. Det händer incidenter hela tiden...

2011-10-24
Jakten på Kynnatiken motarbetar regeringens strävan att genetiskt stärka den svenska vargstammen
Samtidigt som jakten har pågått på vargtiken har Naturskyddsföreningen överklagat skyddsjakten till Förvaltningsrätten. Föreningen anser att jakten strider mot art- och...

2011-10-23
Ytterligare en varg dödad under löshundsjakt
Sedan förra fredagen har fyra vargar påskjutits i samband med löshundsjakt, en påskkjuten varg norr om Hagfors i måndags ansågs skadad men lindrigt och fick gå utan vidare eftersök...

2011-10-22
Nya tag i Dalarna: Finskryska paret flyttas bort från Idre och fårbönderna uppmanas stängsla
Det gäller fårbonden i Vallerås norr om Malungsfors som i tisdags kväll fick 25 får rivna. Han ansökte om skyddsjakt på två vargar efter attacken. Och för att ytterligare visa vad...

2011-10-21
Nio får dödade av varg på Alfta finnskog
Tre får dödades direkt vid angreppet och sex tvingades man avliva för deras skador. De återstående sex fåren har man nu flyttat hem närmare gården och på kvällar och nätter spelar...

2011-10-21
Påkörd björn i Östersund avlivad under förmiddagen
Det blev ett lugnt eftersök sedan jägaren i en lega konstaterat att björnen var skadad. Det var en mindre björn. Björnen försvann från olycksplatsen mellan Torvalla och Brunflo och...

2011-10-20
Ansöker om skyddsjakt på fårdödande Limavargen
Allt tyder på att det handlar om en ensam varg som dödade de 25 fåren. Det som styrker detta är en uppgift från en man i Vallerås som var ute med sin hund på tisdagskvällen och då...

2011-10-20
Dålig tajming mellan Limavargar och Länsstyrelsen
Länsstyrelsen Dalarna har beslutat att säga nej till skyddsjakt på varg i Lima. Enligt den ansökan som behandlats har fyra hundar och en kvigkalv dödats av varg i området under det...

2011-10-19
Flytt av vuxen varg möter starkt motstånd
Dagen efter länsstyrelsens informationsmöte meddelade på onsdagen Svenljungas kommunledning att man bjuder in närliggande kommuner till en protestskrivelse. Ä Vi tror inte att det...

2011-10-19
Påskjutna vargen i Hagfors klassas som lindrigt skadad
Acksjövargen påsköts men försvann från platsen. Eftersök på djuret sattes in men avbröts när mörkret föll på måndag eftermiddag och återupptogs under tisdagen. Vid lunchtid gjordes...

2011-10-18
Ingen skyddsjakt i Långsjöreviret
Flera ansökningar har lämnats in sedan två jakthundar dödats av varg i reviret. Det finns flera starka skäl att inte skyddsjaga nu och det är valparna i reviret. Det finns...

2011-10-18
Fulla bystugan med vargsynpunkter
Det var nästan fullsatt i Toftbyn bystuga i går kväll. Runt 120 kom för att diskutera rovdjurspolitik. Regeringen har tagit bort maxgränsen på 210 vargar och skippat licensjakten...

2011-10-18
Jakten på Kynna startar på torsdag
Jaktledaren är utsedd och det gick alldeles utmärkt utan Jägareförbundets inblandning. Lokalförbundet bojkottar skyddsjakten som bekant. Jaktledaren kommer att ha ca 20 jägare att...

2011-10-16
Vikbovargen sköts av älgjägare på väg till passet
Sedan slutet av maj har vargen drygt 100 får på sitt samvete, vid ett enda tillfälle skadade eller dödade den 27 får ute på en halvö i södra delen av Vikbolandet. Vargen...

2011-10-15
Ung vargtik i Värmland sköts i samband med älgjakten
Reviret har valpar. Området där vargen sköts är väl känt som vargrevir sedan nästan 20 år. Enligt de första uppgifterna var det en vuxen tik som skjutits. En noggrannare...

2011-10-15
Skultunavargarna ska inte skyddsjagas
I början på oktober skedde ett vargangrepp på fåren vid Rörbo gård i Skultuna. Det två ansökningar om skyddsjakt som kom in efter attacken på får på Rörbo gård gällde jakt på...

2011-10-14
Kynnatikens framfart blev för mycket för Naturvårdsverket
Trots att vargtiken är genetiskt viktig gör verket bedömningen att en förlust av henne inte kommer att påverka den fortsatta utvecklingen emot en vargstam med gynsam...

2011-10-12
Varg i Halland öster om Varberg
På måndagskvällen såg en man ett vargliknande djur som passerat över hans gräsmatta. Djuret gick, i maklig takt, i riktning ner mot Grimsjön. Mannen som är van vid jakthundar...

2011-10-12
Östgötacentern: - Vargen hotar den biologiska mångfalden
Vargen hotar den biologiska mångfalden Centerpartiet Östergötland kräver att länsstyrelsen gör en övergripande analys med lantbrukare och kommuner och andra berörda som...

2011-10-11
Sveriges befolkning vill ha rovdjur
På såväl nationell nivå som i rovdjurslänen är majoriteten positiv till de fyra stora rovdjuren björn, varg, lo och järv. Stödet är dock mycket högre i Stockholm (upp till 86...

2011-10-11
Länsstyrelsen ger vargen Kynna två alternativ
Det handlar om en fjolårtiken "Kynna" från norska Kynnareviret som i våras vandrade ner från hemmareviret genom södra Sverige och till slut hamnade i sydvästa Småland. Här har hon...

2011-10-11
Sex skyddsjaktsansökningar inlämnade i Dalarna
Ä De senaste dagarna har ansökningsmängden exploderat, säger Stig-Åke Svensson, länsstyrelsens miljödirektör, till dt.se. I Långsjöreviret har två jakthundar dödats under senare...

2011-10-11
Vikbovargen gäckar 257 älgjägare

2011-10-09
Tre organisationer vill skjuta bort Skultunafamiljen på 10 vargar
Förutom en ansökan om jakt på hela vargfamiljen vill man ha drägliga förhållanden för köttproducenter som verkar i områden med varg. Dessutom vill man klarare regler för ersättning...

2011-10-09
Jakthund slet av klon i möte med varg
Fyra jägare jagade rådjur i Norrberg på lördag förmiddag och hade precis släppt hunden då en varg klev in på arenan. Den gav sig på hunden och jägarna gav sig på vargen med skrik...

2011-10-09
12 får döda i vargattack i Dalarna

2011-10-07
Ingen skyddsjakt på Homnahanen
Enligt ansökan har tre hundar angripits av varg i området, varav den senaste den 17 september. Ansökan tar också upp att det samlade rovdjurstrycket inom de berörda områdena är...

2011-10-07
Gävle säger ja till vuxna vargar - Dalarna nej
Naturvårdsverket och ytterst regeringen har begärt att länet ska ha den här beredskapen inför en eventuell framtida utsättning av vuxna vargar. Det här har inget att göra med den...

2011-10-07
Kollaps hotar samebyar – allt fler renar tas av rovdjuren
Under Marianne Perssons livstid har läget aldrig tidigare varit så allvarligt. Ä Vi är den första generationen som inte får försvara oss mot rovdjuren. Våra förfäder fick däremot...

2011-10-07
Norska vargen hade svalt en öronmärkning
Vid sidan av detta framkom under obduktionen att vargen hade flera defekter som sannolikt är medfödda och kan kategoriseras som inavelsproblem. Bland annat var underkäken kraftigt...

2011-10-06
Misstänkte "Fansenjägaren" hoppar av älgjakten
Tanken var att han skulle gå tillsammans med hundföraren med sin egen hund. Vapnen har polisen lagt beslag på sedan tidigare. Kritiken mot honom jaktlaget har varit hård sedan det...

2011-10-05
Björnjakten är över - 297 björnar skjutna
Norrbotten var det län som blev sist färdigt med sin licens. Björnjakt i Jämtland är över sedan länge. Den sista björnen sköts i Björnrike utanför Vemdalen. Men jakten kanske...

2011-10-05
En av de misstänkta för Fansenjakten ska delta i älgjakten
Jaktledaren i jaktlaget tycker inte det är något konstigt md att han deltar: - Det finns de som har varit avstängda för jaktbrott som har gått med hundföraren utan att det har...

2011-10-05
Det blir ingen mer björnjakt i Jämtland i år
Ansökan hade lämnats in av flera personer som sitter med i länsstyrelsens Viltförvaltningsdelegation. Orsaken till avslaget är enligt Länsstyrelsen att det inte är juridiskt...

2011-10-04
Vuxen vargtik påkörd och dödad i Norge
Troligen har påkörningen skett på riksväg 201 mot Svullrya som går genom Kirkenær. Vargen återfanns av en timmerbilsförare cirka 100 meter från rikgsvägen. Statens...

2011-10-04
Fårägarna vill ja skyddsjakt nu!
- Vi anhåller härmed om en omedelbar skyddsjakt på varghonan Kynna då hon utvecklat ett sjukligt beteende vad gäller att riva och döda tamboskap och får, skriver de bland annat....

2011-10-03
Fårattacker på flera håll i helgen - skyddsjakt på Vikbovargen tlll 31 oktober
Även vargarna i Skultunareviret har varit i farten i helgen. Fyra får dödades i Hassmyra utanför Fläckebo i lördags och natten till måndagen dödares minst 15 får i Rörbo också det...

2011-10-02
Dramatisk utveckling på Vikbolandet...
De döda djuren upptäcktes i dag söndagseftermiddagen. Och detta samtidigt som den förlängda skyddsjakten avslutades utan att någon varg skjutits. Samma fårfarmare har i år enligt...

2011-10-02
Småländska Kynnatiken dödade får igen
Enligt tidningen så har ordföranden i Ljungby östra jaktvårdskrets inspekterat de döda fåren och hans bedömning är att "allt tyder på att det är en varg. De tidigare angreppen har...

2011-10-01
Tredje jakthunden på tre veckor dödad av varg i Bjursås
Enligt uppgift går hanen nu med en annan tik i ett område mellan Rättvik och sjön Amungen. Jägarna i det området fortsätter alltså att släppa sina jakthundar vecka efter vecka...

2011-10-01
Med dygn kvar på skyddsjakten slog Vikbovargen till igen
Efter några lugna veckor började Vikbovargen att göra sig påmind igen i förra veckan. En älgkalv hittades riven förra tisdagen och två dagar senare sågs vargen av en privatperson....

2011-09-29
Carlgrens gjorde ”augustipudel” för att undvika EU-domstolen
Rapporten presenterades på torsdagen i Stockholm på Medelhavsmuseet. På plats fanns bland andra riksdagsledamöterna Åsa Romson (MP) och Bengt-Anders Johansson (M). Åsa Romson menar...

2011-09-29
Carlgren ersätts av jägaren Lena Ek
På frågan hur Lena Ek såg på vargfrågan svarade hon att hon med sin EU-erfarenhet och EU-kontaker räknar med att kunna få EU-kommissionen att acceptera den svenska vargpolitiken så...

2011-09-29
Jägareförbundet gömmer sig bakom landsbygdsbefolkningen
Rovdjursföreningen menar att Jägareförbundet felaktigt gör sig till företrädare för landsbygdsbefolkningen vars majoritet inte ser några problem att leva med en vargpopulation...

2011-09-29
Kräver året-runt-jakt på varg i trädgård
- Vi får ofta reaktioner från människor ute på landsbygden i länet som är rädda för rovdjuren. Därför anser vi att de ska få skjuta ett rovdjur som påverkar deras situation vid...

2011-09-28
Varg sänker intäkter för jaktarrenden
Karlstad stift sänkte sitt pris 2007-2008. Ä Vi reducerade 25 procent för småviltsjakten. Även älgarrendena har sänkts på många håll, men där låter vi jägarnas lokala samråd...

2011-09-27
Norska vargjakten skjuts upp två veckor
Beslutet att skjuta upp jaktstarten togs av rovviltnämnderna i de berörda länen Hedmark och Oslo och Akershus, samma nämnden som beslutat om jakten. Man ville helt enkelt ge...

2011-09-27
Skogstraktorförare bötar för hot mot naturbevakare
Mötet mellan naturbevakaren, skogstraktorföraren och dennes kusin resulterade i en ordväxling som naturbevakaren upplevde som hotfull. Mötet mellan de tre skedde den 2 mars 2010...

2011-09-27
Gråhundstik dödad av varg utanför Enviken
I lördags morse attackerades en stövare av en varg under på harjakt nordväst om Åmot i Sjösvedenreviret. När hunden återvände till sin ägare upptäckte denne att hunden var skadad....

2011-09-27
Åteljakt är inget som lockar björnen
Ä Åteljakten har ju inte alls fungerat som man trott att den skulle göra, säger Christer Zakrisson på Jägareförbundet. Ä Att det bara var att locka fram den och sen skjuta den....

2011-09-27
Rovdjursutredaren ser 15 vargrevir i södra Sverige
Regeringen gav förra sommaren Lars-Erik Liljelund i uppdrag att leda en rovdjursutredning som bland annat skulle komma fram till hur stor en livskraftig vargstam i Sverige bör...

2011-09-27
Jaktministeriet i Finland gör turné för vargen
Jord- och skogsbruksministeriet kommer i vinter att träffa jägare och deras organisationer runt om i landet för att få dem att förstå vikten av att det finns en livskraftig...

2011-09-27
Djurskyddet vill ha ett ord med i arbetet för hållbar rovdjurspolitik
Naturskyddet kan inte ensamt stå för både naturvårdsaspekterna och djurskyddsaspekterna i förvaltningen av denna kontroversiella art som trots allt uppskattas av en majoritet av...

2011-09-23
Jägareförbundet avbryter alla åtaganden i varghanteringen
Redan dagen före mötet hade förbundets löänsavdelningar i Västra Götaland enats om ett sexpunktsprogram för att tydligt visa Regeringen att man inte aceepterar den nya...

2011-09-21
Björnjägarna i Jämtland vill skjuta ytterligare 30 björnar
Jägareförbundet Mitt Norrland vill ha licens för ytterligare 30 björnar. För att uppnå Viltförvaltningsdelegationens mål om minskad björnstam i länet är jägarnas motivering. Ett...

2011-09-21
Jägarupprop i Värmland - vill skjuta bort 11 revir av nio
Sedan i vintras har Länsstyrelsen och Jägareförbundet trummat in att det finns 24 revir som berör Värmland. Men då har man "lånat" revir både från angränsande län och land. Antalet...

2011-09-21
Utter avlivad och sedan flådd
Fler uppgifter ringar in det otäcka fynd som gjordes av privatpersoner under gemensam helgpromenad på Sågudden i Högen. Arvid Svensk studerade bilderna på tisdagsmorgonen och...

2011-09-21
"I stort sett omöjligt att skilja på hona och hane"
Karl-Evert Hellsén, ordförande i Jägareförbundet i Gävleborg, kommer jägaren till undsättning och säger till gd.se att det i stort sett är omöjligt att skilja på hona och hane...

2011-09-20
Finskryskan flyttas inte - Idresamerna erbjuds annat bete
På plats fanns Länstyrelsen, Naturvårdsverket och kommunen. Länsstyrelsen i Naturvårdsverket gjoprde klart att förhoppningen är att det finsk/rysk/svenska paret får valpar i...

2011-09-20
Havsörn hittad död med hål i huvudet
Under helgen hittade en person en död havsörn i närheten av Lilljungfrun. Den drygt fem kilo tunga fågeln med en vingbredd på över två meter låg på rygg omkring 20 meter från...

2011-09-19
Småländska Kynnatiken ska inte jagas
Länsstyrelsen i Kronobergs län har redan sagt nej till skyddsjakt och rekommenderade isättet fårbonden att sätta upp riktigt vargstängsel. Ett bra tips eftersom tiken slagit sig...

2011-09-19
Nytt grovt jaktbrott på vargtik utreds av polisen i Hälsingland
Vargen sköts väster om Edsbyn sedan fem olika jakthundar attackerades av varg under fem helger under augusti och september. Fyra av hundarna dödades. Jaktlaget fick trots kraftiga...

2011-09-19
Skyddsjaktsansökan efter vargattack på harhund
Enligt ägaren började plötslig hans hund skälla konstigt. När han återfann hunden var den svårt skadad av vargen, så svårt att den senare avled. Länsstyrelsens spårare har varit...

2011-09-19
Rädsla gör vittnen till musslor i tjuvjaktsutredningar
Ä De som vi tror kan lämna uppgifter vågar inte berätta, säger Christina Brunell, chef för de två poliser som utreder all illegal rovdjursjakt i länet. Men ingen vågar yttra...

2011-09-19
Vargen får kungsörnen på vingar
snart 30 år har fågelklubbarna i Falun, Leksand och Hedemora kämpat för att rädda och återuppbygga örnstammen. Insatsen har gjort ovärderlig nytta och örnarna växt till sig med...

2011-09-19
Död björnunge funnet i Jämtland
Det gick inte att ytligt avgöra hur ungen dött eftersom den legat död en tid. Den kan ha fallit offer för en tjuvjägare eller slagits ihjäl av en björnhanne som vill komma åt en...

2011-09-16
Jägareförbundet vill kraftigt glesa ur vargstammen i vinter
Förbundet har i sin remiss listat en rad olägenheter som vargen för med sig: Det första man siktar in sig på är löshundsjakten. Man säger att denna i det närmaste är omöjlig i...

2011-09-15
Idresamerna ger sig inte - överklagar nej till skyddsjakt på finskryskan
Utöver de två berörda samebyarna finns en fäbodbrukare med i ansökan. Denne har tagit hem sina får med vill alltså ändå skjuta varghonan och hennes hane. Samerna vill skyddsjaga i...

2011-09-15
Flytta ut vargvalpar ett högriskprojekt enligt forskare
Sjöquist beskriver varpflytt som ett högriskprojekt. I SLUs rapport redoivisade experiment att det var både varg och mexikansk varg som flyttades. I vargfallet överlevde en av fyra...

2011-09-14
Bättre stängsel bättre än skyddsjakt på Kynnaavkomman
För att få tillstånd till skyddsjakt på varg, krävs att det inte finns någon annan lämplig lösning samt att skyddsjakten inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam...

2011-09-14
Östergötland lär nu av andra varglän
Ä De har ju erfarenhet och i Östergötland har vi väldigt stora betesarealer och väldigt mycket djur jämfört med de tidigare varglänen, säger länsveterinären Pierre Nordmark.

2011-09-13
Fansenjägarnas mobiltelefoner avslöjade dem
Telefonerna var påslagna då brottet begicks vilket gjorde att det senare med hjälp av gsm-masterna gick att geografiskt pejla in var telefonerna befann sig vid den viss tidpunkt....

2011-09-12
Djurägare i Ljungbytrakten vill ha bort norska vargtiken
Lars-Ove har själv träffat den fårbonde i Haghult som två gånger blivit drabbad av varghonan Kynna. Ä Jag känner verkligen med honom och den oro han har varje dag för att...

2011-09-10
Tössevargen har framtiden i egna tassar
Det heter att den promenerar obekymrat omkring nära bebyggelsen. Jägareförbundet tillsammans med en jordbrukare har lämnat in en ansökan om skyddsjakt. När vargen var inne på en...

2011-09-09
Vargjakten på Vikbolandet förlängs med 14 dagar
- I morgon lördag lägger vi upo strategin, säger jaktledaren Lars Ståhl till nt.se. Under fredagen kom gavs besked i två etapper, först ett postivit besked från Länsstyrelsen och...

2011-09-09
Om Moderaterna får bestämma är licensjakten ett minne blott
Uppdraget är att försöka hitta en väg till en ny samförvaltning av allt vilt, framför allt rovdjuren. De har fått partistyrelsens uppdrag att komma med konkreta förändringar som...

2011-09-09
Finskryskan får nu skulden för två försvunna getter
Vargparets senaste positionen är rakt öster från Idre by. Paret som senaste dagarna befunnit sig i gsm-skugga får nu skulden för två försvunna getter på en fäbod i Fjätervålen....

2011-09-09
Förlängning av skyddsjakten på Vikbolandet begärd
Sedan i onsdags har det skett två attacker mot tre tackor på en gård i Östra Ny. Först trodde man att det var en räv som varit på en tacka i onsdags, men en ny besiktning visar...

2011-09-09
Vargattack igen mot får på Vikbolandet
Att det rör sig om ett angrepp från en varg har Länsstyrelsens spårare säkrat. Skyddsjakten gällde fram till midnatt natten til fredag. Nu kommer en ansökan om förlängning av...

2011-09-08
Naturvårdsverket får skulden för att Vikbovargen inte är skjuten
Ä Om man är lite konspiratoriskt lagd kan man ju tycka att det var en väldigt lång handläggningstid och att vi fick ett relativt litet jaktområde, så vargen hade väl oddsen på...

2011-09-08
Replik till Jägareförbundet: Sveriges natur behöver en konstruktiv jägarorganisation
Svenska Jägareförbundet deklarerar på DN Debatt 6 september att det enda som nu återstår i vargfrågan är konflikt. Vår uppfattning är att alla som värnar om rovdjuren och den...

2011-09-07
Skyddsjakt begärd på vargen i Tösse
Enligt ansökan har vargen under senar tid uppträtt väldigt oskyggt. Och i lördags morse gick den alltså in i hönsgården och tog några hönor. Efter hönsattacken försökte vargen...

2011-09-06
Norge licensjagar varg i vinter
Beslutet om licensjakt kom sedan Direktoratet for naturforvaltning meddelat att beståndsmålen för lo, järv och varg har nåtts i alla förvaltningsregioner. Jakten blir i Hedmark...

2011-09-06
Jägare i Västmanland strejkar för ökad regional förvaltning
Ä Politikerna har tagit ifrån oss besluten i frågor där de lovat oss regional förvaltning. Vi stänger inte dörren helt, vi håller den på glänt, men det är upp till bevis nu. Vi...

2011-09-06
SRF: - Det är Jägareförbundet som trissar upp vargkonflikten
Rovdjursföreningen försöker efter förmåga bidra till en sådan utveckling, bland annat genom att hjälpa tamdjursägare att sätta upp rovdjurssäkra stängsel. Det kommer vi att...

2011-09-06
Hönsjagande varg försökte ta sig in till två jakthundar
Länsstyrelsens spårare har varit på plats på gården som ligger lite nordväst om Tösse och konstaterat att det rör sig om en varg. Under senare tid har det funnits en ensam varg i...

2011-09-06
Jägareförbundet ser bara konflikt i stoppad licensjakt
- Naturvården - med Världsnaturfonden i spetsen - ignorerar landsbygdsbefolkningen som måste leva med vargen och skadorna som alltid följer. Jägare och landsbygdsbor har arbetat...

2011-09-05
Valpexperimentet ger inget självklart svar för utsättning
Västmanland är ett av flera län där länsstyrelsen sagt ja till att ta emot vargvalpar. Men svenska djurparkföreningen menar att det är för tidigt att slå fast att utplantering av...

2011-09-05
Vargkonflikten blir pjäs i Dalarna
Ä Jag vill göra en pjäs både för vargförespråkare och vargskeptiker, det är min utgångspunkt, säger Anders Duus som är förvånad att ingen gjort pjäs på ämnet tidigare.

2011-09-02
Gunnar Glöersen i radio: "Tjuvjakten kommer att öka"
Glöersen jämför med Finland och hävdar att den finska vargpopulationen i det närmaste har halverats på grund av tjuvjakt efter att EU-kommissionen kritiserade den finska...

2011-09-02
Sörsjövargen i Fulufjällsreviret får inte skyddsjagas
I slutet av augusti var en jägare ute och tränade sin pointer lite norr om Sörsjön i de östra delarna av Fulufjällsreviret. Hunden attackerades av en varg men klarade sig undan med...

2011-09-02
Rabies har konstaterats i ryska Karelen
Nu är det inte vargar som drabbats vad man vet, sjukdomen hittades hos en ko cirka 15 mil från Finlands gräns. Att en ko har rabis tyder på att sjukdomen finns hos något rovdjur i...

2011-09-01
Misstänkta vargdödarna släppta
De två tidigare anhålla männen från Hälsingland misstänkta för grovt jaktbrott när en varghona jagades med skoter och slogs ihjäl på sjön Fansen norr om Ockelbo i februari i...

2011-09-01
Vargens blod på skotern starkt bevis mot tjuvjägartrion
Polisen anser sig nu kunna berätta mer om bevisningen mot två jägare från Hälsingland och en Ockelbobo i 60-årsåldern. De misstänks för antingen dödandet av en vargtiken, eller...

2011-08-31
Två jägare från trakten anhållna för vargjakten på Fansen
"Tjuvjakt. Brutalitet. En mur av tystnad. Det bestialiska dödandet av vargtiken vid sjön Fansen i Katrineberg norr om Ockelbo är som hämtad ur Kjell Sundvalls film "Jägarna"....

2011-08-28
Värmen efter en björn ger Sara lyckokänsla
Varje maj månad lånar Sara Wennerqvist en jaktstuga mellan Källsjön och Lövtjärn ovanför Åmot, vänder på dygnet och ger sig ut i skogen på nätterna för att leta efter djur,...

2011-08-26
Vikbolandet: Vargjakten resultatlös under helgen
Mendet verkar som jägarna samlas förgäves, för enligt SVTs Östnytt finns tecken på att vargen insett faran och lämnat Vikbolandet och gett sig av söderut. Under den gångna veckan...

2011-08-26
Varg sprang omkring med död valp i Orsa djurpark
En besökare i Orsa Björnpark fick vara med om en unik händelse. Den inträffade vid varghägnet. En varg jagades av andra vargar när den sprang undan med delar av en död varg i...

2011-08-25
Hundratals rovdjur dör varje år i illegal jakt - trendbrott för varg
Ä Siffrorna från vargrapporten visar att den illegala jakten minskat med cirka 70 procent, vilket är glädjande. Tyvärr ser vi inte samma utveckling för lodjur, järv och björn där...

2011-08-24
Samebyar söker skyddsjakt för finskryska vargtiken
En skyddsjaktansökan för finskryskan har också lämnats in av en fårägare i området som fick får rivna av vargparet för någon vecka sedan. Man vet att det är paret som är skyldigt...

2011-08-23
En varg får skyddsjagas på Vikbolandet utanför Norrköping
Naturvårdsverket bedömer att det är en varg som orsakat skadorna på Vikbolandet och en annan i Hällestad. Ä Akutstängsel har satts upp vid fårhagar på Vikbolandet, men vi bedömer...

2011-08-23
Den kringgående rörelsen ska påtalas för EU-kommissionen i gemensam skrivelse
De tre föreningarna anser att det är viktigt att EU-kommissionen får reda på att regeringen försöker lura kommissionen, gå runt och hålla uppe med jakten, men sedan fortsätta igen...

2011-08-22
Terrier på björnjakt ihjälbiten av varg
Ä Vid tolvtiden på söndagen blev den ihjälbiten av varg när den var ute på sök efter björn. Med hjälp av pejl hittade vi hunden ca tre timmar senare, berättar ägaren Ingrid Hed.

2011-08-22
Spanska lodjur har överlevt trots extremt liten genetisk variation
Forskning på DNA från fossila fynd av iberisk lo visar att arten i tiotusentals år har haft en mycket liten genetisk variation i sitt mitokondriella DNA, en del av genomet som...

2011-08-19
Pointer attackerad av varg i Fulufjällsreviret - begär skyddsjakt
Efter några ytterst dramatiska minuter kunde angreppet avvärjas men hunden fick tre ordentliga bett över ryggen och fick föras till veterinär i Mora. Ä Det var en mycket otrevlig...

2011-08-19
Norska vargtiken väcker känslor i sydvästra Småland
I dagarna har också regeringen aviserat nya grepp för vargstammen sedan EU-kommissionen kritiserat licensjakten efter att flera miljöorganisationer gjort en anmälan. Men alla är...

2011-08-18
SRF anmäler björnjakten i Värmland till JO
- Eftersom det inte finns några möjligheter att överklaga jaktbeslut till domstol i Sverige, vänder vi oss nu till JO för att få ärendet prövat där istället, säger Ann Dahlerus,...

2011-08-18
Varg sköts av småbrukare i Norge på onsdagen
Mannen som har hörts av polisen vill i nuläget inte berätta vad han angivit för skäl att döda vargen.

2011-08-18
Ungvarg påkörd och dödad norr om Karlskoga
Det var ett tidningsbud som krockade vargen. - Det rör sig om en valp eller ungvarg, bedömer vakthavande befäl Anders Wallin vid Örebropolisen.

2011-08-17
Regeringen vill fortsätta vargjakten under ny rubricering!
- Regeringens besked idag skiljer sig inte nämnvärt från den vargpolitik som Rovdjursföreningen och flera andra naturvårdsorganisationer anmält Sverige för till EU-kommissionen....

2011-08-17
Onsdagens presskonferens där licensjakt blev skyddsjakt
Se länkar nedan.

2011-08-17
Jägareförbundet i Örebro län vill inte ha fler vargar
Förbundet anser att det finns tillräckligt många vargar inom länert gränser och hänvsar till de nu kända reviren. Dessutom finns två stationära ensamma vargar på olika ställen....

2011-08-17
Tjuvjakten står för 51 procent av all dödlighet hos varg
Vid ett tjuvjaktssymposium i Orsa tidigare i år hävdade Olof Liberg tvärtom att tjuvjakten på varg minskat under senare år. Jägareförbundet hakade på och hävdade att en ny...

2011-08-17
Naturvårdsverket vill ha mer kött på benen innan beslut om Vikbovargen
Bland annat ska länsstyrelsen komplettera med skadornas omfång och helst föreslå vart skyddsjakten ska bedrivas. Naturvårdsverket prioriterar ärendet högt, men innan det...

2011-08-16
Idre ställer utlimatum för finskryskan - flytta eller skyddsjakt
Anledningen till den skärpta tonen är att tiken sannolikt har bildat par med en av de hanar som funnits i samma område under våren och sommaren. För några veckor sedan sågs två...

2011-08-16
Var tredje påskjuten björn skadeskjuts
Sigbjörn Stokke från Norskt Institut för Naturforskning förklarar varför skadeskjutning är så vanligt. - Först och främst beror det på att björnen är väldigt liten jämfört med...

2011-08-16
Jakthund dödad av varg i Dals Ed
Den dödade hunden är en så kallad plotthund, en amerikansk stövare sex år gammal, som var ute på lite träning på grävling inför björnjakten i Dalarna som inleds nästa vecka. Ägaren...

2011-08-16
SalaCentern skriver insändare: - Vargen måste stoppas
Det frågar sig Centern i Sala i en insändare i Sala Allehanda med anledning av att två hundar under senaste veckorna blivit dödade av en varg i Skultungareviret.

2011-08-16
Vargen manifesteras i Rättvik nu på lördag
Svenska Rovdjursföreningen ingår inte i arrangörsstaben men finns ändå med i Rättvik på lördag. Östergötlands regionansvarige Sven-Olov Löfgren deltar i det föreläsningspaket som...

2011-08-16
Karelen inför skottpengar på varg igen
Enligt Karelens jaktmyndighet finns det för tillfället cirka 400 vargar i regionens skogar, det vill säga fyra gånger så många som det ska finnas. Vargjakten är tillåten året...

2011-08-15
Vargen på Vikbolandet ska skjutas tycker Länsstyrelsen i Östergötland
Lantbrukarnas riksförbund, LRF, har ansökt om skyddsjakt på två vargar som rivit en stor mängd får på Vikbolandet och i Finspångstrakten under sommaren. Länsstyrelsen menar att...

2011-08-15
Ny attack på får i Östergötland
Det var lantbrukaren Niklas Nilsson som själv upptäckte att ett 10-tal av hans får hade dödats. Det är inte första gången som varg har varit på hans ägor och dödat får. Ä Det...

2011-08-15
Vargen blir politisk fråga i Sala
Carola Gunnarsson bor själv i de trakter nordväst om Sala där vargen den senaste tiden bland annat dödat lamm, dödat hundar och skrämt boskap. Nu kräver hon att den sittande...

2011-08-15
Jakt kan bli ett ämne i skolan
Tanken är att utbildningen ska vara vapenfri och att den efter sex-sju lektioner på skoltid ska leda till en särskild jägarexamen för unga.

2011-08-13
Liberg: - Rovdjurens betydelse är överdriven
Rovdjurens ekologiska inverkan på ekosystemen däremot är överspelad, berättar Olof Liberg, forskningsledare på Grimsö forskningsstation. Ä Det förefaller som kanske...

2011-08-12
Jordbruksverket öppnar för stängselpengar till södra Sverige
De senaste veckorna har det varit flera vargangrepp i Östergötland. Totalt har 39 får dödats i sju olika attacker. Även i Småland och Halland har man haft vargattacker....

