40 lodjur får skjutas i Mellansverige nästa år

2011-11-15 |

Foto: Hans Ring. 40 lodjur, tio fler än förra året, får skjutas i Mellansverige kommande lojaktsår.

40 lodjur får skjutas i Mellersta förvaltningsområdet på licens- och skyddsjakt under det kommande året räknat från i år 1 november.
Ramen har naturvårdsverket bestämt och nu är det länsstyrelserna i området som ska komma överens om fördelningen, dels mellan länen och dels fördelningen hur många djur som ska licensjagas respektive skyddsjagas.

Antalet djur är en ökning från förra årets kvot som var 30 djur för samma åtta län.
Kritiken blev då kraftig från jägarhåll, som började prata om ”The Italien Way” för att förvalta lostammen.
Inte heller i år är fällfångst tillåtet.
Mellersta förvaltningsområdet omfattar Stockholms, Uppsala, Västra Götalands, Värmlands, Örebro, Västmanlands, Dalamas och Gävleborgs län.
Naturvårdsverket påpekar att det maximala antalet djur som får fällas med stöd av länsstyrelsernas beslut om skyddsjakt inte är en kvot som ska fyllas utan ett maximalt handlingsutrymme.
I Södra förvaltningsområdet får fem lodjur skyddsjagas till och med 31 oktober 2012 i länen Jönköping, Sörmland, Kalmar, Halland.
Lotilldelningen för Norra förvaltningsområdet dröjer, däremot är järvtilldelningen klar och omfattar skyddsjakt på 25 järvar i alla län utom Västernorrland.
När det gäller vargjakten är den inställd som bekant. Däremot förlänger Naturvårdsverket tidigare skyddsjaktsutrymme för Mellersta förvaltningsområdet på 12 vargar till och med 15 januari nästa år. Vad som sedan händer avslöjas 15 november då verkets svar angående en eventuellt utökad skyddsjakt lämnas över till regeringen som sen ska bestämma utrymmet.
Av utrymmet på 12 vargar är tre förverkade.

 

 

Gå till arkivet