Älgskötselområden i Örebro fick nej till skyddsjakt

2012-11-16 |

Länsstyrelsen i Örebro har sagt nej till tre ansökningar om skyddsjakt på en varg i vardera tre älgskötselområden som samtliga berör Örebro och Lindesbergs kommuner.
Ansökningarna från alla tre områdena har skrivits under av samma person boende i Dylta.

Länsstyrelsen avslår ansökan med motiveringen att den sökande inte uppfyller kraven om att söka skyddsjakt.
- Ett älgskötselområde kan inte anses riskera att drabbas av skada på tamdjur orsakade av varg, skriver man.
Och påpekar också att det redan finns ett beslut om skyddsjakt på en varg som berör det område som skötselområdena omfattar.
Skyddsjakten gäller den varg som för några veckor sedan rev ett 30-tal får i Ervalla. Många av fåren flydde ut i den regnstrida Dyltaån och drunknade. Sannolikt handlar det om samma varg som rivit får i trakten tidigare i år.
Ansökningarna från skötselområdena är allmänt hållna och ger intryck att skyddsjakten främst är till för att minska antalet vargar i området. Skyddsjakt får ske endast mot klart identifierade vargar som orsakar skada.
Detta uppmärksammas av Länsstyrelsen som i sitt svar skriver:
- Jakt med syfte att generellt minska tätheten av en viltstam i ett område är närmast att beteckna av som licensjakt. Någon sådan delegation från Naturvårdsverket finns inte för närvarande.

 

Gå till arkivet