Antalet norska lodjur minskar för femte året i rad

2014-07-06 |

Det är inte bara Sverige som får allt färre lodjur i markerna. För femte året i rad minskar antalet lodjur i Norge.
2013 räknas drygt 300 lodjur in i Norge, det är en minskning med 10 procent från året innan.
Den negativa rapporten har sammanställts av norska Rovdata.

I hela Norge fanns innan årets licensjakt startade endast 53,5
lodjursfamiljer. Vilket betyder omräknat i antalet djur 313 lodjur. Året innan fanns 349 lodjur i landet.
Som mest lodjur hade Norge 2009 då 92 familjegrupper kunde räknas in.
Sedan dess har antalet familjegrupper minskat med mellan sju och 14
procent per år.
Nedgången innebär att populationen sedan två år ligger under förvaltningsmålet 65 familjer som togs av Stortinget 2004.
Inför årets licenjsakt på lodjur i Sverige insåg Naturvårdsverket
allvaret i larmrapporterna om minskade populationer och stoppade jakten i
Mellersta rovviltförvaltningsområdet och gav licens endast för de fyra
nordliga länen.
Gävleborg skulle första få jaga trots att det saknades
lo för en licensjakt, men sedan Djurens rätt överklagade Naturvårdsverkets beslutet om en licens på sex djur blev det heller
ingen lojakt i Gävleborg.
Och att det även i norr är ont om lodjur visar årets avskjutning. Av 24 licenstilldelade sköts 20. Året innan sköts i norra och mellersta Sverige 101 lodjur.
Jan Bergstam

Gå till arkivet