32 vargar får skyddsjagas nästa år 2013

2012-12-21 |

Naturvårdsverket har i dag fastställt kvoten för skyddsjakt på varg under nästa år. Verket har lagt sig på samma nivå som 2012, 32 vargar.
Hittills i år har beslut om skyddsjakt på 16 vargar tagits, alla är inte skjutna än. Det senare gäller några vargar i Jämtland.

Kvoten gäller de norra och mellersta rovdjursförvaltningsområdena.
Delegeringen till Mellersta rovdjursförvalningsområdet gäller länen Västra Götaland, Värmland, Örebro, Vestmanland, Dalarna, och Gävleborg. Alltså län med egna revir med föryngring.
I Norra förvaltningsområdet är det enbart Jämland som har delegation. Det är också där som flertalet skyddsjakter sker, hittills i år är sju beslut tagna.
I år hade Jämtland en egen delegation på sju vargar av de 32, vilket medförde när dessa var "förbrukade" fick Naturvårdsverket ta et nytt beslut om att utöka delegationen med sju vargar ytterligare. För att komma undan detta så gäller de 32 för både Norra och Mellersta områdena. I Mellersta förvaltningsområdet sköts inte mer än en tredjedel av de skyddsjakter som beslutades under året.

Gå till arkivet