2011-08-12
Skandinaviens vargar ska ges högre politisk status
Och man kom överens om att länderna nu ska utöka samarbetet kring den skandinaviska vargstammen. Det handlar bland annat om sändarmärkning, övervakning av vargbestånd och flytt av...

2011-08-12
SRF ifrågasätter LRFs krav på skyddsjakt i Östergötland
Ä Det är tråkigt när vi kanske för första gången kan se en föryngring på längre sikt här i Östergötland och det kommer vi att få till slut i alla fall. Så att man måste börja...

2011-08-11
Ny hund dödad av Skultunareviret - den här gången en jakthund
Ägaren hade tagit med sig hunden ut på grävlingsjakt. Men när han släppte hunden på en grävling tog batterierna slut i den GPS som han använde för att lokalisera hunden. Han...

2011-08-11
Norska Naturvårdsverket stoppar skyddsjaktsbeslut på varg innanför den fredade zonen
I klagen viser Miljøvernforbundet til at området det ble gitt fellingstillatelse i, ligger innenfor forvaltningsområdet for ulv, samt at skadeomfanget i det aktuelle...

2011-08-10
I dag lämnar Carlgren sitt svar på EUs motiverade yttrande

2011-08-09
Varg tog liten blandrashund framför ögonen på matte
Hunden släpptes ut på tomten för kvällskissen vid halv nio tiden på kvällen. Den hade bara varit ute några sekunder förrän den började skälla. Matte trodde han skällde på någon...

2011-08-09
Samerna tar enad front mot rovdjuren
Förbundsjuristen Jenny Wik Karlsson menar att den stora frågan är hur samebyarna ska jobba framåt i det allt mer trängande rovdjurstrycket. Ä Vi vet ju att vi har de högsta...

2011-08-08
Länsstyrelsen förlänger skyddsjakt på björn som dödade får för en månad sedan
Ä De hoppas kunna få tag på den innan licensjakten börjar, säger rovdjurhandläggare Sofia Ageheim till Arbetarbladet. En björn har setts i området, men då man inte har kunnat...

2011-08-08
Hane från Fulufjällsreviret går med den finskryska vargtiken
Enligt uppgifter i dt.se finns en hane från Fulufjällsreviret i samma område nordväst om Idre by i området runt Vassbo som finskryskan sändare lämnat sin senaste position. Om hanen...

2011-08-08
Liten björnhane sköts vid slaget får
Björnhanen, en mindra björn på ca 100 kilo, sköts vid ett dödat får på en gård i Grönmarken. Åtta får har rivits under veckan vid tre olika gårdar i området. Några får saknas...

2011-08-08
Norge vill förhandla med Sverige för att få bort sina egna vargrevir
Redan i mitten av juni kunder rovdjur.se berätta om den norska planen i samband med att den tvärpolitiska rovdjursuppgörelsen i Norge hade gått igenom efter en långdragen process....

2011-08-07
Dött lodjur hittades utanför Sala
Det var en familj på en promenad i området som upptäckte djuret tack vare att deras hund markerade för lodjuret som låg på marken. Enligt familjen bedömning hade lodjuret dött...

2011-08-07
Invandrade Kynnatiken attackerar får i sitt Smålandsrevir
Det var på fredag morgon som boende på en gård i Haghult strax utanför Ljungby upptäckte att flera av deras får hade blivit upprivna under natten. Två av dem var redan döda, två...

2011-08-03
Räknar med fler vargar i framtiden
Enligt honom kommer många såkallade fjolårsvalpar att bilda revir i södra Sverige framöver och dessutom kan någon av de två vargar som är i länet just nu bestämma sig för att...

2011-07-29
Länsstyrelsen i Dalarna vill skjuta bort hel familj istället för licensjakt
Länsstyrelsen föreslår att man istället för en allmän licensjakt pekar ut vilka vargar som får skjutas, till exempel vissa flockar, och att jägarna då kan samarbeta i jakten på...

2011-07-27
Fler björnar skjuts i Norge än någonsin tidigare
— Fellingsandelen for bjørn er vanligvis lav, men jeg har inntrykk av at den har økt i år, sier seniorrådgiver i Direktoratet for naturforvaltning (DN),...

2011-07-27
Björnspår i Laxåskog har säkrats
Det var en person som gick i skogen med sin hund nära Myggeboda mellan Laxå och Vretstorp som upptäckte spår efter björn. De spåren har nu fotograferats och länsstyrelsens personal...

2011-07-27
LRF vill skyddsjaga vargarna i Östergötland som attackerar får
Ä Vi kommer gå in och ansöka om skyddsjakt på två stycken individer. Det var ett enhälligt beslut, säger Peter Borring, länsordförande, LRF. Beslutet att ansöka om skyddsjakt på...

2011-07-27
Finskryskan nu nordväst om Idre upp mot Grövelsjön
Onsdag 27 juli hade den finskryska vargtiken för första gången flyttat sig norr om Idre, farligt nära Idre nya samebys renbete på Långfjället. Natten till 29 juli gick hon rakt...

2011-07-26
Åteljakt på björn blir tillåtet på försök i delar av Dalarna
1 augusti blir det tillåtet att påbörja åteljakten genom att ordna till åteln och mata in eventuella björnar. Själva björnjakten börjar sedan den 21 augusti. Då får 38 björnar...

2011-07-24
Trolig varg hittad död på en strand i Nordnorge
Pälsen finns inte kvar och det som talar för varg är dels de kraftiga tassarna och dels käkarna med de kraftiga vargtänderna. Sannolikt kommer SNO att göra en DNA-testa av kroppen...

2011-07-24
Sällskapshund dödad av Skultunavarg
Ägaren hade tre hundar löst springande på gården medan han arbetade i stallet. Två av hundarna kom springande tillbaka och han hörde hur den tredje skrek. Ägaren såg vargen...

2011-07-24
SRF och tre andra naturorganisationer överklagar 50 licensbjörnar i Gävleborg

2011-07-23
SRF flyttar fram positionerna - söker Organisationssekreterare

2011-07-20
Tio björnar mer än förra året får skjutas i Gävleborg
Viltförvaltningsdelagetionen har tidigare beslutat att licensjakten på björn delvis ska riktas mot den nordvästra delen av länet, där de björntätaste områdena finns. Det innebär...

2011-07-20
SRF om björnjakten: Små skador därför ingen anledning att decimera björnstammen
Under senare år har antalet björnar som fällts vid jakt ökat kraftigt, vilket högst sannolikt betyder att björnstammen nu minskar. I år kan sex länsstyrelser för första gången...

2011-07-19
Finskryskans GSM-sändare ger nu regelbundna positioner

2011-07-18
Går til kamp mot Erik Solheims ul­ve­pla­ner
Mil­jø­vern­mi­nis­ter Erik Solheims ut­spill om rovdyrsamarbeid med Sve­ri­ge, ska­per både und­ring og uro i rov­dyr­land....

2011-07-15
De stora djurens försvinnande rubbar hela ekosystemet
När ett stort rovdjur som till exempel ett lejon försvinner från toppen av näringskedjan får detta inte bara konsekvenser för antiloper och andra djur på savannen, utan effekter...

2011-07-14
Tio får dödades av Glaskogenvargarna

2011-07-12
16 får döda i vargattack i Mullhyttan
Angreppet skedde natten mot måndagen. Två av Länsstyrelsens besiktningsmän har varit på plats och konstaterat att det är en eller flera vargar angripit fåren. Fårhagen var inte...

2011-07-12
Varg kördes ihjäl norr om Västerås
Det kan vara en av Skultunavargarna som funnits i området sedan förra året. Det är den 38e kända vargen som dör i Skandinavien hittills i år. Åtta av dem är döda i Norge.

2011-07-12
Feltryckta exemplar av tidningen Våra Rovdjur

2011-07-11
Vill samordna insatser mot illegal jakt
En av frågorna Rikspolisstyrelsen ska arbeta vidare med är införandet av en Nationell Arbetsgrupp som ska utveckla metoderna för hur Polisen hanterar grova jaktbrott....

2011-07-09
En vargtik har skjutits i det område i Grangärde där den oskygga vargen funnits
- Vargen har skjutits inom det område nära bebyggelsen där flera observationer av en orädd varg rapporterats, så vi är ganska säkra på att det är rätt varg som fällts, säger Lena...

2011-07-05
Vargtik ihjälkörd vid Flafjället i Sälen
Enligt uppgift ska det vara en tik som dödades vid olyckan. Den döda vargen transporterades under tisdagen till Statens Veterinärmedicinska anstalt för undersökning.

2011-07-05
Joggare med hundar fick tre vargar efter sig
Ä Jeg løp innover skogen her også titta jeg meg bakover. Da kom ulvene i full fart bortover veien, mot meg. Jeg fikk dratt bikkjene inntil kroppen. Det sier Harald...

2011-07-05
Miljöministern vill ha förståelse för vargjakt med hjälp av endast jägarintressena
För att kunna övertyga EU-politikerna om att licensjakten ska få finnas kvar har han kallat in Sven-Erik Hammar, ledamot i LRF:s riksförbundsstyrelse samt Jägareförbundet och...

2011-07-04
Åtta får rivna i Östergötland
Det var vid 17-tiden på lördagen som fårbonden upptäckte att elva av hans djur saknades i en av hagarna vid Hestad i Häradshammar. Fem var döda i hagen och tre fanns utanför svårt...

2011-07-02
Skyddsjakten återupptas i Grangärde/Nyhammar
Det tidigare beslutet kom redan i början av maj efter två tamdjursangrepp och oskyggt beteende från vargen. Bland annat hade en kvinna med hund blivit "förföljd" på nära håll....

2011-07-01
Jämtland ska skjuta 90 björnar i år
Länsstyrelsen anser att en jakt på 90 björnar räcker för att stammen ska minskas och att målet om 650 stycken kan uppnås om ett par år.

2011-06-29
Djurparksvalpar ser ut att bli räddningen för den svenska vargstammen
Ä Det har gått väldigt, väldigt bra här, säger Pernilla Thalin som är djurparkschef vid Orsa Grönklitt. Ä Alla valpar lever och mår bra. De har också gått upp lika mycket i vikt....

2011-06-29
Finskryska vargtiken GPS-osynlig sedan 16 juni
Det är dålig mobiltäckning i det aktuella området och det kan vara orsaken till att man inte har fått några signaler från den sändare som vargtiken bär. Om vargen stannar kvar på...

2011-06-26
Två vargar skyddsjagas och två nya ansökningar inlämnade
I Idre jagar Idre nya sameby en ensam varg i trakterna av Grövelsjön som under senare tid rivit två rena och ett antal kalvar. I skogarna mellan Elverum och Löten har skyddsjakten...

2011-06-23
Skyddsjakt på en varg nordväst om Idre och en ansökan i Nyhammar
De senaste veckorna har två renar tagits av vargen på markerna upp mot Grövelsjön som är byns kalvningsområde. Enligt uppgift har vargen funnits i områdert sedan i september. Det...

2011-06-21
EU-kommissionen kräver av Sverige att upphöra med licensjakten på varg
Så här skriver kommissionen: Sverige uppmanas i sitt svar att bekräfta att överträdelserna under 2010 och 2011, som följd av bland annat den felaktiga tolkningen av artiklarna 12...

2011-06-21
Varg dödade ett får - ägaren begär skyddsjakt
Förra året i augusti gav Länsstyrelsen tillstånd på skyddsjakt på en upprepat närgången varg i samma området, det så kallade Gårdsjöreviret. Att ge tillstånd på skyddsjakt i denna...

2011-06-20
Fick rätt att veta var lofällorna fanns
Det var i februari i år som länsstyrelsen i Västmanlands län avslog Horndalskvinnans begäran att få veta lodjursfällornas geografiska placering. 
 Länsstyrelsen motiverade beslutet...

2011-06-20
Vargmotståndarna stärker inflytandet i Svenska Riksjägarna
Resultatet av lördagens förhandlingar innebär att de missnöjda medlemmarna i vargbältet, i den så kallade Mellansvenska gruppen, fick in ledmöter i förbundsstyrelsen. Göran...

2011-06-20
EU kan stoppa nästa års planerade licenjakt på varg
Ä Om regeringen mot förmodan fattar beslut om en tredje licensjakt så är det viktigt att målet är anhängiggjort i domstolen. Då kan kommissionen vända sig till domstolen och begära...

2011-06-19
EU skärper tonen mot vargjakten - licensjakten bryter mot EUs naturlagstiftning
EU-kommissionen riktar in sitt motiverade yttrande på flera aspekter av den svenska vargpolitiken Kommissionen anser att etappmålet på högst 210 vargar är oförenligt med EU:s...

2011-06-18
Viktigt SRF-dokument - Fokus på de fyra stora rovdjurens ekologiska roll
Menar man allvar med ambitionerna att bevara biologisk mångfald och fungerande ekosystem kan man inte behandla de stora rovdjuren som om de vore isolat, utan samband med den natur...

2011-06-18
31 säkra valprevir i Skandinavien förra året - varav 28 räknas som svenska
Motsvarande siffror för 2009 26 valprevir fördelade på 19 i Sverige, 4 gränsrevir och 3 revir i Norge. Vilket alltså betyder en ökning med fem valpande revir mellan de båda åren....

2011-06-18
Viltolyckorna ökade med 10 procent på tre år till 44 000 - 34 000 är rådjursolyckor
Jägarorganisationerna påstod att rådjursstammarna var på väg att utplånas av det stora antalet lodjur. Ett argument man använde för att få fler lodjur att skjuta på licensen. Som...

2011-06-17
Okänd typ av nätfällor hittade i Rialarevrit
Flera personer säger sig ha hittat fällor i vargreviret. Bland annat har man hittat en fälla utanför Brottby och en i Rialatrakten. Båda fällorna är gjorda i Gunnebostängsel, mäter...

2011-06-17
Norge står inför den största björnslakten i modern tid - maxgräns på 212 djur införs
Uppgörelsen innebär en övre gräns för antalet björnar i Norge. Instrumentet är att det skall finnas 1,5 björnhane på 6,5 björnhonor. Detta ska ge maximalt 212 björnar. - Det är...

2011-06-16
Viltförvaltningen minskar björnstammen i Jämtland
Enligt en tillväxtberäkning daterad 2010 uppskattades antalet björnar i länet till 750Ä800 st. Men det finns också en forskarrapport från 2008 som då uppgav drygt 1 000 björnar i...

2011-06-16
Finskryska vargtiken har inte "hörts av" sedan 16 juni då hon fanns rakt öser om Idre.
- Vi kan inte ha henne här, säger byns talesman Benny Jonsson till Jakt & Jägare. Naturvårdsveket har snart en begäran på sitt skrivbord om att flytta vargtiken. När vi...

2011-06-16
Moderlösa björnungen får stanna i Orsa björnpark
Utsvultna och undernärd togs den om hand av en privatperson förra veckan i Dalarna efter att ha varit i området flera dagar utan sin björnmamma. Björnungen "fångades" in och kördes...

2011-06-16
Misstänkt björntjuvskytt i Norrby utpekad
Mannens vapen har nu beslagtagits och skickats till Statens kriminaltekniska laboratorium för undersökning. Den misstänkte har inte erkänt gärningen som rubriceras som grovt...

2011-06-15
Nej till skyddsjakt - valpar och genetik vägde tyngre än en död varg i Rialareviret
Hannen i Rialareviret är avkomma till en östlig varg som invandrat till Gävleborg. Det är andra året med valpar i Rialareviret. Det finns inga tecken på att fjolårsvalparna är...

2011-06-15
Finskryskan gjorde ett snabbvisit inne i Härjedalen väster om Sånfjällets nationalpark
Förutom den lilla utflykten till Härjedalen rör sig tiken hela tiden sedan fyra veckor innanför Dalagränsen mellan Idre och ner mot dammen. När hon började trampa området var man...

2011-06-15
Genvarg föreslås kompensera jägare med utökad jakt både vid utsättning och etablering
Naturvårdsverket redovisar nu till regeringen förslag till kompensation vid flytt av genetiskt värdefulla vargar. Uppdraget var att lämna förslag inom befintlig budget. Ä Vi har...

2011-06-15
Naturvårdsverket uppmanas skrämma Rialavargarna innan eventuellt skyddsjaktsbeslut
Naturvårdsverket hade bett Viltskadecenter att komma med en kommentar till Länsstyrelsens tilläggskommentar till den ansökta skyddsjakten där Ls öppnade dörren på glänt för en...

2011-06-14
Varg sköts i norska Alvdal i morse
Vargen är en hanvarg på drygt 43 kilo. Den sköts på vägen upp till Sjulhusvangen. Det var det kommunal jaktlaget som sköt ulven. Jakten har pågått under en rad nätter och jaktlaget...

2011-06-14
Polisen i Gävleborg satsade en kväll och natt på naturen
Ä Det finns inget som tyder på att det bedrivs någon tjuvjakt på varg inom Galvenreviret. Men samtidigt vet vi att det i det här länet avlivats en varg vid sjön Fansen och...

2011-06-14
Det finns de som har tur - och så finns det de som har tur
Ä Helt fantastiskt, säger makarna. När Sten Erik och Sally Persson var på besök i Dalarna hos sina vänner gjorde de en spännande upptäckt.

2011-06-14
KUs förhör med Carlgren om vargjakten - och KUs svar!
I en anmälan som kom in till konstitutionsutskottet den 4 januari 2011 begärs att utskottet granskar regeringens hantering för att bevara och stärka den svenska vargstammen,...

2011-06-14
Varglicensen för låg - Naturvårdsverket JO-anmäls
Naturvårdsverket följer inte riksdagens beslut skriver partierna till JO. Enligt beslutet ska det finnas max 210 vargar i landet fram till 2012. När Naturvårdsverket tog beslut i...

2011-06-13
Idre sameby vill skyddsjaga varg som slagit minst en ren
Långfjället ligger öster om i direkt anslutning till Grövelsjön. Enligt tillgängliga GPS-data handlar det inte om den finsryska vargtiken som finns i området runt Idre. Hon har...

2011-06-12
Tomt på lo i Skåne: Polisen hör misstänkta tjuvjägare
Enligt rovdjursexperternas beräkningar, som är baserade på hur många ungar som föds varje år, borde det i år finnas tio lodjur i Skåne. Men i själva verket finns det bara ett eller...

2011-06-11
Vargjakt i två norska kommuner
Länsstyrelsen i Hedmark har gett tillstånd att jaga en varg fram till och med tisdag. Men man har också gett beteslagen, alltså de som rår om fåren att öka tillsynen av fåren så...

2011-06-10
Påkörd björnunge konstaterad oskadd
En naturbevakare lokaliserade familjen under morgonen. Björnungen var då tillsammans med sin mamma och visade inga tecken att den skulle vara skadad på något sätt....

2011-06-08
Politisk oenighet i Stortinget räddade rovdjur
Det er nå klart etter nattens brudd i forhandlingene om et rovviltforlik på Stortinget, at forliket fra 2004 blir stående. Kompromisset fra 2004 var allerede et sterkt utvannet...

2011-06-08
Allianspolitiker i varglänen uppvaktar Riksdagen
Man proteserat mot att man inte följer den beslutade maxnivån på 210 vargar i landet. Enligt Bollnäsmoderaten Ingvar Persson finns det i dag efter vårens födslar runt trehundra...

2011-06-08
Norsk rovdjursuppgörelse kvar på 2004 års nivå
Leder for rovviltnemnda i Østfold, Oslo og Akershus, Eirik Milde, synes det er beklagelig at Stortingets rovdyrforhandlinger har brutt sammen. Dette betyr at rovdyrforliket...

2011-06-08
Misstänkt björntjuvskytt i Norrby utpekad
Det var i maj som naturbevakare hittade blod på vägen i Norrby i Strömsunds kommun. Blodet visade sig komma från en skadeskjuten björn. I drygt en vecka gick den skadade björnen...

2011-06-08
Död björnhona hittad i Hälsingesjö
Björnen, som var sändarförsedd och hade avgett en så kallad mortalitetssignal, påträffades på lördagen. Det var en hona med två ungar, som nu är ett par år gamla. En av ungarna...

2011-06-08
10 proc av Ockelboborna säer nej till vargutsättning
Tänker politikerna i Ockelbo kommun ställa sig positiva eller negativa till att en varg flyttas till deras område? Flera boende vill höra ett rungande nej och lagt ut protestlistor...

2011-06-07
Norsk skyddsjakt på varg får ske från bil!
Fylkesmannen betonar att det är en jakt som ska ses som ett prov när det gäller skyddsjakt. Jakten som pågått sedan över en vecka har ännju inte resulterat i någon dödad varg. I...

2011-06-07
Moderlös björnunge förd till Orsa björnpark
Björnen sprang omkring i trakten av Unntorp norr om Orsa. Privatpersonen Hanse Hansson från Orsa överlämnade den lilla björnen till björnparken vid Grönklitt i Orsa. Enligt...

2011-06-07
SRF till Naturvårdsverket: - Det är inte rimligt med skyddsjakt i Rialareviret av flera anledningar
Rovdjursföreningen motiverar sin uppfattning i sex punkter: 1. Det är inte fastställt vilken av vargarna det är 2. Högst sannolikt finns en valpkull som behöver båda sina...

2011-06-05
Tvättbjörnen på väg mot Sverige
Observationerna har gjorts i jakten på en annan utböling i den skandinaviska faunan, mårdhunden. Danmark har cirka 150 nyuppsatta kameror ute i naturen, som ska registrera passager...

2011-06-04
Ung vargtik dödad i Norge
Tiken blev varg nr 35 i Skandinavien att dö i år, hittills. Samtidigt pågår jakt på två vargar väster om Elverum. Där handlar det också om vargar som tar får. I båda områdena...

2011-06-01
Gävle säger ja till att släppa varg två mil söder om stan
Länsstyrelsen har föreslagit två områden i länet som kan vara lämpliga, där Kessmansbo är det ena. Förslaget vållade protester i Hedesunda nyligen då 919 av 1100 invånare skrev...

2011-05-31
Rialavargarnas framtid avgörs i början av nästa vecka

2011-05-31
Ödetsveckor väntar rovdjuren i Norge
Rovdyrforliket fra 2004, som slår fast den rovdyrpolitikken som gjelder i dag, var fra et miljøsynspunkt allerede et solid kompromiss. Bare en håndfull ulver skulle få lov å...

2011-05-30
Rävens dvärgbandmask funnen i Dalarna
Räven, en vuxen hona, sköts i januari i år cirka fyra km sydväst om Borlänge. Räven har sänts in till SVA inom ramen för det nationella övervakningsprogrammet för rävens...

2011-05-30
Debatt: Kan vi ikke unne rovdyrene plass?

2011-05-29
I Norge jagar man varg efter att tre döda lamm hittats
Ä Fellingstillatelse er gitt fra nå av og til tirsdag. En eventuell utvidelse i tid og geografisk område avhenger av om det blir gjort flere funn av dyr tatt av ulv, sier...

2011-05-29
Hittills tar vargmamman hand om sina fostervalpar
Ä Det har gått väldigt bra för våra två nytillkomna valpar, berättar Pernilla Thalin, djurparkschef vid Orsa Björnpark, där två valpar satts in hos en vargtik. - Vi var ganska...

2011-05-27
Länsstyrelsen oroas av oskyggt vargbeteende i Riala
Tidigare sade Länsstyrelsen kategoriskt nej till skyddsjakt, nu frågar man om det inte krävs att skyddsjakt blir ett normalt inslag i revir som Riala, om tilltron till...

2011-05-27
De flesta valparna har nu bytt mammor
På Järvzoo flyttar man valpar också inom parken eftersom man i år har två egna valpkullar i två lyor. Slår det här väl ut kommer man nästa år att placera ut djurparksvalpar i vilda...

2011-05-27
Fyra vargvalpar födda i södra Härjedalen.
Redan förra året fanns tecken valpar i reviret, men plötsligt var lyan tom. I år bestämde man sig för att ha koll på lyan från början av valpsäsongen. Det som talar till nackdel...

2011-05-26
Efter 80 mil stängsel ska Sven-Olof trappa ner
Ett tiotal personer satte under två dagar upp stolpar, skruvade isolatorer och drog tråd runt beteshagen vid Hornbergsvägen. Sven-Olov Lövgren har genom ideellt arbete i tolv år...

2011-05-26
Ung vargtik kördes ihjäl öster om Leksand
Flera personer stannade till vid olyckplatsen och hjälpte föraren i olycksbilen, bland annat en polis på väg till jobbet som tog med sig vargkroppen till stationen. Den kommer att...

2011-05-26
Det var inte närgången björn som dödades av tåget
Ä Bedömningen som gjorts är att den påkörda björnen är mycket större än den andra, berättar länsstyrelsens rovdjurshandläggare Daniel Hansson. Uppgifterna bekräftas också av...

2011-05-25
Jägarförbundet Kronoberg vill inte ha varg i Småland
- Det finns redan för många vargar i Sverige, säger Lennart Haraldsson och avslöjar att förbundet nu tror att det finns 510 vargar landet i dagsläget och att det är alldeles för...

2011-05-24
Varg simmade in i fårhage - 21 får och lamm dödade/avlivade eller saknade
Näset är hägnat med femtrådigt rovdjursstängsel tvärs över näset. Något stängsel utefter sjön runt nässpetsen finns inte, vilket vargen upptäckte och simmade in i fårhagen. Fåren...

2011-05-24
Ensamma björnungen i Älvsbyn avlivad

2011-05-24
Sköt björn för att rädda fåren
För en vecka sen angrep björnen fåren för första gången. Då rev den ett av fåren. Ä Nu kom han tillbaka igen och skulle ta ett till. Han hade väl blivit hungrig igen, säger...

2011-05-24
Norska vargtiken från Kynnareviret nu tillbaka i Blekingen efter Skånevända
Vargtiken har en sändare runt halsen så det kan inte vara svårt att avgöra om det är den norska tiken som nu gått tillbaka. Att hon varit i Bromölla vet man eftersom hon lämnade...

2011-05-24
Närgångna björnen som skulle dödas - kan vara tågdödad

2011-05-24
Norrbybjörnen hittat och avlivad - var skadeskjuten
När polis och djurexperter hittat björnen på måndagskvällen beredde den sig underligt, enligt polisen. Den bedömdes vara antingen sjuk eller skadad och den avlivades. Skadorna...

2011-05-24
Debatt: - Rovdjursturism kan samsas med jaktturism
Jag känner igen resonemanget, men jag förstår inte varför det ska vara så. Visst förstår jag att det blir en del bekymmer för en jaktarrangör om det visar sig att en vargfamilj...

2011-05-23
Det finns plats för varg i Småland
Hur många vargar finns det plats för i Småland?
- Det vågar jag inte svara på, säger Tom Arnbom, men det är ett antal kullar och vargpar.

2011-05-23
Norrtäljes fullmäktige vill inte lära sig vad en varg är
- Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna har uppfattningen att detta inte är en fråga för kommunen. Att ordna ett seminarium och låta de som engagerat sig i...

2011-05-22
VFD Dalarna vill skjuta fler björnar i år - och pröva åteljakt
I fredags möttes gruppen för att besluta om årets björn- och älgjakt. Jakttiden på björn blir som tidigare år, från 21 augusti och längst till 15 oktober. Men gruppen rekomenderar...

2011-05-22
Mot ekologisk katastrof - Janez Potoènik skriver med anledning av den Internationella dagen för biologisk mångfald 22 maj

2011-05-21
Sydsverige kan ha fått sitt första vargpar
Det var den 10 maj som pensionären, som inte vill vara namngiven, tillsammans med några vänner satt och fiskade vid kraftverket i Karlshammar. De tittade rakt österut, mot Emån,...

2011-05-21
Vargvalpar flyttas nu mellan djurparker i Skandinavien
Men det är ännu för tidigt att göra i Norden, förklarar projektledaren Mats Amundin på Kolmårdens djurpark. Ä Dels har man inte någonsin gjort det med vår varg, dominatrasen Canis...

2011-05-21
Vill ha forsatt åteljakt på björn i Västerbotten
Länsstyrelsen menar att det behövs en fortsatt åteljakt för att kunna se om denna form av jakt kan skapa problembjörnar, därför söker de nu dispens hos Naturvårdsverket för att...

2011-05-20
Tipspengen för Fansenvargen nu uppe i 150 000 kronor
Många blev upprörda efter att en vargtik först blivit påkörd av en snöskoter och sedan ihjälslagen i början av februari. Under en månad utfäste ett företag och flera privatpersoner...

2011-05-20
Ny teori: Tjuvskjutna björnen i Norrby Strömsund en hona med unge
I åtta timmar i går pågick sökandet efter den björn som enligt polis och länsstyrelsen blev skadeskjuten i Norrby i tisdags. Ä Vi hade hoppats kunna hitta björnen. Det hade varit...

2011-05-20
Tjuvskjuten och svårt skadad björn i Strömsund
Istället upptäcktes en björnlega som var täckt md blod. Polis tillkallades och ett istället för ett problem med en närgången björn inleddes nu jakten på både den skadade björnen...

2011-05-20
Jägare i Uppvidinge hot mot grundvatten
Ä Man har ju haft en hantering där det varit risk att grundvattnet förorenats. Det har varit ett utedass med bara ett hål i marken, och när det hålet blivit fullt har man grävt ett...

2011-05-19
Skärpt lag om förberedelse till jaktbrott från 1 juli
De två förändringar av jaktlagen som röstades igenom innebär: 1. En ny paragraf, 46 a §: "För försök eller förberedelse till jaktbrott enligt 44 § eller jakthäleri enligt...

2011-05-18
Hedesunda säger nej till varg
Tillsammans med sin bror Örjan Larsson har Morgan Larsson stått utanför Ica i Hedesunda och samlat ihop totalt 919 namnunderskrifter mot det föreslagna vargreviret. Namnlistorna...

2011-05-18
Tre små björnungar avlivade under senaste dygnet
En teori är att ungarna satt uppe i ett träd, uppkörda av honan och där satt de kvar. Det är deras instinkt, att sitta kvar till dess att honan kallar ner dem. Ungarna satt...

2011-05-18
Varg kördes ihjäl på E18
Den döda vargen fraktades till ett kylrum i polishuset, och sedan vidare till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) i Uppsala.
- Vargen är märkt men vi har inte fått svar på...

2011-05-17
Idresamer sköt en björn innan skyddsjakt beviljats

2011-05-17
Nu vädjar polisen ett dygn försent att lämna björnungen ifred
Björnmamman obseverades i närheten av ungen under måndagskvällen. Under måndagen samlades nyfikna utefter vägen där den lilla björnungen höll till. Det var t o m nyfikna som böjde...

2011-05-17
Rialavargarnas beteende är inte önskvärt
Hanna Dittrich Söderman arbetar på länsstyrelsens naturvårdsenhet. Eftersom hon inte hunnit få några rapporter om Arne Gustavssons nattliga vargmöte (se artikel intill) vill hon...

2011-05-16
Varg dödade sex lamm norr om Kalmar
Vid 19.30-tiden på lördagen åkte Christer Fransson som vanligt till hagen i Gunnarsborg och gav sina får vatten. När han kom tillbaka på söndagsmorgonen upptäckte han att...

2011-05-16
Blodindränkta skumgummibitar mot björn
Någon hade hängt upp blodindränkta madrassbitar i plastpåsar i träd. Den björn som äter av en sådan anrättning kan gå en plågsam död till mötes. Tarmsystemet risker att täppas...

2011-05-14
Dokkasvargen sköts till döds när han kom "hem" - utan att ha haft kontakt med ren
Till NSD sade samebyns företrädare att vargen redan är inne i renhjordarna och oroar. Det här måste bli en väckarklocka för de som är ansvarig för den pågående experimentet...

2011-05-14
Pressmeddelande från Jägareförbundet: "Den illegala jakten på varg minskar"
Ä Det är glädjande och visar att licensjakten och sunda skyddsjaktsbestämmelser bidrar till att minska den illegala jakten, säger Torsten Mörner, ordförande för Svenska...

2011-05-14
WWF tillbakavisar Jägareförbundets utspel om illegal jakt på varg
Preliminära uppgifter ur rapporten lades fram under det slutna seminariet om illegal jakt på stora rovdjur som hölls 10-12 maj på Rovdjurscentrum i Orsa i Dalarna. Ett 90-tal...

2011-05-14
Gunnar Glöersen: - Tjuvjakt har visst minskat
Rapporten presenterades vid symposiet om jaktbrott som hölls i Orsa i veckan. Men arrangören, Världsnaturfonden, som beställt rapporten från Skandulv, ville inte släppa den till...

2011-05-14
Vill ha åteljakt för att decimera björnstammen i Norrbotten
Wallin är rovdjursansvarig för fårägarna i Norrbotten. Tillsammans med dottern Åsa Wallin är han en av länets största fårfarmare med cirka 150 tackor och 220 lamm på gården i Ale....

