18 vargar licensjagas i Norge under sex vintermånader

2016-01-12 |

En varghane på 49 kilo sköts under måndagen 11 januari i Gyland i Flekkefjord kommun helt nere i sydvästa Sörlandet i Norge.
Det är en av de 18 licensvargar som i vinter får jagas i sex av landets åtta Rovviltregioner.
Rovviltnämnderna i två Regioner har inte angett några vargar för sina områden.

Flekkefjord ligger i Vest-Fjord fylke som tillsammans med fylkena Sogn
og Fjordane, Hordaland och Rogaland bildar Rovviltregion 1 som denna
vinter har tre vargar på licensen.
I Norge finns åtta regioner som alla själva bestämmer sin licenskvot i förhållande till nationell mål - som egentligen inte finns utanför Ulvesonen som berör fyra fylken helt eller delvis runt Hedmark mot Värmland.
Rovviltnämnderna i de åtta regionerna kan förändra licensen vartefter
det dyker upp nya vargar. Region 2 t ex, ökade strax före jul på sin
ursprungliga kvot från två till fyra vargar. De två första sköts tidigt
under licensperioden och när två nya vargar dök upp bestämde nämnden att
dessa skulle med på licensen.
Vi har sagt det förut, vargar utanför Ulvesonen är i princip fredlösa i vårt grannland.
Rovviltregion 1 hade från början tre vargar på licensen med eftersom en
varg sköts redan i juni på skyddsjakt återstod två vargar när vargen i
Flekkefjord sköts under måndagen. Återstår gör alltså en varg.
Alla döda vargar där människan är orsak på ett eller annat sätt, trafik t ex,
ska räknas bort från kvoten när den är satt. Men så var det där med att
öka på när det passar.
Utöver tre licensvargar har Region 1 en järvlicens på åtta djur. Licensjakten omfattade från början 16 vargar i de åtta regionerna, men är nu utökade till 18. Av de åtta regionerna är det regionerna ett till sex som angett en kvot. Från söder:
Region 1 - 3 vargar
Region 2 - 4 vargar
Region 3 - 3 vargar
Regionerna 4 och 5 - 6 vargar - Dessa Regioner är de delar av
Ulvesonsfylkena som inte ingår i Ulvesonen, men dör en varg inom
Ulvesonen av mänsklig aktivitet räknas den av från kvoten.
Region 6 - 2 vargar
Regionerna 7 och 8 som är fylkena längst upp i nordligaste Norge har
inte angett något jaktkvot av den enkla anledningen att där finns nästan
aldrig några vargar.
Vargjakten pågår från 1 oktober till 31 mars.
Att man kan jaga så länge beror på att alla revir med valpar och
eventuella par finns inom Ulvesonen eller på gränsen till Sverige.
Utanför Sonen finns nästa uteslutande ensamma vargar.
Järv får jagas från 10 september till 15 februari.
Det finns anledning att påminna om att samtliga de vargar som sköts på
licensjakt eller skyddsjakt t i Norge under tolv månader från
halvårsskiftet 2014 var sju helsvenska och fyra från något av
gränsreviren.
Sista halvåret 2015 dog sju vargar i Norge, var dessa härstammar från återstår att se. JB

Gå till arkivet