Antalet vargar tangerar miniminivån - kraftig minskning senaste året

2016-06-01 |

Som Rovdjursföreningen flera gånger påtalat har antalet vargar minskat i landet.
När nu de officiella siffrorna kommer visar det sig att antalet minskat med minst 75 vargar.
Och då är att notera att licensjakten inte blev så omfattande i Mellersta rovdjursförvaltningsområdet som var planerat av berörda länsstyrelser.

Vinterns inventering visar att antalet vargar nu enligt Naturvårdsverkets beräkningar är 340 individer. Inventeringen vintern 14/15 var antalet 415.
Eftersom antalet familjegrupper (revir med föryngringar våren 2015)
enligt inventeringen är 29+- sätter vi ett stort frågetecken på siffran
340.
Detta för att sätter att få fram den totala populationen skall antalet familjegrupper multipliceras med en omräkningsfaktor som varit
10 sedan början av 2000-talet och gäller fortfarande.
Det betyder 290 individer. Omräkningsfaktorn är på väg att ändras till åtta, vilket
betyder att populationen om den skulle användas redan i dag är endast
230 individer.
Omräkningsfaktorn omfattar alla vargindivider, de som lever i familj, de som lever i par och övriga vargar. För att den räkna hem den nya miniminivån på 300 individer måste det finnas minst 38 familjegrupper/föryngringar i landet.

Gå till arkivet