120 vargar i Värmland - fördubblad vargstam enligt Länsstyrelsen

2011-01-13 |

Svenska Jägareförbundet begär nu att Naturvårdsverket omprövar beslutet om att högst 20 vargar får fällas i landet vid vargjakten som inleds på lördag.

Orsaken är nya uppgifter från årets varginventering som visar att vargstammen vuxit betydligt mer än vad som tidigare varit känt.

Enligt Länsstyrelsens i Värmland rovdjursansvarige Lars Furuholm visar resultaten hittills att det kan ha skett hela 12 föryngringar i Värmland. Det skulle betyda att vargstammen fördubblats från 60 till 120 djur.

Fotnot, SRF: På en nyligen publicerad inventeringskarta från Viltskadecenter finns i Värmland bara tre egna säkra valprevir, ett sannolikt och två som delas med Örebro och Dalarna.

Relaterade länkar

Gå till arkivet