105 rödlistade lodjur dödade under licensjakt i vinter i Skandinavien

2016-05-03 |

Rödlistad - ändå gav myndigheterna i Skandinavien tillstånd att döda 129 lodjur i vinter.

När lodjursjakten i Norge avslutades 31 mars hade 61 lodjur rapporterats skjutna.
Jakten hade en landsomfattande licens på 82 djur.
Licenstilldelningen innebar, om den hade utnyttjats, att nära 25 procent av den norska lodjurspopulationen hade skjutits bort.


350 lodjur fanns vid inventeringen 2015 vilket motsvarar drygt 60 familjegrupper - hona med unge/ungar.
Beståndsmålet för hela landet är 65 familjegrupper. Jakten skulle avbrytas när 24 honor var skjutna.
I Sverige sköts 44 lodjur under licensen av de 50 som fanns på licensen.
Norrbotten sköt tre färre djur av
tillåtna åtta. I Jämtland och Västerbotten sköts 29 respektive nio lo.
Västernorrland hade fyra djur på sin licens och där hann jägarna skjuta ett (1) innan Naturvårdsverket stoppade jakten sedan den överklagats.
Det var enbart Länsstyrelserna i de fyra nordligaste länen som fått delegation
av Naturvårdsverket att besluta om licensjakt i vinter.
Samtliga beslut överklagades. Alla jakter utom Jämtland stoppades. Då skrev både Norrbotten och Västerbotten om sina beslut och anpassade dem till
Naturvårdsverkets invändningar i första vändan av överklaganden och jakten kunde komma igång. Västernorrland överklagade aldrig sitt jaktstopp. De nyskrivna besluten i Norrbotten och Västerbotten överklagades igen men då hade inte Naturvårdsverket några invändningar. Och jakten kunde rulla på.
Lodjuret är en rödlistad art i både Sverige och Norge, ändå har det tillåtits
jakt på tillsammans 129 djur. 105 av dessa dog under jakten.
JB

Gå till arkivet