2011-05-13
Vargdebatt i Journalisten: Är journalistiken lika slö och slapp när andra områden än rovdjur bevakas? Man törs knappt tänka tanken!
Själv bevakade jag rovdjursfrågorna åt Nya Wermlands-Tidningen i 15 år. Det var på den tiden jag förtvivlat rev mina hårtestar mer än regelbundet. Anledning: de mest befängda...

2011-05-13
Forskare kritiserar vargflytten
Men Vidya Athreya - indisk rovdjursforskare med erfarenheter av liknande flyttar av leoparder - är inte förvånad. Och hon säger till Ekot att de flesta rovdjur som flyttats beter...

2011-05-12
Licensjakten på varg bromsade inte tjuvskyttarna
Det framkom vid ett seminarium i Orsa i veckan, där bland andra poliser, åklagare och viltforskare fanns bland deltagarna. Ä För Värmlands del har det varit ganska lugnt sen början...

2011-05-12
Redan åtta björnar skjutna i Norrbotten
Björnen som sköts på torsdagen sköts i ett hägn med kalvande renar, i samband med ett angrepp. Naturvårdshandläggare Josefine Olsson på länsstyrelsen i Norrbotten berättar att...

2011-05-12
Länsstyrelserna får de närmaste åren besluta om licens- och skyddsjakt på björn
Bakgrunden är riksdagens beslut om en ny rovdjursförvaltning där länsstyrelserna ges ett större ansvar för förvaltningen av stora rovdjur. Detta innebär bland annat att...

2011-05-12
Renjagande stor omärkt hanvarg sköts i Idre
Det var vid 19-tiden på kvällen som Dalapolisen larmades om att en varg blivit skjuten. Den sköts när den angrep några renar. Polisen är nu på plats och jakten på vargen ska...

2011-05-12
Tränade jakthundar kan undvika varg
Under 2010 dödades 20 hundar av varg, och 1 skadades. Rovdjuren Ä varg, björn, kungsörn, lo och järv Ä dödade och skadade totalt 38 hundar. Men den siffran skulle kunna förbättras...

2011-05-12
Björnfamilj i lyckat skrämseldrama
Det är en björnhona med ungar som under flera kvällar i rad har rört sig nära stallet. Björn har även tagit sig under stängsel och in i hästhagarna.

2011-05-11
Djur bör hålla sig undan för människor
Studien, som utförts av biologerna Christopher Collins och Roland Kays vid New York State Museum, antyder att vi numera är den viktigaste evolutionära kraften i de flesta...

2011-05-11
Inga spår i Fansentjuvjakten trots tipspengar
Trots att det startats en fond där det nu finns omkring 74.000 i tipspengar, har det inte kommit in några ledtrådar som kan leda polisen till de som körde på vargen med snöskoter...

2011-05-11
Myndigheter tar strid mot tjuvjakten
Sedan år 2005, när myndigheterna började samverka mer i rovdjursfrågor, har licensjakt införts på varg och möjligheten till skyddsjakt på rovdjur har ökat. 
 - Men vi har precis...

2011-05-11
Gymnasieelever ger sin syn på vargjakten
Daniel Holmberg och Simon Bredberg går tredje året på Älvkullegymnasiet i Karlstad. De har som projektarbete valt att filma och fotografera delar av årets vargjakt i Värmland....

2011-05-11
Rovdjursutredningen vill fördubbla vargstammen
I fjol sommar gav regeringen direktiven till rovdjursutredningen. Nästa sommar ska utredningen presentera sitt slutbetänkande. Nu har knappat halva tiden gått och utredningens...

2011-05-11
Björn fälld i skyddsjakt

2011-05-10
Varg i Riala gick emot kopplad setter - jagades bort med kastad tidning

2011-05-09
Hälsingepolitiker har fått nog av vargar
Vargens existens fortsätter att vara en het fråga. Nu har lokala representanter för de fyra majoritetspartierna i riksdagen tröttnat. De har gjort gemensam aktion med LRF och...

2011-05-09
Så ska den illegala jakten på varg stoppas
Frågan om illegal jakt på stora rovdjur har varit ett hett ämne i många år. I mitten av den här månaden kommer riksdagen att ta ställning till ett förslag om försök och...

2011-05-09
Ny debattbok: ”Tillåt sex vargrevir längst upp i norr”
Ä Tillåt varg bara allra längst upp i Norrbotten och gör de samer som drabbas till förmögna människor, säger sågverksägare Karl Hedin som är en av författarna. Författatrion har...

2011-05-09
Höyre vill räkna in gränsvargarna
Ä Det er ingen tvil om at Høyre føler seg forpliktet til internasjonale avtaler. Norge har skrevet under Bern-avtalen der vi har forpliktet oss til å ta vår del av...

2011-05-09
Kynnatik har utvandrat till Småland
Ä Hvis tispa finner en ulv av det motsatte kjønn og et egnet område å etablere seg, kan være starten på etablering av ulvi Småland, sier Håkan Sandvik, prosjektleder...

2011-05-06
Skånevargen är en Värmlandsvarg från ett nytt revir
Spekulationerna om vargens ursprung har sedan dess varit många och färgstarka, berättar Nils Carlsson på länsstyrelsen för Sydsvenskan. Folk har varit fast förvissade om att djuret...

2011-05-06
Länsstyrelsen och Viltskadecenter säger nej till skyddsjakt på två vargar i Riala
Både Länsstyrelsen och Viltskadecenter säger nej tilljakt i remissrundan innan beslut snart fattas. - Efter den dramatiska händelser med hunden kändes det självklart. Jag...

2011-05-06
Spännande björnmöten
Det var i tisdags Eivor Lundquist satt i en taxibil på väg hem till Sorsele från ett sjukhusbesök i Umeå.
Cirka en mil söder om Sorsele började passagerarna prata djur och natur.
-...

2011-05-06
Björnen sover - men får inga liggsår trots lång sömn
Det kanske vi inte har funderat så mycket över, men nu finns det en person i Örebro som forskar kring det. - Björnen som biologisk modell är otroligt intressant. Den går i ide i...

2011-05-05
Rävarna var skjutna och bortförda
De mystiska vita handskarna tillhör Gustav Gustavsson, naturbevakare på länsstyrelsen. Han hade lagt dit handskarna för att markera att han varit där och tittat på de döda rävarna...

2011-05-04
Miljöexperter vill se vargen där den själv vill vara: - Vargen vet bättre än regeringen
Det är där vargarna nu lever i norra Svealand och södra Norrland som förutsättningarna finns för att konflikterna ska bli små. De flesta vargrevir ligger i glesbefolkade områden...

2011-05-04
Vargmöte i Gävle: - All jakt kommer att bli förstörd
Ä All jakt kommer bli förstörd. Tillgången av vilt kommer sjunka. Ä Hur försvarar jag mina barn om det kommer en varg när vi är ute och leker? Ja, reaktionerna och tankarna var i...

2011-05-03
Makabert rävfynd i Arvesund
En mycket skakande och makaber upptäckt gjorde Gunnar Berglund från Östersund, när han i helgen gjorde en promenad runt stränderna vid sin stuga i Arvesund. Längst ut på en udde...

2011-05-02
Andreas Carlgren ger sig inte - går jägarna till mötes om licensjaga varg även nästa år
Frågorna som ställdes var tama och oengagerade och Carlgren hade inga större svårigheter att krångla sig till ett svar. Andreas Carlgren fick bland annat försvara att...

2011-05-02
Vargdebatten

2011-05-01
Vargvalpar ökar trycket emot får

2011-05-01
Trolig varg påkörd av tåget utanför Dals Ed

2011-04-29
När vargen är inplanterad är den en hybrid - kampen mot vargen tar nya vägar
Vi har haft kontakt med forskare i Finland och Ryssland, bland annat professor Eirik Granqvist vid National Science Museum, Bangkok, skriver de. Denne som får anses vara expert i...

2011-04-27
Rävens dvärgbandmask funnen i Södermanland
Räven, en vuxen hane, sköts i början av februari år cirka fyra km sydväst från Katrineholm. Räven har sänts in till SVA inom ramen för det nationella övervakningsprogrammet mot...

2011-04-27
Med nyvakna björnar kommer skyddsjaktsansökan som ett brev på posten
Länsstyrelsen vet ännu inte om det blir tillökning i vargreviret söder om Lillhärdal under våren. Ä Det vet vi först när vi får se om vargarna har valpar med sig utanför lyan,...

2011-04-27
Lodjursdebatten

2011-04-26
Kropparna i Arvikaskogen var två slaktade älgkalvar
Det var en Karlstadsbo som hittade kropparna. Han var övertygad om att han var ett grovt jaktbrott på spåren. Fyndet polisanmäldes och rubricerades som grovt jaktbrott....

2011-04-26
Påkörd varg i Äppelboreviret försvann oskadd

2011-04-26
Rovdjursföreningen förordar ett ambulerande tredje Rovdjurscentrum i landet
Med hänsyn till både personella och ekonomiska resurser, samt möjligheter till samordning och effektivisering av tillgängliga resurser, anser SRF att ett eventuellt mobilt...

2011-04-25
Minst 100 vargar tjuvskjutna i Skandinavien på tio år
En rapport som tok for seg perioden 2000 til 2006, viste at illegal jakt på ulv utgjør halvparten av dødeligheten i den norsksvenske ulvestammen. Ä Det er ikke noen...

2011-04-25
Varg gick genom Örebro under måndagsmorgonen
På väg till sitt arbete är han säker på att det var en varg som han såg i Sveaparken klockan 20 minuter över sex.
- Jag följde den i kanske två minuter. Det var garanterat en varg...

2011-04-24
Olof Liberg tycker att inplantering av varg är onödig
Ä Om jag hade fått bestämma, vilket jag inte får, hade vi fortsatt med licensjakten. Men vi hade inte skyndat på med någon inflyttning av varg utan vi hade följt den mycket noga...

2011-04-23
Skånevargen fick drivas till skogs med bil
Och den verkar bli mer och mer oskygg ju fler människor den träffar utefter sin vandringsväg. I Råsen fick man ta till bilen och driva in den i skogen från gårdens nyutsläppta får...

2011-04-23
Närgångna vargar i Lillskogshöjden
Ä Jag tittade ut och såg ett djur springa från verandan. Jag trodde det var en räv. Sedan började stövaren, som sover inne i huset, skälla och det blev ett väldans liv utanför...

2011-04-22
Här är de flyttade vargarna
Vargtiken släpptes ut i Kilsbergen 21 mars och höll sig de första dagarna kvar i området. Därefter började hon gå mot nordväst och stannade några dagar i trakten av Torsby där hon...

2011-04-20
Skånevargen på väg mot Blåkulla
Skånevargen, alltså den varg som förra veckan förirrade sig in i Helsingborgm har nu äntligen hamnat på rätt sida av E6, den sida som vätter mot Smålandsskogarna. Men än så länge...

2011-04-20
Dalsland har tre vargrevir i vår
Kynnefjäll ligger i norra i Bohuslän på gränsen emot Dalsland in i Dals Eds kommun. Övriga vargrevir är landskapet är Ed-Halden och ytterligare ett nytt revir norrut från...

2011-04-20
Är det inte björnar så är det tranor

2011-04-19
Fäbodbrukets lösning för vargacceptans
Tamdjursägare i rovdjursområdena påverkas i stor utsträckning. När det finns rovdjur i närheten av betande tamdjur så innebär det helt andra förutsättningar än om det inte finns...

2011-04-19
Riala - Så reagerar Riala på varg
Det är tredje gången som en hund dödas sedan ett vargpar etablerade sig i trakten och fick valpar. NT har pratat med människor som är bosatta i området, de har alla påverkats...

2011-04-19
Riala - "Tror inte vargarna gjorde utfall"
Sedan vargparet bosatte sig i Rialareviret har länsstyrelsen i Stockholms län haft noggrann kontroll över dem. Under hela vintern har man följt paret och deras valpar. Ä Vi kan med...

2011-04-19
Riala - Nya rop om skyddsjakt efter attacken
Redan i höstas begärde flera av Svenska jägareförbundets medlemmar i Stockholm skyddsjakt på varg i Riala. Två hundar och en kalv hade då dödats av vargarna som etablerade sig i...

2011-04-19
Riala - Bygden i två läger
Tidigt på söndagsförmiddagen var en kvinna ute och gick med sitt barn i barnvagn i Rörmossen, utanför Norrtälje. Med på promenaden var också familjens hund, som sprang lös en bit...

2011-04-18
Rovdjurspolitiken är helt avgörande för fäbodbruket
Vid årsmötet omvaldes Tin Gumuns till ordförande och tillsammans med Pierre Hedlund, Särna är hon fäbodbrukarnas representant i länets viltvårdsdelegation. Övriga i styrelsen är...

2011-04-18
Riala - Starka reaktioner efter vargattack
Biologiskt finns alla förutsättningar för varg att leva i vårt län. Men frågan är om det finns det psykologiskt. Det säger länsstyrelsen i dag efter de våldsamma reaktioner som...

2011-04-18
Järven ny symbol för klimathotet
Ä I Kanada och USA är den en ny flaggskeppsart i klimatdebatten, säger Jens Persson, järvforskare vid Grimsö forskningsstation i Bergslagen. Vid det senaste internationella varg-...

2011-04-18
Det som inte fick hända...
Vi såg scenariot framför oss: Mamma, barn, barnvagn, familjens hund och minst två vargar som kastade sig fram mot den lilla oskyddade skaran. När dammet lagt sig på den lilla...

2011-04-18
Varg i Rialareviret tog lösspringande hund som var på morgonpromenad med matte
Efter att vargen försvann in i skogen med hunden dök en andra varg upp som började gå mot kvinnan. Hon tjoade och viftade med armarna och det fick vargen på andra tankar och den...

2011-04-18
Varg i Rialareviret tog lös hund 80 meter från matte
Efter att vargen försvann in i skogen med hunden dök en andra varg upp som började gå mot kvinnan. Hon tjoade och viftade med armarna och det fick vargen på andra tankar och...

2011-04-18
Glad nyhet: Rysshanen finns kvar i norska Kynnareviret
Det har hittil i vinter ikke lyktes å påvise intakte foreldrepar ved hjelp av DNA-analyser i de tre helnorske ulverevirene Slettås, Kynna og Linnekleppen. Funn av DNA-prøver...

2011-04-18
Skånevargen har tagit sig över E6 och nu inne i Smålandsskogarna
- Visst drog vi en liten suck av lättnad över att den kunnat ta sig förbi det hinder som motorvägen utgör. Vi fick samtal från några personer som såg den i lördags kväll, vid...

2011-04-16
Vargdebatten: Aggressiv lobbygrupp får Carlgren att säga ja till att döda vargar
Liljelund bygger sin siffra på strikt biologi och genetik. Rimligen är det också vetenskap som borde ligga till grund för Sveriges miljöpolitik, där rovdjurspolitiken är en del....

2011-04-15
Carlgren påstår att vargacceptansen ökat tros undersökning om det motsatta
Nyligen slog miljöminister Andreas Carlgren fast i ett brev till EU-kommissionen att 2010 och 2011 års licensjakt har bidragit till att öka acceptansen för den svenska...

2011-04-15
Skånevargen nu Hallandsvargen

2011-04-14
Vargsymposiet i sammandrag - Den inavlade jagade vargstammen vägrar att dö
Om vi börjar med vargstammens utveckling så kommer den med största sannolikhet att ha en god tillväxt under våren i och med att valparna föds. Antalet revirmarkerande par är i sin...

2011-04-14
BjörnDebatten

2011-04-14
Alfahonan var redan skottskadad
Bakom anmälan står statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Vargen sköts den 5 februari i år vid Bjällhögen, mellan Ed och Bäckefors, under licensjakten. Vargen visade sig vara...

2011-04-12
Hund högg ihjäl get
Polisen fångade in jakthunden som fick följa med till polisstationen. Man vet ännu inte vem som är ägare till hunden, men en anmälan om bristande tillsyn har...

2011-04-11
Minskad inavelsgrad och ökad population ska rädda den svenska vargstammen
Han avslöjade lite ur sitt delbetänkande i samband med Vargsymposiet i Vålådalen som inleddes på måndagen. Delbetänkandet i sin helhet avslöjas nästa vecka. För att rädda...

2011-04-10
Varg i nordvästra Skåne
- Prick klockan åtta, när jag skulle ut med min hund, såg jag vargen bara fem meter utanför fönstret, säger Kurt Birkefoss i Öjamaden.
Han och hustrun Kirsten är övertygade om att...

2011-04-10
Juholt säger ja till fortsatt licensjakt på varg

2011-04-10
Järven breder ut sig i Sverige
Tidigare har ju traditionella fästen varit Norrbotten, Västerbotten och delar av Jämtland men nu har den ökat ner i skogslandet i Västerbotten och Jämtland men man ser också ett...

2011-04-08
Örebro har nu två revir med genetiskt viktiga Kynnavargar
Det är länets andra revir där en av föräldradjuren är från Kynna och därmed skyddat från jakt. Det andra reviret är det nya reviret Gåsborn från 2010. Länet har i dag fyra revir...

2011-04-08
Två dödade honor hade valpar - Vargarna från licensjakten 2011 undersökta -
Samtliga 19 vargar som fälldes under licensjakten 2011 har obducerats vid SVA. Undersökningarna har sammanställts i rapporten SVA:s undersökningar av vargar fällda under...

2011-04-08
Utsläppt hund revs av varg

2011-04-08
Jijnjevaerie sameby håller på att kollapsa under rovdjurstrycket
Rapporten överlämnades tillsammans med en begäran om inrättande av en kriskommission till landsbygdsdepartementet. Ä Den svenska rennäringen har under de senaste åren utsatts för...

2011-04-08
Glädjande ökning av uttrar i Östergötland
För tio år sedan fanns det uttrar i åtta olika vattensystem belägna i de sydvästra och mellersta delarna av länet. Nu har tätheten av utter ökat i dessa områden, och den har även...

2011-04-08
Dött lodjur utanför Edsbyn kan vara jaktbrott
Det döda lodjuret hittades av en person som var ute och motionerade sin hund inte långt från Woxnadalens Brukshundsklubbs anläggning i Pålsbo en knapp mil väster om Edsbyn. Polisen...

2011-04-07
SRFs Ann Dahlerus vill se nya tag i vargpolitiken - Licensjakt är ingen framkomlig väg
Det är djupt tragiskt att det som skulle kunna vara en glädje och ses som ett framsteg för den svenska naturvården Ä att en tidigare utrotad djurart återkommit och etablerat sig i...

2011-04-06
GävleDala- och Örebroreviren som kan få vargvalpar
Ä Vi vill klargöra att beslutet gäller för inplantering i år. Vargsituationen kan förändras totalt tills nästa år, och beslutet kan komma att behöva omprövas då. säger...

2011-04-06
RovjursNotiser
Om en månad får vi lösningen på vargproblemet Sågverkskungen Karl Hedin ger sig in i vargdebatten och säger sig ha en lösning på problematiken. Karl Hedin är förutom...

2011-04-06
Efter Funäsdramat: - Vilda djur ska ses som individer
Bakgrunden till att björnmamman övergav sina ungar är allmänt känd. Länsstyrelsens bedömning var att mamman sannolikt skulle återvända till sina ungar. Så blev inte fallet....

2011-04-06
Örebro positivt till fler inflyttade vargar 
Enligt riksdagens beslut kan maximalt 20 nya vargar införlivas i den svenska vargstammen för att motverka genetiska sjukdomar. Enligt rekommendationerna ska de nya vargarna sättas...

2011-04-04
Vargjakten skadar rovdjursturismen
- För några år sedan hörde grupperna oftast vargyl när jag tog ut dem i skogen. Det händer nästan aldrig numera. Han berättar att åtta vargar försvunnit från västra Medelpad under...

2011-04-02
Carlgren fortsätter att säga att inriktningen är fortsatt licensjakt på våra vargar
Han säger också att inriktningen i vargpolitiken är fortsatt licensjakt för att uppnå acceptans för utsättning av vargar med ny genetik. - För varg ska vi ha i Sverige, säger...

2011-04-01
Rekordmange gauper skutt i Norge
I en melding fra Direktoratet for naturforvaltning blir det opplyst at totalkvoten på gauper kom opp i 175 dyr.

2011-04-01
74 000 till det avgörande tipset om Fansenvargens död
Polisen har fortfarande inte kommit någon vart när det gäller den unga vargtik som först kördes på med en snöskoter och slutligen slogs ihjäl på sjön Fansen i södra delen av...

2011-04-01
Ytterligare en Kynnavarg hade valpar förra året i Värmland/Örebro
Det betyder att Värmland och Örebro nu har minst två genetiskt viktiga revir att vara rädda om. Det andra är Kynnareviret i västra Värmland. Det kan också finnas ett tredje i...

2011-04-01
Järven beroende av lodjuret

2011-04-01
Nei til bjørnejakt på vårsnø i Hedmark
Sauebønder i namdalskommunen har søkt om å få jakte bjørn på sporsnø i vår for å forebygge sauetap. Men nå sier myndighetene nei til denne typen jakt...

2011-03-31
Länsstyrelsen i Norrbotten vill jaga rödräv i nationalparker för att främja fjällräven
Linda Johansson vid länsstyrelsen i Norrbotten är koordinator för åtgärdsprogrammet för hotade arter. Hon har nyligen ansökt om dispens från gällande föreskrifter för att bedriva...

2011-03-30
Hundar angripna troligen av varg från Rialareviret
Mycket talar för att det är varg från Rialareviret som skadat hunden med ett bett över ryggen. Åtminstone fanns Rialatikens sändare i området ungefär samtidigt som hundarna fanns...

2011-03-30
Fler lodjur får skjutas i Västerbotten

2011-03-30
Hanteringen av björnungarna JO-anmäls
Anmälarna vänder sig mot olika saker, exempelvis att ungarna inte avlivades tidigare, eller att namnet på den som fattade beslutet inte lämnades ut.

2011-03-29
Miljöministern manipulerar media med felaktiga uppgifter när han försvarar vargjakten
Vid presskonferensen hävdade Andreas Carlgren att expertgruppen LCIE bedömt den svenska licensjakten som förenlig med EU-lagstiftningen och visade ett citat från expertgruppen som...

2011-03-29
Carlgren hänger sig kvar vid acceptansen när han försvarar vargjakten i sitt svar till EU
- Tvärtom förutsätter den genetiska förstärkningen av vargstammen en acceptans som inte kan uppnås utan licensjakt, samt den decentralisering av ansvar och beslut som gjorts...

2011-03-29
Antalet tamdjur i landet som attackerats av rovdjur har halverats under senaste året
Mest handlar det om angrepp på får. Flest angrepp på får står lodjuren för med 45 angreppstillfällen men med färre antal dödade och skadade får än vargen. Varg gjorde 40 angrepp...

2011-03-29
Nytt fynd av rävens dvärgbandmask i Bohuslän
Båda rävarna har skickats in av samma jägare. Ä Det nya fyndet bekräftar att smittan finns i detta område, förklarar Ann Lindberg. Det var genom den årliga sjukdomsövervakningen...

2011-03-29
Björnungarna har avlivats.
Två ungar från i år fanns i idet som hon lämnade brådstörtat i fredags då 12-årige Olle Frisk under utförsåkning utanför pisten på Funäsberget brakade igenom idetaket. Man...

2011-03-29
Carlgren: - Vi behöver vargjakt för acceptansen
Enligt Carlgren har vargars angrepp på tamdjur i Sverige tredubblats, från 150 tamdjur 2007 till 493 djur 2009. Vargstammens tillväxt har varit 25Ä29 procent de senaste 20 åren....

2011-03-29
Norrbotten avslutar jakten och "sparar" två lodjur
Under lodjursjaktens andra vecka kom den alarmerande uppgiften att lostammen kan vara felräknad. Det så kallade Avståndskriteriet gör att samma familjegrupp kan räknas upp till...

2011-03-26
Rovdjursföreningens styrelse omvaldes förstärkt med Henrik Stern och ny suppleant
Förra året tog föreningen tog initiaiv till en anmälan av vargjakten till EU. SNF, WWF och Djurskyddet gick in och stöttade anmälan. Vi vet nu att EU-kommissionen har beslutat att...

2011-03-25
Forskare: - Rådjuren styr lodjursstammens tillväxttakt
Bör tilldelningen av kvoter inför lodjursjakten beräknas utifrån hur mycket lo det finns i förhållande till riksdagens mål, eller lodjurens försörjningssituation och påverkan på...

2011-03-25
SRFs Ann Dahlerus: - Vargproblemen hopar sig för Andreas Carlgren
Riksdagen har beslutat att den svenska vargstammen ska förstärkas genetiskt med 20 vargar. För att åstadkomma det behöver vargar flyttas, vilket skedde för första gången i måndags...

2011-03-24
Fler får tillstånd för vapen på skoter
Tillstånden gäller för att medföra kulvapen klass 1 eller klass 2 på snöskoter på väl snötäckt mark, som länsstyrelsen formulerar det. Det är totalt 13 personer, de flesta...

2011-03-24
Folkaktionen ställer krav på rovdjurshandläggningen
I tisdags höll Folkaktionen stormöte på Skeer i Orsa för att diskutera rovdjurspolitiken. Ordförande Nils Björklund berättar att flera medlemmar ur viltförvaltningsdelegationen...

2011-03-22
Jägareförbundet vill ha kompensation för vargflytt.
Naturvårdsverket diskuterar även kompensationsåtgäder för de län som tar emot flyttade vargar. Svenska Jägareförbundet vet vad som bör göras för att en flytt av varg ska...

2011-03-21
Värmlandsjägarna kräver regional rovdjursförvaltning och utökad jakt på varg
Jägarna kräver att det totala antalet rovdjur inom varje förvaltningsområde ska balanseras mot tillgången på bytesdjur inom området. Som svar på en motion kräver jägarna också att...

2011-03-21
Jägareförbundet i Örebro sade nej till utsättning av vargen
Allt verkade helt klart med Örebro efter det snabba och positiva beskedet i fredags. Jägareförbundet har ingen vetorätt i ärendet och deras senkomna protest behöver inte ha någon...

2011-03-20
Ann Dahlerus I vargens spår: - Licensjakten på varg har inte ökat acceptansen
Så här säger Joacim Lindwall som är projektledare för SRs vargprojekt. - Inget annat djur väcker så mycket känslor som vargen. Debatten är ibland hätsk och det är svårt att...

2011-03-18
Snart bara talgoxar och myror kvar med nuvarande rovdjurspolitik
Ä Vi måste göra vad vi kan för att nå ut till samhället med vårt budskap: vi måste sätta ner foten nu. Om man fortsätter att köra över oss jägare i rovdjurspolitiken i tre år...

2011-03-18
Rovdjuren på schemat
Hur väl kunskaperna är om vargen och de övriga "fyra stora", björn, järv, lo och kungsörn bland kommunens pedagoger är oklart. Men i går kväll samlades i alla fall en grupp lärare...

2011-03-17
To av tre vil ikke ha ulv
Bakgrunnen for at Glommen Skog BA nå har bedt Synovate gjennomføre ulveundersøkelsen, er den forestående stortingsbehandlingen av bestandsmål for store rovdyr i...

2011-03-17
Viltförvaltningsdelegationen ett sken av regional förvaltning med Naturvårdsverkets vetorätt
Riksdagen har fattat beslut om att de svenska rovdjursstammarna ska förvaltas regionalt och Naturvårdsverket har sagt att man ska vara adaptiv (förändringsbenägen, anpassningsbar)...

2011-03-17
Vargfrågan splittrar forskarna vid Sveriges lantbruksuniversitet

2011-03-16
Studiefrämjandet deltar i vargutsättningsinfoturnén
Under tisdagen höll länsstyrelsen tillsammans med medarrangörerna Svenska Jägareförbundet och Studiefrämjandet informationsmöten angående länsstyrelsens regeringsuppdrag att...

2011-03-16
Tjuvjakten på vargen ett fall för Efterlyst
Det var första helgen i februari som en ung vargtik tjuvjagades på sjön Fallen, norr om Ockelbo kommun. Polisen misstänker att förövarna skrämde upp en vilande vargfamilj och att...

2011-03-16
Ny bok vill nyansera vargdebatt
Gillis Herlitz och Per Person, som vill lägga grunden för en mer nyanserad dialog i rovdjursfrågan, har studerat vargen ur ett kulturellt perspektiv. Men de ger också en historisk...

2011-03-16
Fick Andreas Carlgren verkligen hela sanningen om rovdjuren under besöket i Ockelbo
Det är väl inte troligt, men man kan ju hoppas att klagande förbund också informerade ministern om att de cirka 30 vargar vi har här i länet i snitt bara står för ett...

2011-03-16
Varför räcker det inte med 200 vargar? Se och hör genetikern Linda Laikre

2011-03-16
Krönikan som blev för mycket för chefredaktören
Säg varg och snart finns det en åsikt på var och varannans läppar. Det fyrbenta djuret har lett till många infekterade debatter, det vet journalisten och krönikören Dan Törnström...

2011-03-15
Varg och lo prispressar skogsfastigheter i väst
Ä Det är stor skillnad på en skogsfastighet som ligger i närheten av Göteborg eller i norra Dalsland. I Dalsland och delar av norra Bohuslän har vi både varg och lo vilket innebär...

2011-03-15
Rennäringen stoppar vargen
Renskötselområdet kryper allt längre söderut. Enligt de senaste uppgifterna från regeringen upptar det 54 procent av Sveriges yta, varav en mycket stor del är vargens naturliga...

2011-03-15
Folkaktionens aktion kom av sig innan den kom igång
Dalaavdelningen av Folkaktionen ny rovdjurspolitik konstaterar att det är myndigheterna, genom polisen, som har det fulla ansvaret för eftersök av trafikskadat vilt. Man säger...

2011-03-14
En (1) av 601 undersökta rävar bärare av dvärgbandmask
Det är ännu för tidigt att dra några slutsatser om smittoläget utifrån det underlag som finns. - Att vi inte funnit någon mer infekterad räv kan tyda på att smittan inte är så...

2011-03-14
SRFs Roger Cassman: -Licensjakten på varg är en lyxhobby som måste stoppas
Här följer hans debattinlägg Jag anser att den vargstam vi har i detta land är starkt hotad, och orsakerna till min oro är följande: Regering o riksdags oförmåga att lyssna...

2011-03-14
Kommunerna vlll ha mer att säga till om i vargfrågan
Enligt en enkät som Sveriges Radio har gjort så tycker 42 procent av kommunalråden i Dalarna, Gävleborg, Värmland och Örebro att man ska få mer att säga till om i de berörda...

2011-03-13
Finland vägrar hålla vargar i karantän åt Sverige
Ä Om Sverige är intresserad av att få de här vargarna så tar Sverige också hand om hela processen. Vi är färdiga att fånga dem, ta nödvändiga prover och leverera dem så att säga...

2011-03-12
Folk vågar inte bada för vargen
Ä Människor vågar inte åka och bada eller fiska för vargen, säger Sten-Åke Rönnqvist från Folkaktionen Ny rovdjurspolitik. Som en del i riksdagsbeslutet "En ny...

2011-03-11
Vargflytt väcker häftiga känslor
Mötet var det första av åtta i Hälsingland där länsstyrelsen informerar om den vargflytt och inplantering som riksdag och regering beslutat om fram till 2014. Totalt handlar det om...

2011-03-10
Carlgren vill minska vargtrycket i två län
Andreas Carlgren sa på presskonferensen efter mötet att det är viktigt att besluten om rovdjursfrågorna tas regionalt, och inte i Stockholm. Och definitivt inte i Bryssel. Han...

2011-03-10
Diskutera rovdjurspolitik med Henrik Ekman på SRFs årsmöte i Stockholm i dag lördag
Alla medlemmar hälsas välkomna till Rovdjursföreningens årsmöte på Skeppsholmens Folkhögskola i Stockholm I dag lördag 26 mars Mötet börjar kl. 13.00. Motioner och andra...

2011-03-10
Varg dödade sällskapshund i Hagfors
Länsstyrelsens besiktningman har undersökt resterna av hunden och har konstaterat att det rör sig om ett vargangrepp. Länsstyrelsens Lars Furuholm pratar om skyddsjakt innan någon...

2011-03-10
Naturvårdsverkets lodjurstilldelning kan ge lagändring
Riksdagsledamoten Bengt-­Anders Johansson (M) är vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet, och dessutom allians­partiernas samordnare i jakt- och viltvårdsfrågor....

2011-03-10
Norska rovdjursnyheter

2011-03-10
Larm: Lodjuren kan vara felräknade!
Avståndskriteriet som är en av metoderna som används när man inventerar lodjur i Sverige. Avståndskriteriet innebär att lodjursspår som hittats på 25 kilometers avstånd från...

