123 lodjur ska skjutas under licensjakten i mars som också är lodjurens parningsmånad

2012-02-24 |

Lojakten sker i tre olika länsdelar och kvoterna skiljer sig åt markant.

Länsstyrelsen i Jämtland halverar i år antalet lodjur som får jagas jämfört med förra årets jakt. I licensjakten som startar nästa vecka får 30 djur dödas.
Länet blev på fredagen klar med sitt beslut och har i år delat in länet i i tre jaktområden:
1. Strömsunds, Bräcke och Ragunda kommuner, samt Hotagens, Laxsjö och Föllinge socknar – 17 lodjur
2. Berg, Åre, Östersund och Krokoms kommuner förutom Hotagens, Laxsjö och Föllinge socknar – 3 lodjur
3. Härjedalens kommun – 10 lodjur

Det betyder en total licensjakt i landet på 123 lodjur. Förra årets sköts 110 lodjur i landet under licensjakten.
Så här ser fördelningen ut:
Norra Rovdjursförvaltningsområdet har 86 lodjur tillsammans på sina licenser: Norrbotten 18, Västerbotten 20, Jämtland 30 och Västernorrland 18.
Mellersta området får döda 37 lodjur: Uppsala län 14, Värmland 7, Västmanland 5, Gävleborg 3, Örebro, Dalarna, Stockholm och Västra Götaland 2 vardera. Plus en gemensam kvot på 3 för eventuella skyddsjakter under året.
Södra området har tilldelats 5 för eventuella skyddsjakter.

Sent har Länsstyrelsen i Västra Götaland tagit beslut att länets tilldelning på 2 lodjur ska drabba två djur som befinner sig väster om Kungälv norr om Nodre älv trots att det är i Dalsland som Västra Götalands lodjur finns. Dalsland har 19 familjegrupper, övriga områden i Västra Götaland är i proincip tomma på lo.

Utifrån inventeringsresultatet 2010/2011 i mellersta förvaltningsområdet och det faktum att lodjursstammen på 274 familjegrupper totalt i landet ligger över den tillfälliga miniminivån på 250 bedömer Naturvårdsverket att en viss höjning av antalet djur som får fällas kan vara motiverat. Bedömningen är att jakt på högst 40 djur inte äventyrar stammens bevarandestatus i Mellanområdet.

Gå till arkivet