916 lodjur har dödats under tio års jakt - i år ska ytterligare 76 lodjur dödas under licensjakten

2018-02-22 |

1 mars inleds jakten på 76 lodjur i landet. 13 av dessa i tre län i Mellersta förvaltningsområdet där det främst handlar om att tillgodose jägarnas krav på jakt.

Under de tio åren mellan 2007 och 2017 dödades 916 lodjur i Sverige under licensjakten i mars. 2015 stoppades all lodjursjakt i hela landet efter flera år av för stora licenser som utnyttjades maximalt av jägarna.
I år ska ytterligare 76 lodjur dö i landet.

Jämtland tog beslut häromdagen om jakt på 33 lodjur under licensjakten i mars.
Västernorrland tog sitt beslut i dag onsdag som handlar om jakt på tio lodjur. Vilket innebär att antalet lodjur som får jagas i Skandinavien i vinter nu är uppe i 114 individer.
Västernorrland jagade förra året då fyra lodjur. Länets tio lo ska jagas inom tre områden, kustområdet är undantaget jakt.
Förra året hade Jämtland 27 lodjur på licensen. Länsstyrelsens beslut
att öka på licensen i år med sex djur är att minska angreppsskadorna på
ren. Dessutom visar Länsstyrelsens inventering förra vintern att
länets population låg över de beslutade nivåerna. Förra vintern fanns
35,5 familjegrupper, hona med unge/ungar. Förvaltningsmålet är 24 och
förvaltningsintervallet ligger mellan 20Ä29 familjegrupper. I förra
årets licensjakt sköts sex vuxna honor och fem årsungar av honkön.
Övriga skjutna var vuxna hanar och årshanar. Två överskjutningar skedde.
Jämtland har i år delats in i åtta jaktområden där licensen varierar
mellan ett och sju lodjur.
Indelningen är gjord med tanke på skadebilden inom rennäringen.
Norrbotten och Västerbotten i Norra rovdjursförvaltningsområdet har sedan tidigare bestämt sig om licensjakten. Norrbotten har tagit beslut att fyra lo får jagas (åtta), Västerbotten 16 (9). Siffrorna inom parentes förra årets licensjakt.
I Mellersta området blir det lojakt i endast tre län: Dalarna sex
(nio), Gävleborg fem (fem) och Västmanland två (två).
Övriga län har för få lodjur enligt förvaltningplanerna för att besluta om jakt.
I Södra området blir det ingen licensjakt alls.
I "vårt" Västra område Norge får 38 lodjur skjutas under vinterns licensjakt som startade redan 1 februari. Vinterns jakt sker i endast två regioner - Region 3 Oppland och Region 6 Midt-Norge.
38 djur är den lägsta kvoten för licensjakten sedan 1998. Alla år sedan dess har kvoten legat på minst 40 individer.

Jakten per 27 mars - 67 döda av kvotens 76 lodjur
Västmanland - Jakten avlyst - 2 av 2 skjutna
Dalarna - Jakten avlyst - 6 av 6 skjutna
Gävleborg - Jakten avlyst - 5 av 5 skjutna
Jämtland - Jakten fortsätter - 29 av 33 skjutna
Västernorrland - Jakten fortsätter - 6 av 10 skjutna
Västerbotten - Jakten avlyst - 16 av 16 skjutna
Norrbotten - Jakten avlyst - 3 av 4 skjutna

Gå till arkivet