2011-03-10
Två vargfamiljer ska tillåtas i Norrtälje
Planen som ska antas under våren är ute på remissrunda. I går beslutade kommunens arbetsutskott (KSAU) att föra sitt yttrande vidare till kommunstyrelsen för godkännande.
I planen...

2011-03-10
Nej till inplantering i brev till Reinfeldt
De tar också upp årets licenstilldelning av varg. Naturårdsverkets beslut att bara tilldela Dalarna sex djur, varav ett i renbetesområdet, betraktas som en stor skymf. Brevet...

2011-03-09
Försvunna kor i vargområdet ersätts inte
När fäbodbrukaren skickade in ytterligare en ansökan om ersättning för totalt 20 djur som försvunnit under hösten, nekas han ersättning. Nu JO-anmäler fäbodbrukaren...

2011-03-08
Ledande forskare på SLU sågar licensjakten på varg
Bland annat skriver man: "Vi kan inte peka på några fakta som tyder på att Kommissionens slutsatser är felaktiga" och att "Sveriges regering har tolkat undantagsbestämmelserna...

2011-03-08
Öppet brev till Daniel Ligné
Mänsklig jakt på rådjur på 1700-1800 talet ledde sånär till rådjurens utrotning i Sverige. Några gods i Skåne blev dess räddning. Under mitten av 1900-talet expanderade rådjuret i...

2011-03-08
Carlgren ska träffa drabbade tamdjursägare
Rovdjurspolitiken berör de flesta människor och olika intressen måste tas tillvara. Men skapar besluten om licensjakt på varg och lodjur förtroende för den...

2011-03-04
Missa inte Vargsymposiet och vårens spännande föreläsning om vår nya toppredator
Scott Creel, professor vid Montana State University, James Estes, professor vid University of California, Santa Cruz, och Blaire Van Valkenburgh, professor vid University of...

2011-03-03
Björnforskarna söver björnarna i deras iden
Samma procedur som med de andra björnarna. Provtagning, vägning och halsband. Flera av analyserna görs redan ute på plats och allt bokförs noga. Det får aldrig ta lång tid...

2011-03-03
Kritiken mot viltförvaltningen ökar för utebliven lojakt
17 februari delegerade Naturvårdsverket ansvaret för skydds- och licensjaktsbeslut efter lodjur till Länsstyrelserna. Delegeringen av beslut om jakterna fattades dock med ett tak...

2011-03-03
Fäbodbruket är på stark uppgång
En sammanställning av antalet brukare som fått bidrag från Jordbruksverket för fäbodbete inom miljöersättningen för betesmarker och slåtterängar, ger en tydlig bild av en...

2011-03-03
Lojakten bryter mot lagen - öppet brev till regeringen
- Naturskyddsföreningen skickar nu ett öppet brev till regeringen med anledning av lojakten. Vi överväger att göra EU-kommissionen uppmärksam på den svenska licensjakten på...

2011-03-02
Känsloladdat möte om vargen
I december gav miljöminister Andreas Carlgren beskedet att 20 nya vargar, ska planteras in i Sverige under en femårsperiod. Men inget djur väcker så starka känslor som vargen. När...

2011-03-02
Kritken fortsätter: Regeringen hastar fram vargpolitiken
Det här är ett arbete som ska ske i samråd med olika organisationer, men det kommer att bli svårt eftersom man bara har fått tre månader på sig från regeringen. Ä Det känns lite...

2011-02-28
Fokus i södra och västra Sverige efter dvärgbandmask
Det var i en ung räv från Lane Ryr i Bohuslän smittan hittades för två veckor sedan. Räven undersöktes som ett led i det övervakningsprogram SVA haft sedan tio år. Nu pågår ett...

2011-02-28
Visst går det att leva på rovdjursturism
En av dem som bedriver rovdjursturism är Lasse Gabrielsson. Han anordnar bland annat vargvandringar i Bergslagen. Ä Vi träffas runt lunchtid och diskuterar och jag informerar så...

2011-02-26
Riksjägarna i Värmland säger nej till eftersök
- Vargeländet har kommit till vägs ände. Beslutet faxades till Naturvårdsverket på torsdagen. Huvudanledningen är att jägarna inte vill riskera att få sina hundar angripna av...

2011-02-26
Jägare hotar sluta med eftersök
Det är Jägareförbundet Torsby Jaktvårdskrets som står bakom skrivelsen. I den kräver de att det sker "en mycket betydande sänkning av vargstammen i Värmland".

2011-02-25
Rovdjuren tar lika många renar som slaktas
Ä Om man lyckas få in nya gener i vargstammen så hoppas vi att man kan hålla stammen på en låg nivå, Jörgen Jonsson som är ordförande för Idre Sameby i Dalarna och Svenska Samernas...

2011-02-25
Olof Liberg: - Jakten kan leda till fler vargar
För att få så stor effekt som möjligt har många jaktlag riktat in sig på föräldradjur - eller ett eller båda djuren i par i årets jakt. Viltskadecenters preliminära sammanställning...

2011-02-25
34 200 personer skrev under SRFs upprop mot ännu en licensjakt på varg!

2011-02-24
Björnarna minskar i jämtland och jägarna vill skjuta än fler
De senaste två åren har länets björnstam minskat. Christer Zakrisson på Svenska Jägareförbundet tycker att det är ett positivt resultat men vill se en större minskning. Ä...

2011-02-24
Belöningen nu uppe i 50 000 för tips om tjuvjakten
Polisen utreder det illegala dödandet av vargen under rubriceringen grovt jaktbrott och tar emot tips på telefon 114 14.

2011-02-23
Forskarkritik mot den nya vargpolitiken
Nu får den svenska rovdjurspolitiken stark kritik, både av forskare inom det skandinaviska vargprojektet Skandulv och en föredetta mångårig anställd på Naturvårdsverket.

2011-02-23
Norsksvenskt forskarbråk om vargutsättningen
Nio av tio forskare inom Skandulv är enligt Arnermo, kritiska till utplantering av djurparksvalpar, framför allt är de rädda för att bara ett enda utsatt djurparksdjur kan minska...

2011-02-23
Nesten 30 helnorske ulver
En ny, foreløpig rapport for ulv i Norge fra Høgskolen i Hedmark viser at det i midten av februar var mellom 25 og 27 helnorske ulver her i landet. Forrige status...

2011-02-21
Rovdjuren kostar 150 miljoner kronor årligen
Sveriges Radio har ringt runt till de statliga instanser som fördelar rovdjurspengarna och frågat vad vargen kostar, men det är inte lätt att få reda på vad vargen kostar i olika...

2011-02-21
Invandrad varg återupptäckt i Jämtlands län
Ä Vargen spårades bara någon mil från det svenska vargområdet. Om den fortsätter ännu längre söderut kan den bli ett värdefullt tillskott för att förstärka den inavlade svenska...

2011-02-21
Riksjaktvårdskonsulenten ändrar inriktning på rovdjursförvaltningen
Citatet ovan är hämtat från Daniel Lignés artikel som skrevs efter att det blev känt hur många lodjur som ska fällas i år. Lignés blogg igger på Svensk Jakts hemsida. Ligné är...

2011-02-20
Hård kritik mot lodjursjakt
Genomförda rovdjursinventeringar säger att det finns endast 119 familjegrupper (honor med ungar) i regionen Ä vilket är färre än miniminivån på 137 familjegrupper.

2011-02-20
Riksjaktvårdskonsulent jagar "the Italien way" efter minskad lodjurstilldelning
Fördömer Jägareförbundet illegal jakt, eller är det ok att tjuvskjuta lodjur om myndigheterna fattar fel beslut? Tyvärr måste frågan ställas efter Svenska Jägareförbundets...

2011-02-19
Enat förbund kräver nytt lo-beslut
Stämningen på mötet utstrålade enorm besvikelse. Ä Men samtidigt fanns det en stor beslutsamhet. Vi måste jobba mot en regional förvaltning. Det är ett hårt jobb. Då måste jag...

2011-02-19
Värmland vill döda fler lodjur
TV4 Värmland

2011-02-18
Länsstyrelsekritik mot Naturvårdsverkets lobeslut
Länsstyrelsen i Värmland har arbetat hårt för att få den nya rovdjurspolitiken att fungera. Ledordet har hela tiden varit delaktighet. Men efter gårdagens beslut ser Lars Furuholm...

2011-02-17
Åtta län i Mellansverige delar på 30 lodjur för licens- och skyddsjakt
Årets licensjakt på lodjur inleds 1 mars. Länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, Västra Götalands, Värmlands, Örebro, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län ska nu samordna...

2011-02-17
Den finska vargstammens tillbakagång utreds
För tillfället uppskattas antalet vargar till ca 135 - 145. Uppskattningen är mindre jämfört med uppskattningen i februari 2010 (150 - 160 vargar). Det som är oroväckande är att...

2011-02-17
Vargen slogs ihjäl
Vargen hade sju-åtta revbensbrott, benbrott och en skallskada. Ä På ren svenska kan jag säga att vargen slogs ihjäl med ett trubbigt föremål, säger Sven Lind. Polisens misstanke är...

2011-02-17
- Begränsat utrymme för lodjursjakt
- De senaste åren har tilldelningen varit hög därför att vi ville få ner lodjursstammen inom renskötselområdet till den nivå som riksdagen angett. Vi kan inte fortsätta med samma...

2011-02-16
Lostammen under sin miniminivå - stoppa årets jakt - skriv på uppropet!
Forskarna räknar med att det finns knappt 1 250 lodjur i Sverige denna vinter. För några år sedan var lodjursstammen uppe i närmare 2 000 djur. Viltforskaren Henrik Andrén vid...

2011-02-16
Här sköts den smittade räven
Ulla och hennes två söner ingår i samma jaktlag i Lanneröd.
- Vi började skjuta rävar när jakten blev tillåten i höstas och den smittade räven sköt min son Ulf i december, berättar...

2011-02-16
Jaktledare förhörs om tjuvjagade vargen
Förundersökningen om den illegalt dödade varg som hittades på sjön Fansen i Bollnäs kommun går vidare. De ungdomar som iakttagits på en skoter på sjön den aktuella tiden har kunnat...

2011-02-15
Skultunaparet lever vidare
Så sent som i söndags upptäckte jägarna ett vargpar invid gränsen till Örebro län, vargarna hann dock ta sig över länsgränsen innan det blev skottläge. Dessutom har jägarna flera...

2011-02-15
19 döda vagar licensjaktens facit

2011-02-15
Ryska hanvargen saknas i Kynnareviret
Det glädjande med ryssfinnarna är att tre avkommor fick valpar förra året, Skugghöjden och Gåsborn i Värmland (avkomma från Kynna 2) och Rialareviret söder om Norrtälje som har en...

2011-02-15
Olof Liberg: - Inplantering i år osäkert
Ä Vi hade allra helst tagit vilda valpar från till exempel Finland, men finska myndigheter har sagt nej. De släpper ju gärna till vuxna vargar men inte valpar, säger vargforskaren...

2011-02-15
Finland säger nej till vargflytt
Regeringens planer på att plantera in vargvalpar från andra länder stöter på problem. Till Sveriges Radios Eko-redaktion säger ansvariga i Finland: - Från Finlands synvinkel tänker...

2011-02-15
Tjuvdödade vargen jagades med skotrar
Uppgifter säger att den illegala jakten ska ha börjat med att vargarna jagades upp från sina viloplatser. Därefter delade familjen på sig, vargtiken sprang åt ett håll, övriga...

2011-02-14
Ingen förundersökning om misstänkt jaktbrott
Ä Uppgiften om att åklagare överväger att inleda förundersökning kan jag dementera. Det rör sig inte om jakt utan ett eftersök efter ett påkört och skadat vilt, säger Monica...

2011-02-13
Dvärgbandmask har hittats hos svensk räv
Ä Vi har fått in en parasit som vi inte har haft tidigare i Sverige och som har sådana konsekvenser som gör att vi inte har velat ha in den i landet över huvud taget, säger...

2011-02-13
Trafikskadad varg sköts flera gånger
Ä En onödig avrättning, säger Jan Bergstam i Svenska rovdjursföreningen. - En nödvändig avlivning, säger Per Larsson på Länsstyrelsen i Värmland.

2011-02-11
Rovdjursspår räknas i Gävleborg och Dalarna
Länsstyrelsen har ansvar för att rovdjuren i länet räknas. Målet är att få en så tydlig bild som möjligt av rovdjursläget. Uppgifter om exempelvis antal föryngringar av lodjur,...

2011-02-09
Närgångna vargen i Munkfors avlivad
Vargen har omhändertagits av Länsstyrelsens personal och ska föras vidare till Statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala för obduktion. Viltförvaltningsdelegationen i Värmland...

2011-02-09
SRF uppe på Facebook igen - det naturliga forumet för rovdjursvänner

2011-02-09
Vargfritt Härjedalen får kritik av SNF
I brevet undrar föreningen om nästa steg blir att Härjedalen ska vara fritt från alla rovdjur. De frågar sig också vad som är motivet bakom förslaget eftersom man med andra...

2011-02-08
Het debatt om vargfritt Härjedalen
Ä Etablering av fast vargstam i Härjedalen ställer till enorma problem för rennäring, fäboddrift och jakten säger Hans-Ove Hansson, Lillhärdal, upphovsman för medborgarförslaget om...

2011-02-08
Polisen: Tjuvjakt på varg i Amungenreviret
Det var förbippasserande privatpersoner som hittade vargkroppen under helgen. Polis larmades och platsen spärrades av. Polisens tekniker har säkrat spår av skidor, skoter och...

2011-02-08
Sverige behöver en ny vargpolitik
Regeringens vargpolitik är i kris. Förra torsdagen meddelade EU-kommissionen att man inleder rättsliga åtgärder mot Sverige med anledning av licensjakten på varg....

2011-02-08
Experter: Vargstammen kan inte överleva
Rovdjursutredningens internationella expertpanel har gjort en vetenskaplig bedömning av situationen för de svenska vargarna. De vill att de svenska vargarna tillsammans med vargar...

2011-02-07
Samebyar ska få statligt bidrag för vargkorridor
De finska vargarna är en viktig pusselbit i regeringens långsiktiga arbete för att minska inaveln bland svenska vargar. Men de vargar som invandrar österifrån överlever sällan sin...

2011-02-06
20 kistor – en för varje död varg
Klockan 14.00 började manifestationen och med 20 stycken kistor vandrade deltagarna från Mynttorget i Gamla stan till Sergels torg i Stockholm där tal hölls.

2011-02-05
Gunnar Glöersen tror det blir jakt på 60 vargar nästa år
Ä Jag är rädd för att regeringen och myndigheterna redan har tappat kontrollen över vargstammens utveckling, säger han.
Riksdagens mål är som högst 210 vargar i Sverige. Efter...

2011-02-05
Galven-tispa gjenfunnet i Eidskog
Ä Statens naturoppsyn (SNO) har sporet to ulver som går sammen i Eidskog-området. DNA-analyser viser at den ene er en hannulv og den andre er Galven-tispa. Mye tyder på at...

2011-02-05
"Inget hinder skjuta skabbangripen varg"
Det var i samband med att Länsstyrelsen i början av januari fick kännedom om att en skabbangripen varg varit synlig i Hagfors-Munkfors-trakten som man fick höra jägarnas...

2011-02-03
Jägarnas taktik var att förstöra vargstammen

2011-02-03
Död varg var redan påskjuten
Det var i samband med undersökningen av den döda vargen på SVA, Sveriges veterinärmedicinska anstalt, som man hittade invuxet hagel på kroppen. Det tyder på att någon skjutit mot...

2011-02-02
Engelska turister på spaning efter vargen
Ä Det är otroligt viktigt att vargen finns kvar. Många vill ha vargen här och få känna den riktiga vildmarkskänslan som närvaron av stora djur ger.Vargen är ett av de stora...

2011-02-01
Pressdebatt inför lojaktsbeslutet
Upsala Nya Tidning

2011-02-01
Hittills är 18 av 20 vargar skjutna
På Statens Veterinärmedicinska Anstalts (SVA) hemsida finns uppgifter om antalet skjutna vargar i respektive område. Tabellen innehåller den 1 februari klockan 14.00 uppgifter...

2011-01-31
Svenska Rovdjursföreningen för vargens talan i EU-processen
Torsdagen den 27 januari 2011 meddelade EU-kommissionen beslut om att inleda ett formellt överträdelseförfarande gentemot Sverige som en konsekvens av det klagomål som Svenska...

2011-01-29
Vargjakten försvaras
Ä Besluten måste ligga närmare de berörda. Vargfrågan i Sverige, och framförallt i Västmanland, är också vår att besluta om, säger hon. Bakgrunden är att EU skarpt har kritiserat...

2011-01-28
Carlgrens balansnummer
"De har ingen lätt uppgift, miljöminister Andreas Carlgren och jordbruksminister Eskil Erlandsson, båda centerpartister, när de planerar för den fortsatta vargpolitiken i landet....

2011-01-28
Nej till utsättning av vargvalpar
De anser att regeringen agerat "huvudlöst" när den sagt att valpar kan sättas ut redan i vår. Det var på torsdagen som miljöminister Andreas Carlgren sade att djurparksvalpar...

2011-01-28
Stort intresse för vårens vargsymposium i Vålådalen
Eftersom vargdebatten varit synnerligen het och livlig de senaste två vintrarna, efter godkänd jakt på vargar i Sverige, kommer detta givetvis att prägla symposiet. Folk från...

2011-01-28
Mycket talar för att Sverige frias om vargjakten
Christian Krogell är ansvarig för viltfrågor på det finska jord- och skogsbruksministeriet. Ä Vargstammens föryngringar rör ju sig inom samma omfång, den genetiska mångfalden är...

2011-01-28
Utsättning av vargvalpar döms ut
Ä Redan före jul gjorde vi klart för miljöministern att vi har invändningar. Jag blir riktigt bekymrad över att Carlgren inte tagit något intryck av det, säger Mats Höggren,...

2011-01-27
Debatt om vargjakten i SVTs Aktuellt 27/1
I studion debatterar Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson med Jägarnas Riksförbunds Johan Boström. Se debatten på SVT Play, via länken nedan. Inslaget och...

2011-01-27
Nya vargvalpar sätts ut i april
Länsstyrelserna får nu i uppdrag att peka ut lämpliga områden. Vilket eller vilka län som vargarna ska sättas ut i beslutas i samråd med Naturvårdsverket. Utsättningen av...

2011-01-27
Carlgren räds inte EU om vargjakten
Dagens beslut innebär att EU skickar en formell underrättelse som Sverige måste svara på. Om svaret inte är tillfredsställande går processen vidare och Sverige kan hamna i...

2011-01-27
Sverige uppmanas att följa naturvårdslagstiftningen och skydda utrotningshotade vargar
Sverige medger att vargbeståndets bevarandestatus är dålig och kommissionen är medveten om att Sverige lovat att bättre skydda vargen. Kommissionen måste dock se till att sådana...

2011-01-27
EU har startat striden mot vargjakten
Licensjakten på varg har redan tidigare fått skarp kritik från EU:s miljökommissionär Janez Potocnik och EU-kommissionen inleder nu ett så kallat överträdelseärende mot Sverige om...

2011-01-27
EU lyssnade på miljörörelsen - inleder process mot Sveriges licensjakt på varg
Går inte att överklaga Svenska Rovdjursföreningen, Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF och Djurskyddet Sverige riktade in sin EU-anmälan främst på att vargstammen sköts av...

2011-01-27
Presentation av regeringsbeslut som ska stärka vargstammen
Se pressträffen via länken nedan.

2011-01-27
Carlgren presenterar beslut om vargstammen
I dag väntas EU-kommissionen fatta det formella beslutet om att anmäla den svenska vargjakten som ett brott mot EU:s miljölagstiftning. Jakten har fått skarp kritik från EU:s...

2011-01-26
Rävsnara orsakar debatt
Lodjur fångades i rävsnara och började gnaga av sig tassen. Fångstmannen har helt och hållet följt regelboken, men ändå kan snarjakt sluta med djurplågeri. Svenska...

2011-01-26
Därför flyttades inte vargen i Härjedalen
Ä En dåligt förberedd flytt få stora återverkningar på hela rovdjursförvaltningen, säger Susanna Löfgren, chef för Viltförvaltningsenheten. Det är det främsta skälet till att...

2011-01-26
Fångstmetod kritiseras för att vara djurplågeri
Ä Det känns inte bra att godkända fällor kan få orsaka djurplågeri på det här sättet. Det säger jaktbrottsutredaren Andrew Sörensson om händelsen i Strömsundstrakten.

2011-01-26
Lodjursjakten bryter mot jaktetik
Läs hela debattartikeln via länken nedan.

2011-01-24
Varg skjuten i Hede i Härjedalen
Enligt Länsstyrelsen som organiserade jakten tillsammans med Handölsdalens och Mittådalens samebyar tog jakten inte längre tid än en minut.

2011-01-24
Skicka ett brev till EU:s miljökommissionär Janez Potočnik genom Naturskyddsföreningen
Skicka ett brev genom Naturskyddsföreningen till EU:s miljökommissionär Janez Potočnik, via länken nedan.

2011-01-24
Vill att jägarna avstår jakten
Ä Vi säger inte att man aldrig ska jaga varg, men just nu inget behov. licensjakten drabbar fel individer, till exempel alfahannen på Kroppefjäll, säger Ingvar Arvidsson, som är...

2011-01-24
Skyddsjakt på ännu en varg inledd i Härjedalen
I lördags påbörjades jakten av länsstyrelsens personal men vargen hade på söndagseftermiddagen inte upptäckts. Det är både Handölsdalens och Mittådalens sameby som haft besvär med...

2011-01-23
Se "Agendas" reportage om vargjakten och EU
Inslaget om vargjakten och EU-kommissionen börjar 36.00 in i programmet.

2011-01-23
Försenat brev hade kunnat stoppa vargjakten
Om ett brev från EU-kommissionen till svenska regeringen hade kommit fram hade årets vargjakt möjligen inte blivit av, rapporterar SVT-programmet Agenda. I brevet, som skickades...

2011-01-23
Olof Liberg tror på fler vargar nästa år
När jakten bröts för mörkret på söndagen hade 16 av årets tilldelning på 20 vargar dödats. - Det speglar ganska väl stammens sammansättning. Många av de vuxna är inte...

2011-01-23
Väntat facit av vargjakten
När jakten bröts för mörkret på söndagen hade 16 av årets tilldelning på 20 vargar dödats. Enligt preliminära uppgifter elva vuxna och fem valpar.

2011-01-22
Inavel bland varg ett problem
Ä De har en inavelsgrad som ligger på strax under 0.3. Det betyder att de är mer släkt än helsyskon så att säga.

2011-01-21
Carlgren om vargpolitiken
Läs Andreas Carlgrens svar på frågor om vargpolitiken, via länken nedan.

2011-01-21
Tio gånger fler vargar – men ingen jakt
Att vargjakt handlar minst lika mycket om politik som naturvård framgår tydligt om man ställer Sverige mot den amerikanska delstaten Minnesota. Medan ett par hundra vargar...

2011-01-21
Forskarkritik mot svensk vargjakt
I början av veckan sköts en varghanne ihjäl från helikopter söder om sjön Horten i Härjedalen. Det var en genetiskt värdefull varg, eftersom den härstammade från de finsk-ryska...

2011-01-20
Därför ska Sveriges regering fällas i EU-domstolen för vargjakten
"Att tillmötesgå en högljudd grupp på mindre än 5 procent av den svenska befolkningen och låta dessa styra svensk rovdjurspolitik var från början dömt att misslyckas. Att helt...

2011-01-20
Härjedalen kan bli vargfritt
Vargfrågan avgjordes med en votering i kommunstyrelsen. Sju ledamöter röstade för och fyra emot förslaget och nu är det upp till kommunfullmäktige att fatta ett beslut den 9...

2011-01-20
Anonymt sms om jaktbrott
Enligt ett pressmeddelande från dalapolisen kom det under onsdagen den 19 januari ett anonymt sms som berättade att en varg skjutits utöver de sex vargar som fick skjutas i Dalarna...

2011-01-20
Glöersen startar namninsamling för vargjakt
Gunnar Glöersen anser att SNF målar upp en nidbild av svensk viltförvaltning som inte alls stämmer.

2011-01-20
Död varg kom från Västmanland
- Det var Uttersbergshannen. Man kan nog säga att det var en överraskning för oss alla, säger Stig-Åke Svensson, miljövårdsdirektör på länsstyrelsen. Det har spekulerats i att...

2011-01-20
Vargjakten inställd tills vidare
Lyssna på P4 Väst

2011-01-20
Jägarna i Västmanland har inte hittat någon varg
En förklaring kan vara att det endast är en varg som får skjutas. Ä Det har gjort att det inte har skett något samarbete jägarna emellan utan varje jaktlag har gått ut på sin...

2011-01-19
Ny forskning: Varghatet statligt påfund
Se inslag om detta på SVT Play via länken nedan.

2011-01-19
Protester från hela världen mot vargjakten
Se inslag på SVT Play via länken nedan.

2011-01-19
Sweden wolf hunt brings EU legal threat
Sweden is allowing hunters to shoot a total of 20 wolves this year. It reintroduced the wolf hunt in 2010 - the first in Sweden since 1964. But Environment Commissioner Janez...

2011-01-19
Fem vargar till ska skjutas innan jakten är slut

2011-01-19
Andreas Carlgrens hållning i vargfrågan en förlust både för vargen och politiken
Andreas Carlgrens hållning i vargfrågan är ett exempel på motsatsen. En förlust för vargen. Men faktiskt också för politiken. Det här skriver Dagens Nyheter i en ledare i dag....

2011-01-17
Varg skjuten i Härjedalen - tangerade renskötselområde
Det var Tåssåsens sameby som ansökt om jakten, eftersom varghannen och en vargtik funnits i samebyns vinterbetesområde. I fredags kväll gav Naturvårdsverket klartecken till...

2011-01-17
Sweden cries wolf – and faces European court
Joe Hennon, a spokesman for Potočnik, told EurActiv that the commissioner believed that the cull represented a violation of the EU Habitats Directive and that an infringement...

2011-01-17
EU beredda att gå vidare med vargjakten
- De svenska myndigheternas agerande ger mig få andra val än att föreslå till EU-kommissionen att starta ett formellt förfarande mot Sverige för brott mot EU:s miljölagstiftning",...

2011-01-17
Schlyter välkomnar EU:s vargbeslut
Carl Schlyter ställde efter förra årets vargjakt en fråga till miljökommissionär Potocnic om han anser att Sveriges handlande är förenligt ned EU:s Habitat-direktiv för bevarande...

2011-01-17
EU brottsanmäler svensk vargjakt
EU:s direktiv om livsmiljöer accepterar i princip inte vargjakt. Ska jakt förekomma måste den vara mycket begränsad och snävt reglerad. Sedan Naturskyddsföreningen,...

2011-01-17
Sverige troligen inför domstol för vargjakten
I ett uttalande framför Janez Potocnik att han beklagar att Sverige har inlett licensjakten på varg utan att ge tydliga svar på en skrivelse han skickade den 7 december 2010....

2011-01-17
Flera alfadjur skjutna i vargjakten
Bland de dödade vargarna finns fyra alfadjur, två av dem var märkta. Av de 14 vargar som dödats fram till måndagen har elva klassificerats som vuxna och bara tre som...

2011-01-16
Två vargar med sändare skjutna
Ytterligare sju vargar sköts i dag och jakten har nu stoppats i flera län. På två dagar har jägarna skjutit tre fjärdedelar av den tillåtna vargkvoten. Jägarna har uppmanats att...

2011-01-16
Jan Guillou: "Andreas Carlgren ljuger om motivet för vargjakt"
"Förra året menade Carlgren att det var nyttigt för vargstammen att reduceras med jakt. Hans resonemang var skrattretande. Nämligen att man genom slumpvis skytte skulle kunna...

2011-01-16
Hela reviret sköts bort
GD var med när Roland Näslund från länsstyrelsen i början av vintern konstaterade att ett nytt vargrevir bildats i trakten kring Medskogssjön i Ockelbo. Tydliga tecken visade att...

2011-01-16
Första vargarna skjutna i Värmland
Under förmiddagen fälldes den första vargen av två tillåtna i Västra Götalands län. Den sköts i Melleruds kommun. Vid lunchtid på söndagen hade totalt nio av 20 tillåtna vargar...

2011-01-15
Värmlandsjägarna har inte avlossat ett enda skott
I ett pressmeddelande från förbundet som skickades ut efter Naturvårdsverkets nej säger Lennart Johansson: Ä Vi har landets tätaste vargstam och de fortsätter att öka. Jag...

2011-01-15
SvD var på plats under vargjakt utanför Hofors
I södra Dalarna, där SvD:s team är på plats, tog jakten slut vid lunchtid. Det är i Dalarnas södra delområde som vargjakten förlöpt snabbast. I nuläget rapporterar länsstyrelsen i...

2011-01-15
Vargkonflikten extra svår i Sverige
Svaret kan låta märkligt för utomstående, men motståndet beror främst på att vargarna hotar den speciella svenska jakttraditionen. Mer förenklat kan man säga att konflikten...

2011-01-15
Färre hundar dödade av varg
2009 var det 23 hundar som skadades eller dödades av varg, och i fjol var det 11. Under 2010 dödades eller skadades 93 hundar av vildsvin. Den i särklass vanligaste orsaken...

2011-01-14
Stefan Edman: Leva med vargar
Läs hela krönikan via länken nedan.

2011-01-14
Länsstyrelsens personal utsätts för hot
Länsstyrelsens personal utsätts för hot. Framför allt den del av personalen som arbetar med rovdjurfrågor och tjänstgör ute på fältet. Flera av dem har vid upprepade tillfällen...

2011-01-14
Rovdjursföreningen: "Ställ in jakten!"
Svenska Rovdjursföreningen vädjar i elfte timmen före jakten i ett brev till miljö­minister Andreas Carlgren och landsbygdsminister Eskil Erlandsson att årets licensjakt på...

2011-01-14
Inga vargar ska skjutas av misstag i år
Förra året sköts en varg utöver tilldelningen på 27 djur. Det skedde i Dalarna. I år ska jaktledarna snabbt anmäla en dödad eller skjuten varg och varje timme kontrollera hur många...

2011-01-14
Populationsekolog: "Vi borde ha 500 vargar i Sverige"
På lördag drar årets licensjakt på varg igång. Förra året var kvoten 27 vargar; men till årets jakt har tilldelningen blivit 20 vargar något som upprört bland annat många jägare....

2011-01-14
Ologisk terapijakt på varg
Vargstammen skulle minskas Ä inte för att den var för stor, utan för liten. Så liten att den drogs med inavelsproblem. Miljöministern ville i barmhärtighet "åtgärda" djur med...

2011-01-14
1 100 ska jaga 2 vargar
Samtidigt bojkottas jakten av många jägare som tycker att det är alldeles för få vargar som får skjutas, 20 i hela landet och 2 i Västra Götaland.

2011-01-14
Husses bil farligare än vargen för jakthunden
Ska vi tro den bild som vissa ger sken av så dödas tamdjur i en skrämmande takt. Människors liv i vargens närhet slås sönder. Det är en vilseledande beskrivning av ett fridlyst...

2011-01-14
En tredjedel av vargstammen dog ifjol
Vid årets licensjakt som börjar imorron lördag, får 20 vargar skjutas i Sverige. Sex av dem i Dalarna, landets vargtätaste område, vilket fått dalajägarna att gå i taket över den i...

2011-01-14
Valpar riskerar att bli föräldralösa
Enligt Naturvårdsverkets beslut så är det alltså tillåtet att skjuta bort ett föräldrapar. Och det ar precis detta som hände i Amungereviret i fjol då tre eller fyra valpar blev...

2011-01-14
WWF: "Svensk vargjakt får konsekvenser i Europa"
Ä Att jakten skulle skapa en ökad acceptans för förekomsten av varg verkar utifrån det senaste årets erfarenheter inte heller vara fallet, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på...

2011-01-14
Jakten har redan börjat - med bil
Lennart Johannesson, ordförande för Jägareförbundet i Värmland, uppskattar att mellan 700 och 800 jägare kommer att ge sig ut i de värmländska skogarna. Det är 20 till 30...

2011-01-14
Vargaktivister på grova bilder
Polisen i Dalarna tar hotet på allvar och har förstärkt sin beredskap. - Det finns en risk att motsättningarna trappas upp. Men jag vill inte tro att det är någon fara för...

2011-01-13
Vargjakten måste stoppas - är en provokation mot alla som värnar vargstammen
- Telefonerna går varma av samtal från människor som är upprörda över ännu en vargjakt och vill att vi ska stoppa den. De vill inte uppleva ännu en jakt på den sårbara lilla...

2011-01-13
Jägarna vill skjuta fler vargar
Jägareförbundet i Örebro län har överklagat Naturvårdsverkets tilldelning i länet på två vargar. Skälet är att nya inventeringsuppgifter visar att mellan 25 och 27 vargkullar fötts...

