Antalet vargar har hittills räknats för högt - ny modell kommer i april

2019-03-20 |

Rovdjursföreningen har länge varit kritisk till de siffror myndigheterna anger för hur många vargar
vi har i Sverige. En föråldrad beräkningsmodell används fortfarande trots att forskare på
Naturvårdsverkets uppdrag tagit fram en ny förbättrad modell.
Vi reder här grundligt ut historien bakom
beräkningsmetoderna och hur de fungerar.
Artikeln är hämtade ur senaste tidskriften Våra Rovdjur och skriven av Torbjörn Nilsson.
Vi har valt att publicera den som PDF, går att alltså att ladda ner den till din dator.

Skandulvs nya beräkningsmodell är baserad på betydligt mer och huvudsakligen färskare data än den gamla modellen, som har problemet att den räknar in redan döda vargar i populationsuppskattningen.
Trots detta har Naturvårdsverket valt att inte tillämpa den modell som är bästa tillgängliga kunskap. I stället bestämde Naturvårdsverket att man skulle fortsätta basera jaktbeslut på den gamla modellen, i väntan på en utvärdering i form av ytterligare en ny modell, som skulle grundas på två års intensifierad insamling av varg-DNA.
Insamlingen av varg-DNA, i form av vargspillningar och annat som innehåller DNA, har genomförts under inventeringssäsongerna 2016-17 och 2017-18. På Viltskadecenters webbsida framgår att underperioden oktober 2017 – mars 2018 har DNA från 315 vargindivider identifierats. Om vargar i gränsöverskridande norsk-svenska revir räknas till hälften blev det 299,5 vargar i Sverige.
Även denna siffra innehåller dock vargar som dött under inventeringsperioden, så den säger inte hur många som levde i mars 2018.
DNA-insamlingen analyseras nu medhjälp av andra modeller, som utvecklats av forskargruppen RovQuant i Norge, för att uppskatta sannolikheten att en individ dött, men också sannolikheten att en individ fortfarande lever fast den inte hittats.Tidsplanen är att Naturvårdsverket 15 april i år ska meddela vilken beräkningsmodell för vargstammen som ska användas framöver.

Dokument för nedladdning!

Antalet vargar för högt räknat .pdf

Gå till arkivet