439 kända stora rovdjur dog av olika orsaker i Sverige under 2016

2017-02-14 |

47 kända döda vargar i Sverige undersöktes av SVA i Uppsala under 2016.

Under 2016 fick Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, i Uppsala in 47 döda vargar vilket är ett betydligt lägre antal än 2015 då 76 vargar kom in för undersökning.
Skillnaden mellan åren är främst att antalet vargar som sköts under licensjakten vintern 2015 var 44 jämfört med 14 vargar under jakten 2016.

Dock har antalet skyddsjakter under 2016 ökat till 17 mot 6 under 2015. Skillnaden ligger inom normalvariationen om man ser till de senaste sex årens skyddsjakter. Alla skyddsjakter har skett i renskötselområdet.
Antalet vargar som dött med hänvisning till §28 under 2016 är en (1)
varg.
2015 sköts sju vargar med stöd av §28. Dödandet av varg med stöd av §28
har minskat markant sedan 2013 då 13 vargar sköts med stöd av §28. Det som hände 2013 var att en §28 inte längre skulle anmälas till polisen. Länsstyrelsens besiktningspersonal fick ta över och avgöra om saken skulle gå vidare till polisen.

Så här dog de 47 vargarna som undersökts av SVA:
Licensjakt 14
Skyddsjakt 17
§28 1
Trafik/Tåg 8
Skabb 1
Sjukt beteende - tarminflammation 1
Illegal jakt - 2
Övrigt 3 - självdöda eller angripna av andra djur, troligen varg.

Könsfördelningen mellan de 47 vargarna var 16 tikar och 31 hanar.
Två av de 47 hade äldre skottskador.

För övriga stora rovdjur ser siffrorna för kända döda djur ut enligt följande:
Björn - 264 totalt
215 licensjakt - 27 skyddsjakt - 1 §28 - 3 självförsvar - 10 väg/tåg
Järv - 14 totalt
12 skyddsjakt - 1 annat djur som dödat - 1 illegal jakt
Lo - 116 totalt
44 licensjakt - 31 skyddsjakt - 29 trafik

Gå till arkivet