2011-01-13
Regeringens politik för livskraftig vargstam
Läs förklaringen via länken nedan.

2011-01-13
Vargjakt kan hamna i EU:s domstol
- Vi kommer sannolikt att ha få andra alternativ än att starta en formell process mot Sverige och det kan bli så tidigt som i slutet av januari, säger Joseph Hennon, talesperson...

2011-01-13
Ingen vargjakt vid Amungen
- Orsaken är att alfahannen i Homnareviret (kring Voxna i Hälsingland) är son till en varg som invandrat från Finland-Ryssland. Varghannen i Homnareviret bär alltså på friska ej...

2011-01-13
Jägare vägrar jaga varg
Beslutet om licensjakt har överklagats såväl av Svenska Naturskyddsföreningen, Världsnaturföreningen och flera andra organisationer. - Vi har fått väldigt mycket...

2011-01-13
120 vargar i Värmland - fördubblad vargstam enligt Länsstyrelsen
Orsaken är nya uppgifter från årets varginventering som visar att vargstammen vuxit betydligt mer än vad som tidigare varit känt. Enligt Länsstyrelsens i Värmland...

2011-01-12
I Sjösveden vill man värna revirets alfavargar
Ingen av de boende i byn tycks ha ont av vargarna som under flera år rört sig i trakten. De tycker bara att det skapar lite mer av vildmarksstämning runt byn.

2011-01-12
Samer kräver att staten bekostar vargjakt
Svenska samernas riksförbund - SSR skriver i ett brev till Naturvårdsverket och miljödepartementet att det är orimligt att samebyarna själva ska bekosta beviljad skyddsjakt på...

2011-01-12
Syskonvargar fick valpar - påverkar inte vargjakten
Jägare är oroliga över syskonparningen och befarar att den kan leda till icke önskvärda inavelseffekter, till att fler vargar får ett avvikande beteende och till att forskarna vill...

2011-01-12
Hemliga nätverk och mordhot - snart dags för vargjakten
Förra vintern hölls den första licens-jakten på varg i modern tid i Sverige. 27 vargar fick fällas - efter fyra dagar var 28 döda. Både före och efter den kontroversiella jakten...

2011-01-12
SRF kritisk till aktioner som syftar till att störa vargjakten
De senaste dagarna har nyhetsmedia rapporterat om att sådana aktioner planeras, vilket är oroande. Det kommer att trappa upp konflikten och öka polariseringen och därmed försvåra...

2011-01-11
Torsten Mörner: "Att jaga varg en demokratisk rättighet"
Läs Torsten Mörners hela debattartikel via länken nedan.

2011-01-11
EU: Jakt på vargar kan sluta i rätten
På lördag börjar årets licensjakt på varg i Sverige. För EU:s miljökommissionär Janez Potocnik är det ett starkt skäl att inleda ett så kallat överträdelseförfarande mot den...

2011-01-10
Vargens Dag den 4 februari firas i Nora med Henrik Ekman och samtal kring vargen
Övriga är fårägaren och konstnären Lennart Eldsfors från Moshyttan, rovdjurshandläggaren vid länsstyrelsen i Örbro Malin Aronsson, styrelseledamoten i Svenska Rovdjursföreningen...

2011-01-10
Andreas Carlgren: ”Vi förbereder hårdare tag mot illegal vargjakt”
Årets vargjakt Ä som startar nu på lördag Ä är mer begränsad än fjolårets. 20 vargar ska avlivas denna gång i stället för förra årets 27 vargar. I år påbörjas också arbetet med att...

2011-01-10
SRFs svar till Miljöminister Andreas Carlgren
Vår bedömning att den svenska vargstammen är alltför liten för att tåla jakt kvarstår, liksom vår bedömning att vargjakten saknar laglig och vetenskaplig grund. Det är beklagligt...

2011-01-10
Svårt att bevisa jaktbrott
För ungefär ett år sedan sändes dokumentären Vargkriget i tv. I den medverkade bland andra Christina Brunell, chef vid dalapolisens ekorotel. Hon berättade då att polisen i det...

2011-01-09
Rapp vet var vargarna finns
-Vi har tolv familjegrupper med varg som helt eller delvis berör Dalarna. Mats Rapp berättar att årets snörika vinter har ställt till det lite grann vad det gäller...

2011-01-08
Ninna Bengtsson: "Nedräkning..."
På webbplatsen Newsmill pågår sedan en tid debatten "Förvaltning av vargstammen". Idag skriver journalisten Ninna Bengtsson en debattartikel i frågan. Läs artikeln via länken...

2011-01-08
Snart dags för vargjakt
Ä Det är ju för att veta var vargarna finns och hur det ser ut, om de är intakta par. Det ingår ju i vårat uppdrag att hålla lite koll på var de är, säger Christer Moberg....

2011-01-07
Vargjakten finner ingen nåd hos EU
Nu överväger kommissionen att anmäla Sverige till EU:s domstol. De svar som den svenska regeringen genom miljöminister Andreas Carlgren gett på kommissionens upprepade...

2011-01-07
EU fortsatt kritiskt till vargjakt
I ett brev på fredagen till den svenska regeringen säger han att Sveriges politik innehåller delar som "tycks oförenliga med EU:s regler för bevarande av rovdjur". Kommissionen...

2011-01-07
EU skärper tonen om svensk vargjakt
Enligt planerna ska licensjakt på varg inledas i Sverige den 15 januari, det vill säga om en dryg vecka. Då ska 20 vargar få skjutas. Under förra vinterns jakt sköts 28. Sverige...

2011-01-07
Pressmeddelande från EU:s miljökommissionär
"However, some elements of Swedish wolf policy appear not to be compatible with the management of strictly protected species in the European Union, especially the hunting of wolves...

2011-01-07
Där det finns björn ska inte vargen vara
Förbundet, som består av besparingsskogar i främst norra Dalarna samt i Hamra, efterlyser en nyanserad rovdjurspolitik. Ordförande Bo Andersson och vice ordförande Bo Persson...

2011-01-05
Jenny Wik Karlsson: "Rovdjuren största hotet mot rennäringen"
På webbplatsen Newsmill pågår sedan en tid debatten "Förvaltning av vargstammen". Idag skriver Jenny Wik Karlsson, förbundsjurist på Svenska Samernas Riksförbund, en...

2011-01-05
Jägare protesterar mot stoppad vargjakt
I det undantagna området tror man att det finns minst en valp med finskt-ryskt ursprung, och den ska skyddas. Torsby Jaktvårdskrets vill inte att ett så stort område stängs av...

2011-01-05
EU-kritik gömdes undan
Det torde vara de flesta bekant att Naturvårdsverket beslutat att 20 vargar ska skjutas den 15 januari och en månad framåt. Vad som är mindre bekant är att den 7 december...

2011-01-04
Överklagande av Naturvårdsverkets beslut angående vargjakt 2011
FÖRSTAHANDSYRKANDE: Att förvaltningsrätten måtte upphäva Naturvårdsverkets beslut då beslutet vilar på osakliga grunder samt att hela frågan om huruvida vargjakt i Sverige är...

2011-01-04
Så många länsbor vill jaga varg i januari
Jakten drar i gång den 15 januari och pågår under en månad. I Örebro län får totalt två vargar skjutas, varav en Hasselforsreviret söder om Degerfors. Totalt i Sverige får 20...

2011-01-04
Norskt vargmål uppnått
Två av kullarna finns i Hedmark, den tredje i Östfold. Båda länen ligger nära svenska gränsen. I en uppgörelse i stortinget 2004 slog man fast att målet är tre kullar per år.

2011-01-04
Felaktig information vill få jägare bojkotta vargjakt
I det massmail som nu kommit många jägare till del förekommer en massa påståenden som är direktfelaktiga. Jägarna Riksförbunds tidning Jakt & Jägare bemöter påståenden som görs i...

2011-01-03
Vargjakten begränsas i Torsby
Detta efter att vargforskare på Grimsö forskningsstation nyligen har hittat valp-spillning med en speciell sorts DNA, som visar att valpen är avkomma till en finskrysk hanne i...

2011-01-03
Tom Arnbom: "Skjut upp utplanteringen av vargvalpar"
På webbplatsen Newsmill pågår sedan en tid debatten "Förvaltning av vargstammen". Idag skriver WWFs rovdjursexpert Tom Arnbom en debattartikel i frågan. Läs artikeln via länken...

2011-01-02
60 överklagar vargjakten
Men frågan är om dessa överklagningar når fram till Förvaltningsrätten - innan licensjakten drar i gång. - I sämsta fall får Förvaltningsrätten inte överklagningarna förrän fem...

2011-01-02
Omöjligt att förankra inplantering av varg
"Vi ser det nu som omöjligt för oss att kunna förankra en inplantering i Dalarna. Vi kan alltså inte ställa oss bakom detta och tänker inte vara med och peka ut några områden. Om...

2011-01-02
Henrik Ekman talar om vargen i "Vinter" i P1
Programmet sänds klockan 13.00-14.30, med repris klockan 22.05. Det går även att höra programmet via Sveriges Radios webbplats, via länken nedan.

2011-01-01
Företag utvecklar vargvästar
Vargforskaren Jens Karlsson säger till tidningen att han inte kan avslöja några detaljer men att det i två fall handlar om elvästar och i det tredje fallet om en annan metod som är...

2010

2010-12-30
Ingen gemensam vargjakt i Rättvik
Tidigare i december har det stått klart att jägarna i grannskapet, Orsa och Leksand, skulle bojkotta vargjakten som inleds om drygt två veckor, lördag den 15 januari. Nu sällar...

2010-12-30
Helén Pettersson: "Inplantering undergräver vargpolitiken"
På webbplatsen Newsmill pågår sedan en tid debatten "Förvaltning av vargstammen". Idag skriver Helén Pettersson, ledamot i jordbruksutskottet och riksdagsledamot för...

2010-12-28
Nytt vargrevir i Skultuna
Så sent som för några veckor sedan slog Naturvårdsverket fast att en varg får skjutas i länet i den licensjakt som börjar den 15 januari och vargparet kan därför splittras. I...

2010-12-28
Våra Rovdjur nummer 4 2010 ute nu
I detta nummer bjuds läsaren bland annat på intressant läsning om bakgrunden till miljöorganisationernas anmälan av vargjakten till EU-kommissionen, vad forskarna säger om...

2010-12-23
EU ifrågasätter Sveriges vargpolitik
Potocnik skriver i ett brev till miljöminister Andreas Carlgren att "flera aspekter av den svenska vargpolitiken reser allvarliga frågor". Både licensjakten på varg och det...

2010-12-23
EU varnar regeringen för att starta vargjakten
TT uppger att EU:s miljökommissionär Janez Potocnik har skrivit ett brev till miljöminister Andreas Carlgren där kommissionären i frågasätter den stundande vargjakten. Han skriver...

2010-12-22
Inplantering av varg 2011
Hur många djur som ska sättas ut, varifrån de ska hämtas och exakt när, inväntar miljöministern expertråd om. I debatten med Miljöpartiets Åsa Romson och vänsterpartisten Jens...

2010-12-22
Göran Greider: "Vargdebatten är en enorm avledningsmanöver från viktigare frågor"
Idag skriver Göran Greider en debattartikel i frågan. Läs artikeln via länken nedan.

2010-12-21
Besök SRFs kampanjsida och skriv under uppropet mot licensjakt på varg!
Förra vinterns jakt ledde till att många alfadjur sköts och att en kull årsvalpar lämnades föräldralösa. Inga tecken tyder på att valparna klarade sig. Dessutom sköts för många...

2010-12-20
Andreas Carlgren: "Vargdebatten skymmer en bred nationell enighet om vargen"
Idag skriver miljöminister Andreas Carlgren en debattartikel i frågan. Läs artikeln via länken nedan.

2010-12-20
Varg avlivad i närheten av Börtnan i Jämtland
Det var enligt ett pressmeddelande från länsstyrelsen en skandinavisk hanne som vägde 42 kilo.

2010-12-20
Varg sköts från helikopter i Jämtland
Vargen vägde 42 kilo. Man har haft koll på den sedan i början av december. I förra veckan beviljade Naturvårdsverket skyddsjakt och i dag var det flygväder. Länsstyrelsepersonal...

2010-12-19
En varg skjuten i Homnareviret
Ä Vi fick ett tips om att några vargar hade synts till i en hästhage i en by utanför Voxna bruk, berättar Reino Unosson som var med under jakten. Det var enligt jägarna en...

2010-12-18
Rovdjursförening kritisk till vargjakt
Ä Det verkar som om man inte har tagit hänsyn att vi har två färre vargar i länet, säger Anders Ekholm på Svenska Rovdjursföreningen och syftar på den händelse när två vargar gick...

2010-12-18
Svenska Rovdjursföreningen startar upprop mot vargjakten
Den 15 januari startar jakten på 20 vargar i Sverige. Sex av dem får skjutas i Dalarna. Alldeles för få, anser länets jaktvårdsförbund som tänker överklaga Naturvårdsverkets...

2010-12-17
PRESSMEDDELANDE: Svenska Rovdjursföreningen lanserar ett upprop mot vargjakten!
Förra vinterns jakt ledde till att för många alfadjur sköts och att en kull årsvalpar lämnades föräldralösa. Inga tecken tyder på att valparna klarade sig. Dessutom sköts för många...

2010-12-17
Se Naturvårdsverkets pressträff gällande beslutet om licensjakt på varg
Vid pressträffen deltog Susanna Löfgren, chef för Naturvårdsverkets viltförvaltningsenhet. Hela beslutet finns att ladda ned som en pdf nedan. Se pressträffen och...

2010-12-17
Jägareförbundet överklagar vargjakten
Jägareförbundet har ingen förståelse för att kvoten vid licensjakten i januari blir lägre än vid föregående jakt. Därför planerar man nu att överklaga beslutet. - Vi har tänkt...

2010-12-17
Naturskyddsföreningen: "Oacceptabelt beslut om vargjakt"
Naturvårdsverket har idag beslutat tillåta licensjakt på 20 vargar. Målet är att vargstammen ska vara mindre än de 210 vargar som riksdagens beslutat. De forskare som kommenterat...

2010-12-17
Miljöpartiet de gröna: "Fortsatt vargjakt skamligt för Sverige"
- Dagens beslut är ett ynkligt sätt för Sverige att avsluta det internationella året för biologisk mångfald på. Reaktionerna förra vintern var starka och många i Sverige skäms över...

2010-12-17
WWF starkt kritisk mot licensjakten på varg
Ä Självklart skall skyddsjakt på varg vara tillåten för att ta bort djur som orsakar problem, men licensjakt bör inte tillåtas förrän den skandinaviska vargstammen har uppnått en...

2010-12-17
Licensjakt på varg tillåts i år igen
Tidigare fanns skyddsjakt på varg. Men förra året beslutade Naturvårdsverket att ett begränsat antal vargar skulle få fällas. Syftet är att stärka vargstammens genetiska status....

2010-12-17
Licensjakt på varg fortsätter
De sex län som är aktuella för licensjakt är Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Örebro, Värmland och Västra Götaland. Dessa län har fasta stammar och har haft föryngring av varg de...

2010-12-17
PRESSMEDDELANDE: SRF om uttalande av europeiska rovdjursexperter
I svenska nyhetsmedia rapporteras just nu att Europas ledande rovdjursforskare anser att Sveriges licensjakt på varg är försvarbar. Bakgrunden till nyheten är ett uttalande från...

2010-12-17
Gunnar Glöersen: "Vargjakten 2010 var en succé!"
Idag skriver Gunnar Glöersen, Svenska Jägareförbundet, en debattartikel i frågan. Läs artikeln via länken nedan.

2010-12-16
Pågående debatt på Newsmill om förvaltning av vargstammen
Debattartikel 1: "Vargjakt är en viktig del av en framsynt rovdjurspolitik" Skriven av Lars-Göran Petterson, LRF och Torsten Mörner, Svenska Jägareförbundet Debattartikel 2:...

2010-12-15
Beslut om licensjakt på varg på fredag

2010-12-14
Missade rådjuret – sköt rakt in i hus
Händelsen ägde rum i morse i ett litet samhälle utanför Stockholm och polisen utreder nu händelsen som framkallande av fara för annan. Vad man tror har hänt är att en man skulle...

2010-12-10
Naturvårdsorganisationer: "Ingen jakt på Haverövargar"
Inom våra län och över länsgränserna rör sig ständigt individer av olika rovdjur. Bland dessa finner vi Sveriges nordligaste revirmarkerande vargpar i Haveröreviret. Reviret...

2010-12-08
Länsstyrelsen Gävleborg om Galvenvargarna som avled efter märkning
Ä Det är tragiskt att detta har hänt, säger Sara Hommen, rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen. Vi var i området hela eftermiddagen och kvällen för att hålla uppsikt över djuren,...

2010-12-07
Genetiskt viktiga vargar drunknade efter märkning
Det var under tisdagen som de två unga vargtikarna hittades i ett mindre vattendrag av länsstyrelsens naturbevakare. Dagen innan hade personal varit i skogen och försett de två...

2010-12-06
Tommy Hammarström: Vi behöver fler vargar
Han skriver bland annat: "Riksdagens beslut om högst 210 vargar är olyckligt lågt, och egentligen det som orsakar miljöministerns bekymmer. Han borde satsa på att fördubbla den...

2010-12-04
Skidåkare sköts ihjäl av älgjägare
Polis, amulans och räddningstjänst kallades till platsen väster om Ljungby där man kunde konstatera att mannen var avliden. En förundersökning har inletts gällande vållande till...

2010-12-04
Två vargar skjutna i Idre
Det var tidigare i veckan som Länsstyrelsen Dalarna gav klartecken till skyddsjakt på två vargar som störde samerna i deras arbete med renhållningen. Vid 13.00-tiden på lördagen...

2010-12-04
Dags utvärdera viltvårdsbeslut
Delegationen i Dalarna har nu funnits i ett år och därför vore det klokt att inblandade aktörer gjorde en utvärdering av den roll delegationen spelat. Under resans gång har det vid...

2010-12-03
Dalarna vill skjuta fler vargar
Dalarnas viltförvaltningsdelegation konstaterade vid sitt möte på fredagen att man vill ändra proportionen mellan länen när det gäller antalet vargar som får skjutas. Vid den...

2010-12-03
UNTs ledare: "Mycket väsen för lite ulv"
"Snart är det slut på FN:s år för biologisk mångfald. Och tur är kanske det. För det var ju mångfaldsårspengarna som finansierade avskjutningen av vår inavlade lilla vargstam i...

2010-12-02
Orimlig förhoppning till djurparksvargar
De svenska djurparkerna är självfallet beredda att bidra till en livskraftig svensk vargstam, och vi utesluter inte att utsättning av djurparksfödda vargvalpar kan vara en...

2010-12-02
Jakt på 20 till 29 vargar i vinter
Om tilldelningen håller sig inom de rekommenderade siffrorna kommer stammen att ligga på cirka 200 vargar till våren, vilket är den nivå som regering och riksdag slagit fast. Läs...

2010-12-02

2010-12-02
SJF ställer sig bakom förslaget
Svenska jägareförbundet ställer sig positivt till den nya vargutredningen som presenterades igår och lämnades över till regeringen av Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Statens...

2010-12-01
Miljöministern tog emot regeringsuppdrag gällande införsel och utplantering av vargar
I samband med detta hölls en pressträff i Rosenbad. Medverkande vid pressträffen: Miljöminister Andreas Carlgren Maria Ågren, GD Naturvårdsverket Leif Denneberg, chefsveterinär...

2010-12-01
Valpar från djurparker ska stärka vilda vargar
Vargvalpar från djurparker kan användas som en snabb lösning för att få in nya gener till den inavlade svenska vargstammen. Men vargar som vandrar in naturligt är egentligen en...

2010-12-01
Östliga vargar kan förstärka vargstammen
Det är slutsatsen som tre myndigheter drar i redovisningen till regeringen av uppdraget att genetiskt förstärka vargstammen i Sverige med högst 20 vargar till år 2014. De tre är...

2010-12-01
Jägarnas Riksförbund säger nej till import
De tycker att hänsyn till människan måste få en betydande roll inom rovdjurspolitiken. De anser att man ska avvakta flytt inom landet då det så sent som 2008 reproducerade sig...

2010-12-01
Debattartikel: "Risken för ett misslyckande är stor"
I dag redovisar Naturvårdsverket sitt förslag till hur den starkt inavlade svenska vargstammens situation ska förbättras genom utsättning av obesläktade djur. Förslaget har tagits...

2010-12-01
Debattartikel om utplantering av varg
Idag, den 1 december 2010, tar miljöminister Andreas Carlgren emot ett regeringsuppdrag från Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt gällande...

2010-11-30
Fyra järvar i Tansenreviret
I samband med den senaste veckans snöfall har ett halvdussin medlemmar i Gyllbergsgruppen arbetat för att genom spårningar säkerställa antalet vargar i Tansenflocken. Före...

2010-11-29
Vargen kom österifrån
Naturvårdsverket fick in resultatet av dna-analysen sent på fredagen i förra veckan. Ä Den är östlig, alltså icke-skandinavisk. Troligen en hane och ej tidigare känd, säger Klas...

2010-11-29
Utländsk massprotest mot svensk vargjakt
Brevet med rubriken "Protests against the continued hunting of Wolves in Sweden" har skickats till justitieombudsmannen. Brevmallen har spridits på Facebook och det finns en svensk...

2010-11-29
13 hundar har dödats i Gävleborg – på tre år
Statistisk från länsstyrelsen visar att hundar löper absolut störst risk att dödas eller skadas när de möter en varg. Vargen har sedan 2008 dödat 13 hundar och skadat tre i...

2010-11-26
Troligt med ny vargjakt trots EU-granskning
Jakten kommer troligen igång innan EU-granskningen är klar. Att hejda den i väntan på utredningen är inte aktuellt, säger Susanna Löfgren på Naturvårdsverket. Ä Vi förbereder...

2010-11-25
Nyhet i postordern: Henrik Ekmans "Vargen - den jagade jägaren"
Boken har fått stor uppmärksamhet och nominerades till Augustpriset i kategorin Årets svenska fackbok. Köp den via Svenska Rovdjursföreningen, så stöder du dessutom föreningens...

2010-11-25
Vargen fick ekosystem att blomstra
I tjugo år planerade amerikanska vargforskare hur vargar skulle återinföras i faunan. Men de hade inte en tanke på att naturen kunde påverkas när vargen Ä som är rovdjuret i toppen...

2010-11-24
SRFs Ann Dahlerus i TV4:s morgonnyheter den 1/12
Ämnet är vargflytt och det som ska diskuteras är det regeringsuppdrag om hur utsättningen av vargar ska gå till som släpps vid en presskonferens senare under dagen.

2010-11-24
Man dömd för rovdjur i frysen
Mannen arbetar som djurkonservator och hade tre frysboxar fulla med fridlysta djur, bland annat 32 lodjur, sex järvar och två vargar. Rätten anser att mannen gjorts sig skyldig...

2010-11-24
Felaktiga vargobservationer
Det berättar rovdjursspåraren Peter Nilsson som arbetar för länsstyrelsen. Däremot kontaterar han att vargar mycket väl kan passera genom området med tanke på att stammen i...

2010-11-24
Naturvårdsverket JO-anmäls för vargjakten
- Naturvårdsverket har medverkat till att allvarligt skada den skandinaviska vargstammen och kraftigt försämra stammens möjligheter att uppnå en gynnsam bevarandestatus, skriver...

2010-11-23
Expressens ledare: "Ta vargen på allvar"
"Rovdjursdebatten ger ibland intryck av att vargen är ett sentida påhitt från Miljöpartiet. En fetisch för den ekologiska överklassen, som egentligen är oss överflödig. Men...

2010-11-23
Aftonbladets ledare: "Putin, Reinfeldt – och vilda djur"
"Det är FN:s år för biologisk mångfald och Vladimir Putin försvarar machotigern med viss stolthet. Det är mer än man kan säga om Reinfeldts förhållande till mångfalden, han...

2010-11-22
Länsstyrelsen säger nej till skyddsjakt på varg
Flera jaktvårdskretsar och LRF Södra Roslagen ansökte i oktober hos Naturvårdsverket om skyddsjakt på varg i Rialareviret. Det statliga verket, som beslutar om skyddsjakt, har vänt...

2010-11-22
Nya betesmarker i Gävledalaområdet
Det är regeringen som gett Sametinget i uppdrag att se över möjligheten att hitta nya marker utanför dagens renskötselområde. Och samerna har nu hittat sex nya renbetsområden som...

2010-11-22
Renskötselområdet på väg söderut
Det mildare vintervädret de senaste åren har gjort naturbetet efter renlav mer svårtillgängligt och rennäringen behöver därför reservmarker. De här klimatförändringarna har gjort...

2010-11-19
Vargjakten i Homnareviret fortsätter
- Vi har även utökat skyddsjaktområdet i stort sett enligt jägarnas önskemål. Dock har vi inte beviljat en utökning av området i nordlig rikting av rädsla för att en av vargarna i...

2010-11-18
"Vargsläpp inte aktuellt i Heby"
Han ville också få svar på om kommunens politiker avser att diskutera frågan med kommuninvånarna. Heby kommun har pekats ut som ett av de områden i Mellansverige där det finns goda...

2010-11-16
Två lodjur påkörda på ett par dagar i Örebro län
Då handlade det om en hona med flera ungar. Lodjuret idag kördes på vid bron över Järleån vid riksväg 50. Honan för ett par dagar sedan vid Våtsjötorp mellan Örebro och Karlskoga....

2010-11-16
Björnjägare fälld för jaktbrott
Mannen, som enligt SVT:s Jämtlandsnytt har en hög post inom Svenska Jägareförbundet, fällde vid det aktuella jakttillfället björnen på cirka 40 meters håll. Hans jaktkamrat...

2010-11-16
Förstärker säkerheten kring handläggare av rovdjursfrågor
Det anser Arbetsmiljöverket som gjort en inspektion på Länsstyrelsen i Jämtlands län. I rapporten framkommer det att personal som jobbar med rovdjursfrågor är en grupp som kan...

2010-11-15
Två vargar sköts under skyddsjakt
Länsstyrelsen beslutade för drygt en vecka sedan om skyddsjakt på två vargar som observerats nära Idre nya sameby. På måndagen sköts vargarna från helikopter av jägare från...

2010-11-12
Jägare vill skjuta varg i Riala
Varg har under det senaste året rivit tamboskap och även dödat två tamhundar inom Rialareviret. Vid flera tillfällen har rovdjuren uppträtt mycket oskyggt även mot människor och...

2010-11-10
Han kräver vargfri kommun
I samband med valet 2006 hölls en folkomröstning i Älvdalen om vargens framtid. En majoritet av de som röstade ville inte ha tillbaka vargen i våra skogar. Nu kräver moderaten...

2010-11-09
Nationalekonom tror på rovdjursturism
På seminariets andra dag ägnades förmiddagen åt varumärken och hur man bygger varumärken kring rovdjursturism. Ett varumärke är något tydligt identifierbart och som väcker...

2010-11-09
Rovdjursföreningen kräver nej till vargjakt
Exempel på negativa konsekvenser av jakten var att den bidrog till att inavelssituationen försämrades ytterligare, menar Rovdjursföreningen. Ä Den påskyndade förlusten av...

2010-11-08
Svensk rovdjursturism tas inte till vara
I Finland har rovdjursturismen blivit en mångmiljonnäring och Ulf Lovén, ordförande i Ekoturismföreningen menar att Sverige har minst lika goda förutsättningar. Ä Vi har ett...

2010-11-08
Ny ansökan om skyddsjakt
I förra veckan avvisade länsstyrelsen en ansökan från Jägareförbundet och ett älgvårdsområde att få skjuta två vargar i samma revir. Motiveringen var att vargarna rivit två...

2010-11-08
Ja till fler vargar i Örebro län
Naturvårdsverket vill flytta in varg i flera län i mellersta Sverige. Ett av dem är Örebro län. Och nu har länsstyrelsen sagt ja till att inflyttade vargar. - Vi tycker att det...

2010-11-07
Varg sköts efter angrepp mot jakthund
Det visade sig även att jakthunden dog vid vargangreppet. - Det finns ingen misstanke om jaktbrott i nuläget, säger vakthavande befäl vid Morapolisen. Enligt polisen träffades...

2010-11-07
Remissvar från SRF angående förslag om vargflytt
Ladda ned remissvaret nedan (pdf). För tidigare remissvar och skrivelser, följ länken Remissvar och skrivelser.

2010-11-06
"Orimligt med vargjakt i vinter"
Ett syfte med licensjakten i vintras var att öka acceptansen för varg på landsbygden. Men rovdjursföreningens ordförande Roger Olsson säger att det inte finns några vetenskapliga...

2010-11-05
Två vargar får skjutas i Idre sameby
Beslutet gäller fram till 20 december men kan vid behov förlängas. Ä Den politik som regering och riksdag fastställt, går ut på att vi inte ska ha några revirbildande vargar inom...

2010-11-05
PRESSMEDDELANDE: Orimligt med fortsatt vargjakt i vinter!
Allvarliga negativa effekter av jakten var bland annat att den påskyndade förlusten av genetisk variation från den redan starkt utarmade vargstammen, samt bidrog till att...

2010-11-05
Ny funktion på webben: kalender
Vi vill berätta både om vad SRF internt arrangerar och vad som arrangeras av andra aktörer. En genväg till kalendern hittar du till höger på förstasidan. Annars hittar du själva...

2010-11-05
Nu protesterar Svenska rovdjursföreningen
Rovdjursföreningen säger att vinterns jakt försämrade läget för den redan mycket sårbara vargstammen. I ett pressmeddelande berättar Svenska rovdjursföreningen så här: -...

2010-11-04
Antalet vargobservationer har fyrdubblats i Jämtland
I går berättade LT om länsstyrelsens årliga rovdjursinventering som visar att järvarna och kungsörnarna har stärkt sin position i länet medan lodjuren har blivit färre. Men även...

2010-11-03
Färre lodjur och fler örnar i Jämtlands län
Det visar resultatet av rovdjursinventeringen som gjorts i Jämtlands län. Inventeringen har genomförts mellan 1 oktober 2009 och sista september i år.

2010-11-03
Olof Liberg: ”Man kan inte benhårt gå på säkraste linjen”
För elva år sedan bildades Skandulv, ett skandinaviskt nätverk för vargforskning med Olof Liberg som samordnare. Då fanns bara ett sextiotal vargar i Sverige, men de växte i antal...

2010-11-03
Ja till vargjakt att vänta – trots EU-kritik
Enligt Löfgren, som är chef för viltförvaltningsenheten, är ett beslut att vänta i mitten på december. Ä Under förutsättning att det tillkommer tjugo valpkullar och det finns...

2010-11-03
Jägarna vill inte ha varg
I en sammanfattning av Skattungby/Torsmo vvo:s remissyttrande framgår att man motsätter sig att ytterligare experiment med vargarna och deras genetiska status genomförs i år eller...

2010-10-30
Älgjägare dödade varg i Värmland
Larmet inkom klockan 11 när vice jaktledaren slog larm. Jaktlaget var ute på älgjakt i skogarna vid Stöllet när en varg ska ha dykt upp och jagat ifatt en hund. En av jägarna sköt...

2010-10-29
Nya beslut om jakt på rovdjur
Naturvårdsverket planerar för beslut om licensjakt på varg 2011. I enlighet med riksdagens beslut ska licensjakt användas för att begränsa vargstammens tillväxt och att antalet...

2010-10-28
Landshövdingen: "Inte fler utan friskare vargar"
Enligt den nya rovdjurspolitiken ska varje län ha en viltförvaltningsdelegation för att ta övergripande beslut i viltfrågor. Det är Länsstyrelsen som leder arbetet i...

2010-10-27
Jägare och länsstyrelse överens kring skyddsjakten
Så sent som en vecka in på den beslutade tiden för skyddsjakt på en varg i Homnareviret kom länsstyrelsen med krav som fick jägarna att ställa in den gångna helgens planerade jakt....

2010-10-27
Lodjur siktat på Södertörn
- Det är ett gott tecken. Så fort snön ligger ska vi ge oss ut och försöka spåra djuret och se om det finns fler, säger Hanna Dittrich Söderman, rovdjurshandläggare på...

2010-10-27
Rovdjur viktigt ärende på samemöte
På den digra listan av ärenden betraktas flera som viktiga. • Toleransnivåer för rovdjur, hur ser de ut? På uppdrag av regeringen ska Sametinget utforma ett...

2010-10-27
Jägare skjuter fel djur – men ingen döms för jaktbrott i Skåne
Jägare har enligt anmälan inte kunna skilja på en ponny och ett vildsvin och man har skjutit pilgrimsfalkar samt en svan. Staffan Åkeby, ordförande i Skånes Ornitologiska förening...

