115 skyddsjakter sökta under två år i Jämtland - 234 rovdjur skjutna under samma period

2014-01-10 |

En av de skyddsjagade björnarna våren 2012.

Av 115 sökta skyddsjakter på de stora rovdjuren under hela 2012 och till november 2013 i Jämtlands län godkändes 67. Det skriver Länstidningen i Östersund. Det dödade djuren i dessa 67 skyddsjakter är 32 björnar, 17 lodjur, 11 järvar och sju vargar.

Under förvintern 2013 har ytterligare två vargar skjutits i Jämtland på skyddsjaktsbeslut. Utöver dessa skyddsjakter har djur dött i samband med licensjakter och då handlar det om björn och lo.
Senast det var licensjakt på lo var 2012 och då sköts 15 lodjur av de
30 man hade på licensen. 2013 fick inte Jämtlandsjägarna licensjaga
några lodjur över huvud taget på grund av att Länsstyrelsen tillåtit för
stort licensuttag under flera år vilket nästan tömt länet på lodjur,
vilket jakten 2012 visade. Hade inte Jämtland accepterat att ställa
in lojaktenjakt 2013 hade Naturvårdsverket tagit tillbaka rätten för
Länsstyrelsen att själv bestämma över lodjursjakt i framtiden. Här hade
kraften i den regionala förvaltningen fått sig en allvarlig törn på
grund av för vidlyftiga beslut. För björn har licensen åren 2012 och 2013 legat på 80 respektive 70 djur. Båda åren sköts fullt.
Tar man hänsyn till båda jaktformerna har 182 björnar skjutits på två
år i Jämtland, 32 lodjur, 11 järvar och nio vargar. Den sista siffran
håller vi öppen eftersom Länsrådet på ett möte i Stockholm på förvintern
2013 lät meddela att det bara under 2012 sköts 12 vargar i länet.
Enligt Länstidningen har 113 av skyddsjaktsansökningarna kommit från
länets samebyar. De två övriga har kommit från andra sökande.
Jan B

Gå till arkivet