260 björnar av höstens licens på 274 djur är hittills skjutna

2014-08-21 |

Årets björnjakt inleddes i dag torsdag 21 augusti. Framme i oktober när jakten är avlsutad kan 274 björnar vara skjutna.

UPPDATERAD 1 OKT. Årets björnjakt är på väg mot avslut. 260 björnar är skjutna av de 274 som finns på den nationella licensen.
11 björnar återstår att jaga.
Hittills är fyra björnar för mycket skjutna - tre i Gävleborg och en i Västernorrland Omr 2.
Dessutom är två björn påskjutna och ej återfunnen men avräknad från licensen i Dalarna Omr 2 och Norrbotten Omr 2.
En björn har hittills visat sig vara trikinpositiv.
Av de 260 döda björnarna har 16 varit märkta.

I Gävleborg sköts den sista björnen på licensen redan första söndagen efter endast fyra dagars jakt och därmed var 36 björnar skjutna och jakten slut. Men inom en timma efter att björn nummer 36 var skjuten hade ytterligare tre björnar skjutits. Alltså en klar överskjutning som nu leder till tre polisutredning om grovt jaktbrott. I reglerna för jakten ingick att när tio eller färre björnar återstod skulle jaktledarna hålla sig informerad om återstående tilldelning minst varannan timme.I Värmland sköts den gångna helgen den sista björnen av de två länet hade på licensen och jakten är stoppad.Kustområdet i Västerbotten är ett av de nio områden som är avlyst för jakt. Ändå har en björn skjutits efter avlysningen. Det var en älgjägare som plötsligt fick en björn bakom sig som sköt. Till polisen har han sagt att han kände sig hotad till livet. Han hävdar alltså nödvärn. Polisutredning pågår.
Dalarna har 52 björnar på licensen, till nu är 48 djur skjutna. En av dessa är påskjutna och har räknats av.
Hittills är jakten i 13 licensområden avlysta från jakt: Gävleborg, Värmland, Dalarna Område 2, 3 och 4, Jämtland Område 1b, 2a och 2b, Västernorrland Område 1, 2 och efter 15 sept och Västerbotten Område 1 och 2
Årets licens är en minskning med 32 björnar från förra året.
Värmland som inte är ett län med fast björnpopulation har fått en tilldelning av Naturvårdsverket på två björnar.
Länsstyrelsen i Dalarna ger tillstånd för 52 björnar vilket är tio mindre än förra året då det sköts 62.
Gävleborg har satt taket vid 36 vilket är mindre än förra året då man å andra sidan sköt en för mycket.
I Jämtland får 60 björnar jagas i höst vilket är tio färre än förra året. Jämtland har en minskning i sin björnpopulation och därför bromsas jakten upp.
Västernorrland
har lagt sig på 22 björnar, två fler än förra året.
Västerbotten har gett tillstånd för 25 björnar vilket är lika som förra året.
Norrbotten sköt förra året 85 björnar av de 90 man då hade på licensen. Iår ligger licensen på 67 björnar i det nordligaste länet. Inriktningen är fortfarande att få ner antalet björnar i renkalvningsområdena.
Förra året sköts 305 av de 306 björnar som fanns på licenensen. Sedan 2010 har det årligen skjutits runt 300 björnar under licensjakten.
I år har Naturvårdsverket gett tillstånd för jakt vid åtel.
Västernorrland kommer dock inte att tillåta åteljakt. Ett bra beslut med tanke på hur lätt det är att vi åtel skjuta en björnhona som har lämnat sina ungar på tryggt avstånd från eventuella hanar som kan finns runt åteln.
Enligt en så erfaren fredlig åtlare som fotografen Bosse Christiansson tar björnhonorna aldrig med ungarna fram till en åtel. Han om någon borde veta efter alla timmar som han suttit i gömslen runt i skogarna och väntat på "Bilden!".
Dessutom har Naturvårdsverket sagt ja till upptag med hund vid åtel.
För åteljakt i Norrbotten gäller att denna sker i utpekade renkalvningsområden.
Årets "björnjakt" i Värmland i höst blir som den varit det senaste decenniet. Trots att länet inte ha någon fast björnpopulation, alltså en etablerad hona som föder ungar, tillåts sedan flera år jakt på två björnar. Detta som någon slags eftergift till jägarna. Beslut om Värmlandsjakten tas av Naturvårdsverket. Jakten ska vara avslutad 15 oktober.

Som lite kuriosa inför årets björnjakt har Arne Söderberg som är forskningsingenjör vid SVA, Avdelningen för patologi och viltsjukdomar i en personlig blogg plockat samman siffror från björnjakterna mellan åren 1981 och 2012: Bland annat får vi veta att totala antalet skyttar varit 2 013 personer som tillsammans har fällt 2 700 björnar. En och samma jägare har fällt 38 björnar under denna tid. Jägaren i fråga fällde sin första björn så sent som 2000. "Tvåan" har fällt 29 och två jägare "på delad tredje plats" har fällt 23 björnar vardera.
Av de 2 013 björnskyttarna är 22 kvinnor, som tillsammans har fällt 25 björnar under perioden.

Jan Bergstam

Björnjakten t o m  1 oktober - 260 fällda - 11 återstår

Siffrorna läser du från vänster - Fällda - Tilldelning - Återstår

Värmland  ---  2 - 2 - 0 -- Jakten Avlyst
Dalarna I  ---  3 - 8 - 5
Dalarna II  ---  41 - 40 - 0 -- Varav en påskjuten - Jakten Avlyst
Dalarna III  ---  5 - 12 - Honkvoten fylld -- Jakten Avlyst
Dalarna IV  ---  2 - 2 - 0 -- Jakten Avlyst
Gävleborg  ---  39 - 36 - -3 -- Tre överskjutna - Jakten Avlyst
Västernorrland I  ---  4 - 4 - 0 -- Jakten Avlyst
Västernorrland II  ---  16 - 15 - -1 - Jakten Avlyst - En över älgjakt
Västernorrland efter 15 sept 2 - 2 - 0 -- Jakten Avlyst
Jämtland Ia  ---  10 - 10 - 0 -- Jakten Avlyst
Jämtland Ib  ---   20 - 20 - 0 -- Jakten Avlyst
Jämtland IIa  ---  10 - 10 - 0 -- Jakten Avlyst
Jämtland IIb  ---  20 - 20 - 0 -- Jakten Avlyst
Västerbotten I  ---  16 - 16 - 0 -- Jakten Avlyst
Västerbotten II  ---  9 - 9 - 0 -- Jakten Avlyst
Norrbotten I  ---  8 - 8 - 0 -- Jakten Avlyst
Norrbotten II  ---  53 - 59 - 6

Gå till arkivet