162 av 209 lodjur skjutna hittills under jakten

2010-04-16 |

Naturvårdsverkets beslut om licensjakt på lodjur 2010 innebär att totalt 209 lodjur får fällas, varav 127 inom de fyra nordligaste länen med renskötsel. Enligt beslutet är jakttiden 1-31 mars, men i de fyra nordligaste länen är jakten förlängd till den 15 april.

Flera län får från 15 februari besluta om skyddsjakt på lodjur som orsakar problem. Tidigare har Naturvårdsverket tagit alla beslut om jakt och skyddsjakt på lodjur.

På Statens Veterinärmedicinska Anstalts (SVA) hemsida finns uppgifter om antalet skjutna lodjur i respektive område. Tabellen uppdaterades/kontrollerades klockan 10:08 den 13 april och innehåller uppgifter om 162 fällda djur.

Relaterade länkar

Gå till arkivet