37 vargrevir med valpar hittills inventerade och säkrade i Skandinavien

2014-03-11 |

Hittills är 37 revir med valpar inventerade i Skandinavien. Linn Svensson som sammanställer inventeringen på Viltskadecenter säger att siffran sannolikt kommer att justeras uppåt när alla siffror från inventeringen analyserats.

Hittills i år per 10 mars har 37 revir med valpar födda våren 2013 konstaterats i Skandinavien.
Förra vintern inventerades 35 revir med vargungar födda 2012 i Skandinavien - 27 i Sverige, fem på riksgränsen till Norge och tre i Norge. Utöver dessa fanns tre revir med valpar tidigt på säsongen 2012, men där valparna var borta under inventeringsperioden 1 oktober till 31 mars.

Linn Svensson från Viltskadecenter gav under tisdagen i samband med vargsymposiet i Vålådalen en aktuell lägesrapport av vargläget i Sverige och Skandinavien.
Hittills har inventeringen hittat 41 familjegrupper, vilket inte är lika med revir med valpar födda 2013. De 37 med valpar ingår i dessa 41.
Kriteriet för en familjegrupp är minst tre vargar varav två vargar revirmarkerar. Utöver dessa ha inventerats 18 revirmarkerande par och sex ensamma stationära.
Åtta s k F1 finns i parbildningar (F1 är avkomma efter en invandrad varg). I Tivedenreviret har man i vinter spårat sex vargar, fyra vargungar och de två föräldrarna. De senare fångades förra vårvintern och kördes ner från Tornedalen. Förutom dessa vargar med gener från finsk-ryska populationen finns Junseletiken i par med en hane från Siljansringen i Dalarna och i nordvästra Hälsingland har den tidigare invandrarvargen Galvenhanen hittat sin tredje tik som han nu går i par med.

Linn Svensson har anledning tro att man i år får ihop runt 40 revir med valpar i Skandinavien, vilket skulle innebära att Skandinavien nu har runt 400 vargar. Om cirka två månader är det dags för 2014 års valpar att födas.

Så här fördelar sig reviren med valpar födda våren 2013:
Märkta med asterisk är gränsrevir till annat län* eller Norge**.
Värmland är fortfarande länet som berörs av flest revir - sju helt inom
länsgränsen och tio som delas med antingen Örebro, Dalarna eller Norge. Dalarna har fem egna, två delade Örebro fyra egna, två delade Gävleborg ett eget, ett delat Västmanland ett eget, ett delat.

Läget just nu:
Gävleborg: Kukumäki*, Sjösveden
Dalarna: Fulufjäll, Sången, Närsen, Tandsjön*, Korså*, Tansen, Olsjön (väster Ludvika)
Värmland: Slettås**, Rotna**, Kläggen**, Djurskog **,  Skugghöjden*(*), Värnäs*, Loka*, Gåsborn*, Ullerud, Glaskogen, Forshaga, Vismen*, Kungsskogen, Brattfors, Nordmark, Acksjön, Aamäck*
Örebro: Tiveden*, Kloten*, Villingsberg, Kindla, Rombohöjden, Nora Västmanland: Hedbyn*, Färna
Norge: Tre revir i Ulvesonen: Oslo, Akershus, Östfold och Hedmark.

Gå till arkivet