31 säkra valprevir i Skandinavien förra året - varav 28 räknas som svenska

2011-06-18 |

Nu börjar resultatet av vinterns inventeringar av varg nå vägs ände.
Det finns konstaterat 31 vargrevir med föryngring i Skandinavien 2010.
25 av dessa är helsvenska, 3 är helnorska, 3 delas mellan Sverige och Norge (2 är norsk-värmländska och ett är norsk-dalsländskt).

Motsvarande siffror för 2009  26 valprevir fördelade på 19 i Sverige, 4 gränsrevir och 3 revir i Norge.
Vilket alltså betyder en ökning med  fem valpande revir mellan de båda åren.
Norge har tagit sig friheten att för sin egen del räkna bara revir som helt finns inom landgränsen. Det räcker med att ett revir bara touchar Sverige så räknas det som svenskt. I och för sig är detta tilltag lovvärt eftersom man inte får ha mer än tre ynglande revir inom den s k ulvesonen som omfattar de tre länen gränslänen Hedmark, Östfold och Akershus.
Men å andra sidan innebär det att Sverige tvingas räkna i princip norska revir i vår maxgräns 20 valprevir.
Just nu har vi alltså 8 revir ”för mycket ” enligt den plan för vargstammen som Riksdagen bestämt. Men eftersom svenska jägare inte kan jaga på norsksvenska vargar annat än då de är på svensk mark kan man räkna bort de tre gränsreviren och då stannar vi på 5 revir för mycket.

För den enskilde medborgaren gäller att de aldrig är berörda av mer än en familjegrupp eftersom reviren kan ses som mentala hägn.

Länsvis ser det ut så här:
Dalsland 1: Dals Ed-Halden
Värmland 9: Glaskogen, Skugghöjden, Gräsmark sv-n, Rotna sv-n, Trång, Jangen, Acksjön, Sandsjön och Brattfors.
Örebro 4: Loka, Gåsborn, Ulriksberg och Kloten
Västmanland 1: Färna
Dalarna 9: Fulufjäll, Äppelbo, Aamäck, Tansen, Gimmen, Sången, Görsjön, Siljansringen och Korsån. Här finns också ett osäkert, Petsjön.
Gävleborg 3: Skrälldalen, Galven och Sjösveden
Stockholms län 1: Riala
Norge 3: Linnekleppen, Kynna och Slettås

Gå till arkivet