Antalet vargobservationer har fyrdubblats i Jämtland

2010-11-04 |

Allt fler vargar rör sig i Jämtlands län. Både antalet observationer, mängden individer och andelen godkända skyddsjakter har ökat det senaste året.

I går berättade LT om länsstyrelsens årliga rovdjursinventering som visar att järvarna och kungsörnarna har stärkt sin position i länet medan lodjuren har blivit färre.

Men även antalet vargar har blivit fler det senaste året – visar rovdjursinventeringen. Under det senaste året har antalet kvalitetssäkrade vargobservationer nästan fyrdubblats. Från den 1 oktober 2009 till den sista september i år har 87 observationer i form av DNA-analyser av spillnings- och hårprover, rivna tamdjur och spårning i snö gjorts i länet. Samma siffra från motsvarande period 2008/2009 är 23.

Relaterade länkar

Gå till arkivet