47 björnar får skjutas i Västerbotten och Västernorrland

2012-06-29 |

25 björnar får skjutas under höstens licensjakt i Västerbotten.
Västernorrlands län har beslutat om licens på 22 björnar.
För båda länen gäller att jakten startar 21 augusti och pågår till 15 oktober.

I Västerbotten är jakt med åtel tillåtet vilket det inte är i Västernorrland.

Västerbotten har delat in länet i två omrpåden - Ovan och under odlingsgröänsen - 16 av björnarna får skjutas ndanför odlingsgränsen som skär genom länet.

I Västernorrland finns ingen indelning utan där jagas de 22 björnarna över hela länet.
"Samtliga björnar med undantag för björnhona som åtföljs av ungar samt de ungar som följer björnhona, oavsett ungarnas ålder" skriver båda Länsstyrelserna i sina beslut.
Åteljakt en i Västerbotten får ske bara under vissa villkor, bland annat ska den anmälas i god tid till länsstyrelsen, med åtelplatsens exakta koordinater.

I Västernorrland rekommenderas jägarna att inte skjuta ensamma årsungar!

 

Gå till arkivet