800 000 miljövänner i massiv protest mot planerna på en ny norsk-svensk-finsk vargpolitik

2012-11-20 |

Foto Hans Ring. Målet är att få tillstånd en gemensam vargförvaltning så Norge kan ta bort sina helt egna vargrevir.

I morgon onsdag träffas representanter för Sveriges och Norges regeringar för att diskutera varg. Norska miljöorgansationer befarar att Norge är ute efter att få räkna in de flockar som rör sig över gränsen i den norska kvoten på 30 djur, vilket skulle göra det möjligt att decimera den helnorska vargstammen ytterligare. Kanske till och med helt stoppa möjligheten till föryngringar i Norge. 800 000 miljövänner i tre nordiska länder protesterar mot dessa tankar i brev till sina statsministrar. Svenska Rovdjursföreningen är en av organisationerna som skrivit under protesten.

I dag skriver därför 25 miljöorganisationer i Norge, Sverige och Finland - representerande totalt över 800 000 medlemmar - till ländernas stats- och miljöministrar för att kräva en mer ansvarsfull vargpolitik.
- Det finns viktigare saker att diskutera än hur de norsk-svenska gränsvargarna ska räknas, menar organisationerna.
- Istället bör de tre länderna inleda en process för att ta fram gemensamma riktlinjer för hur den fennoskandiska vargstammen ska förvaltas för att nå gynnsam bevarandestatus.
Det förutsätter bland annat att Norge tar en rimlig del av ansvaret - d v s ger plats för betydligr fler vargar än 30 i landet.
Det kräver också att Sverige och Finland löser problemet med vargstammens genetiska isolering, orsakad av att vargar inte tillåts etablera sig i rensköselområdet.
I Sverige finns 26 vargrevir med föryngring varav sex är gränsrevir som delas mer eller mindre över tid med Norge. Norge har tre egna revir som alla finns helt inne i Norge. Det räcker alltså att Norge får igenom att tre av gränsreviren kan räknas som norska för att Norge kan plocka bort sina nuvarande revir inom den s k ulvsonen i Hedmark och Östfold.


Den skandinaviska vargstammen är i dag i stort sett isolerad från de finsk-ryska vargarna.
- Berörda länder måste ta ett gemensamt ansvar för att isoleringen bryts så att vi får ett naturligt genflöde och inaveln minskar i den norska och svenska vargstammen, skriver de 25 organisationerna.

Dessvärre har Finland just tagit beslut om att ett obegränsat antal vargar kan skjutas inom dess renskötselområde, vilket innebär att chansen att en varg ska vandra in från Finland till Sverige minskar.
Beslutet innebär att det som tidigare krävs tillstånd för skyddsjakt men att det inte längre finns något tak för hur många som får dödas.Brevet till statsministrarna i Sverige, Norge och Finland ser du här nedan.

Dokument för nedladdning!

Nordic.pdf

Gå till arkivet