2010-10-26
Rovdjur nära utrotning i Norge - räddas av grannländer
Sedan år 2000 har 11 björnar, 39 lodjur och 9 järvar skjutits. Totalt i Norge rör det sig om nästan 1700 djur och inte sedan 1890-talet har fler rovdjur dödats. Men medan lo och...

2010-10-26
Får inte vara vargfri kommun
Rätten anser att beslutet som kommunfullmäktige i Nordanstig fattade om att vara en vargfri kommun strider mot kommunallagen. Och rätten påpekar att kommunen saknar mandat att...

2010-10-26
Large 2010 - seminarium om rovdjursturism 8-9 november
Bland 20 olika föreläsare märks bland annat Stefan Fölster - chefsekonom på Svenskt Näringsliv, Ilpo Kojola - rovdjursforskare från Finland, David Mills - från Naturetrek, ett av...

2010-10-26
Jägarordförande larmar om vargen
Klas Målarbo är pessimistisk. - Vi har lite älg i skogarna. En väldigt vikande älgstam. Vi har skjutit mindre än hälften av tilldelningen. Det innebär att det i Leksands...

2010-10-25
Föredrag på Naturhistoriska riksmuseet 26/10: Rovdjur och människan
Rovdjursstammen växer i vårt land vilket medför både konflikter och möjligheter. Linda Thelin från Järvsö rovdjurscenter "De 5 stora" berättar till bild, ljud och film om rovdjuren...

2010-10-24
"Vargen" var en hund
Episoden med den misstänkta vargen som nafsade efter ett barn har nu fått sin förklaring: Ä Våra grannar har forskat i saken och det visade sig att det vid den aktuella...

2010-10-22
Seminarium den 27 november: Människan - ett rovdjur?
Ett seminarium om hur människans beteende påverkar de stora rovdjuren. Datum: 27 november 2010, Nordens Ark Pris: 350 kr (inkl entré, fika, lunch, guidning) Sista anmälan 18...

2010-10-22
PRESSMEDDELANDE: Regeringens försvar av vargjakten saknar vetenskapligt stöd
I mars 2010 lämnade organisationerna in sitt klagomål till EU-kommissionen om brott mot EU:s regler om strikt skydd för varg i det så kallade Art- och habitatdirektivet. Som en...

2010-10-21
Folkstorm mot vargjakt
Enligt anmälningarna tillåts jakt trots att vargstammen far illa och antalet individer sjunker.

2010-10-21
Stängsling i Gävleborg den 13-14 november
Samling klockan 09.00, Österfärnebo, vid kyrkparkeringen, i korsningen väg 272 och Grönsinkavägen. Anmälan senast 1/11 till regionansvariga Sara Wennerqvist:...

2010-10-19
Länsstyrelsen JO-anmäls för skyddsjakt på varg
Värmlands länsstyrelses beslut att tillåta skyddsjakt på en varg, som sköts i närheten av Mårbacka i slutet av augusti, har anmälts till Justitieombudsmannen, JO, av två kvinnor...

2010-10-18
Varg tog jakthund i Lima
- I Tandbergslaget hade vi ingen aning om att det skulle vara varg i våra marker. Om jag vetat det hade jag varit mer försiktig. Men strövargar kan man tydligen råka på överallt,...

2010-10-18
Totalt 281 av 288 björnar skjutna under årets björnjakt
På Statens Veterinärmedicinska Anstalts (SVA) hemsida finns uppgifter om antalet skjutna björnar i respektive område. Tabellen innehåller efter jaktens slut uppgifter om totalt 281...

2010-10-15
Studiecirkel i Linköping om rovdjur med start den 21 oktober
Cirkeln sker torsdagkvällar klockan 18.30 till cirka klockan 21.00, med start den 21 oktober. Utöver detta kommer uteaktiviteter att ske på andra dagar och tider. Plats:...

2010-10-15
WWF anordnar tigerseminarium den 21 oktober
Den 21 oktober kl 13.00-17.00 genomför Världsnaturfonden WWF och Natur­historiska riksmuseet ett Tigerseminarium. Det är de främsta experterna från Ryssland, Indien och...

2010-10-14
Skyddsjakt på varg beviljad i Homna
- Det har under en kort tidsrymd varit ett flertal incidenter, olyckligtvis ett flertal med dödlig utgång, mellan hund och varg i ett begränsat område runt Homna. Ur den synvinkeln...

2010-10-13
SRF deltog vid Rovdjurens Dag på Skansen
Många barn fick vår folder "Vet du vad ett rovdjur är?" och fick chans att jämföra sin hand med ett vargspår. Många besökare var seriöst intresserade och engagerade och vi hoppas...

2010-10-13
Ytterligare ansökan om jakt på varg
Ytterligare en ansökan om skyddsjakt på två av vargarna i Korsåreviret har inkommit till länsstyrelsen. Beslut kan komma på fredag. Jägareförbundet vill skjuta två av revirets...

2010-10-12
Regionmöte i Stockholm den 30 oktober
När: Lördagen den 30 oktober klockan 13-17. Var: Folkkulturcentrum som ligger på Artemisgatan 19 i Hjorthagen. Åker du kommunalt skall du ta dig till T-banestation Ropsten, ca...

2010-10-12
Föreläsning om rovdjur på Skånes djurpark den 24 oktober
För mer information, kontakta regionansvarig Anita Carlsson: E-post: anita.carlsson@rovdjur.se Telefon: 046-572 44

2010-10-11
Jakthunden dåligt försäkrad
Jakthunden lever farligt! Betydligt farligare än andra hundar. Under jakt riskerar den att bli påkörd av fordon, riven av vilt och skjuten av jägare. Dessutom är det lätt hänt...

2010-10-06
Gratis pinglor till jakthundar i Riala
Nyligen dödades en hund i Rialaområdet vid en rådjursjakt. Länsstyrelsens besiktningsman slog fast att en varg låg bakom skadorna. Därför har Länsstyrelsen beslutat att alla...

2010-10-05
Nya vargar snart på väg till Dalarna
Det blir länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation som får bestämma var de nya vargarna ska sättas ut. - Vi har ett möte den 27 oktober och då ska vi börja diskutera den frågan,...

2010-10-05
Seminarium om renar och rovdjur den 19 november
Det är i renskötselområdet som de största bekymren med rovdjursskador uppstår i Sverige, både privatekonomiskt och för samhället. Syftet med seminariet är att ge en bakgrund till...

2010-10-05
Kungliga Vetenskapsakademien bjuder in till föreläsning om interaktion mellan varg och älg den 15 oktober
Invitation to the The Carl Gustaf Bernhard lecture with Scott Creel Welcome to this year,s Carl Gustaf Bernhard lecture on "Interactions between wolves and elk and the role of...

2010-10-04
Tio vargar i Tansenflocken
- Inför den kommande älgjakten måste vi vara extra försiktiga med att släppa våra hundar, säger Håkan Björling, centralfigur i nätverket Gyllbergsgruppen, som arbetar för att genom...

2010-10-02
Hund dödad av varg i Rialareviret
- Det inträffade är beklagligt och jag förstår verkligen om hundägaren är både förtvivlad och uppriven, säger Eva Hedberg, rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen i Stockholms län....

2010-09-29
Våra Rovdjur nummer 3 2010 ute nu
I detta nummer bjuds läsaren bland annat på intressant läsning om EU-kommissionens frågor till Sverige angående vargjakten, forskning om vargens och lodjurets fredliga samexistens,...

2010-09-29
De 5 Stora anordnar seminarium om varg och hund den 2 oktober
2 oktober 2010 på Rovdjurscentret De 5 Stora i Järvsö Pris: 100 kr inklusive fika och lunchmacka Sista anmälan: 24 september Anmälan och frågor: 0651-411 70 eller...

2010-09-29
Naturhistoriska riksmuseet bjuder in till föredrag om snöleopard den 4 oktober
Tid: måndagen den 4 oktober, klockan 15.30 Plats: Stora hörsalen, Naturhistoriska riksmuseet, Frescativägen 40, Stockholm Tom McCarthy är Executive Director för PANTHERA´s...

2010-09-24
Jägare vill ha färre lodjur i Uppsala
Björn Uebel, representant för jägarintresset (Jägareförbundet) reserverade sig mot beslutet om en miniminivå på 20 till 24 familjegrupper lodjur i länet. Med så många lodjur blir...

2010-09-24
Två tackor i Västanhede rivna av hund
Bengt Johansson har haft 14 tackor på bete vid fädbodvallen i Västanhede under sommaren. För en tid sedan upptäckte han att två av tackorna var illa rivna kring nosen. Han...

2010-09-24
Vargarmén ställer upp för vargen
Manifestationen hålls i Stockholm men det betyder inte att det främst är storstadsborna som deltar och inte heller är det där organisationen har sitt säte. Initiativet kommer från...

2010-09-20
Kurs för att få vargrena hundar
Det började med teoretisk information inomhus och fortsatte ute på Linnebäcks IP. Karlskoga-Degerfors jaktvårdskrets har tagit över och Linnebäcks IP har blivit ett centrum för...

2010-09-17
Seminarium på Rovdjurscentret De 5 Stora: Människan - ett rovdjur?
Rovdjuren och deras förvaltning är ett komplext ämne som orsakar konflikter. Komplexiteten grundar sig i människors skilda verkligheter och den omöjliga uppgiften att hitta en...

2010-09-17
Förening manifesterar för vargen den 25 september
Ä Det saknas en kanal för oss som bor där det finns varg men som inte är rädda, för vi finns, men om vi inte öppnar munnen så kommer det inte finnas någon varg kvar snart. Det...

2010-09-15
Länspolitiker trotsar partilinjen i vargfråga
Men partierna är splittrade i frågan. Till exempel har Miljöpartiet argumenterat i riksdagen för att tillåta vargföryngringar längs Norrlandskusten, men detta säger flera ledande...

2010-09-13
Varg liten inverkan på älgstammen
En del av studien har genomförts i Rialareviret söder om Norrtälje och visar att vargen har marginell inverkan på älgstammen men efter den stränga vintern haft betydande inverkan...

2010-09-13
TV-tips: om varg i "Vetenskapens värld" 13 september klockan 20.00
I kvällens "Vetenskapens värld" granskar man myggbekämpningen kring nedre Dalälven, möter mördarsnigelforskare i Bergen och undersöker hur många vargar som vi egentligen behöver ha...

2010-09-13
Västernorrlands uttrar kartläggs med DNA-teknik
Ä Genom att besöka platsen vid två tillfällen kan vi se om spillningen kommer från en utter som har ett revir på platsen eller om det handlar om förbipasserande uttrar. Det blir...

2010-09-13
Farliga tider för jakthundarna
Under fjolåret skottskadades till exempel sex hundar. Dessutom dödades 87 hundar av vilda djur, av allt från älgar och vildsvin till rovdjur. För Sveriges vanligaste jakthund,...

2010-09-09
EU på besök för att utreda vargjakten
Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden och Svenska Rovdjursföreningen har gemensamt anmält regeringen till EUÄkommissionen för den jakt på varg som de anser är olaglig. Vargen...

2010-09-09
Samebyar vill skjuta 16 lodjur
Ä Det är mycket lodjur i skogen och vi vill ta bort de antal lodjur som vi inte lyckades fälla genom licensjakten, säger Karin Baer, Vilhelmina norra sameby. Ansökan om...

2010-09-03
PRESSMEDDELANDE: Regeringen svarslös om vargjakten
Sverige har idag genom regeringen svarat på EU-kommissionens frågor som bygger på den anmälan av den svenska licensjakten på varg som de fyra naturvårdsorganisationerna lämnade in...

2010-09-02
Region Västra Götaland anordnar träff på Nordens ark den 9 oktober
11.00: Samling i Annedalssalen. Anvisning av personal i entrén. 11.05: Välkomna! 11.15: Robert Franzén berättar om våra rovdjur: "Fredlös, fredad och nu åter jagad". 12.30:...

2010-09-02
SRF deltar vid Rovdjurens Dag på Skansen den 10 oktober
Program Klockan 9 Kom med på en spännande rovdjursmorgon! Följ djurvårdarnas stök innan Skansen slår upp sina portar. Det städas och matas, och vi går runt till våra rovdjur Ä...

2010-09-02
Nolltolerans mot jaktbrott
Slaktplatser har påträffats liksom ett antal uppsatta åtelkameror som ingen vill kännas vid. Det har fått ett antal viltvårdsområden att gå samman i vad man kallar Grannsamverkan...

2010-08-31
Centern vill skjuta fler vargar
Ä Jag vill att Jämtlands län ska vara vargfritt, säger Anders Häggkvist från Vemdalen och Centerns talesperson i rovdjursfrågor i länet. Under tisdagen besökte riksdagsmannen Per...

2010-08-30
Vargen het i miljödebatten
Medverkande: Anders Ygeman (S), Andreas Carlgren (C), Carl B Hamilton (FP), Jens Holm (V), Liza-Maria Norlin (KD), Per Bolund (MP), Sofia Arkelsten (M). Lyssna på debatten på...

2010-08-30
Kommunalrådet skadesköt björn
Årets björnjakt i Dalarna - utanför renbetesområdet - avslutades i lördags. Då var kvoten på 30 björnar skjutna. En av de avräknade björnarna var en björn som kommunalrådet Jonny...

2010-08-29
Reinfeldt försvarar licensjakten
På lördagen besökte Reinfeldt Jägarförbundet i Värmland tillsammans med finansminister Anders Borg, som tillika är jägare. Samma morgon fälldes en varg, efter beslut om...

2010-08-28
Illegal jakt på vargar ökar
Under första halvåret 2010 har 37 fall av illegal jakt på rovdjur anmälts till polisen, enligt siffror från Brottsförebyggande rådet (Brå). En förfrågan som TT riktat till de...

2010-08-27
SRF välkomnar EU-kommissionens frågor gällande vargjakten
- Anledningen till att vi var tvungna att vända oss till EU var bland annat att dörren är stängd för miljöorganisationer att överklaga jaktbeslut på hotade arter i Sverige. Därför...

2010-08-27
EU kräver svar om svensk vargjakt
Naturskyddsföreningen, Svenska Rovdjursföreningen, Världsnaturfonden och Djurskyddet Sverige klagade över jakten hos kommissionen. I ett brev till regeringen påminner nu...

2010-08-26
Jägareförbundet säger nej till inplantering av varg
- Dalarna berörs i dag av ungefär halva den svenska vargstammen. Vi har dessutom starka stammar av både björn och lo, och det samlade rovdjurstrycket på länet är det starkaste i...

2010-08-23
Bråket om björnjakten tar ny fart
Jaktlobbygrupper har utövat påtryckningar för att Naturvårdsverket och Länsstyrelserna runt om i landet ska öka kvoten, vilket också skett stadigt sedan 2000-talet. Sedan år 2000...

2010-08-22
Vargarnas nya hem
Regeringens nya vargpolitik innebär att 20 vargar med en annan härstamning ska tillföras de vargar som redan finns i Sverige. I praktiken innebär det att djur ska flyttas från...

2010-08-21
Han fällde första björnen
På lördagen startade årets björnjakt i Sverige. Direkt när det ljusnadem vid femtiden¨på morgonen, gav sig sju björnjägare ut i skogarna utanför Smedsbyn. Mikael Lind gick ut i...

2010-08-20
Björnjakten kritiseras
Idag uppskattar man att det finns 3 200 björnar i Sverige. Nio procent, eller 288 björnar, ingår i årets tilldelning. På tok för mycket anser Svenska rovdjursföreningen. - Risken...

2010-08-20
PRESSMEDDELANDE: Utökad jakt i blindo riskerar att minska björnstammen!
Imorgon, lördag, börjar årets björnjakt och årets tilldelning slår nya rekord. Hela 288 björnar - eller 9 procent av en björnstam på uppskattningsvis 3200 djur - ska skjutas av i...

2010-08-19
Missa inte vår genomgång av de olika politiska partiernas inställning till rovdjur
Under rubriken "Vem tar rovdjurens parti?" har Våra Rovdjur ställt sju frågor om rovdjurspolitiken, som vart och ett av partierna har svarat på. Ladda ned sammanställningen...

2010-08-19
Varnar för falska vargskyltar
På skyltarna står det att människor och husdjur kan drabbas av en smittsam parasit och detta med anledning av förekomst av varg. Längst ned på skylten, i A4-format, står det att...

2010-08-19
Björnjägare belönas med 3.000 kronor
Redan förra året beslutade samebyn att befrämja avskjutningen av björn som med björnstammens tillväxt blivit ett allt större och akut problem att hantera. Alltfler av samebyns...

2010-08-19
Vargseminarium i Ljungskile den 11 september
Medverkande: Monty Sloan, Wolfpark, Indiana, om vargförvaltning i djurparker Erold Coleman, Kriminalinspektör, om illegal jakt i Sverige Markus Bathen, Vargexpert Nabu, om vargens...

2010-08-18
Dalapolitker blev utfrågade om jakt
Folkets hus i Kvarnsveden var halvfyllt när riksdagspartiernas kandidater från Dalarna skulle debattera och ifrågasättas i jaktfrågor under onsdagskvällen. I Dalarna finns det...

2010-08-18
Björnstammens topp snart nådd?
I dagsläget finns cirka 3 200 björnar i landet, det högsta antal som noterats sedan början av 1800-talet. Avskjutningen har hittills inte stoppat ökningen, trots av att kvoterna...

2010-08-14
Dalacentern kräver stopp på 210 vargar
Vidare vill Dalacentern att vargjakten ska permanentas och att licensjakten på björn och lo fortsätter. Dalapolitikerna får stöd på riksdagsnivå. - Jag har stor förståelse för...

2010-08-12
Bönder i Lillhärdal lägger ner
Flera bönder i Lillhärdal har tappat hoppet när det gäller att kunna driva sina verksamheter intill ett vargrevir. Ä Det här är en ohållbar situation. Staten bedriver djurplågeri...

2010-08-10
Kolarbyn har bytt ägare
Den tidigare ägaren Marcus Eldh lämnar över Kolarbyn men kommer att fortsätta vara guide på Kolarbyns alla safariturer. Anledningen till bytet är en ökad efterfrågan på både boende...

2010-08-09
SRFs medlemmar får rabatt på vargsafaris i sommar
Erbjudandet gäller från den 1 juni till den 31 augusti 2010. På så vis vill vi stimulera fler att lära sig mer om våra svenska rovdjur, möta rovdjursforskare och träffa...

2010-08-09
Kansliet öppet igen efter semesteruppehåll
Kontaktuppgifter Adress: Svenska Rovdjursföreningen Masthamnen 116 30 Stockholm Telefon: 08-441 41 17 E-post: info@rovdjur.se Ann Dahlerus, generalsekreterare E-post:...

2010-08-08
SRF deltar på Dalarnas Jakt & Fiskemässa den 14-15 augusti
Entré Vuxna: 90 kronor Barn 7-15 år: 10 kronor 2-dagars entré: 130 kronor Plats Orsa Grönklitt, på parkeringen nedanför Björnparken. Grönklitt ligger ca 3 mil nordväst om Mora....

2010-08-07
Får svårt bitet av hund
Först uteslöt polisen inte att det kunde ha varit en varg som gjort bettet. En kvinna ringde dessutom och berättade att hon kan ha sett ett lodjur i Lödde sandskog. Men...

2010-08-06
Nya vargangrepp i Lekvattnet
Anette Back Olsson har varit fårbonde sedan 1993 och har i dag omkring 200 får. Under de senaste fyra åren har Anette blivit av med omkring kring 40 får vid ett flertal...

2010-08-03
Varg i Roslagen rev kalv utanför gård
Vargflocken i Roslagen består av en hane, en tik och fyra valpar. De har funnits i området sedan sommaren 2009 enligt Länsstyrelsen. Två angrepp har tidigare skett i området....

2010-07-31
Falska skyltar varnar för varg och en dödlig mask
Skyltarna finns i tre kommuner: Vallentuna, Österåker och Norrtälje. De varnar för vargrevir och att dödlig dvärgbandmask sprids i området. Därför ska man koka bär och svamp noga,...

2010-07-30
Varg rev får i Fornby
Boende i närheten av fårhagen har de senaste dagarna sett "en stor vit hund" i och i kring fårens inhägnad. - Vi har frågat runt, men det finns ingen här ikring som har någon...

2010-07-16
Varg rev 24 får i Lindesberg
36 får gick i hagen i går. I natt revs 24 av dem. - Det är förstås väldigt sorgligt och tråkigt för djurhållaren, säger Krister Moberg, besiktningsman på länsstyrelsen i Örebro...

2010-07-06
Blocköverskridande enighet om jaktbrott
Rovdjursutredningen 2008 föreslog att förberedelse och försök till jaktbrott ska bli kriminellt. I rovdjurspropositionen som presenterades 2009 var regeringen ännu inte överens i...

2010-07-06
Alla partier eniga: Kriminalisera förberedelser till illegal vargjakt
Ä Jag är så glad över att vi får stöd i arbetet mot illegal jakt, som länge hotat vargstammen i Sverige. När den legala jakten samtidigt ökar blir effekterna av den illegala desto...

2010-07-06
Vargpar slår valprekord
Paret håller till i Kynna-reviret, som täcker kommunerna Elverum, Våler och Åsnes, ungefär mittemot Sälen på svenska sidan gränsen. Forskarna räknade till åtta hanar och tre honor...

2010-07-06
72 björnar får skjutas i Norrbottens län
Länsstyrelsen har för första gången beslutat om hur många björnar som får fällas i den årliga björnjakten. Detta har skett med stöd av Naturvårdsverkets beslut att tillåta jakt på...

2010-07-06
90 björnar får fällas i Jämtland under årets jakt
För första gången är det Länsstyrelsen som beslutar om björnjakten. Sedan 1981 har Naturvårdsverket beslutat om kvoter, men i och med den regionaliserade rovdjursförvaltningen är...

2010-07-05
Åteljakt på björn i Västerbotten och Norrbotten
Åteljakt på björn har länge varit ett återkommande diskussionsämne. Förespråkare menar att jakten blir säkrare, medan andra anser att åtling kan göra björnar mer orädda för...

2010-07-05
Seminarium om människans beteende och hur det påverkar rovdjurförvaltningen
Människan - ett rovdjur? Ett seminarium om hur människans beteende påverkar förvaltningen av de stora rovdjuren Seminariet syftar till att öka medvetenheten om hur vår egen art...

2010-07-05
Våra Rovdjur nummer 2 2010 ute nu
Några utvalda artiklar ur tidningen finns att ladda ned via länken nedan. Är du ännu inte medlem? Vill även du få tidningen direkt hem? Bli medlem idag!

2010-07-02
Om varg i Axess TV:s dokumentärserie Djurens perspektiv
Skogen är en kvarleva av de urskogar som täckte stora delar av mellersta Europa och har en stor mångfald av växter och djur. Serien följer djuren som lever där. Av Bozena och Jan...

2010-07-01
Lägesrapport från Naturvårdsverket om vargflytt
Ä Vårt uppdrag handlar om att ta fram kriterier på lämpliga områden för utsättning av vargar. När kriterierna är klara behöver lämpliga platser utses. Naturvårdsverket tror att det...

2010-07-01
Fler vargar i Västmanland
Föryngring har skett i ett revir med anknytning till Västmanland. Ett revir har försvunnit, men två nya har tillkommit i länet.

2010-07-01
Ersättning för rivna renar skjuter i höjden
Kristina Hotti är administratör på Sametinget. Hon håller precis på att gå igenom utbetalningarna för masstödsersättning. För att få rätt till den här typen av ersättning måste man...

2010-06-29
Svenskars rädsla för varg
Vargar har förekommit mycket i media den här vintern. Regeringens tillstånd till licensjakt på varg har lovordats från somliga håll och kritiserats från andra, liksom planen på att...

2010-06-29
Jakt rubbar vargars sociala liv
Det hävdar forskare i USA och Kanada som studerat beteenden och familjestrukturer hos vargarna i två strikt skyddade reservat och jämfört dessa med vargarna som lever i marker där...

2010-06-21
Skydds- och licensjakt på högst 322 björnar
Den nya rovdjursförvaltningen innebär att länsstyrelserna får delegerad rätt att besluta om skydds- och licensjakt. I år sätter Naturvårdsverket ett tak för hur många björnar som...

2010-06-21
Ingen skyddsjakt på varg i Idre
Två vargar har under början av juni uppehållit sig i området nordväst om Idre, i renskötselområdet. Den ena vargen som är märkt, kommer från det så kallade Fulufjällsreviret, men...

2010-06-18
Miljöministern fick 18 000 namnunderskrifter mot vargjakten
Den 27 april överlämnade SRFs ordförande Roger Olsson och generalsekreterare Ann Dahlerus den tjocka bunten med namnunderskrifterna till miljöminister Andreas Carlgren.

2010-06-17
Snart beslut om licensjakt på björn
Licensjakt på björn tillåts i sju län, nämligen Västernorrland, Jämtland, Dalarna, Gävleborg och Värmland. Jakten inleds den 21 augusti. Naturvårdsverket ställer som krav att det...

2010-06-15
Centerpartiet kräver vargfritt Jämtlands län
Rovdjurens vara eller inte vara har varit ett hett debattämne under många år. Nu vill centerpartiet minska radikalt på stammen av rovdjur och man vill i princip ha nolltolerans mot...

2010-06-15
Oförändrad storlek på vargstammen
Viltskadecenter har nu redovisat preliminära resultat från inventeringen av varg. Den ägde rum mellan oktober 2009 och februari 2010. Rapporten visar storleken på stammen under...

2010-06-14
Semester även på Rovdjursföreningen!
I mycket angelägna ärenden som inte kan vänta går det att nå föreningens ordförande Roger Olsson på telefon 070-532 21 10, eller föreningens generalsekreterare Ann Dahlerus på...

2010-06-11
Svenska Rovdjursföreningen tilldelas utmärkelsen Årets Djurvän
Svenska Djurskyddsföreningen är en ideell förening som har till uppgift att verka för djurens rätt till goda levnadsförhållanden och human behandling.

2010-06-11
Så beslutas årets björnjakt
Licensjakten på björn börjar 21 augusti och tillåts i sju län: Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Dalarna, Gävleborg och Värmland. Naturvårdsverket planerar att...

2010-06-11
Ann Dahlerus: Myndigheterna måste ta den illegala jakten och hoten i vargens spår på allvar!
Den illegala vargjakten och de attityder som bland annat kommer till uttryck i dokumentären Vargkriget som sändes i SVT söndagen den 2 maj är ett stort problem och ett hot mot...

2010-06-10
Svenska rovdjurens framtid utreds
I uppdraget ingår också att utvärdera om licensjakten och den nya regionaliserade viltförvaltningen lett till en större acceptans för rovdjur i allmänhet och minskad tjuvjakt på...

2010-06-10
Mona Sahlin kritiserar licenjakten på varg
- Den fick en absurd Fellini-aktig utformning med tusentals jägare som sprang omkring i skogen för att skjuta ett fåtal vargar. Men jag tycker att det är rimligt att man får ha...

2010-06-08
Förundersökningen om skjutne vargen i Hasselfors läggs ner
En varg återstod att skjuta i Hasselforsreviret under licensjakten i vintras. Så fort det sista djuret hade fällts skulle jakten avbrytas. Trots det sköt man mot två vargar inom...

2010-06-07
Genetiskt viktig vargtik skjuten i Norge
Den ettåriga tiken bar på värdefulla gener från den finsk-ryska vargpopulationen. Vargarna i Galvenreviret är genetiskt värdefulla för att motverka den kraftiga inaveln i den...

2010-06-05
Häftig debatt om vargfri kommun
Medborgarförslaget var inlämnat av Olle Frääs från Kärvsåsen och till det medföljde namnunderskrifter från cirka 300 kommuninnevånare från olika delar av kommunen. Olle Frääs...

2010-05-31
300 på rovdjursmöte i Orsa
- Visst är hon tuff och orädd, var det en av deltagarna som tyckte om Annica Rullgårds tilltag. På Annicas lapp kunde mötesdeltagarna läsa att Folkaktionen inte har mandat att...

2010-05-25
Köp fina presenter hos SRF
I vårt postordersortiment finns bland annat vackra silversmycken, praktfulla böcker och fina glasfigurer med rovdjursmotiv. Besök vår postordersida och botanisera bland vårt utbud!...

2010-05-24
Djurens Rätt uppmanar regeringen att agera mot den illegala rovdjursjakten
Det är sedan tidigare väl känt att omfattningen av den illegala rovdjursjakten är stor. Bland annat har Brottsförebyggande rådet, BRÅ, konstaterat att omkring hälften av all...

2010-05-21
Död varg hittad på stranden nära Hjelmsäter
Om detta är samma varg som sågs under vintern är osäkert men den upphittade har legat en längre tid och kan gått genom isen och drunknat. Vargen kommer nu att skickas till...

2010-05-20
Skyddsjaktsbeslut på webben
Adressen till länsstyrelsernas beslut är www.naturvardsverket.se/lansjaktbeslut. Naturvårdsverket har delegerat beslutanderätten om skyddsjakt till länsstyrelser med fasta...

2010-05-16
Fyra vargungar födda i Riala
- Det är jättefina ungar och de verkar må utmärkt, säger Länsstyrelsens rovdjurshandläggare Johan Månsson. Forskare inom det skandinaviska vargforskningsprojektet Skandulv kunde...

2010-05-13
Sveriges Radios Kaliber om vargfrågan
Läs mer och lyssna på programmet på SRs webbplats via länken nedan.

2010-05-10
Vargfrågan splittrar nybildat parti
Ann-Sofie själv berättar att hennes uttalanden om rovdjur och engagemang i Folkaktionen ny rovdjurspolitik inte föll i god jord hos de andra i partiet. - De tycker att jag har...

2010-05-06
Lugnt på möte om inplantering av varg
Svenska jägarförbundet har ställt sig bakom regeringens beslut att det ska flyttas eller planteras in nya vargar i Sverige. Att vargen skulle utrotas helt och hållet är en utopi...

2010-05-05
Dokumentärfilmare: Jägarförbundets krypskytte mot oss är oacceptabelt
Läs hela artikeln via länken nedan.

2010-05-04
Faktaunderlag till Viltförvaltningsdelegationen i Gävleborg
Fäbodbrukets utveckling under senare tid Med anledning av Gävleborgs Fäbodförenings (GFF) utskick av sin "policy" som behandlar Grundläggande principer för ställningstagande i...

2010-05-04
Kritik mot dokumentären om varghatare
Klicka på länken nedan för att se debatten.

2010-05-04
Svenska Jägareförbundet tar initiativ till dialog om vargjakten
Torbjörn Lövbom, ordförande i Jägareförbundets rovdjursråd säger: "Jägareförbundet kommer inom varje län som berörs av dagens vargstam, ta initiativ till ett möte med respektive...

2010-05-04
Moderat ryter till om tjuvjakt
I ett pressmeddelande kommenterar han de uppgifter som kom fram i helgens tv-program i SVT "Vargkriget". Bengt-Anders Johansson anser att filmen är upprörande. Det personerna i...

2010-05-03
Naturskyddsföreningen om den illegala vargjakten
Se inslaget i Gomorron Sverige på SVT Play, via länken nedan. För att läsa vad Naturskyddsföreningen idag skriver om den illegala vargjakten, se länken till...

2010-05-03
Tommy Hammarström i Expressens ledare: Fanatiker finns på båda sidor
Varghatet stegras ibland till rent fascistiska nivåer; dessa hatiska tjuvskyttar som tydligen pulsar omkring i den värmländska snön för att göra landet vargfritt visar inget...

2010-05-03
WWF uppmanar jordbruksministern: Agera mot den illegala vargjakten
Organiserad illegal jakt på varg skulle vara möjlig att komma åt genom att kriminalisera försök och förberedelse till grovt jaktbrott. Det skulle ge de rättsvårdande myndigheterna...

2010-05-03
Jägare ifrågasätter vargdokumentär
I dokumentären "Vargkriget" har journalisten Peter Andersson och fotografen Björn Markusson träffat nyckelpersoner i ett nätverk som systematiskt bedriver illegal jakt på varg....

2010-05-03
Ny möteslokal för regionmötet i Stockholm 2 juni
För er som tänkt ta bilen går den bra att parkera på den stora parkeringen strax till vänster om fotbollsplanen, se kartan via länken nedan. Bilresande från norr om stan kan få en...

2010-05-03
Moderaterna vill ha färre vargar i Dalarna
- Taket vi har i dag är för högt, säger riksdagsmannen Ulf Berg, som själv är jägare, i en kommentar. Av valprogrammet framgår det med all tydlighet att Dalamoderaterna vill...

