Antalet jagade lodjur fortsätter att öka trots att jakten är över sedan länge

2019-03-28 |

UPPDATERAD 29 MARS
Under licensjakten på våra svenska lodjur har 68 lodjur hittills dödats.
Licensen i de tio län där jakt är tillåten var 67 lodjur. En överskjutning skedde i Jämtland.
Nu har Kammarrätten under de sista dagarna av mars sagt ja till jakt på ytterligare ett (1) lo i Örebro län.

Förvaltningsrätten lyfte strax innan jaktstart bort det enda lodjur som skulle jagas i den norra delen av länet i Länsstyrelsens beslut. Jakten på totalt tre lodjur hade överklagats av Jaktkritikerna. De två lodjuren i södra länsdelen sköts redan första veckan.
Nu på söndag 31 mars är jakten avslutad. Men enligt uppgift ska den ensamma lon jagas i helgen i de folktomma skogarna i norra länsdelen.
Det enda rätta vore att de visade lite seriös jaktetik och stannade hemma i stället. Det kan verkligen inte vara i någons intresse att ett lodjur som lever anonymt i de stora folktomma skogarna i norra länsdelen dödas.
Samtidigt har Länsstyrelsen i Västerbotten sagt jag till skyddsjakt på tre lodjur som befinner sig på Vilhelmina södra samebys marker. Den jakten får pågå till 14 april.
Jämtland som redan under licensjakten sköt 16 lodjur och dessutom 12 lo på skyddsjakt under vintern har precis i dagarna gett tillstånd för två ytterligare lodjur fördelade på marker tillhörande två av länets samebyar.

Så här ser lodjursjakten ut i de tio licenslänen:
Licens-Skjutna-Återstår
Västerbotten 16-16-0 - jakten avslutad - Nu skyddsjakt på tre lo
Västernorrland 8-8-0 jakten avslutad
Jämtland 15-16-0 - jakten avslutad - Nu skyddsjakt pågår på flera lo
Stockholm 3-3-0 - jakten avslutad
Värmland 9-9-0 - jakten avslutad
Örebro 3-2-1 - jakten avslutad
Västmanland 2-2-0 - jakten avslutad
Västra Götaland 7-7-0 - jakten avslutad
Kalmar 3-3-0 - jakten avslutad
Jönköping 2-2-0 - jakten avslutad

De två sista licenserna överklagades av Rovdjursföreningen både till
Förvaltningsrätten och Kammarrätten utan resultat. Den senare rätten
gav inte ens prövningstillstånd.
I veckan tog Naturvårdsverket beslut om ny nationell miniminivå för lodjur som ska gälla de fem kommande åren till i mars 2024.
I princip handlar det om samma nivå som hittills sedan fem år.
Det nya är att Norra rovdjursförvaltningsområdet får en sänkning med 8,5 lofamiljer som "ges till" Södra området.
Mellersta området behåller sin sammanlagda nivå, men en viss fördelning  och justering sker mellan länen i området. Mer om detta i Inlägget nedan.

Gå till arkivet