15 vargar lever på "förbjuden" mark

2014-01-03 |

Enligt spårrapporter från Länsstyrelserna i Jämtland och Västernorrland finns det för tillfället ett 15-tal vargar i de två länen.
Förutom den finsk-ryska vargtiken Junseletiken som går tillsammans med en tredje ny hanvarg i Västernorrland finns ytterligare tre vargpar och en vargfamilj i de två länen förutom ett antal ensamma vargar.

Ett vargpar finns runt Edsele Västernorrland som ligger söder om Junsele ner mot
Hammarstrand i Jämtland. Paret ska uppehålla sig i ett område som
används till vinterbete. Och redan har Länsstyrelsen i Västerbotten
till Naturvårdsverket svarat på en direkt fråga att det kan vara
lämpligt att ta bort Edselevargarna. Länsstyrelsen säger ja till skyddsjakt på vargparet som ska orsaka stora problem för rennäringen i området.
Ett annat vargpar finns i området mellan Rätansbyn och Vemån i området
norr om Sveg och det tredje paret i det aktuella Haveröreviret -
aktuellt av den anledningen att där får en av vargarna dödas i
skyddsjakt sedan paret tagit tre jakthundar under hösten. Haveröreviret
går in i både Jämtland och Gävleborg. Familjegruppen finns i Tandsjöreviret på gränsen mellan Härjedalen och Dalarna.
Utöver dessa finns vargrrapporter från Arådalen på kanten till västra
Oviksfjällen, Svenstavik sydost Oviksfkjällen, Stugun öster om Östersund
och norr om Fränsta upp mot Hammarstrand. I princip ligger alla dess områden inom renskötselområdet där det enligt Riksdagsbeslut inte får förekomma vargetableringar. Under 2012 sköts 12 vargar under skyddsjakt i Jämtland. Uner hösten 2013 sköts två vargar i Jämtland och i norra Dalarna inom Idre sambys marker sköts två vargar. JB

Gå till arkivet