Antalet vargar i Skandinavien oförändrat i år jämfört med förra året

2012-09-11 |

Det är lika många spår efter nya vargar 2011 i år som det var 2011 från vargar födda 2010.

Nu är den årliga inventeringen av varg klar. Ingen ökning av populationsstorlek har skett i den skandinaviska vargpopulationen jämfört med föregående säsong och inga nya finsk-ryska invandrade vargar har påträffats. Majoriteten av vargarna finns i Sverige.

Årets inventering visar att det finns avkommor från finsk-ryska vargar som har invandrat sedan tidigare och att fler av dessa avkommor har bildat par och fått valpar i sin tur.
Den finska inventeringen visar att den finska vargstammen ökar och därmed ökar också möjligheten att finska vargar med finsk-ryska gener invandrar till Sverige. Men samtidigt har det inte vandrat in nya vargar som kan tillföra nya gener och snabbare minska inaveln i den skandinaviska vargstammen.
─De invandrade vargarna börjar nu få genomslag i den skandinaviska vargstammen men det är inte tillräckligt. Den naturliga invandringen av varg är inte tillräckligt stor. Problemen med inavel i vargstammen kvarstår även om det finns positiva trender. Precis som tidigare år drar Naturvårdsverket slutsatsen att vi måste fortsätta vårt arbete med att minska inaveln för att få en långsiktigt livskraftig vargstam, säger Ruona Burman, viltsamordnare på Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av riksdagen att arbeta för en långsiktigt livskraftig vargstam och Sverige har sedan juni 2012 en förvaltningsplan för varg.
Under hösten och vinter kommer Naturvårdsverket att arbeta med att redovisa ett värde för gynnsam bevarandestatus för varg, bland annat hur många vargar som minst måste finnas i Sverige för att vargstammen ska vara långsiktigt livskraftig.
Naturvårdsverket kommer också att arbeta med att förbereda för utsättning av vargvalpar i vilda vargfamiljer nästa vår.

Dokument för nedladdning!

Ulv i Skandinavien 2011_2012.pdf

Gå till arkivet