18 fler björnar får skjutas i Norrbotten i höst trots att 28 björnar redan skyddsjagats

2012-07-05 |

Förra året sköts 72 björnar under licensjakten i Norrbotten.
Hittills i år har 28 björnar skjutits i samband med skyddsjakt i renkalvningsområdena.
I höst vill Länsstyrelsen se en avskjutning på 90 björnar.

Länsstyrelsen motiverar den rekordhöga licenstilldelningen  med att man vill  minska rovdjurstrycket på rennäringen.

"Vi bedömer att björnens påverkan på rennäringen är oacceptabel i dagsläget", säger Erik Gustavsson, chef för naturresurs- och rennäringsenheten i ett pressmeddelande.

Enligt vad rovdjur.se erfar fanns ett tjänstemannaförslag som tog hänsyn till den rekordhöga skyddsjakten under vårvintern. I princip ville man räkna av de redan skjutna 28 björnarna och tillåta en licensjakt i höst på 50 djur. Förslaget skickades tillbaka för ny beredning.

Gå till arkivet