2012 kan bli ett rekordår för vargen i antalet födda valpkullar i Skandinavien

2013-02-14 |

Så många som 35 valpkullar kan ha fötts våren 2012 i Skandinavien. Förra rekordet är från 2010. Då föddes 31 valpkullar.

Läget är följande enligt en preliminär rapport från Skandulv:
21 svenska säkra föryngringar
Två säkra norska föryngringar
Ca sju preliminära föryngringar i Dalarna
Plus drygt 10-tal revir med möjliga föryngringar

Förra rekordet är från 2010. Då föddes 31 valpkullar i Skandinavien. Olof Liberg säger att han blir förvånad om det inte nu blir några fler när vinterns inventering summeras.

Hittills i vinter har det sövts och märkts tio vargar...
20 januari märktes ett nytt par i södra delen av det gamla Tenskogsreviret i Hälsingland. Det nya reviret ska heta Kukumäki. Tiken är född i Tandsjön, och hanen i Tenskog.

2 februari märktes sex hanvargar i Slettåsreviret i Hedmark, varav en är den förmodade fadern.

I dag, 14 februari, märktes det nya paret i Aamäck i östra Värmland. Hanen här är född i Skugghöjden, och är därmed en s k F2a, barnbarn till den invandrade hanen i Kynnareviret. Tiken är född i Kloten-reviret.

Ett nytt par där båda vargarna är från Finland har konstaterats i Tornedalen i höjd med Övertorneå.

Gå till arkivet