2010-05-03
Svårt att komma åt illegal vargjakt
För närvarande har polisens ekorotel två fall av grovt jaktbrott under utredning. Utsikterna att hitta en lösning på dessa brott är små. Människor som har kännedom om brotten eller...

2010-05-03
Glöersen tror inte på hemligt nätverk
Dokumentären Vargkriget som sändes i SVT på söndagskvällen har redan rönt stor uppmärksamhet. Där avslöjades bland annat att det finns en stor mängd vargjägare i de svenska...

2010-05-03
Se dokumentären "Vargkriget" på webben
Repriser på Vargkriget SVT1 Måndag 3 maj 2010 kl 00.45 SVT2 Torsdag 6 maj 2010 kl 16.20 SVT2 Lördag 8 maj 2010 kl 14.35 Programmet går även att se på SVT Play via länken nedan....

2010-05-03
Regionmöte i region Stockholm den 2 juni
Detta är ett ypperligt tillfälle att träffa andra rovdjursintresserade, lyssna till intressanta ämnen och inte minst en möjlighet att föra fram vad du tycker vi skall syssla med i...

2010-04-30
Tjänstemän mordhotade av varghatare
Så infekterad är vargfrågan visar en undersökning som radioprogrammet Kaliber gjort med 52 berörda tjänstemän, uppger Sveriges Radios Ekoredaktion. 45 av dessa tjänstemännen har...

2010-04-29
Fastighetsägare vill ha vargförbud i Härjedalen
Nordanstigs kommunfullmäktige fattade ett kontroversiellt beslut när de i februari 2010 klubbade genom förslaget att bli landets första officiellt vargfria kommun. Nu är det...

2010-04-29
Vargar sköts illegalt vid lagliga jakten i vintras
I januari genomfördes den första licensjakten på varg i Sverige på årtionden. 27 vargar fick skjutas. Ett av regeringens skäl var att man ville att folk i skogslänen ska bli...

2010-04-29
Björnen hälsade på i renhagen - avlivades
På onsdagskvällen tog sig en björn in i en renhage vid byn Slakka nordost om Jokkmokk. Det var vid 22-tiden på kvällen som renskötaren Bo Rim från Slakka upptäckte att en björn...

2010-04-27
"Vargkriget" i SVTs Dokument inifrån
De har hatet till vargen gemensamt, men också frustrationen över rikspolitikernas brist på förståelse för den förändring som vargens utbredning har medfört. Nu är de beredda att...

2010-04-27
Ny webbtidningen Vargkanalen granskar makten i rovdjursfrågor
- Journalistiken ska granska makten. I vargfrågor har jägare med stora resurser och ett unik grepp om medier fått förmedla sin bild av jakt, viltvård och rovdjursförvaltning utan...

2010-04-26
SRFs Olov Trostén deltog i paneldebatt i Virsbo
Övriga deltagare i debatten var Lars Björk, Svenska Jägarförbundet, Sture Johansson, LRF, Gunnar Rosén, Naturskyddsföre­ningen och Göte Hamplin från Länsstyrelsen i...

2010-04-25
Tjuvskjuten varg bar på värdefulla gener
Det rapporterar forskarna i det skandinaviska vargprojektet Skandulv. Det var i början av februari som en skottplats hittades inärheten av Höljes, där det misstänktes att en varg...

2010-04-25
Vårträff i region Västra Götaland den 8 maj
PROGRAM 13.00: samling på gården vid huvudbyggnaden ovanför entrén. Personal i kassan anvisar. 13.05: Åbysalen, huvudbyggnaden: kort presentation av varandra, information om...

2010-04-24
Påkörd björn störst i Skandinavien
Björnen blev påkörd norr om Mo grindar i Ockelbo i måndags kväll. Morgonen efter kallade polisen ut eftersöksgrupper och vid lunchtid fälldes björnen. Det visade sig att det var...

2010-04-23
Västmanland kan bli nytt hem för varg från Ryssland
När miljöminister Andreas Carlgren (C) besökte Sala för en tid sedan, tvivlade han på att vargjaktsdebatten får betydelse i valrörelsen. Däremot höll han fast vid att utländska...

2010-04-20
Fem män i Lappland dödade varg brutalt
Enligt åtalet körde männen flera gånger på vargen med sina snöskotrar. Det skadade djuret fortsatte sin flykt i flera kilometer innan det dog. Vargen är ett fridlyst djur och...

2010-04-19
Om Vargsymposiet i Vetenskapsradion
Lyssna på inslaget på webben via länken nedan.

2010-04-19
Vargvän flyttar efter hot och trakasserier
Mikael Boberg har blivit känd för sitt engagemang i vargfrågan. Han berättar att hoten och trakasserierna har pågått under nästan två års tid. Ä Men efter att jag medverkade i...

2010-04-16
De 5 Stora arrangerar fotokurs med Terje Hellesø
Kursen ger en unik möjlighet att fotografera vargar, lodjur, björnar, myskoxar, rovfåglar och många andra djur på nära håll inne på djurparken Järvzoo i Hälsingland. Kursen vänder...

2010-04-16
162 av 209 lodjur skjutna hittills under jakten
Flera län får från 15 februari besluta om skyddsjakt på lodjur som orsakar problem. Tidigare har Naturvårdsverket tagit alla beslut om jakt och skyddsjakt på lodjur. På Statens...

2010-04-15
Flera rovdjursartiklar i senaste "Sveriges natur"
Bland annat innehåller tidningen följande artiklar: Visar vargens genvägar Linda Laikre är fältbiologen som blev expert på vargens genetik. Hon menar att Sverige måste ha 1000...

2010-04-15
Ny rödlista presenteras inom kort
Ä Varg, brunbjörn, lo och järv kommer alla att bli klassificerade i en lägre rödlistekategori denna gång, säger Ulf Gärdenfors vid ArtDatabanken på SLU, redaktör och...

2010-04-14
Oklart var nya vargar ska hämtas
Forskarna inom det skandinaviska vargprojektet Skandulv granskar nu alla alternativ inför den omskrivna utplanteringen av uppemot 20 östliga vargar som regering och riksdag...

2010-04-14
Rovdjur akut hot mot samebyar
Mer eller mindre hela norra Sverige är områden där olika samebyar har betesmarker för sina renar. Konflikter med rennäringen är oundvikliga, eftersom rovdjuren Ä lo, järv, björn...

2010-04-14
Nya vargfamiljer trots jakten
Sammanställningen av den svenska vargstammen är extra intressant med tanke på licensjakten på varg som återinfördes i år, för första gången på över 40 år. En preliminär rapport...

2010-04-13
Växande vargstam stör inte lodjuren
Ä Studien visar att varg och lodjur kan leva i samma område, säger Camilla Wikenros vid SLU:s forskningsstation Grimsö i Bergslagen. Den större, dominerande arten (vargen) behöver...

2010-04-13
Våra Rovdjur nummer 1 2010 ute nu
Några utvalda artiklar ur tidningen finns att ladda ned via länken nedan. Är du ännu inte medlem? Vill även du få tidningen direkt hem? Bli medlem idag!

2010-04-12
SRFs representant deltog i Radio Trollhättan
Det går att lyssna på programmet på webben, via länken nedan. Klicka på "Djur och Natur" 100406.

2010-04-09
Nyhet i postordern: glasfigurer med rovdjursmotiv

2010-04-09
Ledaren i NA: Carlgrens balansakt i vargfrågan
Det förklarade han i ett tal vid ett rovdjursseminarium i veckan. Men ingen kommer att bli nöjd. Så den högljudda debatten har vi ännu inte sett slutet på. Men kanske är Andreas...

2010-04-08
Genetiker ifrågasätter minister i vargfråga
Så här sa miljöministern vid presskonferensen igår: Ä Det stora problemet för vargstammen i dag är inte att den hotas av jakt utan den hotas av inavel. Och det är först när vi...

2010-04-08
"Vi vill ha många platser för inplantering av varg"
På onsdagen möttes alla myndigheter och personer som deltar i den nya regionala rovdjursförvaltningen till ett avstamp för framtida samarbete. På dagordningen fanns frågan om hur...

2010-04-08
Böterna för tjuvskytte blir högre i Finland
Vissa av bötessummorna har inte justerats sedan 1980-talet. Boten för att skjuta björn och varg har nu femfaldigats. Syftet med höjningarna är att råda bot på tjuvskytte och...

2010-04-08
Inget brott skjuta björnhona
Ä Jag fann inte att bevisningen höll till något åtal och därför avbröts förundersökningen, säger kammaråklagare Leif H Johansson.

2010-04-07
Vargjakt också nästa år
Regeringen tillsätter inom kort en utredning som ska föreslå långsiktiga mål för hur stora landets rovdjursstammar ska vara, sade miljöminister Andreas Carlgren vid ett möte om den...

2010-04-07
40-50 vargar i nästa års licensjakt
Före vinterns vargjakt fanns 47 vargpar som hade bildat revir. Efter jakten fanns 34 parbildningar. Forskarna räknar med att 70 procent av dem får ungar. Det ger 25 par. För att...

2010-04-07
Dödade vargar var genetiskt defekta
Regeringen vill se en ny vargjakt nästa år. Hur många vargar som ska skjutas beror på hur många vargkullar det blir i år. Det är de nya viltförvaltningsdelegationerna på...

2010-04-06
Naturskyddsföreningen: ”Regeringen har försvagat skyddet av vår svenska natur”
Det pågår ett systemskifte i svensk naturvårdspolitik där regeringen sätter det privata ägandet före alla medborgares önskan om att värna naturen för kommande generationer....

2010-04-02
Länsstyrelsen kritisk till uppgift om 18 vargar
Enligt uppgift till VF skulle det alltså finnas betydligt fler vargar i Jangenreviret än länsstyrelsen uppgivit. Liknande information har nått Lars Furuholm. Ä Jag har fått ett...

2010-04-01
SLU-forskare märker fransk varg från helikopter
Vargforskaren Per Ahlqvist och helikopterpiloten Ulf Grinde inbjöds till nationalparken Mercantour i franska alperna för att fånga in varg. Den metod som används av forskarna inom...

2010-03-30
Restplatser kvar till Vargsymposiet 2010
Vargsymposiet arrangeras 2010 för 17:e året i rad. Symposiet brukar samla runt 300 deltagare. Det har utvecklats till den årliga mötesplatsen för alla som på olika sätt är...

2010-03-28
Många dödshot mot vargjägare
Den andra januari inleddes licensjakten på varg. Sammanlagt 27 vargar från fem län skulle skjutas enligt Naturvårdsverkets beslut och redan första dagen sköts 22 av dem. Så snart...

2010-03-26
"Vi var ute för att skrämma varg"
Misstanken mot de båda kvarstår dock, liksom mot den tredje personen som var med vid den aktuella händelsen i skogen i Röjeråsen i måndags. - Jag ska samla ihop materialet och...

2010-03-26
Jägarna som fällde björnskotten släppta
Det var på onsdagen som polisen i Dalarna hämtade två män, 66 och 68 år gamla till förhör efter en incident i samband med en rävjakt utanför Rättvik. Männen är nu försatta på fri...

2010-03-24
Björnungar avlivades efter tjuvjakt
Två män är anhållna misstänkta för grovt jaktbrott. Även mamman fick avlivas, men polisen i Dalarna är förtegen om vad som inträffat i skogarna vid Röjeråsen utanför Rättvik....

2010-03-23
Våra Rovdjur nr 1 2010 kommer ut i april
Det blir ett fullspäckat nummer, som naturligtvis kretsar mycket kring vinterns licensjakt på varg. Är du ännu inte medlem? Klicka på länken nedan för att göra en...

2010-03-22
Länsstyrelsens bedömning: Vargar river djur mitt i byn
I fredags hittades ett rivet rådjur i norra delarna av byn. Enligt de bybor som inspekterat platsen är de säkra på att det varit en varg i farten.

2010-03-20
Miljöministern: Det blir vargjakt de närmaste åren
Den, och en varg som måltavla, fick han av Inge Östlund (C)-kommunalråd i Rättvik, som deltog vid de båda aktiviteter som Andreas Carlgren var engagerad i under fredagens vistelse...

2010-03-20
Prickskytte på trävarg
Jag vet inte vad som for genom miljöminister Andreas Carlgrens (C) huvud när han fick en pistol och en varg i present under sitt besök på Region Dalarna i går. Föremålen var i trä,...

2010-03-19
Miljöministern på "vargjakt"
Miljöministern gav jägarna godkänt för vinterns vargjakt: - Men jag är inte övertygad om att det framöver behövs så många jägare för att fälla så få vargar.

2010-03-19
Vargjakten utlöste kritikstorm
Det är SLU-studenterna Jon Andersson och Maria Lidberg som gått igenom den digra brevskörden. Eftersom de allra flesta skickats in elektroniskt har det många gånger varit svårt att...

2010-03-18
Erfarenheter från vargjakten
Totalt deltog ca 70 personer och följande organisationer/myndigheter framförde sina erfarenheter och åsikter; Skandulv, SVA, Länsstyrelsen Örebro, Länsstyrelsen Värmland,...

2010-03-17
Släck ljuset för miljön lördagen den 27 mars
Lördagen den 27 mars 2010 klockan 20.30 genomförs världens största klimatmanifestation. Genom en enkel handling Ä att släcka ljuset under en timme Ä visar du ditt stöd för...

2010-03-17
Två nya vargrevir i Dalarna
Inventeringen av varg har pågått hela vintern. Just nu sammanställs uppgifterna hos länsstyrelsen och kommer att presenteras inom kort. Men klart är att Dalarna fått två nya...

2010-03-16
Engelsk protest mot vargjakten
Vargjakten i början av året vållade inte bara debatt här i Sverige, utan har också väckt internationella protester. Bland annat valde en av världens största arrangörer av...

2010-03-16
Ny delegation ska besluta om vilt
Viltförvaltningsdelegationen i Västmanlands län har haft sitt första möte. Enligt den nya rovdjurspolitiken skall det finnas en viltförvaltningsdelegation i varje län för att...

2010-03-15
Gäss värre än vargar
Göte Hamplin som är jakt- och viltskadehandläggare på länsstyrelsen i Västmanland sitter just nu och sammanställer statistiken för viltskador i länet under de senaste sex åren. -...

2010-03-07
SRFs nya styrelse för 2010 vald
Ordförande Roger Olsson Ordinarie ledamot Robert Franzén Ordinarie ledamot Bengt Sundström Ordinarie ledamot Krister Persson Ordinarie ledamot Ylva Lindberg Ordinarie...

2010-03-05
Inga vargar av östligt ursprung fälldes under jakten
Naturvårdsverket fick på fredagen en muntlig rapport om resultatet och räknar med att få en skriftlig rapport på måndag. Naturvårdsverket tillät inte licensjakt i kända områden...

2010-03-04
Den svenska vargjakten EU-anmäls
I sin EU-anmälan kritiserar organisationerna vargjakten som genomfördes i januari. Organisationerna hävdar att Sverige i samband med jakten brutit mot de gemensamma reglerna kring...

2010-03-04
Carlgren skruvar argumenten...
"Nu drar miljöminister Andreas Carlgren i nödbromsen för vargjakten. Men inte för att de i år - det biologiska mångfaldsåret - skjutna vargarna visade sig vara friska och inte...

2010-03-04
Pressmeddelande: Svensk miljörörelse EU-anmäler Sverige för vargjakten
I EU-anmälan kritiserar organisationerna vargjakten som genomfördes i januari. Kritik framförs mot de grunder som regeringen och Naturvårdsverket fattat sina beslut på samt hur...

2010-03-04
Carlgren hotar dra in vargjakt
ÄVi har jakten för att öka acceptansen för varg. Om den inte ökar så är det inte möjligt att långsiktigt ha jakt. Det går inte att glädjas över jakten och samtidigt sabotera...

2010-03-03
SVT2 torsdag 4 mars kl 20.00: dokumentären "Vargens väg – från fridlyst till fredlös"
Värmlandsnytts reporter Rino Rotevatn har i flera år följt debatten kring den svenska vargstammen och har gjort filmen Vargens väg Ä från fridlyst till fredlös. I filmen speglas...

2010-03-03
SRFs upprop mot vargjakten avslutad: ca 18 500 underskrifter!
SRF startade uppropet i slutet av december. Anledningen var att många människor hörde av sig till föreningen och ville att vi skulle protestera mot vargjakten....

2010-03-03
SRF lanserar ny och fräsch webbplats
Det främsta syftet med den nya webbplatsen är att sajten ska vara bättre strukturerad och därmed mer lättöverskådlig, samt att det var dags för en ny och fräsch design....

2010-03-02
Rovjursföreläsning i Halmstad 8 mars
För ytterligare information, kontakta Marie-Helene Bergstrand på tel. 0708-14 86 57 eller e-post marie-helene.bergstrand@rovdjur.se. Föreläsningen är ett samarrangemang mellan...

2010-03-02
Lodjursjakt vållar debatt
På måndagen startade licensjakten på lodjur i Sverige. 209 djur får skjutas i hela landet, varav sju i Västa Götaland. Redan fösta jaktdagen sköts två lodjur, varav ett skadesköts,...

2010-02-28
Ny SMS-tjänst hindrar överskjutning av varg
Det är Karlskronaföretaget Nicon (Nordic Industry Consulting AB) som har tagit fram en SMS-tjänst, som skickar ett SMS till jaktledaren så fort det har kommit in en rapport om att...

2010-02-28
SRF deltar vid seminariet "Erfarenheter från vargjakten" 12 mars
12 mars 2010, Gruvan Skansen Program 10.00 Skansen hälsar välkommen 10.10 Inledning av Rovdjurscentret 10.20 Skandulv, Olle Liberg 10.40 SVA, Erik Ågren 11.00 Lst Örebro, Per...

2010-02-27
Mörner nöjd med jaktpolitiken
Jägareförbundets ordförande Torsten Mörner är nöjd med den nuvarande jaktpolitiken men medger att vissa misstag begicks under vargjakten.

2010-02-27
Program och praktisk information inför SRFs årsmöte i Karlstad den 6 mars
Program 13.30-17.00 Årsmöte, avbrott för kaffe ca kl 15.00 17.15-18.00 Bildvisning och föredrag om Värmlands natur och vargar, Hans Ring Incheckning på boende och förflyttning...

2010-02-26
Länsstyrelsen gör leder åt Sörsjöns vargar
- Vi har stor förståelse för att byborna känner obehag när vargarna rör sig nära bebyggelsen och flera gånger har passerat precis utanför bebodda hus. Nu vill vi försöka ändra...

2010-02-26
Varg jagades med bil i finska Kyrö
På en video, som först publicerades på lokaltidningen Auranmaan Viikkolehtis webbplats, kan man se att bilen kör efter vargen med en fart på upp till 70 km/h. Enligt förbunden är...

2010-02-24
Valberedningens förslag till SRFs styrelse 2010
ORDINARIE LEDAMOT (ordförande, för ett år) Roger Olsson Vänersborg ORDINARIE LEDAMOT (väljs för ett år) Ylva Lindberg Hällefors ORDINARIE LEDAMOT (väljs för två år) Kerstin...

2010-02-24
Sveriges vargjakt utreds av EU
Sverige har skyldighet att bibehålla eller återställa en gynnsam bevarandestatus för vargen, enligt EU:s Habitatdirektiv. - Jag har svårt att se att Sverige uppfyller...

2010-02-23
Vargfribeslutet överklagat
De befarar att kommunens beslut kan bli prejudicerande och ett hot mot den av riksdagen och regeringen beslutade rovdjurspolitiken. I klartext att andra kommuner i landet skulle...

2010-02-23
Obalanserad vargdebatt kritiseras
Den salvan levereras av tre naturvårdsorganisationer i länet som nu ifrågasätter hur landstinget och Vuxenskolan i Lycksele kan stå bakom rovdjursdagen. - Hela arrangemanget...

2010-02-23
Seminarium: "Erfarenheter från vargjakten" 12 mars
12 mars 2010, Gruvan Skansen Program 10.00 Skansen hälsar välkommen 10.10 Inledning av Rovdjurscentret 10.20 Skandulv, Olle Liberg 10.40 SVA, Erik Ågren 11.00 Lst Örebro, Per...

2010-02-20
Ny varg skjuten i Härjedalen
Tiken vägde 32 kilo och sköts två dagar efter att Naturvårdsverket hade gett sitt klartecken till skyddsjakten. DNA-analyser som tidigare har gjorts visar att vargen är en inhemsk...

2010-02-19
Utredning om skjuten varg nedlagd
- Det finns inget som styrker att det skulle handla om ett brott, säger åklagaren Ingvar Wennersten. - Skönt att det är över, säger mannen som sköt vargen.

2010-02-19
Ännu en varg får skjutas i Härjedalen
Handölsdalen har under den här vintern haft mer varg än tidigare på sina marker. Samebyn har redan tidigare i år fått tillstånd till skyddsjakt på en varg. - Senast igår (tisdag)...

2010-02-18
Kommunkansli mejlbombas efter vargbeslut
Från Ystad till Haparanda anländer reaktionerna, sedan riksmedia kablat ut nyheten om den vargfria kommunen. Bara under onsdagen registrerade kanslisten Gunilla Grip drygt 40...

2010-02-18
"Svargdemokraterna skjuter från höften"
Vargen har blivit skogens muslim. Muslimerna har blivit förortens vargar. Smutskastade och omringade av fördomar, okunskap och misstänksamhet. Vargjägarna och Sverigedemokraterna...

2010-02-17
Dansk varg bortsprungen slädhund?
Tre personer uppgavs ha sett en varg i ungefär samma område på södra Jylland, norr om staden Vojens. Den danska myndigheten Skov- og Naturstyrelsens viltvårdskonsulent Svend Hansen...

2010-02-17
"Tillhör skogen vargen – eller nöjesjägaren?"
Det fulaste debattknep jag sett på länge stod Torsten Mörner för. Han är ordförande i Jägareförbundet. I en artikel till försvar för jakten på vargar hårdlanserade han ordet...

2010-02-17
Hör SRFs Ann Dahlerus diskutera Nordanstigs vargfria kommun på Sveriges Radios webb
I P1-morgon 17 februari: Nordanstig ska bli fritt från vargar Nordanstigs kommunfullmäktige har beslutat att bli landets första vargfria kommun. Hör Sven-Erik Sjölund (S) som kom...

2010-02-17
I P1-morgon 17 februari: Nordanstig ska bli fritt från vargar
Hör Sven-Erik Sjölund (S) som kom med förslaget och Ann Dahlerus, generalsekreterare svenska rovdjursföreningen, diskutera beslutet. Programmet går att lyssna på via länken...

2010-02-16
Nej till skyddsjakt på varg i Jämtland
Ohredahke, Jingevaerie och Kalls sameby hade ansökt om skyddsjakt på en varg var, men Naturvårdsverket avslår ansökan efter yttrande från Länsstyrelsen i Jämtlands län.

2010-02-16
Aftonbladets ledare om vargförbudet i Nordanstig
Man kan tänka sig de lustiga notiserna i den internationella pressen. Aldrig har väl någon hört talas om en officiellt vargfri kommun. Extra pikant är det säkert att Nordanstig...

2010-02-16
Vargen i finska Nedervetil avlivad

2010-02-16
Möjlig varg i Danmark

2010-02-16
Ekoturister sörjer dödade vargarna
- I det vildmarksrevir som jag har spårat i under flera år fick tre vargar sätta livet till. Det minskar mina möjligheter att visa upp spår för gästerna, och jag har redan fått...

2010-02-16
Genetisk flaskhals kan skapa inavelsproblem

2010-02-16
Vargobservationer i Danmark
Enligt den danska nyhetsbyrån Ritzau bedöms personerna som trovärdiga. De har båda sett den förmodade vargen på nära håll. Snötäcket gör också att de eventuella vargspåren kunnat...

2010-02-16
Sven-Erik Sjölund (S): "Vargen förstör livskvaliteten"

2010-02-16
Nordanstig kommun i Hälsingland ska hållas vargfritt
Motionen lämnades in av Sven-Erik Sjölund (S) redan för ett år sedan. Enligt honom ska beslutet i första hand ses som ett statement och vara ett uttryck för kommunens generella...

2010-02-16
Finsk varg sänds på analys
65 jägare deltog i jakten på vargen som sköts med ett skott i Rönnbacka i norra ändan av Kronoby flygfält. Vargen var lätt att fälla eftersom den var oskygg och inte brydde sig om...

2010-02-15
Vargen flyttar närmare Stockholm

2010-02-15
Moderaterna i Älvdalen vill folkomrösta om vargar

2010-02-15
TV-debatt om jakt på stora rovdjur den 15 februari
Sändningen ska enligt uppgift även gå att se i efterhand på TV8 Play, se länken nedan.

2010-02-12
Våren kommer allt tidigare - negativt för rovdjuren
Ännu vet forskarna inte vilka konsekvenserna blir av vårens tidigare ankomst, men olika arter reagerar olika, visar den brittiska studien. Till exempel är växter och växtätande...

2010-02-12
Svenskarna är mest rädda för björn

2010-02-11
”Det stinker nöjesjakt lång väg”
Aftonbladets läsare är kritiska till rekordkvoten på lodjur som ska skjutas. Naturvårdsverket godkände i tisdags en rekordstor jakt på landets lodjur. Över 200 djur ska fällas. Ä...

2010-02-10
Hjälp oss att bevara rovdjuren i Sverige - bli medlem eller skänk en gåva!
Du kan, på flera sätt, hjälpa oss i vårt arbete. Till exempel genom att bli medlem, skänka en gåva till föreningen eller uppvakta någon med ett medlemskap som present.

2010-02-10
Varg misstänks ha tjuvskjutits i Värmland
Det var under helgen som personal från länsstyrelsen, som var ute på ett rutinuppdrag, upptäckte platsen i trakterna kring Höljes i Nordvärmland. Ute på en sjö låg blod och...

2010-02-10
Svenska Jägareförbundet: "Vi fördömer den illegala jakten!"
Ä Den illegala jakten äventyrar våra egna möjligheter att inom ramen för det nya regionala självbestämmandet få påverka vår egen situation, säger Torsten Mörner, förbundsordförande...

2010-02-09
Pengar att söka för rovdjursstängsel
Sammanlagt delar Jordbruksverket ut 20 miljoner kronor i ett första steg, och det är 13 länsstyrelser som får hantera bidragspengarna. Västra Götaland, Dalarna och Värmland får...

2010-02-09
Beslut om lodjursjakten kom idag - läs yttrandet som SRF region Gävleborg skrev den 8 januari
I yttrandet skriver man bland annat: Mycket få lodjursangrepp inom tamdjursnäringen sker årligen i länet och är i minskande. Under de tre senaste åren (2007-2009) har i snitt...

2010-02-09
En rovdjursattack ökar risken för fler
Han har tillsammans med kollegan Örjan Johansson studerat mönstren för attacker på tamdjur av björn, lodjur och varg i Sverige under perioden 1998-2006.Studierna visar att risken...

2010-02-09
Svenska Jägareförbundet vill skjuta fler lodjur
- För att kunna hålla stammen på den nivå riksdagen beslutat, minst 1 250 djur, borde tilldelningen varit högre, säger Torbjörn Lövbom, ordförande i Jägareförbundets rovdjursråd. I...

2010-02-09
Rovdjursstängsel inte alltid bäst
Ä Om man har haft ett vargangrepp i en fårbesättning, då kommer vargen eller vargarna att komma tillbaka dit under de närmaste dagarna eller veckorna. Och vidtar man då inga...

2010-02-09
209 lodjur får skjutas under licensjakt i vinter
Naturvårdsverket fattar i år beslut om lodjursjakten, men nästa år har man delegerat besluten om licensjakt till länsstyrelserna som ett led i den nya rovdjursförvaltningen. Ä...

2010-02-08
Läs Svenska Rovdjursföreningens debattartiklar om vargjakten
Svenska Rovdjursföreningen har skrivit en rad debattartiklar med anledning av licensjakten på varg. Vi publicerar kontinuerligt artiklar som publicerats i media. Gå till sidan...

2010-02-05
Forskar om vargrädsla
Ä Vårt mål är att lära oss förstå rädslan för rovdjur så bra som möjligt, för att sedan kunna utvärdera olika typer av åtgärder. Då ska vi rikta oss just till människor som sagt...

2010-02-05
8 februari stängs SRFs upprop mot vargjakten! Skynda dig att skriva på!
På morgonen den 5 februari har mer än 18 000 personer skrivit på Svenska Rovdjursföreningens upprop mot vargjakten! Bland de mer välkända undertecknarna märks fotografen Mattias...

2010-02-05
Resultat av lottdragningen vid Vargens Dag i Örebro
Vinnande lott blev Gul 41, och vinsten avhämtades av vinnaren på plats på Stortorget i Örebro.

2010-02-04
Vargens Dag den 4 februari: "Manifestation mot vargjakten" på Stortorget i Örebro kl 17.00
Tid: den 4 februari klockan 17.00 Plats: Stortorget i centrala Örebro Talare: Ann Dahlerus, Sven-Erik Alhem, Robert Franzén, Christian Valtersson, Gösta Ljungberg, Ian McIntosh...

2010-02-01
Platser kvar till spårkurs den 19-21 februari
Kursens innehåll blir dels teoretisk utbildning fredag morgon (Anders) och fredag kväll (Mats Rapp), dels vargspårning i fält fredag, lördag och söndag. Start fredag morgon kl....

2010-01-29
PRESSMEDDELANDE: Miljöministern på djupt vatten – kan inte lita på jägarförbunden
Ä Det står efter Carlgrens presskonferens klart att regeringen i sin iver att tillfredställa jägarkårens krav på vargjakt redan denna vinter inlett sitt tvåstegspaket i helt fel...

2010-01-22
SRF deltog i SVTs "Debatt" den 21 januari - se programmet på webben
Representanter från Svenska Rovdjursföreningen region Västra Götaland fanns också i publiken. Dessa representanter var Lorina Stenwall, vice regionansvarig i Västra Götaland, Åsa...

2010-01-18
Lyckad manifestation mot vargjakten den 17 januari
Manifestaionen arrangerades av Nordiska Rovdjursnätverket (NRN) tillsammans med intressegruppen Bevara och skydda vargen (BSV). Svenska Rovdjursföreningen och flera andra...

2010-01-18
Läs om SRFs Torbjörn Eriksson i ETC

2010-01-16
SRFs Krister Persson ringde till Sveriges Radios "Karlavagnen"
Svenska Rovdjursföreningens ordförande Krister Persson ringde in till programmet, som går att lyssna på i efterhand på webben, via länken nedan.

2010-01-05
SRFs Anders Ekholm intervjuades i SVT Gävledala
Inslaget sändes på kvällen den 3 januari, och går att se i efterhand på SVT Play via länken nedan.

2010-01-05
Om vargjakten i TV4s Nyhetsmorgon den 2 januari - se när SRFs Ann Dahlerus medverkade i studion
Se detta i efterhand via länken nedan.

2010-01-05
PRESSMEDDELANDE: Vargslakten i januari – en svart fläck i naturvårdens historia!
Ä Svenska Rovdjursföreningen har aldrig fått så många reaktioner från så många människor från så vitt skilda boendeorter och professioner, som när det gått upp för svenska folket...

2010-01-03
PRESSMEDDELANDE: Protesterna mot vargjakten växer
Bland de mer välkända undertecknarna märks fotografen Mattias Klum, professor Staffan Ulfstrand, författaren och naturfotografen Staffan Widstrand, journalisten Elisabet Höglund...

2010-01-02
PRESSMEDDELANDE: Vargjakten - en oacceptabel politisk dumhet utan laglig grund
Jakten saknar både vetenskapligt och lagligt stöd, liksom stöd i den stora folkopinionen, säger föreningen.

2010-01-02
Från våra vänner på Djurens Ö
För att läsa vad de skrivit, klicka på länken nedan.

2010-01-02
SRFs Ann Dahlerus intervjuades om vargjakten i TV4Nyheterna klockan 19.00 den 2 januari
Se inslaget på TV4 Play via länken nedan.

2010-01-01
Skriv under SRFs upprop: Nej till licensjakt på varg!
Gör din röst hörd, skriv på listan via länken nedan. Den kommer att skickas till Miljöminister Andreas Carlgren och till politikerna i Miljö- och Jordbruksutskottet. Tack vare...

2009

2009-12-30
SRF finns på Facebook

2009-12-29
SRF uppmanar Naturvårdsverket att ändra sitt beslut för att minska risken för överskjutning av varg
Vi uppmanar därför Naturvårdsverket att ändra sitt beslut för att minska risken för överskjutning.

2009-12-29
PRESSMEDDELANDE: Licensjakten på varg: Fara för överavskjutning!
Nu på lördag, den 2 januari, ger sig över 10 000 jägare ut i skogen för att döda 27 vargar i Mellansverige. Jakten är beslutad av Riksdagen. Såsom jakten nu är upplagd finns det...

