284 svenska björnar skall skjutas i höstens licensjakt

2018-07-28 |

De sju län som har björn har nu bestämt nivån på höstens björnjakt.
Jämtland har tagit i med ett beslut på 100 björnar, en nivå på licensjakten som är den högsta sedan 2010. Sedan dess har 596 björnar skjutits på licens i Jämtland.

Övriga län som jagar björn i höst är Norrbotten med 16 björnar,
Västerbotten 28, Västernorrland 40, Dalarna 48, Gävleborg 50.
Även Värmland har tagit jaktbeslut på två björnar trots att länet saknar
en fast björnpopulation.
Beslutet i Norrbotten som inte jagade björn förra hösten hamnade på 16 björnar i
två områden, tre i kustområdet och 13 i fjällområdet för att minimera
skadorna för rennäringen.
Värmlands beslut blev två björnar med starka restriktioner eftersom det nu finns en hona med två ungar, varav en hona från förra året som ska skyddas med jaktförbud i området som honan och ungarna befinner sig i. Förra årets sköts 219 björnar under höstjakten i sex län. Vilket var fyra över dåvarande licensen. Av dessa sköts 31 i Gävleborg och 48 i Dalarna, 26 i Västerbotten, 70 i Jämtland, 42 i Västernorrland och två i Värmland.
Sedan Norrbotten ställde in förra årets licensjakt på grund av hög
avskjutning under några år under våren i samband med renkalvningen har
det varit en massiv lobbying från Jägareförbundets sida för att få
ingång björnjakten igen.
Jägarna menade att de satsat stora pengar i hundar som nu inte gick att använda. Vilket visar att björnjakt handlar mer om nöje än konkret viltvård från deras sida.
Även i Gävleborg har lobbyjägarna varit i farten för att höja licenskvoten sedan
spillningsinventeringen visar på en stor björnpopulation i länet.
Björnar utanför renskötselområdet orsakar nästan inga tamdjursskador och
därför finns ingen orsak till en massiv jakt som i Gävleborg.
I år blir det under jakten tillåtet att ladda halvautomatiska vapen med sex patroner.

Årets björnjakt - förra året inom parentes
Norrbotten 16 (0)
Västerbotten 28 (26)
Västernorrland 40 (42)
Jämtland 100 (70)
Dalarna 48 (48)
Gävleborg 50 (31)
Värmland 2 (2)

Gå till arkivet