Angreppen på tamdjur minskade 2012 trots att vargpopulationen samtidigt ökade

2013-03-25 |

Bilid Rovdjursföreningen. Stängsla med rovdjursavvisasande stängsel är ett effektivt sätt att hålla vargen utanför fårhjordarna.

Varg angrep under 2012 totalt 412 får i Sverige. 307 av fåren dog, 74 skadades och 31 försvann. Övriga tamdjur som angreps av varg är åtta nötboskap och en get. Sammantaget handlar det om i 51 attacker av varg på 421 tamdjur.
Vilket är en liten men dock minskning från 2011 då varg stod för 66 angrepp på 462 tamdjur, varav 455 var får.

Men då ska man ta med att 150 av dessa får dödades av enbart två vargindivider som under sensommaren/hösten 2011 vandrade ner genom östra Sverige.
Sakdor på tamdjur orsakade av lodjur 2012 är 120 får, ett nötboskap, 32 hjortar och ett annat mindre tamdjur, vilket blir 154 tamdjur vid 75 angreppstillfällen.
Björn stod för 16 angrepp på får då sammanlagt 49 djur dödades, skadades eller försvann.
Örn och järv orsakade bara blygsamma skador på tamdjur, 19 respektive åtta tamdjur dödades, skadades eller försvann av dessa arter.
Siffran för de fem rovdjuren tillsammans är angrepp på 643 tamdjur vid 153 tillfällen där får är den största gruppen med 599 dödade, saknade eller skadade djur.
Jämför man motsvarande totalsiffror från 2011 har antalet angrepp minskat 2012. Då angreps 767 tamdjur vid 140 tillfällen.
Det som är anmärkningsvärt är att de s k varglänen är skonade från en större mängd mindre angrepp vilket man kunde förväntat i takt med att populationen i området sakta ökar. Istället handlar det om några få angrepp med många dödade får vid varje tillfälle. Värts drabbat är Skåne som under hösten 2012 hade en eller två vargar som under några veckor rev stora mängder får vid några få angreppstillfällen. Cirka 125 får gick åt under dessa veckor. Samma i Uppsala /Stockholm där en varg tog en runda genom Roslagen och dödade 81 får under några veckor.
Även Örebro och Dalarna drabbades av några få attacker med många får drabbade vid varje attack. I Örebro dog 48 får i en enda attack. I Dalarna dog nära 30 får vid ett enda tillfälle.
Värmland som sommaren 2012 hade flest valprevir av varglänen sticker ut på ett helt annat sätt. Tvärtemot vad man kunde ha förväntat tog vargen endast sex får under hela året. Värmland har trots en ökande vargstam haft en vikande trend på antalet drabbade tamdjur.

Färre hundar dödade förra året
Under året dödades 15 hundar och skadades 12 av varg i Sverige.
Dalarna fick sju hundar dödade och fyra skadade, i Gävleborg dog tre hundar, i Värmland två och skadades tre, Västmanland två dödade, Västra Götaland en dödad och en skadad, Örebro en skadad, Stockholm, Jönköping och Västernorrland fick en skadad vardera.
Inga andra hundar dödades av rovdjur. Men skadades gjorde 17 av lodjur, två av björn och två av örn.
Totalt antal hundar angripna av rovdjur 2012: 27 hundar av varg, 17 av lodjur, två av björn och två av örn.
2011 angreps 43 hundar av varg, 22 av dessa dog och 22 skadades/försvann vilket betyder en klar minskning i år. Vilket nog kan tolkas att jägare blivit försiktigare när de släpper sina drivande hundar.

 

Dokument för nedladdning!

Viltskadestatistik_2012.pdf

Gå till arkivet