46 vargar kan komma att jagas i vinter i fem av varglänen i Mellansverige

2015-11-11 |

Om Länsstyrelserna i Värmland, Örebro, Västmanland, Gävleborg och Dalarna får som de vill blir det vargjakt även i vinter.
Kommande vinter skall det skjutas två vargar fler än förra vintern, totalt 46 vargar i sju revir.

Så här många ska skjutas i respektive län:
Värmland - 20 vargar i de tre reviren Brattfors, Sandsjön
och Vimyren
Värmland/Örebro - sex tillsammans i det gemensamma
gränsreviret Loka
Västmanland - sex vargar i länsegna Färnareviret
Dalarna - åtta i länsegna Lövsjöreviret söder om
Nås.
Gävleborg - sex vargar i det länsegna
Åmot/Ockelboreviret.
Inga andra vargar än de som finns och upptäcks i respektive revir under jakttiden kommer att jagas. Det blir alltså ingen jakt
på ytterligare vargar i andra revir om inte beräknat antal vargar skjuts i
utvalda revir.
Värmland, Örebro och Dalarna jagar alla under sina respektive miniminivåer för revir med föryngring som fastställdes av Naturvårdsverket inför förra licensjakten.
Av de 27 reviren totalt i Mellersta rovdjursförvaltningsområdet fick Värmland 11 revir, Örebro fem och Dalarna sju revir att ta ansvaret för.
Gävle och Västmanland jagar snävt ovan sina miniminivåer.
Värsta övertrampet gör Värmland som jagar 3,5 revir på 11,7 revir med föryngringar. Länets miniminivå är 11 och förvaltningsnivån 12
revir. Fullföljs jakten hamnar Värmland nära tre revir under miniminivån som gäller för länet.
När vi frågar Länsstyrelsen hur man tänkte, får
vi svaret att man jagar på årets uppskattade tillväxt för hela Mellersta
Rovdjursförvaltningsområdet.
Den länsregionala förvaltningen tycks alltså inte gälla längre. Om reviren skjuts bort enligt ovan kommer det i Värmland att fattas nära tre revir med valpar födda 2014. Och så var det väl inte tänkt.
När Naturvårdsverket drog upp riktlinjerna förra hösten fick inte miniminivån
på några villkor underskridas. För att ha koll på detta efterlyste man en förvaltningsnivå med god fallhöjd till miniminivån. Värmland har en förvaltningsnivå på 12, alltså endast ett revir över minsta antal.
Schackrande med revir hit och dit i kombination olika sätt att räkna har blivit ett sätt att kollra bort allmänheten och kunna skjuta bort fler vargar än vad Naturvårdsverket bestämt.
27 revir med årsvalpar ska finnas i landet som en grund i förvaltningen, och dessutom ett antal valprevir i en förvaltningsnivå med god fallhöjd ner till miniminivån.
Så är det bestämt.
Vid en eventuell jakt nu i januari kommer även Dalarna och Örebro att jaga på nivåer under miniminivån. Örebro har fem i miniminivå, efter jakten förra vintern har länet endast 3,7 föryngringar vid senaste inventeringen, 2,7 om Rombohöjden räknas bort där föräldrahanen felaktigt sköts i Norareviret.
Gävleborg har två i miniminivå och de inventerade reviren uppgick till 4,3, varav tre är länsegna. Ett revir skall skjutas bort vid eventuell jakt.
Västmanland har två länsegna och delar ett med Örebro, miniminivån är ett revir och ett skall skjutas bort. Båda dessa län jagar alltså på gränsen ner till miniminivån.

 

 

 

 

 

Gå till arkivet