2009-12-21
Våra Rovdjur nr 4/2009 ute nu!
Är du ännu inte medlem? Gör en intresseanmälan via länken nedan. Då får du ett nummer av tidningen som smakprov.

2009-12-18
Pressmeddelande från SRF angående beslutet om licensjakt på 27 vargar 2010
Läs mer och ladda ned pressmeddelandet via länken nedan.

2009-12-14
Se vargdebatt med Ann Dahlerus från SVTs Gomorron Sverige den 14 december
Debatten sändes i SVTs Gomorron Sverige måndagen den 14 december. Se programmet på SVT Play via länken nedan.

2009-12-14
Läs SRFs anmälan av Naturvårdsverket till JO
Hela anmälan kan läsas via länken nedan.

2009-12-11
SRFs Olov Trostén uttalar sig i Västmanlands nyheter
Svenska rovdjursföreningen organiserar omkring 4 000 medlemmar i landet, varav ett 90-tal i Västmanland, och är flitigt förekommande i debatten om vargens vara eller icke vara....

2009-12-03
Se debatten mellan Ann Dahlerus och Torsten Mörner i TV4s Nyhetsmorgon från 3 december
Se klippet i efterhand via länken nedan.

2009-12-02
SRFs Ann Dahlerus: "Därför är det fel att skjuta varg"
"Vargstammen har inte någon gynnsam bevarande status. Det är ett krav för att man överhuvudtaget ska kunna införa sådan jakt som syftar till att begränsa biståndet. Regeringen...

2009-12-02
Ann Dahlerus om vargjakt i SRs Studio Ett onsdag 2 december - lyssna på webben
Riksdagen har sen tidigare satt ett mål för vargstammen om högst 200 individer och beslutat om en frysning på högst 210 djur inför en översyn av rovdjurspolitiken som ska vara klar...

2009-12-02
SRFs Krister Persson tror på fortsatt tjuvjakt på varg
Ä Alla här vill att den illegala jakten ska minska, och vi stöder självklart den önskan men vi vill också se att det händer. Vi är väldigt oroliga att den illegala jakten ska...

2009-11-26
Yttrande från region Gävleborg inför 2010 års licensjakt efter varg
Gå till region Gävleborgs sida via länken nedan.

2009-11-24
Yttrande från region Västra Götaland inför 2010 års licensjakt efter varg
Gå till region Västra Götalands sida via länken nedan.

2009-11-23
Yttrande från region Gävleborg om skyddsjakt i Ovanåker
Gå till region Gävleborgs sida via länken nedan.

2009-10-29
Tobias Gustavsson föreläser om hund och varg i Linköping den 18 november
Tobias är anställd på Grimsö Forsningsstation och forskar i ämnet, enligt huvudrubriken. Han kommer att berätta om sin forskning och visa bilder. Föreläsningen börjar kl 18:00....

2009-10-26
Möte för medlemmar i Dalarna den 5 november
Tid: torsdagen den 5 november kl. 18.30 Plats: Studiefrämjandets lokaler, Magasinsgatan 27, Falun Anmälan till Ylva Lindberg senast den 1 november: e-post:...

2009-10-23
SRF: Riksdagsbeslutet om rovdjurspolitiken – förväntat och djupt beklagligt
Vidare debatterades det helt oförberedda inplanteringsprogram av varg som syftar till att legitimera licensjakten på vargstammen. Socialdemokraternas Helen Pettersson är emot...

2009-10-21
Följ Riksdagens debatt och beslut om En ny rovdjursförvaltning via webb-tv
Idag debatterar och beslutar Riksdagen om en ny rovdjursförvaltning. Följ arbetet i Kammaren via Riksdagens webb-tv, genom att klicka på länken nedan.

2009-10-21
Ny rovdjursförvaltning kritiseras i radio av SRFs Berth-Ove Lindström

2009-10-19
Riksdagsbeslut om En ny rovdjursförvaltning på onsdag
Passa på att göra din röst hörd Ä vargen behöver din röst! Skriv på Svenska Rovdjursföreningens upprop för vargen i Sverige!

2009-10-10
Skogsaktuellt om rovdjursdebatten vid Scandinavian Game Fair
Ä Innehållet i propositionen är chockartat för oss. Den svenska vargstammen är inte livskraftig på lång sikt och tål därför inte jakt. Det här är ett förslag som går emot...

2009-10-01
SRFs ordförande deltog i Aktuellt den 29 september
Bakgrunden till debatten är Svenska Samernas Riksförbunds, SSR, stora rovdjursaktion som syftar till att avliva ett större antal rovdjur. Debatten går att se via SVT Play på...

2009-09-25
PRESSMEDDELANDE: Regeringens nej till rätt att överklaga jakt på rovdjur anmäls till Lagrådet
Mot bakgrund av regeringens förslag om en helt ny beslutsordning när det gäller jakt på rovdjur begär Svenska Rovdjursföreningen att Lagrådet granskar om Regeringens proposition är...

2009-09-18
PRESSMEDDELANDE: Sverige har en av Europas glesaste vargstammar
Statistiken från FNs miljöorgan UNEP visar att länder som Grekland, Rumänien, Vitryssland, Spanien och Ukraina har mer än tio gånger så mycket varg som Sverige trots att de är...

2009-09-18
Kristian Bernstone, regionansvarig i Västra Götaland, rapporterar från manifestationen i Strömstad
En grupp ur SRF och Djurskyddet Sverige marscherade tillsammans med ett ekipage, bestående av fjording dragande en engelsk jaktvagn och två hundar, fram till SPA-hotellets entré...

2009-09-10
Svenska Rovdjursföreningen i fredlig demonstration mot regeringens vargpolitik
Det var Svenska Rovdjursföreningen som tillsammans med Naturskyddsföreningen norra Älvsborg och Djurskyddet stod för den fredliga aktionen i Strömstad. Anförda av häst och vagn...

2009-09-06
Ann Dahlerus deltar i debatt om vargjakt i TV4 Nyhetsmorgon den 7 september

2009-09-03
Skriv på Svenska Rovdjursföreningens upprop för vargen!
Det är inte de människor som vill ha bort vargen eller minimera vargstammen till ett minimum som är problemet Ä de är få! Problemet är alla andra människors tystnad Ä de som...

2009-09-02
Om rovdjur och SRFs Berth-Ove Lindström i Vår Fågelvärld
Ä Vi måste engagera oss för de stora rovdjuren. De fyller en mycket viktig roll i naturen som nyckelarter genom att de påverkar viltstammarna och lämnar kadaver efter sig. Detta är...

2009-08-25
SRFs Ann Dahlerus i rovdjursdebatt vid Scandinavian Game Fair i Örebro den 6 september
Programpunkter: - Rovdjursdebatten Ä de initierade dissikerar frågan "Hur många vargar vill vi ha?" (söndag kl 13.00) SRFs generalsekreterare Ann Dahlerus deltar i debatten. -...

2009-08-21
Nytt, fastställt program för regionmöte i Västra Götaland 19 sept
Anmälan senast den 8 september via e-mailadress: lorina77@hotmail.com.

2009-08-14
SRF-medlemmen Kerstin Fredin i artikel i Norrtelje Tidning

2009-08-11
Möte för regionansvariga den 29 augusti
Mötet äger rum i Stockholm och pågår kl 9.00-17.00. Inbjudan har skickats ut via mail till berörda personer. Är du regionansvarig men saknar inbjudan? Kontakta kanslist Annika...

2009-08-10
SRFs Björn Ljunggren krönikör på Rovdjurscentret De 5 Stora
Den senaste krönikan, publicerad den 6 augusti, är skriven av Björn Ljunggren, styrelseledamot både i Svenska Rovdjursföreningen och i Rovdjurscentret De 5 Stora. Läs krönikan...

2009-08-04
Rovdjursföreningen deltar på Dalarnas Jakt & Fiskemässa på Orsa Grönklitt 8-9 augusti
Öppettider: lördag 8 augusti klockan 9-17 söndag 9 augusti klockan 10-16 Entré: Vuxen 90 kr, 2-dagars entré 130 kr Barn 7-15 år 10 kr

2009-06-23
SRF tillsammans med Djurskyddet i Almedalen
Datum och tid: Måndag 29 juni 12.30 - 14.30 Plats: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3 Platsbeskrivning: D24 Arrangör: Djurskyddet Sverige och Rovdjursföreningen Den fd...

2009-06-23
Region Västra Götaland inbjuder till medlemsträff 19 september

2009-06-15
Ny debattartikel publicerad
Artikeln har publicerats i Göteborgs-Posten den 12 juni. Den finns att se via länken nedan.

2009-06-02
SRFs generalsekreterare Ann Dahlerus i radiodebatt med miljöministern
Debatten finns att lyssna på i efterhand via Sveriges Radios sändningsarkiv. Vargdebatten pågår under de första 10 minuterna i sändningen. Program: Studio Ett Fredag 29 maj 2009...

2009-05-29
SRF, WWF, SNF, SOF och Djurskyddet starkt kritiska mot rovdjurspropositionen
Omfattande jakt på Sveriges fåtaliga vargar kan bli verklighet i Sverige redan kommande vinter om riksdagen beslutar enligt det förslag regeringen lägger i...

2009-05-08
Ny skrivelse ang att miljöministern vill skjuta varg
090507 Miljöministern vill skjuta varg Skrivelse med anledning av att miljöministern vill införa jakt på varg

2009-05-07
Rapport från föreningens årsmöte 2009
Tre styrelseledamöter avgick ur styrelsen: Mats Hansson (ordförande), Hanne Simonsen (vice ordförande) och Hans Ring (ordinarie ledamot). Till ny ordförande i föreningen valdes...

2009-04-25
Ny skrivelse: Brev till miljöministern från SRF, SNF och DS angående jägarorganisationernas utspel
090423 Synpunkter på vargstammen Brev till miljöministern från SRF, SNF och DS angående jägarorganisationernas utspel.

2009-04-07
SRFs årsmöte 2009 i Örebro 25 april
Datum: Lördagen 25 april 2009 Start: Kl 13.30, mötet pågår sedan hela eftermiddagen Plats: Naturens Hus, Oljevägen 15, Örebro Anmälan: Föranmälan är inte obligatorisk såvida du...

2009-03-26
Släck ljuset för miljön lördagen den 28 mars
Manifestationen Earth Hour genomförs över hela världen lördagen 28 mars kl 20.30Ä21.30. Miljontals människor över hela världen släcker under en timme ljuset, som manifestation för...

2009-03-26
Nya remissvar på hemsidan
090321 Ang förvaltningsjakt 090321 Ang regional förvaltning 090320 Ang rapport genetik

2009-03-26
Ny skrivelse på hemsidan

2009-02-20
SRF i Gomorron Sverige 19/2

2009-02-18
Nytt pressmeddelande: Nej till förvaltningsjakt på varg och järv

2009-02-02
Uppmärksamma Vargens Dag 4 februari!
Vargens dag är ett initiativ från medlemmar i föreningarna Svenska Rovdjursföreningen och Nordulv. Visionen är att den 4 februari årligen manifesteras av alla som vill ha en frisk...

2009-01-15
Var med och spåra rovdjur

2008

2008-12-30
Ny skrivelse från SRF angående järvinventering

2008-12-26
Nya skrivelser från SRF
Här ligger också en skrivelse till Naturvårdsverket med synpunkter inför kommande beslut om lojakt vintern 2008/2009.

2008-12-19
SRF om miljöministerns tillkännagivande om genetiska åtgärder och vargjakt den 18 december
Miljöminister Andreas Carlgren tillkännagav, på en presskonferens igår, att regeringen givit ytterligare två uppdrag till Naturvårdsverket. Det ena syftar till att ge förslag på...

2008-12-16
Ny skrivelse från SRF angående skyddsjakt på varg

2008-12-16
Inbjudan Spårkurs februari 2009
Kursens innehåll blir dels teoretisk utbildning fredag morgon (Anders) och fredag kväll (Mats Rapp och Åke Aronsson) och dels vargspårning i fält fredag, lördag och söndag. Kursen...

2008-12-12
Rovdjursutredningen kritiserades på konferens för regionala rovdjursförvaltare
Under konferensen fanns utredaren Åke Pettersson på plats för att presentera sin utredning. Ann Dahlerus från Svenska Rovdjursföreningen riktade skarp kritik mot utredningens...

2008-11-04
Medlemsträff region Skåne-Blekinge

2008-11-01
Ann Dahlerus i TV4 Nyhetsmorgon 2008-10-31

2008-10-22
SRF:s Ann Dahlerus i SVT:s Aktuellt

2008-10-22
SRF om vargar i SR P1

2008-10-22
SRF i Vetenskapsradions veckomagasin SR P1

2008-10-22
"Det hade varit bra om Kungen läst på"

2008-10-22
Bildvisning: "Naturens ansikten" i Linköping, 22 oktober
Naturcentrum i Linköping, kl 18.00 ons den 22/10. Vi bjuder på fika. Arrangemang: Svenska Rovdjurföreningen region Östergötland, SNF Linköping Norrköping och Studiefrämjandet....

2008-10-03
Rovdjursföreningen på Skansens "Rovdjurens tid" den 4-5 okt
När hösten kommer och det blir svalt och skönt ute kan du få se pigga järvar, leklystna vargar och lodjur och tjocka fina björnar på Skansen. Möt de stora rovdjuren björn, varg,...

2008-09-19
All jakt på varg försämrar läget
Riksdagens etappmål har ingen koppling till när vargstammen tål jakt, utan är ett delmål som ska utvärderas för att ersättas med ett mer realistiskt mål för att uppnå en...

2008-07-26
Inlägg om vargjakt i Voxna
Den överklagande anför att: "Min verksamhet förutsätter att det finns livskraftiga stammar av alla de stora rovdjuren i landet. Genomförs skyddsjakten kommer denna verksamhet att...

2008-07-01
SRF:s remissvar på rovdjursutredningen

2008-06-17
Bli månadsgivare via autogiro!
Små belopp (minst 10 kr/mån) känns inte så mycket varje gång men är väldigt värdefulla för SRF. Föreningen kan planera sin ekonomi på ett mycket bättre sätt med regelbundna gåvor....

2008-06-06
Bidrag till ideella miljöorganisationers arbete

2008-04-11
Skjutna Bullmarksvargen gav höga ersättningar och orsakade lite skador
Ersättningssystemet som tillämpas av Sametinget innebär att varg som uppträder tillfälligt inom sameby ersätts med 35.000 kr. Om samma varg uppträder igen efter en tid av tre...

2008-04-06
På föreningens årsmöte bekräftades ställningstagande mot fälljakt på rovdjur
Under årsmötesförhandlingarna beslutades om en stadgeändring i enlighet med det förslag som väckts och tagits under föregående årsmöte. Förslaget innebär bl.a. en begränsning av...

2008-02-21
Våra Rovdjur nr 1/2008 ute
För er som ännu inte är medlemmar eller prenumeranter bjuder vi på några utdrag ur numret under rubriken TIDNINGEN - 2008, eller klicka på tidningsikonen på startsidan.

2008-01-30
PRESSMEDDELANDE: Genetiskt mycket värdefull varg får skjutas!
Det är Pirttijärvi och Korju samebyar som har ansökt om skyddsjakt då man menar att omfattningen av de skador som vargen åsamkat överstiger den ersättning som erhållits. Vargen är...

2008-01-28
Remissvar på förslag till nationella förvaltningsplaner för gråsäl och knubbsäl

2008-01-19
YTTRANDE: Forskningsjakt på lodjur bedrivs under former liknande illegal jakt
Grimsö Forskningsstation fick beviljad jakt på sex lodjur i Njaarke sameby i Jämtland i forskningssyfte. Forskningsjakten ska visa vilken effekt lodjuren har på renhjorden och...

2008-01-17
PRESSMEDDELANDE: Naturvårdsverket tillmötesgår nollvisionärer före skydd av genetiskt viktig varg
Naturvårdsverket föll till föga för jägarnas krav på jakt på varg i Voxnareviret. I inledningen i ett pressmeddelande skriver verket att "vargarna har angripit fem jakthundar på 12...

2008-01-14
YTTRANDE: Avslå skyddsjakt på den invandrade Pirttjärvivargen!
Svenska Rovdjursföreningen avstyrker skyddsjakt på den aktuella vargen i yttrandet, som inleds på följande sätt: Avsiktligt dödande av fredade arter är förbjudet i enlighet med...

2008-01-01
Lagstridigt att bevilja jakt på fredade lodjur – skrivelse till Naturvårdsverket
Enligt Rovdjursföreningens uppfattning strider Naturvårdsverkets hittillsvarande beviljanden av lojakt mot Jaktlagstiftningen, EU:s art- och habitatdirektiv samt riksdagens beslut...

2007

2007-12-20
Delta i säsongens lodjursinventering!
Vintern har redan kommit i vissa delar av Mellansverige där en planerad områdesinventering kommer att genomföras av resp. länsstyrelse i samarbete med Jägareförbundet samt...

2007-12-07
PRESSMEDDELANDE: Upphäv jaktbeslutet på varg i Äppelbo!
Ä Detta visar på ett tydligt sätt vilken nonchalans vissa jägare visar mot både lagstiftning och förvaltning. Det visar också att rovdjursutredaren Åke Pettersson har fel då han...

2007-12-06
Avbryt skyddsjakten i Äppelboreviret! Brev till Naturvårdsverket.
Brevet lyder: Svenska Rovdjursföreningen begär härmed att Naturvårdsverket omedelbart avbryter den pågående skyddsjakten på varg i Äppelboreviret. Orsaken till detta är att...

2007-12-05
ROVDJURSUTREDNINGEN: Kritiskt yttrande från Rovdjursföreningens Ann Dahlerus
Yttrandet kan läsas i den publicerade Rovdjursutredningen som finns att ladda ned som pdf från regeringskansliets websida med rubriken "Rovdjuren och deras förvaltning" via länken...

2007-12-04
ROVDJURSUTREDNINGEN: SRF och SNF på DN Debatt idag
Läs artikeln via länken nedan.

2007-12-04
PRESSMEDDELANDE: SRF OM ROVDJURSUTREDNINGEN
Ä Detta är särskilt allvarligt eftersom omfattande opinionsundersökningar på senare år entydigt pekar på ett massivt stöd för den hittills förda rovdjurspolitiken, säger Mats...

2007-11-30
Yttrande om ansökan om jakt på varg i Voxnareviret
Utdrag ur yttrandet: Svenska Rovdjursföreningen och region Gävleborg rekommenderar att Jägareförbundets ansökan om jakt på varg i Voxnareviret avslås. Föreningen föreslår att...

2007-11-28
Yttrande om jaktansökan på vargar i Skrälldalsreviret
Till Naturvårdsverket 2007-11-28 Med hänvisning till vad som angetts i vårt tidigare yttrande rörande hemställan om jakt på vargar i Voxnareviret och vad som anges i det...

2007-11-26
SRF har idag inkommit med överklagan till Länsrätten
Under eftermiddagen kom beskedet att hanen i Jangenreviret skjutits. Överklagandet kan laddas ned som pdf från sidan Remissvar och skrivelser.

2007-11-12
PRESSMEDDELANDE: Stoppa onödig jakt på varg i Värmland!
PRESSMEDDELANDE 2007-11-12 Svenska Rovdjursföreningen begär idag i ett brev till Naturvårdsverket att man upphäver skyddsjaktbeslutet på varg i Värmland. Den 27 september fattade...

2007-11-05
Sammanställning av fakta om vargangrepp på människor
Innehållsförteckning 1.Inledning 2. Angrepp på människor 3. Linnell-rapporten 3a. Olika slag av angrepp 3b. Resultat 4. McNay-rapporten 5.Förklaringar till vargangrepp 6....

2007-10-29
Yttrande om ansökan om jakt på varg i Voxnareviret
Utdrag ur yttrandet: Svenska Rovdjursföreningen och region Gävleborg rekommenderar att Jägareförbundets ansökan om jakt på varg i Voxnareviret avslås. Föreningen föreslår att...

2007-10-08
Föreningens nya regler för spårningsersättning

2007-10-05
Yttrande med anledning av skyddsjaktsansökan på varg i Äppelbo
Svenska Rovdjursföreningen region Dalarna rekommenderar att Länsstyrelsen i Dalarnas ansökan om jakt på varg i Äppelbo avslås, samtidigt som föreningen föreslår att arbetet med...

2007-09-28
PRESSMEDDELANDE: SRF kritiserar beslut om vargjakt i Värmland
PRESSMEDDELANDE 2007-09-28 Svenska Rovdjursföreningen finner gårdagens beslut från Naturvårdsverket om skyddsjakt på två vargar i Värmland mycket beklagligt. Den...

2007-09-20
Uffe Stridsberg i SVTs debattprogram "Argument" kl 22.00 ikväll
Programmet sänds även i SVT1 21/9, SVT24 21/9, SVT1 25/9 och SVT24 26/9

2007-09-19
Svenska Rovdjursföreningen om BRÅ:s rapport ”Illegal jakt på stora rovdjur – Konflikt i laglöst land
Rapporten slår fast att den illegala jakten på de stora rovdjuren är omfattande och att den har stor påverkan på rovdjursstammarna. Den pekar också på svårigheter med att upptäcka,...

2007-09-12
Intervju med Ann Dahlerus om rovdjursfrågor
I samband med den pågående björnjakten säger hon bland annat till Stockholms Fria Tidning: - Dels är lidandet för björnen helt oacceptabelt, dels måste skadskjutningarna kopplas...

2007-09-04
Rovdjursföreningen uppmanar till ordentlig utredning av vargangreppet i Torsby
I Rovdjursföreningen kan vi utifrån de hittills beskrivna omständigheterna i medierna, göra en ytterst preliminär gissning, att vargen varit trängd eftersom den inte kunde ta sig...

2007-08-28
NYHET i postordern: Anders Bjärvalls bok "Trettio år med rovdjur – och människor"
En bok om varg, björn, lo och järv och hanteringen av dessa stora rovdjursarter i Sverige. Berättelsen börjar 1973, då Naturvårdsverket startade sitt arbete, och löper till 2003,...

2007-08-21
Insändare om björnjakten: Enbart för jaktens skull
Märkligt uttalande av länsstyrelsens rovdjursansvarige Ola Larsson då han i lördagens GD anger att skälet till björnjakten är att värna folks trygghet och minska rädslan och oron...

2007-07-23
Deltagande från Svenska Rovdjursföreningen i rovdjursutredningen
Utredaren Åke Pettersson står för utredningens innehåll och förslag. Han har knutit till sig en grupp sakkunniga och experter från olika myndigheter och intresseområden, som har en...

2007-07-16
Välkommen till fäbodbrukarträff den 28-29 juli i Ockelboreviret!
Dag1 • Lunch vid ankomsten. • Genomgång av helgens besöksmål och lite historik om fäbodbruk här på Bollnäs finnskog. • Vi gör ett besök på en gammal fäbodvall som...

2007-07-10
Nya produkter i postordern!
För mer info om produkterna kontakta christina.farnstrom@rovdjur.se

2007-06-28
Höstfest hos Svenska Rovdjursföreningen!
Passa på att se föreningens nya lokal och träffa andra engagerade personer! Vi bjuder på enkelt tilltugg och dryck. Ni är välkomna på drop-in från kl 16. Var vänlig anmäl...

2007-05-30
Våra Rovdjur nr 2/2007 har kommit ut
Ett späckat nummer som vanligt med bland annat lodjursmöte mitt framför köksfönstret, intervju med överåklagaren, gepardernas räddning och forskning om hur rovdjur påverkar andra...

2007-04-18
Kommentarer till vilskadestatistik
Skrivelsen med synpunkterna finns att ladda ned som pdf-fil från sidan Remissvar och skrivelser.

2007-04-04
Föreningens kansli har flyttat!
Här får både de anställda och föreningens verksamheter i regionen plats, till exempel mässgruppen. Det blir också gott om plats för möten. Adressen är: Svenska...

2007-03-23
Pressmeddelande: Lagstiftning med utrymme för godtycke innebär stora risker för vargen!
- Den här förändringen försvårar kampen mot den utbredda illegala jakten på rovdjur, säger Mats Hansson, ordförande i Svenska Rovdjursföreningen. En vanlig missuppfattning är att...

2007-03-21
Synpunkter på lodjursfakta till Rovdjursutredningen
Rovdjursföreningen lämnar kritiska synpunkter på de underlag som tillställdes rovdjursutredningen i form av en seminarierapport (Lodjuret-Artfakta), samt underlag som framlades i...

2007-03-08
Yttranden om skyddsjakt på vargparet i Långsjöreviret
Länsstyrelsen i Dalarnas län har ansökt hos Naturvårdsverket om skyddsjakt på både tiken och hanen i det så kallade Långsjöreviret i Dalarna. Skyddsjakt på fredade vargar kan...

2007-03-08
Valberedningens förslag till styrelse klart
Valberedningen har tagit fram ett förslag till val av styrelse för verksamhetsåret 2007 inför årsmötet den 24 mars.

2007-02-21
Pressmeddelande: "Inga hållbara skäl för jakt på varg i Ovanåker"
Som skäl till ansökningarna om skyddsjakt på vargar i Voxnareviret i Hälsingland, anges i huvudsak att lösa hundar under jakt har blivit angripna av varg och att människor säger...

2007-02-19
Svenska Rovdjursföreningen avger yttrande om skyddsjakt i Voxnareviret
Yttrandet kan du ladda hem som pdf-fil från sidan Remissvar och skrivelser.

2007-02-11
Årsmöte 24 mars 2007
Svenska Rovdjursföreningen firar tioårsjubileum Alla medlemmar hälsas välkomna till årsmöte 2007 den 24 mars kl 13.00. Plats: Myckelmossa såg i Kolmården norr om Norrköping.

2007-02-07
Pressmeddelande om vargjakt i Uppland
Svenska Rovdjursföreningen uppmanar i en skrivelse Naturvårdsverket att inte ge tillstånd att skjuta vargen i Uppland. Varg har ett naturligt revirbeteende som gör det oundvikligt...

2007-02-06
Skrivelse till Naturvårdsverket om vargjakt i Uppland
Rovdjursföreningen avråder från jakt på den aktuella vargen och förespråkar att man avvaktar utvecklingen i området. I skrivelsen påpekar Rovdjursföreningen att man inte kan se att...

2007-01-24
Spårkurs och spårningar
SPÅRKURS FEBRUARI 2007 Helgen 23-25 februari 2007 arrangeras SRF:s traditionella spårningskurs under ledning av Sveriges mest erfarna vargspårare. Även här gången kommer kursen...

2007-01-16
Hör av dig till valberedningen!
Du som ännu inte har kommit till skott - hör av dig till valberedningen med dina förslag och funderingar om föreningens ledning! Det är nu, när valberedningen arbetar, och på...

2006

2006-12-21
Kansliet har stängt från den 22/12 till den 3/1.
God Jul & Gott Nytt År!

2006-11-23
Tillstånd till jakt på varg i Finnmark
Den skandinaviska vargstammen är starkt hotad. Under 2005 föddes totalt 15 vargkullar och stammen bestod av 100-150 djur. Alla djur härstammar från enbart tre individer som vandrat...

2006-11-23
Brev till miljöministern
Dina båda företrädare Kjell Larsson och Lena Sommestad har båda (2001 resp. 2005), på ett föredömligt sätt, framfört starkt kritiska synpunkter till sina norska kollegor, Siri...

2006-11-14
Utterseminarium i Skånes djurpark
Vi får lyssna på de två bästa kännarna av detta fascinerande rovdjur i vårt landskap. Sam Erlinge har forskat om utter och följt den skånska utterstammens utveckling i flera...

2006-11-02
Pressmeddelande: Illavarslande utspel av Jordbruksministern
Finns det inga av alliansens politiker som vågar ta strid för ett av Sveriges mest utrotningshotade djur, undrar Svenska Rovdjursföreningen? - Gränsen mellan legal och illegal...

2006-11-01
Fäbodseminarium lördag 18 november
Var? Klarälvens Folkhögskola i Stöllet När? Lördagen den 18 november, med start kl 10.00 Vid behov finns möjlighet till övernattning natten mellan fredag och lördag. Ange detta...

2006-10-30
SRF i rovdjurens tid
Svenska Rovdjursföreningen kommer att delta i "I Rovdjurens tid" på Skansen 28/10-5/11 2006. Vi berätta om föreningens arbete med rovdjursfrågor. Besökarna kommer också att kunna...

2006-09-27
PRESSMEDDELANDE: SRF begär avlysning av vargjakt!
Så sent som i måndags kunde erfarna vargspårare konstatera en så kallad rendez-vousplats i det aktuella Långsjöreviret, vilket med allra största sannolikhet talar för att valpar...

2006-09-14
PRESSMEDDELANDE: Öppet brev till Sveriges partiledare om vargfrågan
Ä Frågan som kommuninvånarna har att ta ställning till är formulerad så att den ger vilseledande information om hur lagstiftningen idag är utformad - och vad man egentligen röstar...

2006-09-13
Vargen som sköts Hasselfors den 8 september 2006 – vad som egentligen hände
Fredagen den 8:e september var en av länsstyrelsens besiktningsmän på besök hos en djurägare för att besiktiga ett stängsel när de upptäckte ett dött får och straxt därefter en...

2006-09-06
Rovdjursseminarier i Skånes djurpark
24 september är temat lodjur, 22 oktober varg och 19 november utter.

2006-09-01
SRF om Lst Dalarnas hemställan om skyddsjakt
Vargstammen är akut hotad, lider av eskalerande inavel och den illegala jakten är hög och hämmar vargstammens positiva utveckling. Mot bakgrund av detta anser SRF att stor...

2006-07-20
Fototävling
En jury kommer att välja ut 12 månadsbilder som sedan ska tryckas i Svenska Rovdjursföreningens almanacka 2007, som kommer att säljas bland annat i föreningens postorderbutik. De...

2006-07-11
Kansliet har semesterstängt
Från och med måndagen den 31/7 är kansliet åter igen bemannat. Vid brådskande ärenden, kontakta föreningens ordförande eller annan styrelserepresentant. Med vänliga hälsningar,...

2006-07-01
SRF träffar rovdjursutredaren Åke Pettersson
Pettersson hade före mötet tagit del av en hel del av SRFs material och synpunkter och under mötet försågs han med mer faktaunderlag. Han informerade om att det under hösten...

2006-06-22
(S) offrar vargen i jaktpolitiskt utspel!
Populism och eftergifter till jägarkollektivet präglar förslag från det socialdemokratiska partiets jakt- och viltvårdsgrupp. Förslag som föregriper den rovdjursutredning, som Åke...

2006-06-03
SRF deltar i sommarutställning i Orsa
Vernissagen äger rum den 22 juni och utställningen pågår till och med den 10 september. Årets sommarutställning tar upp det högst akuella temat varg. Få djur väcker så många...

2006-05-01
Rapport från årsmötet 2006
Ett 40-tal personer deltog i årsmötesförhandlingarna på Naturhistoriska museet. Efter mötet höll Svante Lysén, regionansvarig i Västra Götalands län, föredraget "Bland vargar i...

2006-03-22
Artbevarandestipendium till Rovdjursföreningen
Priset motogs av föreningens vice ordförande Ann Dahlerus vid Vargsymposiet i Vålådalen. Stipendiet är på 25 000 kronor och beslutsmotiveringen var följande: "2005 års...

2006-03-19
Rovdjursdiskussion med miljöministern
Vi tryckte på vargstammens utsatthet och att det är av överordnad betydelse att den genetiska situationen åtgärdas, vilket alla verkade vara överens om. Just på grund av...

2006-03-02
Kallelse till årsmöte den 25 mars 2006
Årsmötet inleds 13.30 med stadgeenliga frågor. Därefter fika och föredrag med bild- och filmvisning av Svante Lysén under rubriken "Bland vargar i Kanada och isbjörnar på...

2006-03-01
Valberedningens förslag till styrelse 2006
Föreningens ordförande sedan många år Björn Ljunggren har avsagt sig omval, valberedningen föreslår därför som ordförande för 2006 Mats Hansson. Här följer en presentation av...

2006-01-28
Skrivelse om Lodjursjakt 2006
Bakgrund Det övergripande målet för landets rovdjurspolitik är att staten skall ansvara för att våra rovdjur långsiktigt skall bevaras i den svenska faunan och att de skall...

2005

2005-12-26
SRF:s synpunkter på SJF:s handlingsplan för varg
Den svenska jägarkåren har en skamligt låg toleransnivå för varg och lanserar en upptrappad offensiv mot varg. Man vill kontrollera vargstammen ned på individnivå och börja skjuta...

2005-12-01
PRESSMEDDELANDE: Jägareförbundets krigsförklaring mot vargen!
Undersökningen ger starkt stöd för riksdagens mål för rovdjursstammarna. Åttiofem procent av svenskarna är positiva! Till och med i ett varglän som Dalarna är det en minoritet, 32%...