97 rovdjur har funnits på renskötselns önskeslista i Jämtland denna vinter

2020-02-11 |

97 rovdjur har sedan 1 oktober i höstas funnits på de 50 skyddsjaktsansökningar som renskötseln i Jämtland lämnat in till Länsstyrelsen i länet.
Det handlar om varg, järv och lodjur.
Av de 50 ansökningarna har 38 bilfallits.

12 ansökningar om järvjakt har kommit in för 41 järvar, 6 ansökningar
som omfattar 13 järvar har bifallits - av dessa har 11 dödats.

21 ansökningar om vargjakt har kommit in för 29 vargar, 18
ansökningar som omfattar 22 vargar har bifallits - av dessa har 14
dödats.

17 ansökningar om lodjursjakt har kommit in för 27
lodjur, 14 ansökningar som omfattar 17 lodjur har bifallits - av dessa
har 8 dödats.

Hittills i vinter har alltså 33 individer av varg, järv och lodjur av 52 bifallna
individer skjutits i samband med skyddsjakter.
För närvarande handläggs fortfarande fem av de sökta skyddsjakterna - en för varg (inhiberad), två för järv och två för lodjur.

Gå till arkivet